Morgunblaðið - 25.09.1988, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 25.09.1988, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 25. SEPTEMBER 1988 13 #. Opið mánudag SVERRIR KRISTJANSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6.HÆO LÖGM. HAFSTEINN BALDiaNSSON HRL. & FASTEIGN ER FRAMTlÐ ESPIGERÐI - 4RA Falleg 110 fm íb. á 2. hæð í litlu sambhúsi. Ákv. einkas. SÖRLASKJÓL VIÐ SJÓINN EINBÝLI - TVÍBÝLI Á hornlóð með miklu útsýni er til sölu hús sem er tvisvar sinnum 110 fm. Kj. m/sérinng., 3 stór herb., eldh., bað o.fl. Á hæðinni er forst., hol, eldh., bað, 3 stórar st. og 1-2 svefnherb. Bílsk. Húsið getur losnað fljótt. Teikn. og uppl. á skrifst. Einkasala. HOLTSBÚÐ - EINB./TVÍB. Gott hús 140 fm aðalh. sem er 3-4 svefnherb. Stórar st. o.fl. Kj. ca 135 fm. Ný innr. 2ja herb. sérib. ca 60 fm. Sauna. Hvíldar- herb. Þvottaherb. o.fl. 60 fm bílsk. Húsið stendur ofan götu v/óbyggt svæði. Fallegur garður. Ákv. einkasala. LAUGALÆKUR - PALLARAÐHÚS Ca 205 fm pallaraðh. (5 svefnherb.). Bílsk. Ákv. sala. Laust fljótt. BÓLSTAÐARHLÍÐ - SÉRH. Góð 130 fm íb. á 1. hæð. Allt sór. (b. er forst., forstherb., gang- ur, stór stofa, 2 svefnherb., baö og eldh. Bflsk. Einkasaia. SKAFTAHLÍÐ - SÉRH. Ca 125 fm á 1. hæð. Tvær st, 3 svefnherb., nýtt eldh., nýtt bað. Falleg fb. Fallegur garður. Góð eign. IÐN. - VERSL. - SKRIFSTOFUHÚSN. Höfum til sölu innan Elliðaáa mjög gott versl.-, skrifst.- og iðn- húsn. af ýmsum stærðum. Mjög áhugavert f. fjármagnseigendur því að í sumum tilfellum höfum við mjög góða leigutaka að eignunum. Margar aðrar oignir á söluskrá. Amturstræti FASTEIGNASALA Garðastræti 38simi 25555 Opið kl. 1-3 Einbýli - raðhús Selás Ca 190 fm einb., hœð og ris, ásamt 32 fm bílsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 5,9 millj. Ægisíða Ca 110 Imteí í þrfb. Hæöin or öll i 1. flokks ástandi. Nánari uppl. á skrifst. Garðastræti Ca 100 fm stórgl. hæð. Ib. or öll end- um. Nánarí uppl. á skrifst. Mosfellsfaær Stórglæsil. ca 100 fm parhús ásamt bílsk. Húsið stendur á miklum útsýnisst. Akv. sala. Verð 6,3 millj. Eskihlíð Co 95 fm ib. á 4. hæð í blokk. (b. er töluvort endurn. Akv. sala. Verð 4,9 millj. Neðra-Breiðholt Ca 165 fm endaraðhús ásamt bilsk. 4 svefnherb. Húsið er mikið endurn. f fyrsta flokks ástandi. Ákv. sala. Þingás Ca 210 fm, hæð og ris ásamt bílsk. Húsið afh. fullb. að utan, fokh. að inn- an, grófjöfnuð lóð. Til afh. nú þegar. Áhv. lán. Ákv. sala. Bollagarðar Ca 200 fm einbhús á oinni hæð ásamt bilsk. 3 svefnherb. Skipti koma til grelna á raðhúsi eða einb. í Árbæ, Grafarvogi eða Seláshverfi. Hagst. lán áhv. Ákv. sala. 2ja-3ia herb. Einarsnes Ca 60 fm mjög góð kjib. I tvibhúsi. Nýl. eldhúsinnr. Danfoss-kerfi. Skemmtil. grólnn garður. Ib. er laus. Ákv. sala. Verð 3,3 millj. Nesvegur Ca 80 fm björt og skemmtil. kjíb. Ktið nlðurgr. 2 rúmg. svefnherb., stofa, Stórt oldhús. Skjptt koma til greina á stœrri eign. Ákv. sala. Vesturbær Stórgl. ca 240 fm einbhús, kj. og tvær hæðir. Mögul. á sérib. I kj. 5 svefnherb., boröstofa, bókahorb. og stofa. Bílsk. Hita- lögn 1 planl. Einstök elgn. Ákv. sala. Vesturbær Stórglæsil., nýl. 2ja-3ja herb. ib. ca 75 fm á 3. hæð i sambhúsi. Lyfta. ib. er öll parketlögð og hin vandaðasta. Nánarí uppl. á skrifst. Alftanes Ca 200 fm einb. ásamt bilsk. Húsið er á einni hæð og afh. fullb. að utan, fokh. að innan. Verð 5,1 mlllj. 4ra-5 herb. Krummahólar Ca 130 fm „penthouse" á tveimur hæð- um. Tvennar svalir. Frábært útsýnl. Bflsk. Einstök eign. Ákv. sala. Hólar - Breiðholt Ce 60 fm stórgl. 2ja herb. íb. Stórt svefnherb. með góðum skápum. Storar auðursv. Frá- bært útsýnl. Góð sameign. Bílskýli. Akv. sala. Laufásvegur Ca 50 fm kjfb. Mjög góð staðsetn. Nánarí uppl. á skrífst. Annað Söluturn Mjög vel staðsettur söluturn I mið- bænum. Góð velta. Uppl. á skrífst. Hesthús 6 hesta hús I Hafnarflrðl. Húsið er tll afh. nú þegar. Nánari uppl. é skrifst. ATH. ERUM FLUTTIR í GARÐASTRÆTI 38 KAUPÞING HF Htísi vers/unarinnar, st'mi 686988 FASTEIGNADEILD Blönduhlíð - neðri sérhæð Til sölu sérlega falleg neðri sérhæð ca 120 fm. Eignin er í góðu ástandi og mikið endurnýjuð, s.s. hitalagnir, raf- kerfi, gler o.fl. Nýjar innr. í eldhúsi og svefnherbergjum. Nýtt parket á gólfum. Góður garður. Sérinngangur. Nánari upplýsingar hjá sölumönnum. Sölumenn: Sigurður Dagbjartsson og Ingvar Guðmundsson. Hi/mar Baldursson hdl. 'ff PEKKING 0G ÖRYGGI í FYRIRRUMI Opið: mánudaga-fimmtudaga 9-18, föstudaga 9-17 og sunnudaga 13-15. S: 685009-685988 ÁRMÚLA21 DAN V. S. WIIUM, LÖGFRÆÐINGUR, ÓLAFURGUÐMUNOSSON, SÖLUSTJÓRI. Símatími kl. 1-4 2ja herb. íbúðir ÓUfur Örn heimasími 667177, Lógmaður Sigurberg Guðjónsson. Kóngsbakki. utn r>. \ mjög góðu ástandi ó 1. hæð. Sérgarður. Ekkert áhv. Verð 3,5 milij. Bollagata. UtJI ib. I kj. Sórinng. Laus strax. Ahv. 1 millj. Verð 2,5 mlll]. Hraunbær. góö ib. & z. hæð i tjöib- húsi. Suðurev. Vorft 3,6 mlllj. EfStaSUnd. 2ja-3ja herb. (b. á jarðh. (Irtið niðurgr.) Vorð 3,4 mlllj. Krummahólar. Rumg. fb. & 5. haað. Vandaðar innr. Ahv. ca 1200 þús. veðd. Vorð 4,0 millj. Arahólar. \i>. á i. hæð lyftuh. Gott úts. ytir borgina. Verð 3,5 millj. KleppSVegUr. Ib. I góðu ástandi á 5. hæö f lyftuh. Fallegt útsýni. Verð 3,7 mlllj. Hraunbær. Rúmg. Ib. á 3. hæð. Suð- ursv. Gott ástand. Verð 3,6-3,6 mlllj. Hólmgarður. 65 fm n>. & jarðh. m. sérinng. Sérhiti. Eign I góðu ástandi. Laus strax. Verö 3,9 millj. Skiphoft. Björt kjfb. ca 50 fm. Verð 3 m. Furugrund - Kóp. utii 2ja iwb. íb. á 2. hæð. Ahv. 1,3 millj. Verð 3,1 mlll]. NÖkkvaVOgUr. Rúmg.íb. Itvlbhúsi. Sérínng. Laus. Verö 3,6-3,7 mlllj. Njálsgata. 2Ja-3ja herb. fb. á 2. hæð I góöu steinhúsi. Ekkert áhv. Stórt ibherb. á 1. hæð getur fylgt. 3ja herb. ibúðir Álftamýri. fb. í góðu ástandi á 1. hæð. Suðursv. Ekkert áhv. Verð 4,7 mlllj. Dvergabakki. fb. i goðu ástendi á 2. hæð. Útsýni. Tvennar svalir. KrUmmahÓlar. 3]e-4re herb. Ib. á 1. hæö (jarðh.). Bflskýli. Verð 5 mlll]. Sundlaugavegur. Rúmg. ib. á jarðh. I fjórbhúsi. Sérbflast. Talsv. áhv. Nýbýlavegur - Kóp. fo. á miðh. í þríb. Sérínng. Sérhiti. Suðursv. Talsv. áhv. Verð 4,2 mill]. LangholtSVegUr. 3ja-4raherb.íb. I kj. Sérinng. Álfhólsvegur - Kóp. ib. á 2. hæð I fjórbhúsi. ib. fylgir 20 fm íbherb. á jarðhæð með snyrtingu. Sérþvottahús. SkjÓlbraUt - KÓp. 3ja herb. Ib. á tveimur hæðum ca 100 fm. Ahv. ca 1,4 millj. Verð 4,1 mllj. Sléttahraun — Hf. Rúmg. r>. ð 3. hæð. Þvottah. á hæðlnni. Suðursv. Bflskréttur. Verð 4,7 mlllj. SnOrrabraUt. BJört rúmg. íb. I mjög góðu ástandi á 2. hæð. Aukaherb. fylgir I kj. Lagt fyrir þvottav. ó baðl. Hamraborg — Kóp. Rumg. ib. á 2. hæð. Mikið endurn. Suðursv. Laus strax. I ítið óhv. Verð 4,2 millj. Sogavegur. 80 fm ib. á jarðh. i nýt. fjórb. Verð 3,9 mlllj. Engihjaili - KÓp. Ib.igóðuástandi á 7. hæð. Nýl. parkot. Mikið útsýni. Þvhús á haaðinni. Ahv. 1,4 millj. Bergstaðastræti. 2ja-3ja herb. ib. I góðu timburhúsi. Falleg endurn. ib. Stór lóð. Utið áhv. EngÍhjallÍ. fb. I góðu ástandl á 6. hæð. Svalir meðfram allrí fb. Verð 4,6 mlllj. 4ra herb. íbúðir RauðáS. Glæsil. ný endalb. á 3. hæð. Vorð 6,8 mlllj. Keilugrandi. tU fm ib. á tveimur hæðum. Vandaður frágangur. Útsýni. Suð- ursv. Bilskýli. Verð 7,2 mlllj. Seljahverfi. Rúmg. Ib. á 2. hasö. Park- ot. Sérþvottah. Fullb. bilskýli. Verð 6,2 m. Skaftahlíð. fb. á 3. hæð (efstu). Tvennar svalir. Eign I góðu ástandi. Aðoins ein ib. á hverri hæð. Verð 6,8-6 mlll). Espigerði. Glæsil. fb. á miðh. ib. selst eingöngu i skiptum f. gott raðh. I Fossvogs- hverfi. GaukshÓlar. 156 fm íb. á tveimur hæðum. Mikið útsýni. Rúmg. bilsk. fylgir. Akv. sala. Fossvogur m/bílsk. h. i goðu ástandi á efstu hæð. Stórar suðursv. Rúmg. bflsk. Ugluhólar með bílsk. Rumg. ib. í góðu ástandi á 3. hæð. Stórar suð- ursv. Mikið útsýni. Akv. sala. Bilsk. Verð 5,7 mlllj. FÍSkakVÍSl. Rúmg., glæsll. íb. á 1. hæð. Innb. bilsk. Aukaherb. ( kj. Arinn I stofu. Eignin er eð mestu leyti fullfrág. Verð 7,6 millj. Safamýri. 110 fm fb. ¦ 3. hæð. Sér- hiti. Tvennar sv. Nýtt gler. Bflskréttur. Ekk- ert áhv. Verð 6,9 mlll). FoSSVOgur. Rúmg. fb. á miðh. ígóðu húsi. Nýtt parket. Suðursv. Góð staðsetn. Verð 6,5 mlllj. Norðurbær - Hf. ns fm n>. á 2. hæð v/Breiðvang. Sérþvhús. Suðursv. Bílskúr. Akv. sala. TðLVUSKEYTING CR0SFIELD MYNDAMÓT HF _kjiglýsinga- síminn er 2 24 80 Stóragerði. Ib. ( góðu éstandi á 1. hæð. Bílskréttur. Verð 6,8 mlllj. Hraf nhólar. 5-6 herb. fb. ó 3. hæð (efstu). 4 svefnherb. Suðursv. Rúmg. bilsk. Gott úts. Verð 6,8 millj. Hraunbær. Rúmg. n>. & 2. hæð. Tvennar sv- Góðar innr. Ekkert áhv. Eskihlíð. fb. I mjög göðu ástendi á 2. hæð. Parkot á stofu. Hús I goðu ástandi. Sérhæðir Bollagata. Ib. i sorl. góðu éstandié 1. hæð í þríbhúsi. Sérínng. Bilsk. fylgir. Freyjugata. em sérhæð i goðu þríbhúsi. Eigninni tylgir rís. Tvennar svalir. Sérínng. Eignin er til afh. strax. Kársnesbraut - Kóp. em hæð i tvibhúsi m. innb. bilsk. Eign I góðu astandi. Mikift útsýni. Verð 7,9 millj. Úthlíð. 130 fm fb. á 2. hæð I fjórb. 3 rúmg. herb. Ssvalir. Nýtt gler. Parket. Bflsk. Verð 7,3 millj. ÁlfatÚn - KÓp. 130fmnýib.ájarðh. í þríb. Sðrínng. Sérþvottah. Vorð 6,9 mlllj. Efra-Breiðholt. 120 fm sérbýii (tengihús). Nýl. eign meö góðum innr. Sér- inng. Sérgarður. Rúmg. bflsk. Verð 7,6 mlllj. Raðhús FoSSVOgur. 136 fm hús á oinni hæð. Bflsk. Ekkert áhv. Bakkar. Raðh. \ mjög góðu ástandi. Innb. bflsk. Hiti I bilastæðum. Hugsanl. skipti á minni eign. KÓpaVOgUr. Raðh. á tveimur hæðum i góðu ástandi. Util séríb. é Jarðh. Innb. bflsk. Eignask. hugsanl. í Fossvogi v/Borgarsp. Pam. 260 fm. Eignin er ekki fullbúin en vel Ibhæf. Svalir og garöur i suöur. Gott útsýni. Skemmtil. staösetn. Mögul. á sérib. í kj. Skipti mögul. á minni eign. Teikn. og uppl. eing. gefnar á skrífst Einkasala. Verð 11,6 m. FífUSel. Ca 200 fm raðh. Stórar suð- ursv. Gott fyrirkomul. Bflsk. Verð 7,7 mlllj. Garðabær. Nýl. parhús ca 125 fm auk bflsk. Eignin er nánast fullb. Ahv. veö- deild. Verð 8,5 millj. Einbýlishús Hjallavegur. Gott einbhús, sem er hæð og ris (steinh.). Rúmg. bflsk. Falleg lóð. Eign i góðu ástandi. Ath. sklpti mögul. á minni eign. Bein sala. UrðarStekkur. Vandaðhúsátveim- ur hæöum ca 250 fm. Innb. bflsk. á jarðh. Góð staðsetn. Fallegt útsýni. SmáíbÚðahVerfÍ. Einbýll, hæð og ris, ca 160 fm. Bflsk. Húsið stondur á horn- lóð. Risið er óinnr. Mosfellsbær. 126 fm timburh. á einni hæð. Rúmg. bflsk. Eign < góðu ástandi. KÓpaVOgur. Einbhús, hæð, ríshæð og hálfur kj. Eignin er á fráb. útsýnisst. Eign- in er í mjög góðu ástandi. Stór og falleg lóð. Eignask. hugsanl. Akv. sala. Fannafold. Húseign a tveimur heað- um ca" 250 fm. Vel staðsett. Innb. bflsk. é neöríh. Eignin er ekki alvog fullb. VeStUrbær. Gott steinh. á tveimur hæðum. Hægt að nýta húsið aem tvlbhús. Grunnfl. 125 fm. Bflsk. Eignask. mögul. I smíðum ÞveráS. 2 einbhús seljast fullfreg. að utan, fokh. að innan. Stærö 110 fm auk 38 fm bflsk. Verð 5,2 mlllj. Toikn. á skrífst. Hlíðarhjalli. Sérhæðir i tvibhúsum á byggingastigi. Afh. tilb. að utan en fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Nýjar íb. í Vesturbænum 2ja og 4ra herb. ib. Bílskýli fylgir öllum fbúð- unum. Fannafold. Húseign á Weimur hæð- um. Tæpl. tilb. u. trév. og máln. til afh. strax. Ahv. veðd. 2,3 millj. Telkn. á skrifst. Skipti á 4ra-5 herb. íb. m. bflsk. Grafarvogur. Tvæ'r serhæðir á byggstigi. Sérinng. á hvora hæð. Hæðunum fylgja bílsk. Teikn. á skrifst. hagst. verð. Ýmisiegt ÁrmÚlahverfÍ. Verslunar-, skrifst.- og verksthúsn. Teikn. á skrífst. Nýlendugata. verksmiðju- og skrffsthúsn. Húsn. mætti breyta i fbhúsn. Jarðhæðin heppileg fyrir heildverslun. Auk þess fylgir húsinu 2ja íb. járnkl. timburhús. Einbýlishus á sjávarlóð Einbýlishús á stórri sjávarlóð. Húsið er ca. 20 ára og vel viö- haldið. Húsið er á einni hæö með tvöf. bilskúr. Á jarðhæð er bátaskýli. Eignaskipti eru hugsanleg. Sveigjanleg greiðslukjör fyrir traustan kaupanda.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68