Morgunblaðið - 21.02.1981, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 21.02.1981, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 21. FEBRÚAR 1981 Hljöðvarps- og sjónvarpsdagskrá næstu viku mmm SUNNUD4GUR 22. febrúar 8.00 Morgunandakt. Sera Si« urður PAlsson vfgslubiskup flylur ritninifarorA og hæn. 8-10 Frettir. 8.15 Veðurfregntr. Forustu- ttrefnar dagbl. (útdr.). 8.35 Lett morgunlog. Cleve- land-hljAmsveÍtin lefkur lðg eftir Johann Strauss; George Szell stj. 9.00 MorguntAnlefkar a.ScherzA, næturljoð og hrúðarmaxs úr „JAnKmessun- eturdraumr op. 61 eftir Felix Mendelssohn. Coneert- gebouw-hl}Amsveítin i Amst- erdam lelkur; Bernard Halt- ink stj. b. Pianókonaert i g-moll op. 58 eftir Ignaz Moscheles. Michael Pontf og Ungverska filharmonlusveltin lelka; Othmar Maga stj. e. Sinfónía i D-dúr eftir Lu- Igi Cherubini. Kammersveft- ln i Prag leikur. 10.05 Fréttlr. 10.10 Veður- fregnir, 10.25 Út og suður. Árni BJðrnsson þjoðhAttafræðing- ur segir frá ferð tll Ceylon I desember 1958. Umsión: Friðrik Páll JAnsson. 11,00 GuAsþJAnusta i Hall- grfmsldrkju á bibliudegf. Blskup fslanda, doktor Stg- urbiorn Elnarstwn, predfkar: séra Karl SigurbjArnsson þJAnar fyrir altarf. Organ- lelkarf: Antonfo Corveiras. 12.10 DagskrAin. Tónleikar. 12.20 Fréttlr. 12.45 Veður- fregnlr. Tilkynningar. TAn- lelkar. 13.20 „AA hugsa um fslensku". Gisll PAlason. kennarf f fé- lagsvisindadelld Haskóla fs- lands, flytur hadegfserí ndl. 14.00 Frá óperutónleikum Sin- fAnfuhlJAmsveftar tslands f HaskAlabfAi 16. oktAber sl. Stjórnandi: Jean-Pierre Jacqufllat. EfnsOngvarar: ólðf K. Maroardottir og Garðar Cortes. — Þorstetnn Hannesson kynnfr. 15.30 B-hefmsmefstarakeppnÍ i handknattletk i Frakklandi. fsland — Holland; Hermann Gunnarsson lýsfr slðarí hálf- lefk frá Lyon. 16.10 Fréttir. 16.15 Veðurfregnir. 16.20 fslensk pianAtAnlfst. Gfslf Magnosson lefkur lög eftfr Svelnbjorn Svein- bjornsson, Slgurð ÞArðaraon og Leif Þðrarí nsson. 16.40 Hvað ertu að gera? Bððv- ar Guðmundsson ræflir vfð Jón Hlððver Áskelsson, skAIastJAra Tónlistarskólans á Akureyri. 17.40 Tino Rossi syngur létt Iðg. 18.00 Janlne Andrade lelkur fiðlulog i útsetnlngu Frítz Kreislers; AJfred Holoeek leikur á píano. Tllkynningar. 18.45 Veðurfregnfr. DagskrA kvðldsins. 19.00 Fréttir. THkynnlngar. 19.25 Veistu svaríð? Jónas Jðn- asson stiórnar spurninga- þættt sem fer fram samtfmis i Reykjavfk og á Akureyrí. f fiórtánda þætti keppa Bald- ur Simonarson Í Reykjavik og Erílngur Sfgurðarson A Akureyrí. Domari: Haraldur ólafsson dosent. Samstarfs- maður: Margrét Lúðviks- dóttir. Aðstoðarmaður nyrAra: Guðmundur Heiðar Frfmannsson. i9.55 Harmonfkuþáttur. Bjarni Martetnsson kynnlr. 20.20 Innan stokks og utan. Endurtekfnn þáttur Sfgur- veigar JAnsdAttur og Kjart ans Stefinssonar frA 20. þ.m. 20.50 Þýskir pfanAleikarar leika svissneska samtima- tðnlfst Guðmundur Gtlsson kynnir: sfðarí hluti. 21.50 Að tafli. JAn Þ. ÞAr flyt- ur skAkþAtt. 22.15 Veðurfregnir. Frettlr. Dagskrá morgundagsins. Orð kvðldsf na. 22^5 KvAldaagan: -Bondinn A Eyrí". Soguþáttur eftir Sverri KristJAnsson. Petur Prturason les (3). 23.00 Nýjar plotur og gamlar. Runólfur ÞArðaraon kynnir tónlist og tAnllstarmenn. 23.45 Frétttr. DagskrArlok. A1hNUD4GUR 29. febrúar 7.00 Veðurfregnlr. Fréttir. Bæn; Séra Arni Bergur Sig- urbjðrnstwn flytur (a.v.d.v.). 7.15 Lelkfimi. UmsJAnar- ¦enn: Valdfmar OrnAlfsson lefkfimlkennari og Magnús Pétursson PianAleÍkarí. 7.25 Morgunposturtnn. Um- siAn PAll heiðar JAnsson og Birgfr Sigurðsson. 8.10 Fréttir. 8.15 Veðurfregnfr- Forustugr. landsmAlabl. (útdr.). DagskrA. Morgunorð: Séra Karl Slgur- bjðrnsson talar. TAnlelkar. 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: Guðríður Lillý Guðbjörns- dAttfr les sðguna „Ltsu f ólAtagarðf* efttr Astrid Llndgren f býðlngu Etríks Slgurðssonar (6). 9.20 Lefkffmi. 9.30 Tllkynn- lngar. TAnlelkar. 9.45 LandbúnaðarmAl. Um- sJAnarmaður. öttar Geirs- son. Grelnt er frA stðrfum Búnaðarþfngs og rætt við Asgetr Bjarnason forseta þfngsfns. 10.00 Fréttir. 10.10 Veður- fregnir. 10.25 Islenskir efnsöngvarar og kArar syngja. 11.00 fslenskt mAI. Gunnlaug- ur IngAIfsson cand. mag. talar (endurtekn. frA Iaug- ard.). 11.20 MorguntAnleikar. Sln- fðnfuhlJAmsveitin i Prag iefkur SinfAnfu nr. 4 f d-moll op. 13 eftir Antonin DvorAk; VAcIav Neumann stj. 12.00 DagskrAln. Tónleikar. Tilkynnfngar. 12.20 Frettir. 12.45 Veður- fregnb*. Tilkynntngar. MAnudagssyrpa — Þorgefr Astvandsson og PAlI Þor- stetnsson. 15.20 Mfðdegissagan: „Dans- mærín frA Laos** eftfr Louis Charles Royer. Glssur Ó. Erllngsson les þýðingu slna 0). 15.50 Tilkynníngar. 16.00 Frétttr. DagskrA. 16.15 Veðurfregnfr. 16.20 SlðdegistAnleÍkar. Fil- harmonfusveftfn i Vin letkur Sinfóníu nr. 3 f Udúr eftfr Franz Schubert; Istvan Kert- esz stj./ André Watts og Filharmonfusvelttn f New York leika PíanAkonsert nr. 3 i d-moll op. 30 eftir Sergej Rakhmaninof; Sefjt Ozawa stj. 17.20 Fjaran. Barnatimt f um- sJA Krísttnar UnnstefnsdAtt- ur og Ragnhildar HelgadAtt- ur. Meðal annars talar Fríð- rtk Sigurbiðrnsson um f joru ¦ skoðun,' og lesln veröa ævin¦ týrí og þioðsogur. (Áður út- varpað 1975). 17.50 TAnleÍkar. Tllkynningar. 18.45 Veðurfregnlr. DagskrA kvoldsins. 19.00 Fréttfr. Tllkynningar. 19.35 Daglegt mAI. Bððvar Guðraundsson flytur þAtt- inn. 19.40 Ura dagtnn og veginn. Svetnn Sæmundsson blaða- fulltr. talar. 20.00 FrAAIeiksmolar um 111- kynja eili. Annar dagskrAr- þAttur að tilhlutan Krabha metnsfélags Reykjavikur. ÞAtttakendur: Sigurður Bjornsson, Þórarínn Guðna- son og Þórarínn Sveinsson. (Áður ótv. 2.3.1979). 20.40 Log unga fðlksins. Illld- ur ElríksdAtttr kynnlr. 21.45 Utvarpssagan: „Ronin rJAA" eftir Ragnhefðf JAns- dðttur. Sfgrún GuAJAnsdAttir les (8). 22.15 Veðurfregnlr. Fréttfr. DagskrA morgundagslns. Lestur PassfusAlma (7). 22.40 HreppamAJ — þAttur um mAlefnl sveltarfélaga. StJArnendur: KrístJAn Hja lUson og Árnl Slgfússon. Rætt er vfð Eggert JAnsson borgarhagfræðing um tekj- ur svelUrfélaga og við Magnús Guðmundson fram- kvæmdastJAra Sambands fs- lenskra svelUrfélaga, og sagðar frettfr. 22.50 FrA tAnleikum Norræna hússins 11. oktAber sl. Erl- tng Blðndal Bengtsson og Anker Blyme lelka saman A sellA og pfanA. a. SAnaU op. 62 (1956) efttr Herman D. Koppel. h. SAnaU nr 2 f D-dúr op. 58 (1843) eftir Fellx Mendels- sohn. c. RAmansa eftlr Jean Slbeil- us. 23.50 Fréttir. Dagskrarlok. ÞRIOJUDt\GUR 24. febrúar 7.00 Veðurfregntr. Frétttr. Bæn. 7.15 Lelkfimi. 7.25 Morgunposturínn. 8.10 Frétttr. 8.15 Veðurfregnir. Forustugr. dagbl. (útdr .). DagskrA. Morgunorð: Stgurvefg Guð- mundsdAttfr Ular. TAnletk- ar. 8.55 Daglegt mAI. Endurt. þAttur Boðvars Guðmunds- sonar frA kvöldfnu Aður. 9.00 Fréttlr. 9.05 Morgunstund harnanna. Guðrfður Lillý Guðbjðrns- dAttir les soguna „Hku i ÓIAUgarðt" eftlr Astríd Lfndgren f þýAingu Efriks Sigurðssonar (7). 9.20 Lelkfimi. 9.30 Tilkynn- ingar. TAnlelkar. 9.45 Þtng- frettlr. 10.00 Frettir. 10.10 Veður fregnir. 10.25 SJAvarutvegur og sigltng- ar. UmsJAnarmaður: IngAlf- ur Arnarson. 10.40 fslensk tðnlist. Helga IngAlfsdAttir. Guðný Guð- mundsdAttir, Graham Tagg og Pétur Þorvaldsson lelka Dtvertfmento fyrír sembai og strengjatrfA eftfr Hafliða Hallgrfmsson. 11.00 .Aður fyrr A Arunum". Agústa BJdrnsdAttir sér um þAttinn. Meðal annara les HlkJur HermAðsdAttir úr verkum GuAmundar Frið- JAnssonar. 11.30 MorguntAnlelkar: Sígild- Ir dansar. Frægar hlJAm- sveitlr letka dansa eftir Btz- et, Rlehard Strauss, Strav- insky. de Falla, Katsjaturlan ogBartAk. 12.00 DagskrAln. TAnlefkar. Tflkynnlngar. 12^0 Frettir. 12.45 Veður- fregnfr. Tflkynnlngar. Þrtðjudagssyrpa — JAnas JAnasson. 15.20 Mtðdegfssagan: .Dans- mærín frA Laos" eftir Louts Charfes Royer. Gfssur ó. Eritngsson les þýðfngu sfna (10). 15.50 Tilkynnfngar. 16.00 Frettfr. Dagskra. 16.15 Veðurfregnlr. 16.20 SfðdegfstAnlefkar. SlAv- akiski kvartettfnn lefkur Strengjakvartett f H-dúr op. 64 nr. 3 eftfr Joseph Haydn Van Cltburn og Ffladelffu- hljAmsveitin leika PfanA- konsert nr. 3 f c-moll op. 37 eftir Ludwtg van Beethoven; Eugene Ormandy st j. 17.20 Útvarpssaga barnanna: -A flAtU með farandlefkur- um" eftlr Geoffrey Trease. Sllja AðalstefnsdAttfr les þýðingu stna (4). 17.40 Lftlf barnatlmfnn. Faríð f hefmsAkn A barnahelmilið i KApasell og hlustað A sðgu- stund; krakkarnir syngja einnig nokkur lðg. StJArn- andt: Flnnborg Schevtng. 18.00 TAnlelkar. Tilkynningar. 18.45 Veðurfregnlr. DagskrA kvdldstns. 19.00 Fréttir. Tflkynntngar. 19.30 B-hefmsmeisUrakeppni i handknattletk f Frakklandl. Island-SvtþjAð; Hermann Gunnarason lýsir siðari hAIf- leik frA Grenoble. 20.20 KvAidvaka a. EinsOngur. Sfgurður BJðrnsson syngur log eftfr GyUa Þ. Gfslason. Agnes Lðve leikur með A pfanA. b. HesUr og menn f samleik. Oskar Ingimarsson les sfðarl hluU frasAgubAttar eftir HalldAr Pétursson. e. Dalamenn kveða. Einar KrístjAnsson fyrrverandi skðlastJArí flytur fyrsU þátt sinn um skAIdskaparmAI A llðinnt ttð I Dolum vestur. d. Or minningasamkeppni aldraöra. Inga LAra Bald vinsdAttir les þatt eftir Guð- nvju Ingibjðrgu BjArnsdAtt- ur frA Bessastoðum A Heggs- sUðanesl. 21.45 Utvarpssagan: MRAsfn rJAð" eftlr Ragnhelðl JAns- dAttur. Sigrún GuðJAnsdAttir les (9). 22,15 Veðurfregnfr. Fréttir. DagskrA morgundagsins. Lestur PasslusAIma (8). 22.40 „Ur Austfjarðaþokunni". UmsJAn: VflhjAlmur Efnara- son skAlametstarí A Egils- stoðum. Rætt er vlð BjArn StefAnsson kaupfélagsstjðra; siðarí þAttur. 23.05 Á hljoðbergf. UmsjAnar- maður: Bjðrn Th. BJðrnsson listfræðfngur. Sænska skald- Ið HJalmar Gullberg les „Herr Perrault, sðgu um sogumannu, og lioömæll úr tvefmur bAka sinna. 23.45 Fréttir. Dagskrartok. AIIÐNIIKUDfVGUR 25. febrtar 7.00 Veðurfregnlr. Fréttir. Bm. 7.15 Lelkflmi. 7.25 MorminpiViturínn. 8.10 Fréttir. 8.15 Veaorfregnlr. Forystugr. dagbl. (útdr.). iMxskrá. Morgunoro: Gnnnlnuíur A. Jónaaon Ular. Tónleikar. 9.00 Frétttr. 9.05 Monrunstund barnanna: Gnoriftur Lillý Gueblorns- dóttlr les aoguna »Lisu I rtlátairaroi" eftir Astrid Lindgren i þýðingu líirlks Slguroaaonar (8). 9.20 Leikflml. 9..10 Tilkynn- Ingar. Tonlelkar. 10.00 Fréttir. 10.10 Veour- fregnir. 10.25 Klrkjutónlist. Organleik. ur I Flladelfiukirkjunni I Reykjavik. Prófefwor Almut Roaaler frá Duxaeldorf leik- ur orgelverk eftir Bruhns, Baeh og Measiaen. 11.00 Skrattinn akrifar bréf. Sera Gunnar Bjðrnaaon i Bolungarvik lea þýoingu HÍna á bokarkoflum eftir breaka bókmenntafræoing. inn og rlthofundinn C.S. Lewis; 3. og 4. bref. 11.25 Morguntonleikar: Tónlist eftlr Sergej Prokofjeff. Sln- .. fóniuhliomsveit Lundúna - leikur .Haustmyndir" op. 8 og Pianókonsert nr 51 í. dur op 55. Elnleikarl: Vladlmlr Asbkenazy. André Prevln sti. 12.00 Dagskrá. Tónlelkar. Til- kynningar. 12.20 Fréttir. 12.45 Veftur- fregnir. Tilkynningar. Miftvikudagssyrpa. — Svav- ar Gests. 15.20 Miðdegissagan: .Dans- nuerin frá Laos" eftir Louls Charies Royer. Gissur Ó. Erllngsson les þýAingu sina (11). 15.50 Tilkynningar. 16.00 Frettlr. Dagskrá. 16.15 Vefturfregnir. 16.20 Slodegistonleikar. Rut Ingólfsdóttir og Glsli Magn- usson leika Fiftlusnnotu eftir Fjolnl Stefánsson/Robert Aitken og SinfAnluhljom- svelt íslands lelka Flautu- konsert eftlr Atla Heirai Sveinsson; hofundurinn stJ./Enska kammersveltin leikur Divertimento eftlr Gareth Walters og Divertl- mento eftir Wllliam Mathls: David Atherton stj. 17.2(1 Útvarpssaga barnanna: „Á flotta meft farandleikur- um" eftir Geoffrey Trease. Silja AftalsteinsdAttlr les þýftingu slna (5). 17.40 TAnhorniA. Ólafur ÞArft- arson stjArnar þættinum. 18.10 TAnleikar. Tllkynnlngar. 18.45 Vefturfregnlr. Dagskrá kvoldslns. 19.00 Fréttir. Tilkynningar. 19.35 A vettvangi. StiArnandl þáttarins: Sigmar B. Hauks- son. Samstarfsmaftur: Aata RagnheiAur JAhannesdAttir. 20.00 Þrju Intermezzi op. 117 eftlr Johannes Brahms. Din- orah Varsi lelkur á pianA. (HljoAritun frá dtvarplnu I Stuttgart.) 21.15 Bsheimsmeistarakeppni 1 handknattleik i Frakklandi. fsland-Frakkland; Hermann Gunnarsson lýsir siftari hálf- lefk frá Besaneon. 21.00 .Hjartað soguvisa", smá- saga eftir Edgar Allan Poe. Karl Águst Ulfsson les þýft- Ingu slna. 21.15 NAtimatAnllst. Þorkell Slgurbjðrnsson kynnir. 21.45 Utvarpasagan: .Rosln rjoA" eftir RagnheiAi JAns- dAttur. Sigrún GuðjAnsdAttlr les (10). 22.15 Veðurfregnir. Frettir. Dagskri morgundagsins. Leatur Passlusélma (9). 22.40 Endurhæfing fatlaðra. Guðnf ÞorsteiluHon, læknir. stjArnar umrcftuþættf i til efni alþjoftaárs fatlaðra. Þátttakendur: Elsa Stefáns dottfr. husmoftir, JAn Sig- urftsson. nemandi, og llauk ur ÞArftarson, yfirlæknfr. 23.50 Fréttlr. Dagskrárlok. FllvVMTUDIVGUR 26. febrúar. 7.00 VeOurfregnlr. Fréttir. Bæn 7.15 Uikfimi. 7.25 Morgunposturlnn. 8.10 Fréttir. 8.15 Vefturfregnir. Forustugr. dagbl. (Atdr.). Dagskrá. Morgunorft: Maria Péturs- döttir talar. TAnleikar. 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: GuArlAur I.illv GuAbjðrns- dAttir les soguna „Lisu I rtlAtagarAi" eftfr Astrid Lindgren f þýAingu Eiriks Sigurðssonr (9). 9.20 Leikfimi. 9.30 Tlikynn- innar. TAnleikar. 9.45 Mngfréttir. 10.00 Fréttlr. 10.10 VeAur- fregnir. 10.25 MorguntAnleikar: l'iano- tAnlist. Grant Johannesen leikur TilbrigAi eftlr l'anl Dukas um stef eftir Ram- eau. Maurizio Poillni leikur Etýður op. 10 eftir Fréderie Chopln. 10.45 IðnaAarmá). Ums)An: Sig- mar Ármannsson og Svelnn Hanneason. 1 þattlnum er fjaiIaA um byggingariAnað. 11.00 TAnlistarrabb Atla Heim ia Sveins-sonar. — XIX. (Frumfluttur þáttur). 12.00 Dagskráin. TAnlelkar. Tllkynningar. 12J0 Fréttir. 12.45 Veður- fregnlr. Ttlkynnlngar. Flmmtudagssyrpa — I'áll Þorateinason og Þorgeir Astvaldason. 15.20 MIAdegissagan: .Dans mærln frá Laos" efttr Louls Charles Royer. Gfssur Ó. Erlingsson les þýftingu sina (12). 15.50 Tilkynningar. 16.00 Fréttir. Dagskrá. 16.15 Veðurfregnir. 16.20 SiðdegistAnleikar. Mare eile Mercenier leikur Piano- etý&ur eftlr Ciaude Ðebussy/ Regine Crespin syngur ^hé- hérazade* eftir Mauriee Rav- el meA Suisse Romande- hl)Amsveftinni; Ernest Ans- ermet st]./ Miehael Ponti og SlnlðniuhljAmsveitfn i West- falen leika PfanAkonsert I f-mo)l op. 5 eftfr Sigismund Thalherg; Rlehard Kapp stj. 17.20 rtvarpssaga barnanna: -Á flðtta með farandleikur- um" eftir Geoffrey Trease. Sllja Aðalsteinsdðttir les þýðlngu sina (6). 17.40 Lltll barnatiminn. DAm- hlldur SigurðardAttlr stiArn- ar barnatima frá Akureyri. 18.00 TAnleikar. Tllkynningar. 18.45 Veðurfregnir. Dagskrá kvAldsins. 19.00 Frétttr. Tilkynningar. 19.35 Daglegt mal. Boðvar Guðmundsson flytur þátt- inn. 19.40 Á vettvangi. 20.05 DAmsmil. Iljnrn Helga- son hæataréttarritari segir frá máll þar sem fjallaA var um ábyrgð voruflutninga- miAstAðvar á vðru I flutn- Ingi. 20.30 TAnleikar SinfðniuhljAm- sveitar íslands I HáskðlablAI; - fyrri hluti. StjArnandi: Jean-Plerre Jaequillat. Ein- lelkari: Pierre Sanean. a. Pulcinella, ballettavita eft- ir Igor Stravinsky. b. Pianðkonsert nr. 27 i Bsdúr K595 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. 21.30 Myndbrot. Birna G. BJarnleifsdAttir ræðtr við Lilju rtlafsdAttnr. GuAmund JAnasson og OttA A. Mlchel- sen um storf þefrra og ahugamAI. 22.15 Veðurfregnir. Fréttlr. Dagskrá morgundagsins. Lestur Passfusálma (10). 22.40 Félagsmál og vinna. ÞAttur um málefni launa- fAlks, réttindi þess og skyld- ur. UmsjAnarmenn: Krlstin H. TryggvadAtttr og Tryggvl ÞAr Aftalsteinsson. 23.05 Kvoldstund meA Svelni Elnarssyni. 23.50 Frettlr. Dagskrárlok. FÖSTUDtVGUR 27. februar 7.00 VeAurfregnir. Frétttr. 7.10 Hæn. 7.15 Leikflmi. 7.25 Morgunpósturinn. 8.10 Fréttlr. 8.15 Veðurfregnir. Forustugr. daghl. (utdr.). Dagskrá. Morgunorð: Hflmar Bald- ursson talar. TAnleikar. 8.55 Daglegt mál. Endurt. þáttur Boftvars Guðmunds- sonar frá kvðldinu áður. 9.00 Fréttir. 9.05 Morgunstund barnanna: Guðriður l.illý Guðbjðrns- dðttir les soguna .Lisu i rtláUgarði" efttr Astrld Lindgren, I þýðlngu Eiriks Slgurðssonar (10). 9.20 Leikflmi. 9.30 Tilkynn- ingar. TAnleikar. 9.45 Þing- fréttlr. 10.00 Fréttlr. 10.10 Veðnr- fregnir. 10.25 Leiklð á pianA. Sylvia Kersenbaum leikur TilbrlgAi op. 35 eftir Johannes Brahms, .Paganini" til brigAin / Josef Bulva leikur Etýður nr. 3 og 6 eftlr Franz Llszt. 11.00 .Mer eru fornu minnin kær". Einar Kristiánsson frá Hermundarfelli sér um þátt- inn. 11.30 tslensk tðnlist. SinfAniu- hljðmsvelt íslands lelkur .Kpitafinn" og .Leiðslu" eft- ir JAn Nordal: Páll P. I'ál.v son stjArnar. 12.00 Dagskráin. TAnlelkar. Tilkynnlngar. 12.20 Fréttlr. 12.45 VeAur- fregnir. Tilkynningar. Á frivaktlnni. Margrét Guð- mundsdAttir kynnfr Askalog sJAmanna. 15.00 Innan stokks og utan. Sigurveig JAnsdAttlr og Kjartan Stefánsson stjArna þætti um fjAlskylduna og heimillA. 15.30 TAnlelkar. Tilkynningar. 16.00 Fréttir. Dagskri. 16.15 Veðurfregnir. 16.20 SiðdegistAnleikar. Kon- unglega fflharmoniusveitin I Lundúnum leikur SinfAnfu nr. 1 i d-dúr. .Tltan" sinfími una eftir Gustav Mahler: Ertc Letnsdorl st). 17.20 Lagið mltt. Ilelga Þ. Stephensen kynnlr AskalAg barna. 18.00 TAnleikar. Tllkynnlngar. 18.45 Veðurfregnir. Dagskri kvóldsins. 19.00 Fréttlr. Tllkynnlngar. 19.25 B-heimsmeistarakeppni I handknattleik I Frakklandi. ísland — PAiland; Hermann Gunnarsson lýslr sfðari hilf- leik fri Dtjon. 20.05 Nýtt undtr nillnni. Gunnar Salvarason kynnir nýjustu popplogin. 20.35 Kvðldskammtur. Endur- tekin nokkur atrlAi úr morg- unposti vikunnar. 21.00 Aldarminning Sveins BJArnssonar forseta. Þittur i umsji Haraldar Blðndal hdl. og Siguroar Lindals prðfess- ors. Greint er fri ævi og stðrfum Svelns BjArnssonar, lesnir kaflar úr ræðum hans og rætt við menn sem þekktu Svein og stðrfuðu undir hans stjðrn. 22.15 Veðurfregnir. Frettir. Dagskri morgundagsins. Lestur Passiusilma (11). 22.40 Kvöldsagan: .Bðndinn A Eyrl". SðguþAttur eftlr Sverri KrlstjAnsson. Pétur Pétursson les (4). 23.05 DJassþAttur I umsji JAns Múla Amasonar. 23.50 Fréttlr. DagskrArlok. mám SUNNUQ4GUR >MIFJNIKUD(k.GUR 22. febrúar 16.00 Sunnudagshugvekja Séra Valgefr ÁstraðKson. prestur f SeljasAkn, flytur hugvekjuna. 16.10 Hastð A sléttunni Gull - fyrrihluti. Þýðandi Oskar Ingimars- son. 17.05 Osýnllegur andstæðing- ur FfArði þAttur er um fyrstu bAlusetntnguna sem dugðl við hundaæðf. Þýðandt JAn O. Edwald. 18.00 Stundln okkar Meðal efnls: gamla IðnA verður heim- sAtt, rætt vlð leikara og sýnd brot úr gleðtleiknum Otemjunni efttr Willtam Shakespeare. TAnlistar- þAttur útvarpsins, Abraka- dabra, verður fluttur t sjAnvarpi. UmsjAnarmenn- frnlr, BernIjAt JAnasdAttir og KarAlina EtrlksdAtttr, kynna hljoA og hl)AAfærí. UmsjAnarmaður Bryndfs Schram. StjArn upptðku Andrés Indrtðason. 18.50 Skfðaæflngar Sjínindi þAttur endursýnd- ¦r. Þýðandt Etrtkur Haralds- son. 19.20 Hlé 19.45 FréttaAgrtp A táknmáli 20.00 Frettir og veður 20.25 Auglýslngar og dag- skrA 20.35 SjAnvarp næstu viku 20.45 Þ-jAAltf Efnl þessa báttar tengist etnkum islenskum dýrum. Sýnd verður ný kvtkmynd af hrefndýrum, tekln A Borgarfirði eystra og rætt er vlð hreindýraeftirltts- mann. Hundar, hestar, reflr og flefrt dýr koma og vtð sogu útl A landl, og f sjAnvarps- sal verður vikið að dýrum i myndlist. dðnsum og kvæð- um. UmsjAnarmaður Sigrún StefAnsdAttir. St|Am upptðku Valdtmar Leifsson. 21.45 Sveitaaðall Breskur myndaflokkur f Atta þáttum. byggður A sogum eftir Naney Mitford. Annar þAttur. 22.35 SkAld f útlegð Heimildamynd um CÍger- Xwin. sem er eitt af Astsæl- ustu IjAðskAldum Kúrda. Hann yrkir gjarnan um barAttuna fyiir frelst og barAttu þjoðar sinnar og dvelat nú t utlegð f SvfþjAA. Þýöandt ÞrAndur Tnor- oddsen. <Nordviston — Sænska sJAnvarplð) 23.05 DaskrArlok AliVNUD4GUR 23. febrúar 19.45 FréttaAgrip A tAknmAli. 20.00 Fréttir og veður. 20.25 Auglýsingar og dag- skra. 20.35 Sponnf og Sparði. Tékknesk tetknfmynd. Þýð- andt og sogumaður Guðni Kolbelnsson. 20.40 IþrAttir. UmsjAnarmaður JAn B. StefAnsson. 21.15 Hýenunni stekkur ekki bros. Sænskt sjðnvarpsleikrit. Hðfundur handríts og letk- stjArí Carlos Lemos. Aðal- hlutverk Thomas Hellberg, Urs Wiberg og Pia Garde. Þýðandi Haiiveig Thorlaclus. (Nord- vtsion — Sænska sjðn- varpfð). 23.15 DagskrArlok. ÞRhDJUDKGUR 24. febroar 19.45 FréttaAgrip A tAknmAIt. 20.00 Fréttir og veður. 20.25 Auglýsfngar og dag- skrA. 20.35 Sponnf og Sparði. Tékknesk telknimynd. Þýð- andf og sogumaður Guðni Kolbeinsson. 20.40 Styrjðldin A austur- vigstoðvunum. Þriðjt og sfðastf hluti. Þýskf skríðdrekaherínn fðr halloka fyrir htnum rússnrska. og Sjúkov sAtti fram til Berlinar með gff- urlegum herafta. ÞJAAverj- ar börðust nú fyrir Iffi sfnu. en leiðtogar banda- manna sátu fundi með Stal- fn ttl þess að marka fram- tíð EvrApu. Þýðandi og þulur Gyift Pálsson. 21.35 óvænt endalok. DrottningarhunanK. Þýð- andi Krístmann Eiðsson. 22.00 ÞÍngsjA. ÞAttur um störf Alþingis. U msjAnarmaður 1 ngvi Hrafn JAnsson. 22.50 DagskrArlok. 25. febrúar 18.00 Herramenn. Herra Klúðrí. Þýðandi ÞrAndur Thoroddsen. Les- arl Guðni Kolbelnsson. 18.10 Börn f mannkynssog- unnt. LokaþAtturínn er um barn i Frakklandi A hernAmsAr- unum f selnnf hoimsstyrj ðldtnni. Þýðandi Ólðf Pét- ursdðttir. 18.30 Vetrargaman. Skiðafiallganga - fyrrí hluti. Þýðandl Etrtkur Har- aldsson. 18.55 Hle. 19.45 FréttaAgrip A tAknmAH. 20.00 Fréttlr og veður. 20.25 Auglýsingar og dag- skrA. 20.35 Vaka. Fjallað verður um Aperustarfsemi t Reykjavik og nýja. lslenska tAnllst. UmsjAnarmaður Lefíur ÞArarlnsson. Stjðrn upptðku Krístin PAlsdAtt- tr. 21.05 Framadraumar. (The Dream Merchants). Bandarlsk sjAnvarpsmynd f tvetmur hlutum, byggA A skaldsogu eftir Harold Robblns. Aðalhlutverk Mark Harmon, Vtncent Gardenta og Morgan Fatr- chfld. Fyrrf hluti. Sagan hefst f Bandarfkjunum skommu fyrír fyrrí heims- styrjðld. Peter Kessler er þýskur innflytjandf, sem A litfð kvfkmyndahús. Ungur og stðrhuga vlnur Kessl- f rs. Johnny, fær hann til að sel|a kvikmyndahúsið og flytjast tll New York. en þar ætla þetr sjAIfir að framletða kvikmyndir. Sið- arí hluti myndarínnar veröur sýndur mtðviku- dagskvAldlð 4. mars. Þýð- andi Krístmann Eiðsson. 22.40 DagskrArlok. FÖSTUDfvGUR 27. febrúar 19.45 FrettaAgrip A tAknmAli. 20.00 Fréttfr og veður. 20.30 Auglýsingar og dag- skrA. 20.40 Á dofinni. 20.50 Allt I gamnl með Har- old Lloyd s/h. Gamanmyndaflokkur t 26 þAttum, unnfnn upp úr gðmlum llarnld Lloyd- myndum. bœði þekktum og faséðum. Fyrstf þAttur. Þessir þættir verða A dagskrA annan hvern fostudag nœstu mAnuðlna. byAandi ÞrAndur Thor- oddsen. 21.15 Fréttaspegill. 22.25 SkothriAln hljoðnar. (The Silent Gun) Nýleg. bandarisk sjðn- varpemynd. Aðalhlutverk Lloyd Bridges og John Beek. Brad Clinton er fræg hyssuskytta I .vlllta vestr inu". Hann hefur fengið sig fullsaddan af eilffum viga- ferlum og strengir þess hett að reyna framvegis að gæta laga og rettar An MAAsuthellinga. ÞýAandi Ragna Ragnars. 23.35 DagskrArlok. MUG4RD4GUR 28. fehrúar 16.30 IþrAttir. UmsJAnarmaAur Bjarni Felixson. 18.30 LeyndardAmurlnn. Flmmti þAttur. Efnf fJArða þAttar. KvAld nokkurt sitja þrJAtarnir fyrir prestinum. misþyrma honum og troAa inn I skap. SiðAn valda þeir stðrspjAllum A kapellunnl. Daginn eftlr fer fram hJAnavigsla I klrkjunni. Meðal viAstaddra eru bAf- arnir. Þyðandi JAhanna Jo- hannsdAttir. 18^5 Enska knattspyrnan. 19.45 FrettaAgrip A tAknmAli. 20.00 Frétttr og veður. 20.25 Auglýsingar og dag skrA. 20.35 Spltalallf. Gamanmyndaflokkur. ÞýA- andl Ellert SigurbjArnsson. 21.00 Sðngvakeppni SJAn- varpsins. Flmmti og siAasti þAttur undanúrslita. 21.40 Tltlaðu mlg sendlherra. (Call me Madam) Bandartsk dans- og sðngva- mynd frA Arinu 1953. byggð A sðngleik eftir Irv- Ing Berlln. LeiksliAri Walt- er Lang. AAalhlutverk Eth- el Merman, Donald O'Conn- or, George Sanders og Vera-Ellen. OlluauAkýfing- urinn Sally Adams er skip- uð sendiherra Bandarikj- anna I evrðpsku smAriki. Þar i landi hyggst Hugo íursti kvænast heitmey sinni en sA boggull fylgir skammrifi aA helmanfylgja er engin. ÞýAandl GuAnl Kolbeinsson. 23.30 DagskrArlok.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.