Morgunblaðið - 19.02.1992, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 19.02.1992, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 19. FEBRÚAR 1992 Makaskipti Mikill áhugi á makaskiptum. Höfum nú þegar mikinn fjölda eigna á skrá sem fást einungis í makaskiptum. Vinsamlegast hafðu samband og athugaðu hvort við höfum réttu eignina fyrir þig. isass Húsafell FASTBGHASALALanghohsvegillS IbjHBÍ (Bæprhtiahásjnu) Stmi:6S10 66 Þorlákur Einarsson, Gissur V. Kristjson, hdi., Jón Kristinsson. Keilugrandi 5 herb. glæsil. 119,1 fm 5 herb. íb. á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Tvö baðherb., 3 svefnherb, tvær stofur. Parket. Suðvestursv. Verð 10,8 millj. 1875. GIMLI, fasteignasala. Sími 25099. Garðabær - 3ja herb. Nýkomin í sölu mjög góð 92 fm íbúð á 9. hæð. Ljósar flísar á gólfum. Sérþvottaherb. í íbúð. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Húsvörður. íbúðin er til afh. nú þegar. Áhv. ca 1800 þús. byggingasjóður. Verð 8,0 millj. jm Lyngvík hf., fasteignamiðlun, Síðumúla33, sfmar 679490 - 679499. Ármann H. Benediktsson, Geir Sigurösson iögg. fastsali. Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 687633 (f Lögfræðingur Þórhildur Sandholt Sölumenn Gisli Sigurbjörnsson Sigurbjörn Þorbergsson SÆVIÐARSUND Mjög gott einbýlishús, 170 tm hæð, 70 fm i kj. Húsinu tylgir 32,3 fm bílsk. Vel staösett og góð eign m. góðum garði. Ákv. sala. RAUÐALÆKUR 117,6 fm ib. á efstu hæð í fjórb.húsi. fbúðin er m. mjög góðu útsýni. Stór stofa. Tvö stór svefnherb. Sér þvottah. Suðursvalir. Verð 8,5 millj. TUNGUVEGUR 130 fm raðhús, kjallari, og 2 hæðir. Mjög falleg og snyrtileg eign. RAUÐALÆKUR Glæsileg íbúö með 4 svefnherb. og tveimur stofum, 131,4 fm á efstu og útsýnis- hæð. Suðursvalir. HÁTÚN Gullfalleg 3ja herb. íbúð á 7. hæð i lyftuhúsi. Öll íbúðin er nýlega innréttuð. Vestur- svalir. Laus mjög fljótlega. Verð 6,8 millj. HRAUNTEIGUR - SÉRHÆÐ 111 fm neðri sérhæð. 2 stofur, 2 svefnherb. Allt nýtt í eldhús (beyki-innrótting). Ný gólfefni, nýjar raflagnir, endurnýjaðar hitalagnir, nýtt þak. (búðinni fylgir 27 fm bílskúr. Verð 9,7 millj. ÁSBRAUT - KOPAVOGI Mjög falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð. íbúðinni fylgir 25,2 fm bilskúr með rafmagni, heitu og köldu vatni. Verð 7,4 millj. GAUKSHÓLAR Glæsileg 5-6 herb. endaíbúð 123,8 fm á 5. hæð. Frábært útsýni. Þrennar svalir. Sérþvottahús og -búr. Ibúðinni fylgir 27 fm bílskúr. Verð 8,5 millj. DALSEL Góð 4ra-5 herb. íbúð á 3. hæð 106,7 fm. Gott útsýni. íbúðinni fylgja tvö stæði i bílgeymslu. Verð 7,9 millj. HÁTÚN Falleg 3ja herb. kjallaraibúð með sérinngangi, 85 fm. Laus strax. Auk þess fjöldi eigna á skrá 21150-21370 LARUS Þ. VALDÍMARSSON framkvæmdastjqri, KRISTINN SIGURJÓNSSON, HRL. loggiltur fasteiguasaii Til sýnis og sölu meðal annarra eigna: Á góðu verði í Hafnarfirði Glæsileg efri hæð 4ra herb. 113 fm í þríbhúsi við Strandgötu. Allt sér. Gott geymsluris fylgir. Frábært útsýni. Steinhús ein hæð 129,5 fm nettó auk bílsk. 35 fm viö Háabarð. Allt eins og nýtt. Ræktuð lóð. Eignask. mögul. á íb. í austurhl. borgarinnar. Rétt vestan borgarmarkanna Glæsilegt raðhús ( byggingu tvær hæðir um 280 fm með innb. bílskúr. Selst frág. undir trév. eða lengra komið. Margskonar eignask. mögul. Sunnarlega í Hólahverfi Góð íbúð meo bílskúr 2ja herb. á 2. hæð 59,2 fm auk geymslu og sameignar. Sólsvalir. Góð sameign. Góð lán fylgja. Glæsileg eign - hagkvæm skipti möguleg Endaraðhús í syðstu röð í Fellahverfi 158,3 fm. Allt eins og nýtt. Kjall- ari er undir húsinu. Sérbyggður bílskúr. Glæsileg lóð. Skammt frá Álftamýrarskóla Góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Rúmg. stofa. Sólsvalir. Ágæt sameign. Nýlega endurbætt. Bygging hafin á bílskúr. Útsýni. Miðsvæðis í borginni óskast 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðir m.a. í skiptum fyrir glæsil. sérhæð og nýend- urbyggt einbhús. Nánari uppl. trúnaðarmál.____________________________ • • • Nokkar 2ja-4ra herb. íb. til sölu sem þarfnast endurbóta. Nánari upplýsingar á skrifstof unni. ALMENNA FASTEIGNASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Hafnarfjörður Nýkomið í einkasölu þetta glæsilega og virðulega ein- býli 161 fm auk ca 30 fm bílskúrs. Staðsett miðsvæðis í bænum. Mikið endumýjuð eign. Möguleiki á 2ja herb. íbúð í kjailara með sérinng. Áhv. húsbréf ca 3,8 millj. Verð 10,8 millj. HRAUNHAMARhf Sími 54511 jp A ^FASTEIGNA-OG _¦ ¦SKIPASALA aLi A Reykjavikurvrgi 72. Ll Hafnarfirði. S- 545ll Magnús Emilsson, lögg. fast.- og skipasali, Helgi Jón Harðarson. fASlCIGN ER FRAMTID FASTEIGNA MIÐLUN SVtttRiR KRISTjA\SS0\ i ASJFIGHASAU SUDURLANDSBR 687768 Sérhæðir-hæðir VALLARBRAUT - SELTJN. Glæsil. ca 150 fm sér- hæð á efstu hæö. Öll i toppstandi. Rúmg. eldhús. Góð stofa og borö- stofa. Þvherb. í íb. Á sérgangi eru 3-4 svefnherb. Mikið útsýni. 39 fm bílsk. Verð 12,8 millj. HJALLAVEGUR-JARÐH. Falleg 3ja herb. ca 70 fm ósamþ. íb. á jaröh. í 12 ára gömlu raðh. Flísar á forstofu og eldh. ISIýl. dúkar á herb. og baði. Verð 4,7 millj. Áhv. ca 2 millj. langtímalán. SÖLHEIMAR. Mjög góð 4ra herb. ca 90 fm sérh. + bílsk. Nýir skápar í herb. Bað nýtt. Áhv. ca 4,4 millj. langtímal. Verð 9,1 millj. ALFTAMYRI. ca 80 fm íb. á 2. hæð. Suðursv. Parket. Laus fljótl. Verð 6,8 milli. LANGABREKKA - KOP. Góð ca 90 fm neðri sérhæð i tvíb. ásamt 30 fm bilsk. Töluvert endurn. Laus fljótl. Verð 7,9 millj. GNOÐARVOGUR. góö og björt ca. 88 fm íb. á jarðh. Þvotta- herb. í íb. Góð verönd. Ákv. sala. Verð 6,5 millj. 5-6 herb. JOKLASEL. Mjög góð og björt 95 fm íb. á 1.- hæð. Parket. Áhv. ca. 3 millj. langtímal. Verð 7,5 millj. ESKIHLÍÐ. Mjög falleg 107 fm ibúð á 2. hæð. Nýtt bað. Nýtt rafm. 3 svefnherb. Mjög góð eign. Áhv. ca 2,8 millj. veðd. Verð 7,8 millj. KJARRHOLMI. 75 fm mjög góð ib. á 3. hæð. Parket. íb. í góðu ástandi. Nýbúið að klæða alla blokk- ina. Laus fljótl. Verð 6,5 millj. 4raherb. FLUÐASEL - BILSKYLI. Falleg ca 97 fm íb. á 2. hæð. Þvherb. í íb. Mikið útsýni. Áhv. 2,3 miilj. langt- lán. Verð 7,8 millj. KRUMMAHOLAR. so m rúmg. og björt ib. á 2. hæð. Áhv. c; 3,2 millj. veðd. og húsbréf. V. 6,3 m. LYNGMOAR - GB. Giæsii. 3ja-4ra herb. íb. é 3. hæð ásamt bílsk. íb. er í toppstandí. Glæsil. eld- hús. Áhv. ca 1,9 millj. veðd. V. 8,8 m. STORAGERÐI. 74 fm 2ja-3ja herb. íb. í kj. Verð ca. 5 millj. Laus fljótl. 2ja herb. AUSTURBERG + BILSK. Björt og falleg íb. á 2. hæð Parket. Sameign og húsið allt í mjög góðu ástandi. Verð 7,6 milli. VEGHUS - JARÐH. Guiifai- leg ca 62ja herb. ib. á sléttri jarðh. í nýju 3ja hæða fjó/bh. íb. er fullb. Mjög vandaðar innr. frá Gásum. Mjög góð greiðslukjör. Verð 6,3 millj. 3ja herb. ENGJASEL - BILSKÝLI. Falleg ca 90 fm íb. á 2. hæð. Góðar innr. Parket. Skipti á 4ra-5 herb. ib. koma til greina. Áhv. 1,3 millj. lang- timalán. Verö 7,1 millj. JOKLAFOLD. Mjög falleg 57 fm íb. á 2. hæð. Parket á öllu. Góðar innr. Góðar svalir. Áhv. ca 2,1 millj. veðd. Verð 5,9 millj. ASPARFELL. Góð 73ja fm íb. á 3. hæð. ib. i góðu standi. Laus fljótl. Áhv. 1,5 millj. góð langtímalán. Verð 6,0 millj. VALLARÁS. Gullfalleg ca 53ja fm ib. á 4. hæð í lyftuh. ib. er fullb. og í toppstandi. Parket. Áhv. ca 2,2 millj. Verð 5,5 millj. FROSTAFOLD. Mjög góð 3ja herb. íb. m. sérinng. af svölum. Fal- legar innr. í eldhúsi. Flísar á gólfi. Þvottaherb. i íb. Áhv. ca 4,6 millj. veðd. Verð 8,3 millj. HRINGBRAUT. Falleg ca 35 fm ósamþ. íb. i kj. í þríbh. Falleg (b. Nýtt parket á stofu. Áhv. ca 0,9 millj. langtlán. Verð 3,0 millj. TRYGGVAGATA. sumein stakl.ib. á 4. Áhv. 0,9 milli. hæð. Verð 3,1 millj. Laus strax. SEUENDUR ATHUGIÐ! Okkur bráðvantar allar gerðir af 3ja, 4ra og 5 herb. íbúðum í Bökkum, Vesturbæ, Grafar- vogi, Heimum, Seljahverfi og Háaleitishverfi. Góðar greiðslur í boði. Skoðum samdægurs. SKEIFAN FASTEIGNAMtÐLUN • SKEtFUNNI 19 • 685556 SÍMI: 685556 Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir fasteigna á söluskrá. Skoðum og verðmet- um samdægurs. Einbýliog raðhús TUNGATA - RVIK Mikið endurn. parhús sem er kj. og tvær hæðir. Hæðin er stofa m/parketi, glæsil. eldh. m/góðum innr. og tækjum, vinnuherb., forst. og hol. Uppi eru 3 rúmg. svefnherb. m/parketi og bað- herb. í kj. er 2ja herb. íb. Góður garð- ur. Fréb. staðsetn. Verð 15,5 millj. Áhv. byggsj. ca 3,4 millj. DALATANGI MOS. Fallegt 3ja herb. raðhús á einni hæð 87 fm nettó. Góðar innr. Góður garður og verönd. Allt sér. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 8,2 millj. FOSSVOGUR - EINB. Höfum i einkasölu ca. 300 fm einbhús sem er kj. og hæð á frébærum stað í Fossvogi. 4 svefnherb. á hæðinni. Bílskúr. Ræktuð lóð Ákv. sala. Verð 16 millj. SÆVIÐARSUND-EINB. Fallegt einbhús á einni hæð 176 fm ásamt 32 fm bílsk. Arinn í stofu, iauf- skáli m/nuddpotti og sturtu. Fráb. stað- setn. Ákv. sala. GRAFARVOGUR Glæsil. einbhús á tveimur hæðum 195 fm ásamt 42 fm tvöf. bilsk. Fallegar innr. Fráb. útsýni. Sérstök eign. KÁRSNESBRAUT Fallegt nýtt raðhús á tveimur hæðum 170 fm nettó með innb. bílsk. 3 svefn- herb. Svalir á efri hæö meö fráb. út- sýni. Áhv. nýtt lán frá húsnstjórn. 5,1 millj. til 40 ára. Verð 12,4-12,5 millj. 4ra-5 herb. og hæðir ESKIHLIÐ Góð og björt endaib. é 2. hæð. Suðvest- ursvalir. Fallegt útsýni. Góður staður. Ákv. sala. Verð 7,2 millj. ÍRABAKKI. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð. Tvennar svalir. Sérþvottah. Ákv. sala. Verð 6,8 mlllj. GRAFARVOGUR - BÍLSK. Glæsil. 4ra herþ. íb. á 2. hæð 117 fm. Fallegar innr. Suðaustursv. Þvhús í íb. Fallegt útsýni. Áhv. hátt lán frá byggsj. LEIFSGATA - BÍLSK. Falleg 4ra herb. íb. á 2. hæð 91 fm nettó í fjórb. ásamt 31,2 fm bílsk. Sér- hiti. Fráb. staður. Verð 7,5 millj. HVASSALEITI - BÍLSK. Falleg 4-5 herb. íb. á 1. hæö ca. 100 fm. Góðar vestursvalir. Góður mögul. á 4 svefnherb. bílskúr. Ákv. sala. Getur losnað strax. Skipti mögul. é ódýrari. 3ja herb. LAXAKVÍSL Glæsil. 3ja herb. íb. é 1. hæð (jarðhæð) 90 fm í litlu 2ja hæða fjölbhúsi. Vandaö- ar innr. Sórþvhús í íb. Verönd i vestur. Ákv. sala. HJALLAVEGUR Falleg 3ja herb. íb. í risi. 55 fm nettó. Parket. Nýl. eldhúsinnr. Áhv. nýtt lán frá húsnstjórn 3 millj. Ákv. sala. Sér- hiti. V. 5,8 m. LEIRUTANGI - MOS. Falleg 3ja-4ra herb. efri hæð og ris í parhúsi 103 fm nettó. Suðurlóð. Allt sér. Góður staður. Verð 8,9 millj. HÓLAHVERFI Falleg 3ja herb. íb. á 7. hæð 88 fm i lyftublokk. Parket. Suðursv. Fráb. út- sýni. Áhv. veðdeild ca 1700 þús. og fl langtimalán. Verð 6,5 millj. 2ja herb. ASPARFELL Björt og snyrtil. 2ja herh. íb. á 4. hæð 60,5 fm nettó I lyftubl. Fallegt útsýni. Laus eftir mánuð. Áhv. húsnlán 2,5 millj. Ákv. sala. Verð 4,8 millj. BARÓNSSTÍGUR Falleg 2ja herb. ib. á 2. hæð 58,1 fm netto. Vestursv. Parket. Góðar innr. Áhv. langtímalán 2 millj. Steinhús. Ákv. sala. V. 6,2 m. SÍMI: 685556 MAGNÚS HILMARSSON I EYSTEINNSIGURÐSSON P HEIMIR DAVÍÐSON JÓN MAGNÚSSON HRL. I Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! í i t

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.