Morgunblaðið - 06.09.1989, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 06.09.1989, Blaðsíða 10
10...................................................MÖRGiMÍla'ðIÐ.MIÐVntUDAGUR.6. SEPTEMBER. 1989 21150-21370 LARUS Þ. VALDIMARSSOIM sölustjori LARUS BJARNASON HDL. LOGG. FASTEIGNASALI Til sölu og sýnis auk annarra eigna: 3ja og 4ra herb. íb. með bílskúr Stórar og glæsilegar í smíðum við Sporhamra fullb. undir trév. í byrj- un næsta árs. Sérþvottahús. Fullgerð sameign. Byggjandí Húni sf. Vinsæll staður. Frábær greiðslukjör. Með útsýni yfir borgina 3ja herb. endaíbúð á 3. hæð 86,4 fm nettó í3ja hæða blokk við Dúfna- hóla. Góð sameign. Bilskplata fylgir. Frábært útsýni. Hentar m.a. þeim sem hafa lánsloforð. . Við Lyngás í Garðabæ í smíðum fullbúnar undir tréverk: Tvær ib. á neðri hæð í þríbhúsi rúmir 100 fm hvor. Verð aðeins kr. 4,5 millj. Frábær greiðslukjör. Góðar eignir í Heimunum: Við Goðheima jarðhæð 3ja herb. 99,3 fm. Allt sér. Við Álfheima 4ra herb. mjög stór sólrík íb. á 4. hæð. Útsýni. Rétt við Miklatún við Bólstaðarhlíð stór og góð 3ja herb. íb. á jarðh./kj. Sérhiti. Sér- inng. Sólverönd. Rúmg. skápar. Þríbýlishús. Ný endurbætt glæsileg lóð. Skipti mögul. á stærri eign í nágr. 2ja herb. einstaklingsíb. ívesturborginni. Öllnýendurbyggð. ALMENNA FASTEIGHASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 2ja herb. Flirugerði: Falleg70fm2jaherb. íb. á jarðh. Góðar innr. Sérlóð. Laus nú þegar. Verð 5,0 millj. JÖrvabakkÍ: Rúmg. ósamþ. kjib. u.þ.b. 50 fm. Snyrtil. eign. Verð 2,9 millj. Hraunbær: Rúmgóð og bjort (70 fm) íb. á jarðhæð. Suðursv. Verð 4,4 millj. Drápuhlíð: 4ra herb. neðri sér- hæð með sérinng. Bílsk. Nýuppgert bað og eldhús. Verð 7,2 millj. Kaplaskjólsvegur: góö m.» 2. hæð í eftirsóttri blokk. Laus nú þeg- ar. Verð 7,5 millj. Keilugrandi: um 90 fm góð tb. á tveimur hæðum. Suðursv. Laus nú þegar. Verð 6,5 millj. GrettÍSgata: 4ra herb. Ib. á 1. hæð í 3ja hæða steinh. Verð 4,3 millj. VeStUrberg: 4ra herb. mjög fal- leg íb. á jarðhæð. Nýl. eldhinnr. Verð 5,2-5,4 millj. Seljahverfí: 4ra herb. glæsíl. íb. á 1. hæð með stæði í bílskýli. Eign í sérfl. 3ia herb. Seljahverfi - ris: 2ja-3jaherb. risíb. Laus nú þegar. Verð 3,5 millj. Seljavegur - íb./vinnu- pl.: Um 78 fm ib. á 2. hæð í þríb. Vinnuskúr úr timbri er á lóðinni. Laus nú þegar. Verð 4,5 millj. ÞÍngholt: Góð íb. á 1. hæð ítimb- urh. Eígnin er í góðu standi. Verð 4,8 mlllj. SkÍpaSUnd: 3ja herb. um 60 fm íb. á 1. hæð sem er m.a. tvær saml. stofur, 1 herb. Tvöf. gler. Verð 3,6 millj. 4ra-6 herb. Espígerði: Glæsil. 175 fm íb. á 2. og 3. hæð í eftirsóttu háhýsi. Þrenn- ar svalir. Húsvörður. Verð 10,0 millj. Hlíðar - hæð og kj.: vorum að fá til sölu 4ra herb. íb. á 1. hæð. Sérinng. Bílsk. ( kj. (í sama húsi) fylgir 3ja-4ra herb. óinnr. íb. Eignirnar eru samtals 180 fm. Verð 9,3 millj. HrafnhÓlar: 4ra-5 herb. mjög stór og björt ib. á 3. hæð. Nýl. parket. Skipti á 2ja-3ja herb. íb. kemur til ' greina. Ákv. sala. Verð 6,0 millj. Engihjalli'. 4ra herb. glæsil. íb. á 10. hæð (efstu) með stórkosti. útsýni. Parket. Húsvörður. Ákv. sala. Verð 6,2 millj. Hraunbær: stor 5-6 herb. íb. a 3. hæð. Svaiir í suður og vestur. Herb. í kj. fylgir. Verð 7,1 millj. Ljósheimar: góö h>. a 7. hæð. Sérinng. Sérþvottaherb. Blokkin er ný- máluð utan. Verð 6,2 millj. Miklatún - sérhæð: Giæsii. 160 fm 6 herb. sérhæð við Miklatún. íb. skiptist m.a. í 3 saml. fallegar suður- stofur. Fallegar innr. Verð 9,3 millj. Hagamelur: um i3ofm 5 herb. gfæsil. efri sérhæð i nýl. húsi. Tvennar svalir. Vandaðar innr. Bílsk. I sama húsi bjóðum við til sölu 2ja herb. íb. á jarðhæð. í nágr. Landspítalans: 5 herb. neðri sérh. sem hefur mikið verið endurn. m.a. gler, hitalagnir, rafl., hrein- lætistækí o.fl. Falleg og góð eígn. Bílsk. Verð 7,1-7,2 millj. Dunhagi: stor ib. á 3. hæð. 2 saml. stofur og 2 stór herb. Vestursv. Útsýni. Verð 6,3 millj. Dalsel: 4ra-5 herb. björt endaíb. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Mögul. á 4 svefn- herb. Verð 6,0 millj. Einbýli - raðhús Mosfellsbær: Vandað einbh. á einni hæð um 150 fm auk 40 fm bílsk. Góð suðurlóð. Verð 11,0 millj. Selbraut - Seltjnesi: Gott raðh. á tveimur hæðum 176,7 fm auk 41,1 fm bílsk. 4 svefnh. Verð 12,0 millj. Laugarás: tíi soiu giæsii. 330 fm parhús á 2 hæðum v. Norðurbrún. Innb. bílskúr. Góð lóð. Fallegt útsýni. Verð 14 millj. Austurgata - Hf.: tíi söiu tvíl. járnklætt timburh. á steinkj. samt. um 200 fm. Á baklóð er gott vinnupláss (falleg steypt bygging.) og hentar vel sem vinnustofa fyrir listamenn, iðnaðar- menn eða léttan iðnað o.fl. Jarðhæð aðalhúss nytist sem verslpláss. Bilsk. sem þarfnast stands. fylgir. MosfellSSVeÍt'. Vandað einb hús á einni hæð um 150 fm auk 40 fm bílsk. Góð suðurlóð. Verð 11 millj. Sólheimar - endaraðh.: I ágætu standi nýmálað að utan. Par- ket. Stærð um 150 fm samt. 7 herb. Innb. bílsk. Arkitekt Sigvaldi Thordason. Verð 10,5 millj. SeláS: Vandað einbhús á tveimur hæðum. Húsið er m.a. 5-6 herb. auk glæsil. stofu. Innb. bílsk. Falleg lóð. Byggingarlóð í Laugar- ásnum: Vorum að fá til sölu bygg- ingarlóð á glæsil. staö í Laugardalnum. Lóðin er 1100 fm og á henni stendur gamalt íbhús. Uppdráttur og uppl. á skrifst. Ásvallagata: tii söiu vandað nýstandsett tvil. timburhús á steinkj. Samtals um 200 fm. Husið skiptist m.a. í 3 saml. stofur og 4 svefnherb. Gufu- bað. Falleg lóð. Verð 13 millj. Seltjarnarnes: tii söiu raðhús í Kolbeinsstaðamýri. Húsin eru tvær hæðir með innb. bílsk. Allt 183,5 fm. Húsin afh. i okt. nk. fokh. að innan en fullb. að utan, þar með talinn garð- skáli. Eignarlóðir. Verð 7,5-7,7 millj. EIGNAMIÐIIMN 2 77 11 ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 Sverrir Kristinsson, sölustjóri - Þorleifur Guðmundsson, sölum. Þórólfur Halldórsson, lögfr.-Unnsteinn Beck, hrl., sími 12320 FASTEIGNAMIÐLUN IIIIMIllll IIIIMIllll FASTEIGNAMIÐLUN Raðhus/einbyli HEIÐNABERG Fallegt raðh. á tveimur hæðum 140 fm ásamt bílskúr. Góð staðsetn. Vönduð eign. Skipti mögul. Verð 9,2 millj. HOFN - HORNAFIRÐI Nýl. glæsil. og vel staðsett einbhús á tveimur hæðum 240 fm. Stór bílsk. Vönduð eign. Skipti mögul. á minni eign eða fb. á Reykjavikursvæðinu. GARÐABÆR Einbyli á einni hæð um 140 fm. Húsið skipt- ist í stofu, 4 svefnherb. Bílskúr er innréttað- ur sem snotur 2ja herb. íb. Góð ræktuð lóð. Verð 11 millj. SKERJAFJÖRÐUR Húseign á 2 hæðum um 150 fm. I húsinu eru tvær 3ja-4ra herb. ib. Stór lóð. Verð 6,5-6,6 millj. ÁLFTANES Einbhús, hæð og ris 148 + 130 fm m. mögul. á ib. í risi. Bilskréttur. Fráb. útsýni. Skipti mögul. á minni eign á Álftanesi. GRETTISGATA Snoturt járnklætt timburhús, hæð og kj. ca. 140 fm. Húsið sem er bakhús á rólegum stað er laust strax. Verð 5,2 millj. SELJAHVERFI Fallegt parh. hæð og ris 167 fm ásamt bílskplötu. Vandaðar innr. Góð langtímalán. Verð 9,5 milij. MIÐBORGIN Járnkl. einb. (bakhús) kj., hæð og ris að grunnfl. 43 fm. Allt endurn. Verð 5950 þús. MOSFELLSBÆR Glæsil. einb. á tveimur hæðum með innb. bílsk. um 280 fm, á fráb. útsýnisstað. Glæsil. innr. Sérl. vönduð eign. Verð 13,5 millj. KÓPAVOGUR - TVÍB. Fallegt tvíb. hæð og ris um 190 fm ásamt bílskrétti. Annars vegar 120 fm 5 herb. íb. á neðri hæð og hins vegar 70 fm samþ. íþ. í risi. Stór lóð. Góð staðs. Verð 9,5 millj. í LAUGARÁSNUM Nýtt parhús á tveimur hæðum ásamt bílsk. um 280 fm. Fráb. útsýni. Mikil langtfmalán. VESTURBÆR Glæsileg húseígn á 2 hæðum, 220 fm með rúmg. bílsk. Á efri hæð tvær stofur, arinn, 3 svefnherb. eldh. og bað. Á neðri hæð snotur 2ja herb. ib. Innb. bílsk. Frábær stað- setn. Ákv. sala. ÁLFTANES Glæsil. 150 fm einbhús á einni hæð ásamt tvöf. 60 fm bílsk. 2 stofur, 4 svefnherb. Arinn í stofu. Vandaðar innr. og parket. Skipti mögul. á ódýrari eign. 5-6 herb. VESTURBÆR Glæsil. hæð og ris ca 150 fm ásamt bílskrétti. l'b. er öll endurn. Parket. Verð 7,1-7,2 millj: LAUGARNESHVERFI Falleg ca 130 fm sérh. í þríb. Þó nokkuð endurn. 2 stórar stofur, 3 svefnherb. Ákv. sala. Verð 7,2 millj. FOSSVOGUR Falleg 138 fm íb. á 2. hæð ásamt bílskúr. 4 svefnherb., suðursv., þvottaherb. og búr I fb. Verð 8,9 millj. NÖKKVAVOGUR Hæð og ris í tvíb. um 175 fm auk 40 fm bilsk. og 20 fm garðskála. Stórar stofur. 4 svefn- herb. Ákv. sala. MEISTARAVELLIR Falleg 5-6 herb. endaib. á efstu hæð ásamt bilsk. Suðursv. Mikið útsýni. Verð 7,8 millj. 4ra herb. ENGIHJALLI Falleg 110 fm endaíb. ofarlega i lyftuhúsi. Stórar suðursv. Frábært útsýni. Vönduð eign. Verð 6 milij. HÁAGERÐI - NÝTT LÁN Falleg 110 fm íb. sem er hæð og hluti i kj. 2 stofur, 2 svefnherb., eldhús og bað ásamt 25 fm herb. i kj. Fallegur garður. Áhv. 3,2 millj. veðdeild. Verð 6,9 millj. ÆSUFELL Falleg 110 fm íb. á 3. hæð. Suð-vestursv. Mikið útsýni. Ákv. sala. Áhv. langtlán 3,0 millj. Verð 5,9 millj. FOSSVOGUR Falleg 100 fm íb. á 2. hæð ásamt stóru herb. á jarðh. Góðar suðursv. Vönduð íb. Ákv. saja. Verð 7,4 míllj. HVASSALEITI - BILSK. Falleg 100 fm íb. á 1. hæð m. bílskúr. Mik- íð endurn. Nýtt gler. Suð-vsvalir, Laus strax. Verð 7,2 millj. DVERGABAKKI Falleg 110 fm íb. á 2. hæð ésamt aukaherb. í kj. Suðursvalir. Ákv. sala. Verð 5,8 millj. FURUGRUND Falleg 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt bílskýli. Suðursv. Góð eign. Verö 6,5 millj. EGILSGATA Falleg 100 fm íb. á 1. hæð í þríb. Öll end- urn. 2 saml. stofur og 2 góð herb. Suð- ursv. Verð 6,9 millj. HRAUNBÆR - NÝTT LÁN Falleg 106 fm íb. á 2. hæð. Björt og rúmgóð ib. Suðursv. Nýtt veðdeildarlán ca 2 millj. Verð 6 millj. VIÐ DUNHAGA Falleg 115 fm íb. á 3. hæð 2 stórar skiptanl. stofur, 2 svefnh. Suðursv. Utsýni Laus strax Verð 6,3 millj. 1 HOLTUNUM Góð ca 90 fm íb. á 2. hæð. 2 saml. stofur, 2 svefnherb., eldh, og bað . S.svalir. Þó nokk- uð endurn. íb. Laus strax. Verð 5,6 millj. HÓLAR - M/BÍLSKÚR Falleg ca 110 fm endaíb. á 3. hæð - efstu. Stofa, Dorðst. 3 góð svefn- herb. Suðursv Bílsk. Verð 6,E millj. ENGJASEL Glæsil. 110 fm íb. á 3. hæð ásamt bflskýli. Suðursv. Vönduð eign. Ákv. sala. KÓPAVOGUR - AUSTURB. Falleg 120 fm sérhæð á 2. hæð Fráb. út- sýni. Áhv. veðd. 1,2 millj. Verð 6,2 millj. ENGIHJALLI - KÓP. Glæsil. 117 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Ný teppi og parket. Þvottaherb. á hæðinni. Verð 5,8 millj. 3j3 herb. A TEIGUNUM Góð 3ja herb. íb. á jarðhæð í þríb. Nýl. innr. Áhv. 1,4 millj. langtímalán. Laus strax. Verð 4,2 millj. ENGIHJALLI - KÓP. Falleg 90 fm íb. ofarlega í lyftuh. Stórar suð-vestursv. Fráb. útsýni. Verð 5 millj. MIÐBORGIN 3ja herb. íb. á 3. hæð í steinhúsi. Nýtt eld- hús, lagnir o.fl. Laus strax. Verð 3,8 millj. FREYJUGATA Falleg 75 fm mikið endurn. íb. á 2. hæð i góðu steinhúsi. Ákv. sala. Verð 5,0 millj. MIÐBÆRINN Falleg ca 70 fm rishæð í tvíb. Þó nokkuð endurn. Nýtt eldhús. Áhv. vcðdeild 1,4 millj. Verð 3,7 millj. KRUMMAHÓLAR Falleg 87 fm íb. á 6. hæð í lyftuhúsi m. bílskýli. Stórar suðursv. Fráb. útsýni. Lang- tímalán ca 1 millj. Ákv. sala. VIÐ FRAKKASTÍG Góð 2-3 herb. risíb. í þríþýli. Sérinng, hiti og rafmagn. Nýlegt gler og lagnir. Verð 3,2-3,3 millj. NÝI MIÐBÆRINN Glæsil. 95 fm íþ. á 2. hæð ásamt bílskýli. Vandaðar innr. Suðursvalir. Áhv. við veð- deild 1,2 millj. Verð 7,5 millj. HRAUNBÆR Falleg 90 fm íb. á 3ju hæð ásamt stóru herb. á jarðh. Skipti mögul. á minni íb. Verð 5,4 millj. ENGIHJALLI - KOP. Falleg 90 fm íb. á 5. hæð. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Laus fljótl. Verð 5,0 millj. HRI'SMÓAR - GBÆ Glæsil. 3ja-4ra herb. íb. á 4. -hæð í lyftuh. Vandaðar innr. Stutt í þjónustu. Bílskýli. Áhv. 1,9 millj. langtímalán. Verð 6,6 millj. RÁNARGATA Falleg endurn. 3ja herb. á 1. hæð i þrib. Laus strax. Verð 3,8 millj. GARÐABÆR . Falleg ca 90 fm íb. á jarðh. í tvíb. Sérinng. Þvottaherb. i ib. Akv. sala. Verð 5,6 millj. 2ja herb. ORRAHOLAR Falleg 70 fm íb. á 6. hæð í lyftuh. Verð- launablokk. Suðursv. Fráb. útsýni. Góð áhv. lán. Verð 4,3 millj. VINDÁS Falleg, ný íb. á 4. hæð. Góðar innr. Parket. Góð langtlán ca 2,0 millj. Verð 4,2 millj. NORÐURMÝRI Snotur ca 40 fm íb. i kj. í þríb. í góðu stein- húsi. Sérinng. Góð staðsetn. Verð 2,5 millj. KRUMMAHÓLAR Falleg ca. 55 fm ib. ofarl. í lyftuhúsi. Bflskýli. Frábært útsýni. Áhv. ca. 1,7 millj. lang- tímalán. Verð 4,1 millj. HRAUNBÆR Sérstakl. vönduð 65 fm endaíh á 1. hæð. Góðar innr. Ákv. sala. Laus strax Verð 4,3 millj. HAMRABORG Falleg 2ja herb. íb. á 2. hæð. Parket. Stórar s.svalir. Bílskýli. Verð 3,6 millj. MIÐBORGIN Falleg 2ja herb. íb. á 1. hæð í tvíb. ásamt góðu herb. í kj. (b. er mikið endurn. Góður garður. Ákv. sala. Verð 3,5 millj. KÓPAVOGUR Góð 2ja herb. ib. á 3. hæð í lítilli blokk. Áhv. 1,0 millj. veðdeild. Laus fljótl. Verð 3,2 millj. VESTURBÆR Góð ca 45 fm íb. í kj. Endurn. t.d. parket, nýjar innr., nýtt gler. Ákv. sala. Verð 2,5 millj. NJÁLSGATA 2ja herb. risíb. Laus strax. Verð 1,9 millj. GRETTISGATA Falleg ca 45 fm einstaklíb. Öll endurn. Sér- inng. og -hiti. Verð 2,4 millj. I smioum LYNGBREKKA - KOP. Neðri sérhæð í tvíb. um 150 fm ásamt bilskúr. Til afh. strax tilb. u. trév., frág. að utan. Verð 7,9 millj. Teikn. á skrifst. MIÐBORGIN Falleg ca. 40 fm einstakl. ib. í kj. Sérinng. Nýtt í eldh. og á baði. Skipti mögul. á bíl. Verð 2,4 millj. KAPLASKJÓLSVEGUR Snotur 50 fm íb. á jarðhæð i blokk. Ákv. sala. Verð 2,4 millj. NORÐURBÆR - HAFNARF. Falleg 62 fm íb. á 5. hæð í lyftuh. Nýjar innr. Stórar suðursv. Þvottaherb. í íb. Verð 4,2 millj. INGÓLFSSTRÆTI Snotur ca. 40 fm risíb. Mögul. á ca. 1,0 millj. langtlánum. Laus strax. Verð 2,3 millj. GARÐABÆR - RAÐH. Glæsil. endaraðhús á tveimur hæð- um 170 fm ásamt bílskrétti. Til afh. fokh. að innan en frág. að utan. Teikn. á skrifst. LÓÐIR í GARÐABÆ Til sölu byggingarlóðir í Arnarnesi nánar tiltek- ið við Súlunes. Stórar og vel staðsettar lóðir. Verð 1750 þús. HAFNARFJÖRÐUR 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. i nýju fjölbhúsi v/Lækjargötu. Teikn. á skrifst. GRAFARVOGUR Glæsil. 2ja, 3ja, 3ja-4ra og 5-7 herb. íbúðir m. innb. bílsk. í lítilli 3ja hæða blokk. íb. verða afh. tilb. u. trév. og máln. Framkv. eru vel á veg komnar. VESTURBÆR Þrjár glæsil. 3ja herb. fbúðir í nýju þríbhúsi. Afh. tilb. u. trév. að innan og frág. að utan. Verð 5,5 millj. Teikn. á skrifst. GRAFARV. - PARH. Glæsil. parhús með 5-6 herb. íb. um 145 fm ásamt bílsk. og garðskála og 3ja herb. um 75 fm. Afh. fokh. innan og frág. utan. Verð 5,9 og 4,2 millj. LANGHOLTSVEGUR Glæsil. 4ra herb. íb. 108 fm á 2. hæð og 3ja herb. íb. á jarðhæð i nýju húsi (baklóð). Bilskréttur. íb. afh. tilb. u. trév., fullfrág. að utan. Verð 6,6 millj'. og 5,3 millj. MIÐBORGIN - 4RA HERB. I nýju fjórbhúsi um 105 fm íb. ásamt innb. bílskúr. Ib. afh. tilb. u. trév., frág. að utan fljótl. Verð 6,2 millj. GRAFARVOGUR - RAÐH. Raðh. (kcðjuhús) um 150 fm ásamt 36 fm bílsk. 4 svefnherb. Afh. fokh. að innan og frág. að utan. Til afh. strax. Verð 6,5 millj. ÞVERÁS Parhús sem er tvær hæðir og ris um 170 fm ásamt bílsk. Afh. fokh. innan, frág. utan. Fynrtæki SOLUTURN - KVÖLDSALA Söluturn í Austurborginni með kvöldsölu. Vel staðsettur. Góð kjör t.d. skuldabréf. MATVÖRUVERSLUN Matvöruverslun vel staðsett í grónu hverfi. Jöfn og góð velta. Verð 2,5 millj. FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKI Framleiðslufyrirtæki í hljóð- og tónlistarút- gáfu. Góður tækjakostur og miklir mögul. Getur hentað hvar sem er á landinu. TÍSKUVERSLUN Til sölu þekkt tískuverslun við Laugaveg með góð vöruumboð. Sanngjarnt verð. Góð greiðslukjör. FYRIR VEITINGAREKSTUR Til leigu 150 fm húsn. á 1. hæð á besta stað í miðborginni. Sérlega hentugt fyrir hvers konar veitingarekstur. Uppl. aðeins á skrifst. SUMARBÚSTAÐALÓÐ Til sölu hálfs hektara eignarlóð á frábærum stað í Biskupstungum. Mjög gott verð. Til leigu VIÐ LAUGAVEG Til leigu 280 fm hæð ásamt samtengdri 150 fm rishæð. Leigist i einu eða tvennu lagi. Laust nú þegar. MIÐBORGIN Til leigu 200 fm húsnæði á 2. hæð í góðu steinh. Laust fljótl. ÁRMÚLI - TIL LEIGU Til leigu 100 fm skrifsthúsn. í nýju húsi. Laust nú þegar. Sanngjörn leiga. f MIÐBORGINNI Til sölu eða leigu rúml. 40 fm pláss í verslun- armiðstöö. Laust strax. Tilvalið fyrir hvers konar versl. eða þjónustu. TIL LEIGU f miðborginni er til leigu 40 fm skrifstað- staða á 3. hæð i nýju húsi, Topp aðstaða. Fyrsta flokks sameign. Laust strax. ÁRMÚLI - TIL LEIGU Til leigu 320 fm skrifsthúsn. á 2. hæð á frá- bærum stað. Laust nú þegar. Auðvelt að skipta plássi niður. Sanngjörn leiga. POSTHUSSTRÆT117 (1. HÆÐ) S (Fyrír austan Dómkirkjuna) SÍMI25722 (4 línur) Óskar Mikaelsscn löggirtur fasteignasali POSTHUSSTRÆT117 (1. HÆÐ) 2 (Fyrír austan Dómkirkjuna) SÍMI25722(4línur) Óskar Mikaelsson löggirtur f asteignasali

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.