Morgunblaðið - 02.09.1983, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 02.09.1983, Blaðsíða 26
26 MORGUNBLAÐIÐ, FÖSTUDAGUR 2. SEPTEMBER 1983 Jón Helgason landbúnaðarráðherra á aðalfundi Stéttarsambands bænda: Ástand víða betra ef bændur stæðu almennt rétt að verki Reykjum í HrúUfiroi fri Helflí Bj»rn»sjni, blm. Morgunbl»osin8. AÐALFUNDUR Stéttarsam- bands bænda sem að þessu sinni fer fram á Reykjum í Hrútafirði hófst í morgun. Ingi Tryggvason, fermaöur stéttarsambandsins, setti þingið með nokkrum orðum ug minntist fyrrverandi fuiltrúa sera látist hafa á árinu. Magnús Sigurðs- son, Gilsbakka, og Þórarinn Þor- valdsson, Þóroddsstöðum, voru kosnir fundarstjórar og tóku þeir við stjórn fundarins. Ingi Tryggvason flutti því næst skýrslu formanns. Ræddi hann ýmis hagsmunamál stéttarinnar, auk þess sem fyrir fundinum lá skýrsla hans, þar sem ítarlega var greint frá framkvæmd álykt- ana síðasta aðalfundar, störfum stofnana og nefnda landbúnaðar- ins, framleiðslu, sölu og verð- lagsmálum og ýmsum fleiri mál- um. í ræðu sinni ræddi formaður mikið um árferðið og áhrif þess á efnahag bænda, svo og sölu- og markaðsmál. Sagði hann m.a. að þegar erfiðleikar væru í árferði kæmi það mjóg niður á efnahag bænda, sérstaklega þegar það bættist við þá framleiðslustjórn- un, sem gripið hefði verið til. Þrengdi þetta mjög að landbún- aðinum í heild, en þó mest á þeim sem sízt skyldi, það er þeim bændum sem nýlega hafa byrjað búskap. Sagðist hann óttast að nú væri meiri munur á efnahags- legri stöðu bænda, en verið hefði um langt skeið og hætta á að eftir þetta erfiðleikasumar neyddust einhverjir bændur til að hætta búskap. Skýrði hann frá því, að í gangi væri athugun á fjárhags- stöðu bænda því upplýsingar um raunverulega afkomu þeirra væru hvergi til. Ingi lét þá von í ljósi að úr rættist með uppskeru ársins, bæði hvað varðar hey og garð- ávexti, því það væri grundvöllur þess að menn gætu vænst sæmi- Iegrar afkomu. Hvatti hann bændur til að halda vöku sinni og auka heildarverðmæti þeirrar framleiðslu, sem landbúnaðurinn skilaði til þjóðfélagsins, og það yrði bezt gert með fjölbreytni í framleiðslunni, en einnig þyrfti að huga vel að sparnaði í rekstri. Að lokinni ræðu formanns lagði Hákon Sigurgrímsson, framkvæmdastjóri Stéttarsam- bands bænda, reikninga sam- bandsins og Bændahallarinnar og skýrði þá. Þá flutti landbúnað- arráðherra ávarp og fleiri gestir. Síðan voru almennar umræður um skýrslu formanns og reikn- ingar. Tóku margir til máls og stóðu umræður fram á kvöld. Jón Helgason, landbúnaðrráð- herra, ræddi um helstu mál sem hann hefur haft afskipti af síðan Frá setningu aðalfundarins í Reykjaskóla í gær. Jón Helgason I ræðustól. Morgunblaoio/Helgi Bjarnason. hann tók við landbúnaðarráð- herraembættinu sl. vor. Ræddi hann mikið um verðlagningu landbúnaðarvara, bæði verð- ákvarðanir 1. júní sl. og 1. okt. nk. Sagði hann m.a.: „Sú spurning hefur verið ofarlega í huga að undanförnu, hvað mikil hækkun yrði á búvöruverði við næstu verðlagningu. Það er tvímæla- laust sameiginlegt hagsmunamál bænda og neytenda að hækkanir á rekstrarliðum verðlagsgrund- vallar, annarra en launa, verði ekki meiri en á laununum. Ég hef því í ríkisstjórninni m.a. bent á þá leið að endurgreiddur verði söluskattur af landbúnaðarvélum og tækjum, en um það hefur stéttarsambandið oft gert sam- þykktir." Sagði ráðherrann að þetta hefði verið samþykkt í rík- isstjórninni og gilti frá 1. októ- ber. Landbúnaðarráðherra ræddi tíðarfarið og afleiðingar þess fyrir bændur og benti á nauðsyn þess að ásetningi búfjár yrði hag- að í samræmi við fóðurbirgðir á komandi hausti. Fjallaði ráðherr- ann um ýmis mál önnur m.a. hvatti hann bændur til að leggja meiri áherslu á hina hagfræði- legu hlið búskaparins og sagði m.a.: „Ég hef að undanförnu ferð- ast nokkuð um landið og vissu- lega er það sárt að sjá hvaða erf- iðleikum tíðarfarið hefur valdið bændum. Hitt er þó enn þá sár- ara að sjá of víða blasa við að ástandið gæti þó verið betra, ef rétt hefði verið að verki staðið. Það er engin tilviljun að í öllum sveitum eru til bændur sem tekst ótrúlega að verja búskap sinn áföllum, þrátt fyrir óþurrka og aðra erfiðleika, sem tiðarfar kann að valda. Það er ekki vegna þess að þeir ráði yfir einhverjum töfrabrögðum eða leggi endilega meira erfiði á sig en aðrir, heldur fyrst og fremst af því að þeir skipuleggja störf sín og fram- kvæmdir rétt og grípa hvert tækifæri þegar það gefst. Land- búnaður er svo vandasamur at- vinnurekstur, að hann krefst ákaflega góðrar skipulagningar og vegna þess hve fjármagnsfrek- ur hann er þarf þar einnig góða hagstjórn, því það fer fljótt að halla undan fæti ef eitthvað fer úrskeiðis." Fjörtíu og sex fulltrúar sitja aðalfundinn, tveir úr hverri sýslu landsins. Auk þess sitja fundinn fulltrúar ýmissa stofnana land- búnaðarins, formenn sérbú- greinafélaganna, makar nokk- urra fulltrúanna og ýmsir aðrir gestir. Aætlað er að fundinum Ijúki á laugardag. Tómas Tómasson og Magnús Kjartansson (kynnir keppninnar) afhenda Valgarði verðlaunin sem voru 10.000 krónur. Ljósmjnd: Þorsteinn Þráinsson. Tommaborgara kappát: Sigurvegarinn raðaði í sig þremur hamborg- urum á 49,2 sekúndum Tomma borgarar stóðu fyrir ham- borgara-kappáti um helgina og var keppendum ætlað að borða þrjá ham- borgara á sem skemmstum tíma. „ Þetta var alveg meiriháttar keppni og úrslitin mjög óvænt," sagði Tómas A. Tómasson í viðtali við blm. Mbl. í gær.„ Margir höfðu lafið skrá sig, og náðu sumir alveg ágætis tíma, 1.28 og 1.20 sekúndur og þvílíkt. En við bjuggumst nú við að þetta yrði bætt um betur þegar tvöfaldur fslandsmeistari í ham- borgara-kappáti mundi mæta, en það er Ari Guðmundsson. Það gerði hann líka og tókst að gleypa borgarana í sig á 1.02 sekúndum, sem er alveg ótrúlegur hraði. Keppnin hélt svo áfram fram til sex og komst enginn í hálfkvisti við Ara. Um það bil sem við erum svo að fara að hætta, kemur svo óvænt þarna strákur, sem hafði komið inn til að borða og eftir að hafa keypt sér einn borgara biður um að fá að keppa. Við ætluðum nú ekki að láta það eftir honum í fyrstu þar sem hann var ekki skráður, en létum svo tílleiðast að gefa honum og þrem óðrum færi á að spreyta sig. Þeir stóðu sig ágæt- lega þessir þrír en ekki dró til tíð- inda fyrr en þessi strákur, Valg- arður Ármannsson, sest við borðið og byrjaði. Okkur sem á horfðum virtist hann ekki ætla að flýta sér mikið, en aðeins voru liðnar 57 sek- úndur þegar hann hafði lokið við hamborgarana alla þrjá. Þetta var svo ótrúlegt að það trúir því eng- inn sem ekki á horfði. Sjálfur væri ég ekki hálfnaður með einn á þess- um tíma. En það er ekki allt búið enn. Úrslitin eru lesin upp og þeir tíu efstu fá tækifæri til að bæta sinn tíma. Tókst það fæstum, og fékk Ari til dæmis bara verri tíma en áður eða 1.06. Þá er stungið upp á því í gríni við Valgarð að reyna að bæta sitt met, og eftir stutta íhugun slær hann til. Það var ekki liðin hálftími frá því að strákurinn hafði fyrst keypt sér einn ham- borgara og síðan gleypt i sig þrjá, en nú bætti hann öðrum þremur við á 49.2 sekúndum. Við sem á horfðum ætluðum ekki að trúa okkar eigin augum og fagnaðarlát- um ætlaði aldrei að linna. Þannig að sigurvegarinn var Valgarður Ármannsson svo ekki varð um villst. Hann átti verðlaunin svo sannarlega skilið, hann hafði kom- ið þarna inn svangur og blankur. En út fór hann vel saddur og tíu- þúsund krónum ríkari." Ráðstefna SUS um öryggis- og afvopnunarmál: „Frumkvæði SUS í mikilvægu máli u „ÞESSI ráðstefna utanríkis málanefndarinnar er tilraun okkar til þess að ræða til nokk- urrar hlítar mikilvægt mál á flokkslegum vettvangi," sagði Einar K. Guðfinnsson, formaður utanrfkismálanefndar Sambands ungra sjálfstæðismanna, þegar Morgunblaðið ræddi við hann um ráðstefnu þá sem SUS gengst fyrir um viðfangsefnið „Hvernig er unnt að tryggja friðinn?" „Ráðstefnur sem þessar eru fastur liður í starfi sambands- ins og við höfum reynt að taka fyrir margbreytileg viðfangs- efni á sviði utanríkismála," sagði Einar ennfremur. „Ástæðan fyrir því að við veljum þetta viðfangsefni nú er augljós. Öryggismál Vestur- landa hafa mikið verið til um- ræðu undanfarna mánuði. Fjöldagöngur hafa verið farn- ar; sumar til að mótmæla víg- búnaði, aðrar til að hvetja til einhliða afvopnunar Vestur- landa. Það er eðlilegt að við tökum þvi öryggis- og afvopnunarmál til umræðu á breiðum grund- velli innan Sjálfstæðisflokks- ins, og SUS hefur nú frum- kvæði að því. Við væntum þess að sem flestir sjálfstæðismenn komi og taki þátt í umræðum um þetta mikilvæga mál." Leiðrétting ÞAU mistök urðu þegar skýrt var frá fjölda nýstúdenta í Háskóla íslands, að fjöldinn í tölvunar- fræðum í verkfræði og raunvís- indadeild misritaðist. Hið rétta er að 99 hafa skráð sig til náms í tölvunarfræðum. Mbl. biðst vel- virðingar á þessum mistökum. Á ráðstefnu SUS verða hald- in sjö framsöguerindi. í þeim verður fjallað um afstöðu ís- lenskra stjórnmálaflokka til ör- yggis- og afvopnunarmála, her- fræðileg viðfangsefni rædd, brugðið upp sagnfræðilegu ljósi á viðfangsefnið og friðarhreyf- ingarnar teknar til umfjöllun- ar, svo nokkuð sé nefnt. Þá verða lögð fyrir fundinn gögn sem öryggismálanefnd hefur sérstaklega unnið fyrir þessa ráðstefnu. "^t^-J^szz&S MorKunblaoio/Krioþjofur. Unnið af fullum krafti að viðgerð i Snorrabrautinni í Reykjavík. Það verður oft ansi heitt niðri í brunninum og því þarf rafsuðumaðurinn annað slagið að blasa duglega. ( j i i

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.