Morgunblaðið - 07.06.1977, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 07.06.1977, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 7. JÚNÍ 1977 Til sölu Arðbær fasteign Miklar húsaleigutekjur — Góð fjirfesting Til sölu er verzlunarhúsnæði með 3 ára leigusamning. sem hækkar með húsaleiguvisitölu. Kjörin eign til arðbærrar fjárfestingar. Verð: 1 7 millj. Útb. 1 2 millj. Verð getur lækkað ef útborgun kemur hratt eða útborgun yrði hærri. Leigutekjur: ca. 1200 þús. á ári. Uppl. ! sima 36898. Til sölu í smíðum - Vesturbær Tvær 3ja—4ra herb. íbúðir á 1. og 2. hæð í 6 íbúða húsi í smíðum á góðum stað í vesturbæn- um. Mjög skemmtilegar íbúðir með sér hita, tvennum svölum í suðaustur og vestur. Sam- eign verður fullfrágengin. Fast verð. Seljandi lánar kr. 1,5 millj. til 2ja ára og bíður eftir húsnæðismálaláni 2,7 millj. íbúðirnar afhend- ast tilb. undir tréverk og málningu í nóv.-des. 1977. Allar nánari upplýsingar gefnar í síma 21473 milli kl. 1 og 3. e.h. í dag og næstu daga. SIMAR 21150-21370 SÖLUSTJ. LARUS Þ.VALDIMARS. LÚGM. JÓH. Þ0ROARS0N HDL. Til sölu og sýnir m.a. í vesturborginni 3ja herb. glæsileg fbúð á 2. hæð 90 fm. Teppalögð, góð innrétting. Svalir. Gott risherb. (1. herb. ibúð) fylgir. Verð kr. 10 millj. Útb. kr. 7 millj. Upplýsingar aðeins á skrifstofunni. 4ra herb. íbúð við Skólavörðustíg á 2. hæð í steinhúsi rúmir 80 fm. Sér hitaveita. Útihús fylgir. um 40 fm (getur verið séríbúð). Sérhæð í Norðurmýri Efri hæð 130 fm. góð í steinhúsi. Sér hitaveita. Sér inngangur. Ris hússins fylgir og risinu má lyfta. Eignar- hluti í kjallara fylgir. Bjóðum ennfremur 120 fm. mjög góða hæð við Miklu- braut. Sérstaklega góð kjör. 5 herb. íbúð við Frfusel á 1. hæð góð endaíbúð, íbúðarhæf, ekki fullgerð. í kjallara undir íbúðinni fylgir 24. fm. herb. sem má tengja íbúðinni. Verð aðeins 9,5 millj. Útb. aðeins 6,5 millj. Góð einstaklingsíbúð 2ja herb. öll eins og ný. Nýjar innréttingar, ný teppi, ný tæki i eldhúsi og baði. íbúðin er í risi i gamla bænum á mjög góðum stað. 45— 50 fm. Samþykkt með mjög góðum geymslum í kjallara. Verð aðeins kr. 5 millj. Útb. aðeins kr. 3 millj. Ódýrar íbúðir í gamla bænum í gamla bænum t.d. 3ja herb. efri hæð í steinhúsi við Njarðargötu. Eignarhluti fylgirí risi. Þurfum að útvega 4ra—5 herb. góða íbúð eða íbúðarhæð, sem má þarfn- ast standsetningar. Vesturborg in - Þingholt - nág renni Þurfum að útvega góða húseign, sér hluti góðrar eignar kemur til greina. Mikil útb. Einbýlishús óskast í Árbæjarhverfi. Kynnir ykkur söluskrána. Nýsöluskrá heimsend. ALMENNA FASTEIGNASAUN lTu^ÁvEgTw SÍMAR 21150-21370 — Kaupendaþjónusían Fasteignasalan Hafnarstr. 16 símar 27677 og 14065 Til sölu Við Hverfisgötu 2 hæðir og ris samtals 20 her- bergi. Við Sæviðarsund 3—4 herb. íbúð á jarðhæð i þribýlishúsi. Við Lundabrekku. 3ja herb. ibúð á 3. hæð i nýlegri blokk. Við Melabraut fjagra herb. tbúð í þribýlishúsi bilskúrsréttur. ¦ Við Holtagerði Tvibýlishús stór bilskúr. Við Miðvang þriggja og fjagra herb. ibúðir i nýlegri blokk Við Vesturberg Fjagra til fimm herb. ibúð á jarð- hæð i nýlegri blokk. Sumarbústaður við Elliðav. Á 2000 ferm. landi jarðhús mat- jurtagarður og mikill gróður Höfum kaupanda Að gömlu húsi eða byggingarlóð i Rvik. Eða á Reykjavikursvæð- inu. u Haraldur Jónasson hdL (27390) Haraldur Pálsson byggingarm. (83883) M II II IB^ _". ¦ -3tr" 3 Fasteignatorgið grörnnm ÁLFHÓLSVEGUR 3 HB 80 fm. 3ja herb. íbúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Bilskúr fylgir. ASPARFELL 3 HB 88 fm. 3ja herb. íbúð i fjölbýlis- húsi til sölu. Mjög rúmgóð og falleg ibúð. BERGÞÓRUGATA 4 HB 100 fm. 4ra herb. ibúð á 2. hæð i fjórbýlishúsi. Rúmgóð íbúð. Verð 8.5 millj. FELLSMÚLI 5 HB 130 fm. 5 herb. stór og falleg ibúð á 4. hæð i fjölbýlishúsí á bezta stað i Háaleítishverfi. Bíl- skúrsréttur. HJARÐARHAGI 3 HB 3ja herb. falleg íbúð i fjölbýlis- húsi við Hjarðarhaga til sölu. Verð 9.0 millj. LAUGARNES- VEGUR 2 HB 70 fm. 2ja herb. íbúð á jarðhæð i þríbýlishúsi til sölu. Nýlegt og fallegt hús. Sér hiti. Verð 6.5 m. LUNDARBREKKA 3 HB 90 fm. 3ja herb. ibúð á 3. hæð i fjölbýlishúsi i Kópavogi til sölu. Falleg og rúmgóð ibúð. TJARNABÓL 3HB 88 fm. 3ja herb. sérlega falleg ibúð á 1. hæð i fjölbýlishúsi. Góð og fullfrágengin sameign. VITASTÍGUR Litið eínbýlishús við Vitastíg til sölu. Timburhús á eignarlóð. Verð 7 m. Sölustjóri: Karl Jóhann Ottósson Heimasími 17874 Jón Gunnar Zoéga hdl. Jón Ingólfsson hdl. Fastrigna torgið* GRÓRNNI1 Síini:27444 Til sölu Einstaklingsíbúð Krummahólar 2ja herbergja einstaklingsibúð á 8. hæð (efstu hæð) i húsi við Krummahóla. Selst tilbúin undir tréverk og sameign frágengin að mestu eða öllu leyti. Afhendist strax. Frábært útsýni. Veð- deildarlán kr. 800 þúsund áhvil- andi. Stórar svalir. G6ð útborg- un nauðsynleg. Arnarhraun Stór 2ja herbergja ibúð á 2. hæð i nýlegri blokk við Arnarhraun i Hafnarfirði. Vandaðar innréttíng- ar. Útborgun um 4,5 millj. Hraunbær. Rúmgóð 3ja herbergja ibúð á 1. hæð i sambýlishúsi við Hraun- bæ. íbúðinni fylgir gott herbergi á iarðhæð hússins og fylgir því hlutdeild i sameiginlegri snyrt- ingu á jarðhæðinni. fbúðin er i góðu standi. Malbikuð bilastæði. Góður garður. Útborgun 6,5—6.8 millj. Rauðalækur Rúmgóð 3ja herbergja ibúð á jarðhæð. Sér hiti. Sér inngang- ur. Litur vel út. Útborgun um 6 millj. Jörð í Skaftafellssýslu Jörð i Hörgslandshreppi i Vestur Skaftafellssýslu (Stutt frá Kirkju- bæjarklaustri). Tún um 13 ha. jörðin er húsalitil, en gírðingar góðar. Verðiréttur. Safamýri 4ra herbergja ibúð á 2. hæð i suðurenda i sambýlishúsi við Safamýri, Laus fljótlega. Tvennar svalir. Bilskúr. Er i góðu standi. Allt frágengið. Útborgun um 9 millj. Háaleitisbraut 5 herbergja endaibúð á 2. hæð á góðum stað við Háaleitisbraut. Sér hiti. Miklar innréttingar. Er i ágætu standi. Bilskúrsréttur. Út- borgun 9 millj. Holtagerði Neðri hæð i tvibýlishúsi, sem er 3 herbergi, eldhús, bað og innri forstofa. Sér hitaveita. Bilskúr. Er í góðu standi. Útborgun 5,8 millj. Hraunbær 4ra herbergja ibúð á hæð i húsi við Hraunbæ. í kjallara fylgir rúmgott herbergi ásamt sér snyrtingu. Nýleg teppi. Góð íbúð. Útborgun um 7,5 millj. Hrísateigur 4ra herbergja rishæð. Sturtu- bað. Útsýni. Útborgun 5—5,5 millj. í smíðum Dalsel Mjög stór 3ja herbergja ibúð á 2. hæð i 7 ibúða húsi við Dalsel. Selst tilbúin undir tréverk, húsið frágengið að utan og sameign inni frágengin að mestu. Beðið eftir Húsnæðismálastjórnarláni 2,3 millj. Gott fyrirkomulag. Hægt að hafa þvoftavél a baði. Teikning til sýnis á skrifstofunni. Verð 7,5 millj. Aðeins ein ibúð eftir. fbúðin afhendist strax, til- búin undir tréverk. íbúðir óskast Vantar nauðsynlega góðar fast- eignir til sölu i Reykjavik og nágrenni af öllum stærðum og gerðum. Hef kaupendur af ýms- um gerðum ibúða. Oft um góðar útborganir að ræða. Vmsamleg- ast hringið og látið skrá eign yðar. Áml sietansson, hrf. Suðurgötu 4. Simi 14314 Kvöldsími: 34231. r L Benedikt Björnsson Igf. Jón Hjálmarsson sölumaður Til sölu f Seljahverfi 2ja ibúða hús 4ra og 5 herb. ibúðir með glæsilegum stofum. Húsið stendur við opna svæðið. Tveir bil- skúrar. Selst fokhelt eða lengra komið. Teikningar á skrifstofunnl. Raðhús við Sæviðarsund Glæsileg húseign. Sílskúr Raðhús á Teigunum Gott hús sem hentar vel stórri fjöl- skylJu. í Mosfellssveit Fokhelt eiribýlishús og raðhús. Teikningar á skrifstofunni. Við Skaftahlið Vönduð þakhæð ca. 135 fm. 3 svefnherb., 2 stofur, Tvennar svalir. Sér hiti. Við Skólagerði Efri hæð i tvíbýlishúsi. Bílskúr. í Hlíðum Tvær sérhæðir 4ra og 5 herb. Bíl- skúrsréttur. í austurborginni 4ra herb. nýleg og vönduð ibúð á 1 hæð. Sér hiti. Sér þvottahús. Tvenn- ar svalir. Við Bugðulæk Efri hæð 6 herb. ibúð i góðu standi. Mikill harðviður. Sér hiti. Við Ásbraut 3ja herb. vöndu ibúð ásamt fokheld- um bílskúr. Við Melgerði 3ja—4ra herb. risíbúð i tvibýlis- húsi. Við Rauðalæk 3ja herb. jarðhæð. Allt sér. Við Asparfell 2ja herb. ný og glæsileg íbúð. Við Þórsgötu 2ja herb. rúmgóð ibúð á efstu hæð ásamt plássmiklu efra risi. Hraðfrystihús á Suðurnesjum Húseigendur Okkur vantar fyrir fjársterkan kaup- anda einbýlishús eða hæð i eldra húsi i austurborginni. Kvöld- og helgarsimi 30541 Þingholtsstræti 15 Sími 10-2-20 26200 Laugarnesvegur 2 hb Til SÖIu mjög góð 2 herb. jarðhæð i fjölbýlishúsi við Laugarnesveg. Verð 6,5 Útb. 4,8. Snorrabraut 2 hb Til SÖlu góð 2 herb. ibúð á 3. hæð gott útsýni. Verð 6.5. Útb. 4.5. Kvisthagi 3 hb Til SÖlu vönduð 3 herb. ibúð á jarðhæð i þribýlishúsi. fbúðin er um 100 fm. Sér inngangur. Sér hiti. Útb. um 6 millj. Nýbýlavegur 3 hb Til SÖIu nýleg 3 herb. ibúð á 2. hæð i 2ja hæða húsi. fbúðin er nærri fuflgerð og fylgir fok- heldur bilskúr. Verð 8,8. Útb. 5.7. Álfheimar 4 hb Til SÖIu vönduð 4 herb. ibúð á 4. hæð. Ágætar innréttingar. Verð 10,0 — 10,5 Útb. 6,0. Miðbraut 4 hb Til SÖlu vönduð 1 20 fm. ibúð á 1. hæð. Vandaðar innréttingar. Útb. 9,0. Skeggjagata 5 hb Til SÖIu mjög vönduð sérhæð í tvíbýlishúsi. Allt sér laus strax. Útb. ca. 10,5. Sólheimar Til SÖIu 1 60 fm. vönduð íbúð á 2. hæð. Góð teppi. Sér hiti. Rúmgóður bílskúr. m/ kjallara. Gott útsýrii. Espigerði Til SÖIu 135 fm. (netto) ibúð a 2. og 3. hæð i háhýsi. Skipulag á ibúðinni er einstaklega gott. Laus strax. Raðhús Hjallaland Tll SÖlu virkilega vandað rað- hús á pöllum, samtals um 200 fm. Laust fljótlega. Brekkusel Til SÖIu raðhús sem er rúm- lega tilbúið undir tréverk. (fbúðarhæft i dag). Góð 2ja herb. ibúð i kjallara (fullgerð). Gott útsýni. Til greina kemur að taka ibúð eða hús uppi t.d. á Selfossi. FASflWALM Hfllllíl VBI.AIISIII SIM Öskar Kristjánsson MMLMGSSKRIFSTOFA Guomundur Pétursson Axel Einarsson hæstaréttarlögmenn 16180 líSIÍI Asparfell 2ja herb. ib. 60 fm. 5.8 millj. Útb. 3.8 millj. Gaukshólar 2ja herb. ib. 63 fm. 6 millj. Útb. 4 millj. Hjarðarhagi 3ja herb. endaíb. 90 fm. 8,5 millj. Útb. 6.5 millj. Krummahólar 4ra herb. 110 fm. skemmtileg endaib. með miklu útsýni. 9,5 millj. Útb. 6,5 millj. Kelduland 4ra herb. ib. á 2. hæð, 103 fm. 11,5 millj. Útb. 8 millj. Hrauntunga Vandað 180 fm. einbýlishús á 2. hæðum, ásamt 30 fm. bilskúr. Uppi er forstofa, borðstofa, stofan með miklu útsýni til suð- urs. Vandað eldhús. 2 svefn- herb., baðherb. og þvottahús. Niðri er sérinngartgur 3 svefn- herb. snyrting, og 30 fm. hobbý- pláss. Útb. aðeins 14 millj. Skipti koma til greina. Selfoss — raðhús 100 fm. endaraðhús ásamt 40 fm. bilskúr. 9,5 millj. Útb. 6 millj. Laugavegur 33 Róbert Árni Hreiðarsson löjjfr. Sölustj. Halldór Ármann Sigurðss Kvölds. 36113.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.