Morgunblaðið - 22.11.1973, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 22.11.1973, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 22. NÓVEMBER 1973 Laugarnesvegur 2ja herb. jarðhæð í 3ja Ibúða húsi. Sér inngang- ur Er í góðu standi. Útborgun aðeins 1200 þúsund. Mosfellssveit Fokhelt raðhús á góðum stað. A neðri hæð eru tvær stofur, eldhús, skáli, snyrting og ytri forstofa. Á efri hæð eru fjögur svefn- herbergi, bað og fleira. Undir húsinu er góður kjallari. Beðið eftir Veðdeildarláni kr. 800.000, — . Góð teikning til sýnis á skrif- stofunni. Ágætt útsýni. Afhendist 1. des. n.k. Bílskúr. Vesturberg 3ja herb. íbúð á hæð í sambýlishúsi við Vestur- berg. Næstum ný og skemmtilega og vel innréttuð. Laus strax. Hagstætt verð og útborgun Æsufell 3ja herb. nýleg íbúð á hæð í sambýlishúsi. í smíðum Við Blikahóla í Breiðholti eru til sölu 4ra herb. íbúðir og stórar 5 her- bergja íbúðir, í 3ja hæða sambýlishúsi. íbúðirnar seljast tilbúnar undir tré- verk, húsið frágengið að utan, sameign inni fullgerð og lóðin frágengin að mestu, og þar á meðal malbikuð bílastæði Fjögurra herbergja íbúðinni fylgja bílskúrs- réttindi, en 5 herbergja íbúðinni fylgir fullgerður bilskúr í kjallara. íbúðirnar afhendast tilbúnar undir tréverk 15 desember 1 973. Beðið eftir Húsnæðismálastjórnarláni kr. 700 þúsund. Teikning til sýnis á sknfstofunni Árni Stefánsson hrl. Málflutningur — fasteignasala Suðurgötu 4, Reykjavík. Simar 14314 og 14525 Sólumaður Kristján Finnsson. Kvöldsímar 2681 7 og 34231 [»BWI gilliljós Hugb ær kyrröar og friöar fylgir kertaljósum í rökkrinu. Bavi kertin eru stílhrein i hvarvetnal heildsolubirgóir STANDBERG HF | Hverfisgótu76 simi 16462 ; LOg falleg, \tii prýöi. íbúðir til sölu: 2ja — 3ja herb. íbúðir Sólheimar, Þórsgata, Háaleiti, Hverfisgata, Safamýri, Álfheimar, Rauðalæk, Gnoðavog, Miklubraut, Austurbrún, Njálsgötu, Kárastíg, Efsta- sund, Karfavog, Miðborg- inni, og í Kópavogi, ris- hæð, Álfhólsvegi. 4ra — 6 herb. íbúðir Seltjamarnes, Skipholt, Álfheimar, Ljósheimar, Laugarnesveg, Safamýri, Eskihlfð, Háaleitisbraut, Rauðalæk, Laugarás- hverfi, Framnesveg, Holts- gata, Æsufell, Löngu- brekku, Nýbýlavegi, og Lyngbrekku Parhús 1 70 fm íbúð í parhúsi við Hliðarveg í Kópavogi Góð kjör Einbýlishús Langholtsvegi 8 herb getur verið 2 íbúðir. Góð kjör. Einbýlishús Kópavogi Forskalað lítið einbýlishús í Kópavogi Einbýlishús fokheld tvær stærðir í Mosfellssveit, einbýlis- hús á einni hæð og kjallari og hæð. Góðir greiðslu- skilmálar. Teikningar á skrifstofunni, Raðhús fokheld 1 65 fm með bílskúr i Mos- fellssveit Góð kjör. Hafnarfjörður 4ra og 6 herb íbúðir í sérflokki Einbýlishús fokhelt 1 24 fm ásamt hílskúr IBÚÐASALAN BORG LAUGAVEGI84 SÍMI14430 Til sölu SfAff 16767 Við Baldursgötu 3ja herb. íbúð. Hagstætt verð. Við Kársnesbraut, Kópavogi 5 herb. íbúð í 6 ára tvíbýlishúsi 150 fm. Stofa og 4 svefnherb. allt sér. Höfum kaupendur að mörgum stærðum og gerðum íbúða. Góðar út- borganir. æ æ ztr Okkur vantar 2ja herb. íbúðir, 4ra og 5 herb. sérhæðir. Útborgan- ir frá 3—4 millj. Einbýlishús Kóp. Lítið forskallað einbýlishús í Kópavogi. Til sölu Álfhólsvegur 4ra herb. risíbúð í tvíbýlis- húsi. íbúðin er á hag- stæðu verði. Útborgun 1,5 millj. Sérhæð 6 herb. glæsileg Ibúð í Kópavogi. íbúðin 140 fm á 2. hæð í þribýlishúsi. Bílskúr fylgir. í miðbænum 3ja herb. risíbúð. Teppa- lagt, svalir. Laus strax. Skiptanleg útb. 1200 þús. Raðhús Fokhelt í Mosfellssveit. Akranes 3ja herb. íbúð. 4ra herb. íbúð 5 herb. sérhæð. Ný- legt einbýlishús. Fokhelt einbýlishús. Uppl. á Akra- nesi í síma 1 940 á kvöld- in. Fokhelt einbýlishús og raðhús. Fasteignir óskast Höfum fjársterka kaup- endur að einbýlishúsum, raðhúsum, sérhæðum og íbúðum á StórReykja- víkursvæðinu. HÚS & EIGNIR BANKASTRÆTI 6 Símar 16516 og 16637. jr Til sölu. Glæsileg sér hæð. Vorum að fá til sölu sérstaklega vandaða, nýlega sér hæð í tvíbýlis- húsi á góðum stað í Kópavogi. íbúðin er 2 samliggjandi stofur, 3 svefnherbergi, óvenjulega gott eldhús, sjónvarps- skáli, húsbóndakrókur ofl. Allt sér. Bílskúr. Frábært útsýni. Mjög vandaðar og miklar innréttingar. Teikning til sýnis á skrif- stofunni. Útborgun um 4 milljónir. Árni Stefánsson hrl. Málflutningur — fasteignasala Suðurgötu 4, Reykjavík. Símar 14314 og 1452E Sölumaður Kristján Finnsson. Kvöldsímar: 2681 7 og 34231. FASTEIGN ER FRAMTÍÐ 22366 Vi8 Æsufell 3ja herb. rúmgóð íbúð I lyftu- húsi. Vandað tréverk. Búr inn- af eldhúsi. Hagstæð kjör. Við Lyngbrekku. 3ja herb. Ibúð um 110 fm á jarðhæð i þríbýlishúsi. Dtsýni yfir Fossvoginn. Við Efstasund 3ja herb. sérhæð, ásamt her- bergi i risi ofl. Sérinngangur. Suðursvalir. Bílskúrsréttur. Við Leirubakka 4ra herb. glæsileg ibúð á 3ju hæð i fjölbýlishúsi. Stórar suð- ursvalir. Sérþvottahús. Sam- eign fullfrágengin. Við Oldugötu 4ra herb. ibúð á 2. hæð i þri- býlishúsi, ásamt herbergi i risi. Sérhiti. Við Ásbraut 4ra herb. um 100 fm endaibúð á 4 hæð i fjölbýlishúsi. Suður- svalir. Gott útsýni. Góð lán áhvilandi. Einbýlishús í Kópavogi og i Hafnarfirði. í smíðum einbýlishús i Breiðholti, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellssveit. Íg) AOALFASTEIGNASALAN AUSTURSTRÆTI 14 4 hæ& slmar 22366 - 26538 Kvöld og helgarsimar 81 762. EIGNAHOSIÐ Lækjargðtu 6a Símar: 18322 18966 Til sölu m.a. Hraunbær 2ja herb. jarðhæð. Laus strax. Lindargata Lítil risíbúð. Hagstætt verð. Laus strax. Langabrekka 4ra herb. neðri hæð um 110 fm. Sérhiti og sér- inngangur. Vogatunga 2ja íbúða nýlegt raðhús. Fossvogur Höfum kaupendur að 5 — 6 herb. íbúð einnig að raðhúsi. Smáíbúðarhverfi Höfum kaupendur að ein- býlishúsi, einnig að 2ja íbuða húsi. Höfum kaupanda að 3ja — 4ra herb. sér- hæð með bílskúr. Heimasímar 81617 og 85518 Einar Sigurisson, hdl. Ingólfsstræti 4, slml 16767, Kvöldsími 32799. Bezt að auglýsa í MORGUNBLAÐINU SÍMAR 21150 • 2157Q, Til sölu Glæsilegt raðhús, stórt og vandað í smíðum á einum bezta stað í Mosfellssveit. 3ja herb. góðar íbúðir við Álftamýri, Hraunbæ, Grandaveg, Vesturberg, Njálsgötu. 5 herb. sérhæð 120 fm í tvíbýlishúsi við Reynihvamm. í Vesturborginni 4ra herb. íbúð á 3. hæð 110 fm. Sérhitaveita. Nýtt tvöfalt verksmiðju- gler. Góð innrétting og svalir. í Austurbænum 4ra herb. stór og góð íbúð 60X2 fm (á 3. hæð og í risi). Teppalögð með nýrri úrvals innréttingu. Útb. aðeins 2,3 millj. 1. og 2. veðréttur laus. Á Nesinu 4ra herb. sérhæð 1 1 0 fm í vönduðu þríbýlishúsi. Hitaveita, bílskúrsréttur. Við Sigtún 3ja herb mjög góð sam- þykkt risíbúð. Ódýrar íbúðir m.a. eftirtaldar íbúðir með lágum útborgunum: í Hlíðunum 3ja herb. rishæð 65 fm. Nýtt bað, sérhitaveita. Útb. kr. 1 200 þús. Við Framnesveg 2ja—3ja herb íbúð á jarðhæð í steinhúsi. Sér- hitaveita. Útb. kr. 1,2 millj. Við Njálsgötu 4ra herb. rishæð 85 fm. Teppalögð með suðursvöl- um. Verð 2,1 millj. Útb. 1,5 millj. í Hlíðarhverfi 3ja herb. góð kjallaraibúð. Sérhitaveita, sérinngang- ur. Verð 2,1 millj. Útb. 1,3 millj Útborgun 1,5 millj. 4ra herb. mjög góð íbúð 100 fm á 3. hæð í stein- húsi í Austurbænum. Nýtt bað, ný eldhúsinnrétting. Ný teppi. Útb. aðeins kr. 1,5 millj. Höfum kaupendur að 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðum, hæðum og ein- býlishúsum. AIMENNA FASTEIGNASALAN Höfum kaupendur að íbúðum og húsum víðs vegar um borgina. Kvöldsími 4261 8. Til sölu: Við Rauðarárstig 3ja herb. ibúð á 1 hæð. fbúðin er ein stofa, 2 svefnherbergi, eldhús og bað. Mjög falleg íbúð. Við Hraunbæ 2ja herb. ibúð á 1 hæð. auk herbergis i kjallara. Stærð 70 fm. 3ja herb. íbúð á 3ju hæð við Hraunbæ. Stærð 70 fm. 2ja herb. íbúð á 1. hæð við Hraunbæ. Stærð 60 fm. ÍBÚÐA- SALAN 2ja herb. kjallaraibúð við Vesturgötu. Stærð 50 fm. 2ja herb. ibúð á 1. h. við Þórsg. Stærð 50 fm. INGÓLFSSTRÆTI ‘ðúð á 2. hæð við Laugarnesveg. Stór bilskúr. Einstaklingsíbúð við Óðinsgötu. 4ra herb. ibúð á 3ju hæð við Brekkustíg. 4ra herb. ibúðir í Kópavogi. Seljast tilbúnar undir tréverk og málningu. 4ra — 8 herb. ibúðir við Espigerði. Afhendast i nóv. '74. ____________________ GEGNT GAMLA BÍÓl SÍMI 12180.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.