Morgunblaðið - 21.02.1981, Blaðsíða 25

Morgunblaðið - 21.02.1981, Blaðsíða 25
MORGUNBLAÐID, LAUGARDAGUR 21. FEBRÚAR 1981 25 eytingar ri stof n- ir verið" ¦a megin á myndinni eru Jón Olsen, Kristján (iii, Þorsteinn Gislason og Davið Ólafsson. Már Finnbogason, Þorsteinn Jóhannesson, Eyjólfur til rir nú, er kil at- jru >ta, ins •ir- em ,nn óð. sar m- um rn- ira og 't í á og rg- uð- og á út- um og syn im- vinnu og skoðanaskipta. Þetta hefur líka orðið til þess að stofnanir þessar hafa með að gera, auk ráðgjafarstarfsins, framkvæmdir ýmissa málaflokka, þar sem at- vinnuvegurinn sjálfur á mest undir að árangur verði sem skjótastur og beztur. Með þessu er hagnýtt reynsla þeirra manna, sem sjálfir stunda útgerð, sjómennsku og fisk- vinnslu." í lok ræðu sinnar fór Már Elísson nokkrum orðum um þá tvo menn sem stjórn Fiskifélagsins útnefndi sem heiðursfélaga í gær. Sagði Már þá m.a. „Davíð var forystumaður Fiski- félagsins frá 1940—1967 á umbrota- tímum bæði í okkar þjóðlífi og í alþjóðamálum. Átti hann drjúgan þátt í að móta stefnu í sjávarút- vegsmálum með störfum sínum bæði innanlands og utan og stóð í fylkingarbrjósti á hafréttarráð- stefnum 1958 og 1960. Þarf ekki að útlista það nánar, þótt einungis sé minnzt á þann þátt. Lúðvík Kristjánsson ritstjóri Ægis frá 1937-1954, hefur með ritstörfum sínum hafið sögu sjávar- útvegsins og raunar margra aðra þætti atvinnusögu okkar í annað veldi. Þarf ekki annað en að benda á hið einstæka afrek, sem hann hefur unnið með ritun íslenzkra sjávar- þátta." «ív-:' / f^S: oru frá vinstri: Hálfdán Einarsson, Einar Jón Páll Halldórsson, Þórhallur Ásgeírsson Þessi mynd var tekin i kjallara Norræna hússins í gær, þar sem unnið var að uppsetningu sýn- ingar Gunnars Bjarnasonar. Hér er Gunnar við eitt verkanna á sýningunni. I.jésm: Kristinn Ólafsson Gunnar Bjarnason listmálarí: Opnar aðra einkasýningu sína í Norræna húsinu í dag GUNNAR Bjarnason listmálari opnar i dag málverkasýningu í kjallara Norræna hússins i Reykjavík. Sýningin verður opin klukkan 14 til 22 alla daga, og stendur til 8. mars næstkomandi. Þetta er önnur einkasýning Gunnars, fyrsta einkasýning hans var fyrir um það bil tiu áruni. Þá hefur hann tekið þátt í þremur samsýning- um FÍM, og þrisvar hefur hann sýnt á samsýningum leik- myndateiknara, en Gunnar var um tuttugu ára skeið leiktjalda- málari við Þjóðleikhúsið. Á sýningunni í Norræna hús- inu eru 64 verk, olíumálverk, pastel- og kolamyndir. Þetta er sölusýning, og eru flest verkin til sölu. Gunnar sagði í samtali við blaðamann Morgunblaðsins í gær, að verkin á sýningunni væru máluð á tímabilinu frá 1975, en flest þó á þessu ári og einkum á árinu 1980. Myndirnar eru fjölbreytilegar að formi, stílfært landslag, stemmnings- myndir, abstraktmálverk og fleira. Gunnar lærði í þrjú ár leik- tjaldamálun í Þjóðleikhúsinu, þar sem hann starfaði í tuttugu ár sem fyrr segir, en jafnframt því námi sótti hann kvöldnám- skeið í Myndlista- og handíða- skólanum einn vetur. Þá var hann í eitt ár í myndlistarnámi í Stokkhólmi. Undanfarin sjö ár hefur hann rekið eigin vinnu- stofu, þar sem hann auk listmál- unar vinnur að uppsetningu sýn- inga, teiknar innréttingar og fleira. Gunnar kvaðst fyrst og fremst hafa verið að leita að tilbreytingu er hann hætti hjá Þjóðleikhúsinu, og í myndlist- inni kvaðst hann hafa meira frelsi til listsköpunar en í leik- tjaldagerð; þar yrði málarinn að hafa samvinnu við og fara að óskum leikstjóra, höfunda og fleiri aðila, auk þess sem sviðið og leikritin sjálf settu ákveðinn ramma um hvert verk. I listmál- uninni nú hefði hann meira frelsi. Gunnar sagðist vera ánægður með að sýna í Norræna húsinu, svo fremi sem myndirnar væru ekki mjög stórar. Fremur lítil lofthæð gerði það að verkum að ekki væri heppilegt að setja þar á veggi mjög stór mályerk. Um málaralist á íslandi al- mennt í dag, sagði Gunnar, að hann teldi íslendinga fylgjast mjög vel með því sem væri að gerast erlendis, svo sem í New York, á meginlandi Evrópu og í Skandinavíu. Landið lægi vel við þessum heimshlutum að mörgu leyti, hingað kæmu oft sýningar og íslendingar ferðuðust til um- ræddra landa til að fylgjast með því sem væri að gerast. Gunnar kvaðst ekki vilja segja um hvar nákvæmlega væri mest um að vera þessa stundina, en víst væri þó að mjög mikið væri að gerast í New York, þar sem væri gífurleg breidd í sýningum og listsköpun. Þá mætti einnig nefna aðra og fjarlægari staði, sem íslendingar hefðu lítil kynni af, svo sem Sao Paulo og fleiri borgir. AH Landssamtök iðnaðarmanna: Grófleg mismunun í lánafyrir- greiðslu byggingarsjóðanna HÖRÐ gagnrýni kemur fram á Landssamtök iðnaðarmanna stefnu stjórnvalda í húsnæðismál- efndu til á fostudag. í fjárlögum um i fréttatilkynningu er lögð sé gert ráð fyrir að ráðstöfunarfé var fram á blaðamannafundi sem Byggingarsjóðs verkamanna ti- Erlendur gjald- eyrir hækkaði um 54,3% 1980 GJALDEYRISSTAÐA bankanna batnaði á árinu 1980 um 27,6 milljarða gkróna, reiknað á gengi i árslok, en reiknað á sama gengi varð batinn 1979 meiri, eða 29,7 milljarðar gkróna. Af þess- um 27,6 milljörðum gkróna er staða Seðlabankans 25,9 milljörð- um gkróna betri i árslok 1980 en 1979 og staða viðskiptabankanna batnaði um 1,7 milljarða gkróna á árinu 1980. I frétt Seðlabankans um bráða- birgðayfiriit yfir þróun greiðslu- jafnaðar og gjaldeyrisstöðu á ár- inu 1980 segir svo um gengis- þróunina: „Frá ársbyrjun til ársloka 1979 hækkaði gengi erlendra gjald- miðla um 26,5%. Hækkun árs- meðaltals 1979 yfir ársmeðaltal 1978 var þó nokkru meiri eða 33,9%. Frá ársbyrjun 1980 til ársloka hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla um 54,5% gagnvart íslenskri krónu, en það þýðir 35,2% lækkun krónunnar. Fyrstu þrjá mánuði ársins var lítil breyt- ing á gengi krónunnar, en 31. mars var gengið lækkað í einu skrefi um 3% og eftir það var um að ræða stöðugt og nokkuð jafnt gengissig. Ársmeðalgengi islensku krónunn- ar lækkaði gagnvart erlendum gjaldmiðlum á árinu 1980 um 27,4% miðað við árið áður, sem jafngildir 37,8% hækkun á erlend- um gjaldmiðlum gagnvart ís- lenskri krónu. Meðalgengi Banda- ríkjadollars gagnvart íslenskri krónu var á árinu 1980 36,0% yfir meðalgengi 1979, sem samsvarar 26,5% lækkun á gengi krónunnar gagnvart dollar." faldist en fyrirsjáanlegt sé að útlánageta Byggingarsjóðs ríkis- ins aukist aðeins úr 22 milljörð- um i 30 milljarða. Þannig sé enn þrengt að byggingarstarfsemi einkaaðila sem hefði þó búið við þröngan kost áður. Þá gagnrýnir Landssamband iðnaðarmanna þann mikla mis- mun sem er á lánafyrirgreiðslu úr þessum sjóðum og hvernig láns- fjárþörf er metin. í frétta- tilkynningunni segir: Annars veg- ar eru þeir sem uppfylla sett skilyrði til kaupa á íbúð í verka- mannabústöðum. Þeir fá 90 pró- sent lán. Skilyrðin eru þau að eiga ekki íbúð fyrir tekjur undir vissu lágmarki. Hins vegar eru þeir sem ekki uppfylla þessi skilyrði. Þeim skal nægja um 20 prósent lán. Svona ósveigjanlegt kerfi þar sem menn eru dregnir í dilka miðað við einhverja eina tölu í tekjustigan- um væri e.t.v. brúklegt í ímynduðu lénsríki þar sem þegnarnir skipt- ust í tvo hópa, hina fátæku og hina ríku. Svo er hins vegar ekki málum háttað á íslandi á tuttug- ustu öld — sem betur fer — að kerfi þetta geti talist heppilegt eða réttlátt. Augljóst er að harla litlu máli skiptir fyrir eignalaust fólk, sem ætlar að byggja, hvort árstekjur þess eru milljón hærri eða lægri, þegar byggingarkostn- aður skiptir tugum milljóna. Hjá þeim sem eru svo „óheppnir" að vera fyrir ofan sett tekjumörk liggur beinast við að draga úr vinnu og uppfylla þannig sett skilyrði. Engu er líkara en höfund- ar þessa kerfis hafi aldrei heyrt getið um kerfi stighækkandi tekjuskatts. Hefði ekki verið í lófa lagið að koma á hliðstæðu kerfi fyrir húsnæðislánin, þar sem láns- hlutfallið færi stighækkandi eftir því sem menn hefði minni efni. Viðskiptajöf nuður við út- lönd óhagstæður um 32 milljarða gkróna 1980 ÞJÓNUSTUJÖFNUÐUR við út- lönd varð óhagstæður um 42,8 milljarða gkróna á siðasta ári. sem er um 20 milljörðum gkróna óhagstæðara en árið áður. Voru- skiptajöfnuður varð hins vegar hagstæður um 10,8 milljarða gkróna, sem er um tveimur millj- örðum gkróna óhagstæðara en árið áður. Þvi er áætlað, að viðskiptajöfnuður við útlönd 1980 hafi orðið óhagstæður um 32 milljarða gkróna, sem er um 2,5% miðað við þjóðarframleiðslu. Ár- ið 1979 var þetta hlutfall 0,9%. Útflutningur 1980 nam 445,9 milljörðum gkróna, sem var 16,2% aukning frá árinu áður, en inn- flutningur nam 435,1 milljarði gkróna, sem var 17,2% aukning frá fyrra ári. Aukning innflutn- ings varð því heldur meiri en útflutningsaukningin og segir í frétt Seðlabankans um bráða- birgðayfirlit yfir þróun greiðslu- jafnaðar og gjaldeyrisstöðu á ár- inu 1980, að í þeim mun vegi þyngst stóraukinn flugvélainn- flutningur, en skipa- og flugvéla- innflutningur nam 24,5 milljörð- um gkróna í fyrra, en 17,5 millj- örðum gkróna árið 1979. í hallanum á þjónustujöfnuði munar mest um óhagstæða þróun samgangna og auknar vaxta- greiðslur, segir í frétt Seðlabank- ans. Alls er talið að innkomin löng erlend lán hafi numið 105 millj- örðum gkróna á árinu 1980 og afborganir 42 milljörðum gkróna, þannig að nettóaukning langra erlendra lána varð um 63 milljarð- ar gkróna, en reiknað á sama gengi varð aukningin 44 milljarð- ar gkróna árið 1979. Áætlað er að jöfnuður á öðrum fjármagns- hreyfingum hafi orðið óhagstæður um 4 milljarða gkróna, þannig að fjármnagnsjöfnuður í heild hafi verið hagstæður 1980 um 59 millj- arða gkróna.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.