Morgunblaðið - 06.09.1989, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 06.09.1989, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 6. SEPTEMBER 1989 HRAUNHAMARhf a a fásteigna-og _¦ ¦ skipasala aL. I Reykjavikurvegi 72. I Hafnarfirði. S-54511 I smiðum Fagrihvammur. 4ra herb. íb. 106 fm. Verð 5,4 millj. Einnig 166 fm 6 herb. hæð + ris. Til afh. fljótl. Bilsk. Suðurvangur. Til afh. strax tvær 3ja herb. ib. tilb. u. trév. Einnig 3ja og 4ra herb. íb. til afh. í maí. Setbergsland. aja, 3ja, 4ra og 6 herb. íb. tilb. u. trév. Góð greiðslukjör. Verð frá 4,4 millj. Stliðlaberg. Parhús á tveimur hæð- um. Samtals 156 fm. Húsið er glerjað með lituðu stáli á þaki. Tilb. u. sand- spörslun og máln. Til afh. strax. Bílskréttur. Stuðlaberg. 131 fm raðh. á tveim hæðum auk bílsk. Verð 5,6 millj. Alftanes. Höfum til sölu tvö hús við Miðskóga og Bjarnastaði sem skilast fokh. að innan en fullb. að utan. Verð frá 6,3 millj. Svalbarð. 165 fm jarðhæð tilb. u. trév. Skipti mögul. á 3ja herb. íb. Verð 6,5 millj. Einbyli - raðhus LjÓSaberg. Glæsil. 220 fm einbhús á einni hæð ásamt bílsk. Skipti mögul. Verð 14,0 millj. Klettahraun. Mjðg fallegt 176 fm einbhús ásamt 48 fm bílsk. Verð 14 m. Vesturvangur. 330 fm einbhús. Til afh. strax. Áhv. húsnæðislán 2 millj. Skipti mögul. Verð 14 millj. Stekkjarhvammur - laust Mjög fallegt 147,8 fm nettó endaraðh. auk bílsk. Fullb. Aðeins 2 ára gömul eign. Verð 10,0 millj. Lyngberg. 110 fm parh. ásamt bilsk. 2 svefnherb. Ath. aðeins árs- gömul eign. Verð 8,5 millj. Þóroddarkot - Álftanesi. Glæsil. einbhús á einni hæð ásamt stór- um bilsk. Samt. 210 fm. 4 svefnherb. Fullb., aðeins ársgömul eign. Áhv. m.a. nýtt hússtjl. Verð 13 millj. Holtsgata - Hf. Mjög fallegt 188 fm einbhús á tveim hæðum auk 36 fm bílsk. Húsið hefur allt verið endurn. Skipti mögul. á raðh. eða sérh. Verð 10,3 millj. SmyHahraun. 150fmendaraðh. á tveimur hæðum. Nýstands. að utan. Ákv. sala. Verð 9,0 millj. Hellisgata - nýtt lán. 100 fm einbhús kj., hæð og ris. Töluvert end- urn. Verð 6,5 millj. Reykjavikurvegur. H7fmeinb- hús. Áhv. nýtt húsnstjlán. Verð 6,0 millj. 5-7 herb. Langeyrarvegur. Mjögfaiieg 136 fm 5 herb. efri hæð auk 24 fm bílsk. Arinn í stofu. Gott útsýni. Ákv. sala. Skipti mögul. Verð 8,8 millj. Kvíholt. Mikið endurn. 5 herb. 145 fm neðri hæð. Bilsk. Skipti mögul. á 3ja eða 4ra herb. íb. Verð 8,9 m. Breiðvangur. Mjögfaiieg 121,3 fm nettó íb. á 3. hæð sem skipti E 3 svefn- herb., stofu og borðstofu. 28 fm bílsk. með gryfju. Áhv. 1,5 millj. Verð 7,5 millj. Álfaskeið. Björt og skemmtil. 122 fm nettó 5 herb. endaíb. á 3. hæð. Stór- ar suðursv. 24 fm bílsk. Hús er endurn. að utan. Verð 7 millj. 4ra herb. Breiðvangur. 106 fm nettó 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð. Ath! Eign í sérfl. Laus fljótl. Verð 6,5 millj. Breiðvangur. Mjög falleg 106 fm nettó 4ra herb. endaíb. á 3. hæð. Suð- ursv. Áhv. 1,6 millj. Verð 6,3 millj. Breiðvangur. Mjög falleg 110 fm nettó 4ra-5 herb. endaíb. á 2. hæð. Stórt eldh. Laus 15. jan. nk. Áhv. langtl. 1,9 millj. Verð 6,4 millj. Ásbraut - KÓp. 98,5 fm nettó 4ra herb. íb. á jarðh. Laus 1. sept. Áhv. 2,2 millj. Góð grkjör. Verð 5,2 millj. 3ia herb. Hringbraut - Hf. m/bflsk. Rúmg. 97 fm nettó 3ja-4ra herb. sérh. auk 27 fm bílsk. Gott útsýni. Verð 6,1 millj. Laufvangur. Mjög falleg 86 fm nettó 3ja-4ra herb. endaib. á 2. hæð. Suðursv. Hagst. lán áhv. 1,3 millj. Verð 5,4 millj. Hjallabraut - sérinng. Mjög falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Parket. Verð 5,5 millj. Álfaskeið - með bflsk. ca 87 fm 3ja herb. íb. á 2. hæð. Verð 5,3 millj. Selvogsgata. 75 fm 3ja herb. neöri hæð. Verð 4,5 millj. Vogagerði - Vogum. 85 fm 3ja h'erb. neðri hæð. Góð greiðslukj. Laus strax. Verð 2,8 millj. 2ja herb. Miðvangur. Mjög falleg 2ja herb. ib. á 5. hæð. Verð 4,2 millj. Sölumaður: Magnús Emilsson, kvöldsími 53274. Lögmenn: Guðm. Kristjánsson, hdl., JCm Hlöðver Kjartansson, hdl. I GARÐUR S.62-1200 62-1201 ____Skipholti 5 2ia-3ia herb. Eyjabakki. 2ja herb. mjög rúmg. íb. á 3. hæð (efstu) i blokk, íb. og sameign i mjög góðu ástandi. Verð 4,3 miilj. Hraunbær - skólafólk. Til sölu'fatleg einstaklíb. á jarðhæð i blokk. Verð 2,9 míllj. Barmahlíð. 3ja herb. góð kjíb. lítið níðurgr. l'b. var mjög mikið endurn. fyrir 3 árum m.a. baðherb. og etdhús. Verð 4,6 miltj. Vindás. 3ja herb. 89,2 fm íb. á 1. hæð í 3ja hæða blokk. Laus fljöttega. 4ra-6 herb. Við Háskólann. 4ra herb. 100,2 fm íb. á 2. hæð i vandaðri btokk. fb. ér stofa, 3 svefnherb., eldh. og baðh. Tvær góðar geymsl- ur. Góð íb. á mjög góðum stað. Hátún. 4ra herb. hæð í tvíbhúsi. Sérinng. Parket. Nýtt gler. Bílsk. Góður garð- ur og staður. Verð 6,7 millj. Hofsvallagata. 4ra herb. fai- leg bjort títið niðurgr, kjíb. í fjórbh. Sérhiti og inng. Laus. Hraunbær. 4ra herb. íb. á efstu hæð i blokk. Góð íb. Þvherb. í ib. Suðursv. Mikið útsýnf. Miðleiti - glæsil. íb. Ca 130 fm 3ja-4ra herb. íb. á 3, hæð. fb. er fatlegar stofur, 2 mjóg rúmg. herb. (geta verið 3), stórt eldh. m/vandaðri innr. og öllum tækj- um, baðherb. og þvottaherb. fb. er öll hin vandaðasta og sameign Itka. Bitgeymsla. Mjög góður stað- ur. Suðursvalír. Klapparstígur. Efri hæð og rís, atls 144,6 fm í fjórbhúsi. Eign- in er í dag tvær íb. Hagst, verð. Einbyh - Raðhus Hafnarfjörður. Bnbhús á góðum stað í Setbergstandi. Hús- ið er ein hæð ca 155 fm auk 32 fm bílsk. Skiptist í stofur, 4 svefn- herb., sjónvarpsherb., eídh., bað- herb., þvottaherb.'o.fl. Nýtt næst- um futlb. vandað hús. Frábær nýting. Góður staður. Verð 11,5 millj. Mjög hagstæð lán. Einb./tvíb. - Garðabæ. Vorum að fá í sölu tvíl. hús 288 fm þar af ínnb. tvöf. bílsk. Á efri hæð eru fallegar stof ur, 3-4 svef n-. herb., .eldh., búr, baðherb. og þvottaherb. Á neðri hæð er 2ja- 3ja herb. íb. (m/sérþvottaherb.), forstofa og bt'tskúr. Mjög fallegt og vel umgengið hús. Fagurt út- sýni. Verð 14,0 millj. ¦ Lítið einbhús - Hf. Vorum að fá í einkasölu einb. á einni hæð ca 100 fm auk bílsk. Húsið er steinhús, 5 herb. íb., í mjög góðu lagi. Garður. Draumahús margra . Verð 8,5 millj. Engjasel. Endaraðhús, tvær hæðir og kj. að htuta. Fallegt vartdað-hús. Mjpg mikið útsýni. Selbrekka - Kóp. Vorum að fá í sölu mjög fallegt einbhús á góðum stað. Húsið er tvær hæðir 235 fm. 2 bílsk. samt. 50 fm. Vandað og sérl. vel umgengið hús. Fallegur garður. Útsýni. Verð 13,3 millj. Seljahverf i - parhús. Húsið er tvær hæðír og ófrág. kj. Ath! 5 svefnherb. Allar innr. vandaðar og fatlegar. Stór innb. bílsk. Mjög rólegur og góður staður. Kári Fanndal Guðbrandsson, Axel Kristjánsson hrl. Þú svalar lestrarþörf dagsins á siVhim Mnpp'nnsl / SKEIFAM c^ 6855^6 FASTÖGNA7VYHDLX1IN f77Y\l \J\J\J%J\J\J SKEJFUNNI 19-4. HÆÐ MAGNUS HILMARSSON LOGMAÐUR: JON MAGNUSSON HDL. VEGNA MIKILLAR SÖLU VANTAR OKKUR ALLAR STÆRÐIR FASTEIGNA Á SKRÁ. SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS. - SKÝR SVÖR - SKJÓT ÞJÓNUSTA. ERUM FLUTT I NYTT OG GLÆSILEGT HUSNÆÐI I SKEIFUNNI 19, 4. HÆÐ Magnús Hilmarsson, Svaniir Jónatansson, Eysteinn Sigurðsson, Pórður Gunnarsson, Jón Magnússon hrl. Embyh og raðhús SMAIBUÐAHVERFI Gott eínbhús sem er kj. og hæð 197 fm. Arínn ístofu. Stórar svalir. Gróðurhús. Fráb. útsýni. Góður bílsk. Verð 12 millj. MOSFELLSBÆR Höfum í einkasölu glæsil. endaraðh. ca 160 fm ásamt 30 fm bílsk. á mjög góðum stað í Mosfellsbæ. Falleg ræktuð lóð. Ákv. sala. NÖNNUSTÍGUR - HAFN. Snoturt einb. (timburhús) á tveimur hæðum 144 fm nettó. Góður staður. Ákv. sala. Bílskréttur. Verð 7 millj. LYNGHAGI Glæsií. einbhús kj., hæð og ris 210 fm. Tvennar sv. Stór lóð. 2ja herb. ib. i kj. Fráb. staður. Ákv. sala. DALATANGI - MOSBÆ Fallegt raðh. á tveimur hæðum ca 150 fm. Innb. bílsk. Falleg ræktuð lóð. Ákv. sala. Góð eign. JÓRUSEL - EINB. Fallegt 205 fm einbhús. ásamt 28 fm bíiskúr. Húsið er hæð og ris, 5 svefnherb., stór stofa, góðar innr. Ákv. sala. Verð 12.950 þús. LOGAFOLD - EINB. Glæsil. 290 fm einbh. á tveimur hæðum. Vandaðar innr. Grásteinsflisar á gólfum. Tvöf. bílsk. Húsið er ekki fullb. Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Verð 14,0 millj. HEIÐNABERG Fallegt 140 fm raðhús ásamt 25 fm bílskúr. Parket. Vandaðar innr. Góður staður. Verð 9,2 millj. ÁSLAND - MOSBÆ Fallegt einbýlish. á tveimur hæðum. Ca. 200 fm ásamt ca. 37 fm bilskúr. Húsið er ekki fullklárað. Fallegt útsýni. Langtímalán áhv. Verð 10,8 millj. REYKJAVEGUR - MOSBÆ Fallegt einbhús á einni hæð 140 fm ásamt 60 fm bílsk. Parket á gólfum. Ákv. sala. Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð. Verð 11 millj. BREKKUBÆR Fallegt ca 170 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 25 fm bílsk. Laus fljótl. Lítíð áhv. Ákv. sala. Mögul. að taka minni íb. upp í kaupverð. Verð 12,2 millj. SELJAHVERFI Fallegt raðh. á tveimur hæðum 155 fm nettó ásamt bílskýli. Suðursv. á efri hæð. 4 svefn- herb. Góð eign. Verð 8,7 millj. VESTURBERG Fallegt endaraðh. á tveimur hæðum 170 fm nettó ásamt góðum bílsk. og 60 fm svölum. 4 svefnherb. Frábært úisýni. BERGHOLT - MOS. Fallegt einbhús á einni hæð 145 fm ásamt 35 fm bílsk. 4 svefnherb. Frábær staður. Akv síjlíi ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Glæsil. 300 fm einbhús m. fallegum innr. tvöf. bílsk. ca 60 fm. Falleg ræktuð lóð mjög „prívat" í suður. Góður mögul. á tveimur íb. Ákv. sala. 4ra-5 herb. og hæðir LAXAKVISL Höfum í einkasölu stórgl. nýl. 6 herb. endaíb. á tveimur hæðum 120 fm ásamt 30 fm i risi og bílskplötu. Vandaðar innr. Tvennar svalir. Þvottahús í íb. Verð 8,8 millj. HVERFISGATA Mjög falleg 5 herb. hæð í þríb. 115 fm nettó. Suðursv. Nýtt eldhús og lagnir. Verð 5,9 millj. ENGIHJALLI Falleg íb. ca 117 fm é 2. hæð i lyftubl. Tvennar svalir. Fallegar innr. Fráb. útsýni. Bein sala Verð 6,1 millj. FROSTAFOLD-BILSK. Falleg íb. 99 fm nettó á 2. hæð i nýrri 3ja hæða blokk. Stórar suð- vestursv. Frábært útsýni yfir borgina. Góður bflsk. Áhv. nýtt lán frá hús- næðisstj. Verð 7,8 millj. KJARRHOLMI Falleg íb. á 4. hæð 90 fm nettó. Suðursv. Þvhús í íb. Fallegt útsýni. Verð 5,8 millj. HLÍÐAR - BÍLSKÚR Góð 5 herb. neðri sérhæð 124 fm nettó ásamt 33 fm bílsk. Suð-austursv. Verð 7,9 millj. ORRAHÓLAR Glæsil. 5 herb. ib. 123 fm nettó sem er 1. hæð og kj. i lyftublokk. Stórar suðursv. Parket. Góðar innr. Húsvörður. Verð 7,3 millj. SKIPHOLT - BÍLSK. Falleg neðri hæð í fjórb. 123 fm. Suðursv. Ákv. sala. Nýr bilsk. 26 fm. f MIÐBORGIN - LAUS Falleg ib. í risi (steinh.) 90 fm nettó. Mikið endurn. íb. Vestursv. Geymsluris yfir íb. Leyfi til að lyfta þaki. Ákv. sala. VESTURBERG Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð (3. hæð). Fráb. útsýni. Mikið áhv. Verð 5,7 millj. HRAFNHÓLAR Falleg 4ra herb. íb. á 5. hæð í lyftubl. Góð sameign. Hagst. lán áhv. Verð 5,6 millj. LOKASTÍGUR Falleg 4ra herb. risíb. Mjög mikið stands. Hagst. lán áhv. Verð 5,2 millj. HLÍÐAR - BÍLSKÚR Falleg efri sérh. i þríb. 95,8 fm nettó. Nýtt gler, gluggar, eldh. og bað. Suðursv. Bilsk. fylgir m/kj. undir. Geymsluris yfir ib. fylgir. Verð 7,5 millj. Skipti mögul. á timburh. i Mosbæ. SNORRABRAUT Falleg 117 fm efri sérh. ásamt 50 fm geymslurisi sem mögul. er að nýta sem íbrými. DRÁPUHLÍÐ Mjóg góð efri sérh. ca 147 fm ásamt tveim- ur herb. og geymslu í risi. Rúmg. bilsk. (32 fm). Tvennar svalir. Góð eign. Verð 9,3 millj. GRAFARVOGUR Góð efri sérhæð í tvíbýli. Ca. 150 fm ásamt tvöf. bilskúr. Ekki alveg fullb. eign. Ákv. sala. 3ja herb. LJÓSHEIMAR Falleg 3ja herb. ib. á 3. hæð i lyftubl. 85 fm nettó. Vestursv. Fráb. útsýni. Verð 5,1 millj. LUNDARBREKKA - KÓP. Falleg og rúmg. íb. á 2. hæð í 3ja hæða blokk 88 fm nettó. Parket. Suðursv. Ákv. sala. Verð 5,5 millj. EYJABAKKI Falleg og rúmg. íb. á 3. hæð 83 fm nettó. Suð-austursv. Góð eign. Verð 4,8 millj. ORRAHÓLAR Glæsil. 3ja herb. íb. á 3. hæð í lyftublokk. 87 fm nettó. Stórar suðursv. Frábært Ot- sýni. Vandaðar innr. Þvottah. á hæðinni. Húsvörður. Verð 5,6 millj. EIÐISTORG Glæsil. íb. á 1. hæð 85 fm nettó. Svalir í norður. Sérlóð i suður. Vandaðar innr. Fal- legt útsýni. Frábær staður. Verð 5,8 millj. SILFURTEIGUR Snotur íb. í kj. 85,1 fm nettó í þríb. Sér- inng. Sérhiti. Verð 4,2 millj. FREYJUGATA Glæsil. 3ja herb. ib. á 3. hæð. 74 fm nettó. Nýjar innr. Nýtt parket. Ákv. sala. Frábær staður. Verð 5,6 millj. RAUÐALÆKUR Góð 3ja-4ra herb. ib. i fjórb. í kj. 85 fm. Sérhiti, Sérinng. Sérbilast. Fráb. staður. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 4,7 millj. FRAMNESVEGUR Góð íb. í kj. 60 fm i tvlb. Ákv. sala. Sér- inng. og -hiti. Laus íb. Verð 3,6 millj. 2ja herb. SPOAHOLAR Falleg 2ja herb. íb. á 3. hæð. Suðursv. Góð íb. Verð 4,0 millj. BLÖNDUHLIÐ Snotur íb. í kj. Ca 50 fm. Sérinng. Áhv. gott lán frá húsnstj. Verð 3,6 millj. HOLTSGATA - HAFN. Snotur íb. i kj. 57 fm nettó í þríb. Sérinng. Ákv. sala. Verð 3,5 millj. FURUGRUND - KÓP. Falleg 2ja herb. jb. ca 60 fm nettó á 1. hæð í tveggja hæða blokk. Stórar suðursv. Ákv. sala. Frábær staður. Verð 4,3 millj. MIÐVANGUR - HAFN. Falleg íb. á 5. hæð. Suðursv. Nýtt parket. Ákv. sala. Verð 4,2 míllj. LAUGAVEGUR - BAKHÚS Snotur einstaklingsíb. á 1. hæð á góðum stað við Laugaveg. Ákv. sala. Verð 2,1 millj. HRAFNHÓLAR Ágæt 2ja herb. íb. á 8. hæð ásamt góðum bílsk. Hagkv. lán áhv. Verð 4,0 millj. I smíðum ÞINGÁS - SELÁS Höfum í einkasölu glæsil. einbh. sem er 175 fm ásamt sólstofu. 36 fm bilsk. og 60 fm rými í kj. 4 svefnh. Skilast tilb. að utan, fokh. innan í sept./okt. '89. LINDARBYGGÐ - MOS. Fallegt parh. á einni hæð 160 fm ásaml bílskýli. Tilb. u. trév. að innan fullb. aö utan. Til afh. fljótL. Verð 7,9 millj. HJARÐARLAND - MOS. Höfum í einkasölu glæsileg parh. 183 fm ásamt bílsk. á tveimur hæðum sem afh. fullb. að utan tilb. u. trév. að innan í mars- apríl '90. Verð 7,8 millj. DVERGHAMRAR - BÍLSK. Höfum í einkasölu neðri sérh. í tvíb. ca 170 fm ásamt góðum bílsk. íb. er í dag fullb. að utan, fokh. að innan m/hitalögn. Ákv. sala. Áhv. nýtt lán frá húsnstjórn. Verð 7,0 millj. KÓPAVOGUR - VESTURB. Höfum til sölu 4 raðh. ó mjög gó'ðum stað í Vesturbæ Kópavogs. Afh. fullb. að utan fokh. að innan. MIÐHUS - GRAFARV. Einb. hæð og ris 165 fm ásamt 32 fm bílsk. á fallegum útsýnisstað. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan í okt.- nóv. '89. Áhv. nýtt lán frá hús- næðisstj. 3,9 millj. Verð 7,5 millj. AFLAGRANDI - BILSK. Höfum til sölu eina 5 herb. sérh. í bygg. með sér inng. ásamt bílsk. á þessum eftir- sótta stað í Vesturbæ. Skilast tilb. u. trév. innan, fullfrág. utan, þ.m.t. lóð. Allar uppl. og teikn. á skn'fst. Verð 7 millj. 950 þús. SUÐURHLÍÐAR - PARH. Höfum í byggingu parhús á besta útsýnis- stað í Suðurhlíðum Kóp. Húsin skilast fullb. að utan, fokh. að innan fljótl. Allar uppl. og teikn. á skrifst. GARÐHÚS Höfum fengið til sölu tvíbh. á tveimur hæð- um. Á efri hæð er 4ra-5 herb. sérh. 120 fm ásamt 22 fm bílsk. og aukaherb. á jarðh. Verð 5,7 millj. Á jarðh. er 2ja herb. ib. ca 62 fm ásamt 22 fm bilsk. Húsið skilast fullb. að utan en fokh. að innan í okt./nóv. '89. GRAFARV. - ÚTSÝNI Höfum til sölu glæsil. 2ja-5 herb. ib. á einum besta stað i Keldnaholti, Grafarvogi. Bílsk. geta fylgt. Afh. tilbúin undir trév. Sameign fullfrág. Annað VERSLUNARHÚSNÆÐI Höfum til sölu mjög gott verslhúsn. í versl- unarkeðju á Seltjnesi. Húsnæðið er 240 fm sem má skipta í minni einingar. SKEIFAN Vorum að fá til sölu atv.~, skrifstofu- og verslunarhúsn. Um er að ræða 600 fm atv- húsn. í kj. 700 fm verslhúsn. á 1. hæð og 400 fm skrifsthúsn. á 2. og 3. hæð. Mögul. á góðum grkjörum. FAXAFEN Höfum til sölu 200 fm verslhæð ásamt 1000 fm skrifsthæð. Tilb. til afh. nú begar. Mögul. á mjög hagkv. grkj. LYNGHÁLS Höfum til sölu mjög glæsil. nýtt atvhúsn. við Lyngháls. Mikil lofthæð. Þrjár innkdyr. Mjög hagst. lán áhv. Uppl. skrifst. í SKEIFUNNI Höfum til sölu 330 fm verslhúsn. á góðum stað víð Faxafen. Uppl. á skrifst. Áskriftarsíminn er 83033

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.