Morgunblaðið - 16.10.1996, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 16.10.1996, Blaðsíða 24
24 MIÐVIKUDAGUR 16. OKTÓBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ + PEMNGAMARKAÐURINN VERÐBREFAMARKAÐUR GENGI OG GJALDMIÐLAR Bresk hlutabréf lækka eftir methækkanir London. Reuter. METVERÐ fékkst fyrir brezk hlutabréf í gær, en lækkun varð fyrir lokun. Eftir fyrstu hækkun Dow Jones vísitölu í yfír 6.000 punkta við lokun á mánudag hækkaði FTSE 100 í 4.063,2 punkta í gær. Síðdegis lækkaði Dow aftur. FTSE lækkaði eftir methækkanir fyrr um daginn og mældist við lokun 4050,8, sem var 12,1 punkts hækkun yfir daginn. Verð íslenskra hlutabréfa lækkar HLUTABRÉF voru alls seld fyrir um 64 millj- ónir króna á Verðbréfaþingi Islands og Opna tilboðsmarkaðnum í gær, en verð bréfa lækk- aði í mörgum tilvikum. Lækkaði Þingvísitala Verðbréfaþings um 0,29% frá því á mánu- VÍSITÖLUR VERÐBRÉFAÞINGS dag. Stærstu viðskiptin urðu með bréf í Sæ- plasti að nafnvirði 4 milljónir, en þau voru seld á genginu 5,8 eða fyrir 23 milljónir. Hækkaði gengi þeirra um 1,75%. Þá voru seld bréf að nafnvirði 4 milljðnir í SR-mjöli hf. á genginu 4, en það er um 3,6% lækkun frá síðustu viðskiptum. Verð bréfa lækkaði ennfremur í Haraldi IJöðvarssyni, Eimskipi, íslandsbanka og ÚA. Á Opna tilboðsmarkaðn- um urðu viðskipti með bréf í Samvinnusjóðn- um fyrir 10 milljónir að nafnvirði á genginu 1,5 sem er 3,5% hækkun. Ríkisvíxlar voru seldir fyrir um 1,1 milljarð. Ávöxtunarkrafan var á bilinu 6,96-7,12% eftir flokkum. V> V Þingvísitala HLUTABREFA i.janúar 1993 = 1000 2350 1975 1950 Þingvísitala sparisk. 5 ára + Ljanúar 1993 = 100 165 160Í 150 1Si*^i ¦'lí 155,44 Ágúst I Sept. : Okt. Þingvísit. húsbréfa 7 ára + l.janúar 1993 = 100 Ágúst I Sept ÞINGVÍSITÖLUR VERBBRÉFAÞINGS Hlulabréf Húsbréí 7+ ar Spariskírteint 1-3 ár Spariskirteini 3-5 ár Spariskírteini 5+ ár Peningamarkaöur 1-3 mán Peningamarkaöur 3-12 mán Lokagildi: Breytingi%frá: 15.10.96 14.10.96 áram. 2.231,53 155,06 140.91 144,84 155,44 129,33 139,86 -0,29 -0.39 0,02 0,01 -0,06 0,00 0,02 61,00 8,04 7,56 8.06 8.29 6,13 6,33 Þingvísitala hlutabréfa var sett á gildið 1000 þann 1. janúar 1993 Aörar visitölur voru settar á 100 sama dag "Höfr. visit. Vbrþ. Isl. AÐRAR VÍSITÖLUR Ún/al (VÞÍ/OTM) Hlutabréfasjóöir Sjávarútvegur Verslun Iðnaður Flutningar Oliudreifing Lokagildi: Breyting i 9b frá: 15.10.96 14.10.96 áramótum 226.31 -0,29 61,00 187,71 0,17 30,21 242,79 0.25 56,62 179,46 -0,63 94,86 228,77 -0,47 33.03 248.63 0,07 53,91 220.00 -0,19 41.44 SKULDABRÉFAVIÐSKIPTI A VERÐBRÉFAÞINGI ÍSLANDS - VIRKUSTU FLOKKAR: Þeir flokkar skuldabréfa sem mest viðskipti hafa orðið meö að undanförnu: Flokkur RVRÍK1812/96 RVRIK2011/96 RVRÍK0512/96 SPRIK93/1D5 SPRIK90/2D10 SPRÍK96/1D20 RVRÍK0111/96 RVRÍK1710/96 RBRÍK1010/00 RVRÍK1903/97 Meðaláv. 1)2) 7,09 7,02 7,06 4.90 5,43 5,43 6,84 6.89 8.92 7.22 Dags. nýj. Heild.vsk. viðskipta dagsins 16.10.96 444.638 16.10.96 407.303 15.10.96 247.642 14.10.96 10.884 14.10.96 10.541 11.10.96 30.902 11.10.96 9.963 11.10.96 999 11.10.96 995 11.10.96 970 Hagst. tilb. i lok dags: Kaup áv. 2) Sala áv. 2) 7,03 4,90 5,46 5,46 6.92 6,89 9,16 7,22 4,86 5,38 5,43 8,94 7,15 HEILDAR VIÐSKIPTI A VERÐBREFAÞINGl í mkr. Spariskirteini Húsbréf Rikisbréf Ríkisvixlar Önnur skuldabréf 0,0 Hlutdeildarskírteini 0,0 Hlutabréf 46,0 Alls 1145,6 0,0 0,0 0.0 1099,6 14.10.96 271 143 343 7.655 0 0 292 8.704 I mánuði Á árinu 11.736 2.511 8.687 66.366 0 0 4.396 93.695 Skýringar: 1) Til að sýna lægsta og hæsla verð/ávöxtun í viðskiptum eru sýnd frávik - og + sitt hvoru megin viö meðal- verö/ávöxtun. 2) Ávöxtun er ávaílt áætluð miðað við for- sendu þingsins. Sýnd er raunávöxtun. nema á rikisvixlum (RV) og rikisbréfum (RB). V/H-hlutfall: Markaðsvirði deill með hagnaöi síðustu 12 mánaða sem reikningsyfirlit ná til. A/V-hlutfall: Nýjasta arðgreiðsía sem hlulfall af mark- aðsvirði. M/l-hlutfall: Markaösvirði deilt meö innra viröi hlulabréfa. (Innra viröi: Bókfært eigið fé deilt með naln- veröi hlutafjár). cHöfundarréttur aö upplýsingum í tölvu- læku formi: Verðbréfaþing íslands. HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGI ÍSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF Alm. hlutabréfasj. hf. Auðlind hf. Eignarhf.Alþýðub.hf. Hf. Eimskipafélag isl. Flugleiðirhf. Grandi hf. Hampiðjan hf. Haraldur Böðvarsson hf. Hlutabréfasj. Norðurl. hf. Hlutabréfasj. hf. íslandsbanki hf. islenski fjársjóðunnn hf. ísl. hlutabréfasj. hf. Jarðboranir hl. Kaupfélag Eyf. svf. Lyfjav. íslands hf. Marel hf. Oliuverslun islands hf. Olíu/élagið hf. Plastprent hf. Sildarvinnslan hf. Skagstrendingur hf. Skeljungurhf. Skinnaiónaðurhf. SR-Mjölhf. Sláturfélag Suðurl. svf. Sæplast hf. Tækniva! hf. Útgeróarlélag Akureyringa bf, Vinnslustöðin hf. Þormóöurrammihí. Þróunarlélag ísl. hf. Meðalv. i. dags. 1.79 2,08 1,60 7,29 3,11 3.90 6,12 6,42 2.13 3,25 1.79+.01 1,98 1.90 ,03 3,73+.02 2.45 3,50 13,44 6.20 8,67 6,36 11,89 6,66 5,72 8.26 4.00 2,45 5.80 5,90 4.90 3,56 5,00 1,63 Br.frá fyrra degi Dags. nýj. Heildarviðsk. viAskipta dagsins 14.10.96 -0.01 0,00 08.10.96 09.10.96 15.10.96 14.10.96 11.10.96 10.10.96 15.10.96 02.10.96 03.10.96 15.10.96 15.10.96 17.09.96 15.10.96 10.10.96 15.10.96 09.10.96 15.10.96 10.10.96 14.10.96 14.10.96 09.10.96 14.1096 14.10.96 15.10.96 17.09.96 15.10.96 10.10.96 16.10.96 11.10.96 03.10.96 16.10.96 700 130 774 885 1.073 976 2.111 600 12.800 325 1.394 973 219 660 12.500 653 600 416 773 254 544 262 572 413 16.000 246 23.200 5.900 276 838 2.979 1.121 Hagst.tilb. Kaup 1,73 2,03 1,60 7,26 3,12 3,80 5,03 6.30 2,12 2.62 1.79 1.92 1.91 3,70 2.25 3,35 13,00 5.15 8,10 6,30 11,00 6.10 5,60 8.02 4,02 2,46 5,60 5,85 4.83 3,10 4,50 1,60 ílokdags Ymsar kennitölur Sala 1,79 2.09 1,60 7.34 3,16 3,95 5,15 6,42 2.22 2,68 1,81 1,98 1,97 3.76 0,00 3,70 13,50 5,20 8,65 6.49 11,80 6,66 5,70 8,25 4.10 2,45 5.90 6,26 5.00 3,50 5,00 1,75 Markv. 308 1.484 1.204 14,250 6.396 4.659 2.090 4.141 402 2.566 6.941 229 1.227 873 254 1.050 1.782 3.484 5.939 1.270 4.755 1.675 3.547 684 3.250 326 537 708 3.760 2.002 3.006 1.386 V/H 9,3 32.0 6.7 22.0 54,0 15,7 18,6 18,6 43,9 21.4 19,6 20,7 27,6 22,5 21.9 10.7 10,2 13,6 21.0 5,5 22,6 19,1 16,0 13,1 15,6 4.8 A/V 5,59 2.40 4,38 1,37 2,25 2,56 1,94 1.26 2,25 2,67 3,63 6,05 6,26 2,16 4,00 2,86 0,74 1.92 1,16 0,59 0.76 1.75 1.21 2,00 1,63 1,72 1,69 2.04 2.00 6,13 OPNI TILBOÐSMARKAÐURINN Birt eru nýj viðsk. Dags. Viðsk. Hraöfrystihús Eskifjarðar hf. islenskar sjavarafurðir hf. Samvínnusjóðurinn hf. SÍF hf. Sameinaðirverktakar hf. Tangi hf. Faxamarkaðurinn hf Borgey hf. Héðinn - smiðja hf. Nýherji hf. Búlandstindurhf. Gúmmivinnslan hf, Krossanes hf. Sjóvá-Almennar hl. Mv. ¦ 8,83 4,88 1.50 3.35 7,85 2,10 1,60 3,70 5,00 1,95 1.80 2,95 7.00 9,61 0,05 -0,07 0,15 10.96 10 96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 10.96 2.625 534 1 5.000 1675 314 2.423 1.640 370 1.534 500 536 148 1.050 1007 Kaup .8,70 4,80 3.30 7,50 2,00 3,70 1,90 6.20 9,78 Sala 8,70 4,90 1,43 3,36 7,85 2.15 5.60 1,94 2.20 3,00 7.00 10,90 Heildaviðsk. i m.kr, 14.10.96 Hlutabré! 17.9 Önnur lilboð: Ármannsfell ht. Árnes hf. Fisksml. Húsav. hf. Kælismiðjan Frost ht. Bifreiðas. ísl. hl. Pharmaco hf. Fiskm.Suðurn. hf. Snæfeílingur hf. Softis hf. Tollvörugeymslan hf. Tryggingamiösl. hf. Tötvusamskiptibí. Vaki hf. I mánuði 73 0,70 1,22 2.30 2,20 1,30 15,00 3,60 1.16 J.00 Áárinu 1.473 1.00 1,40 2,80 3,50 16,00 1,35 8,00 1,20 10,80 2.00 4,00 GENGI GJALDMIÐLA GENGISSKRÁNING Reuter 15. október. Nr. 196 15. október 1996. Kr. Kr. Toll- Gengi doltars í Lundúnum um miðjan dag i gær var Eln.kl.9.15 Kaup Sala Gengi Dollari 67,11000 67,47000 67,45000 1.3528/33 kanadiskir dollarar Sterlp. 106,21000 106,77000 105,36000 1.5311/16 þýsk mörk Kan. dollari 49,57000 49,89000 49,54000 1.7182/89 hollensk gyllini Dönsk kr. 11,38900 11,45300 11,49800 1.2575/80 svissneskir frankar Norsk kr. 10,28800 10,34800 10,36200 31.55/56 belgískir frankar Sænsk kr. 10,14400 10,20400 10,17400 5.1847/57 franskir frankar Finn. mark 14,61800 14,70400 14,75100 1523.5/4.5 ítalskar lírur Fr. franki 12,89400 12,97000 13,04800 111.98/08 japönsk jen Belg.franki 2,11750 2,13110 2,14490 6.5860/35 sænskar krónur Sv. franki 53,02000 53,32000 53,64000 6.5000/20 norskar krónur Holl.gyllini 38,92000 39,16000 39,36000 5.8706/26 danskar krónur Þýskt mark 43,66000 43,90000 44,13000 1.4101/06 Singapore dollarar It. líra 0,04392 0,04421 0,04417 0.7913/18 ástralskir dollarar Austurr. sch. 6,20200 6,24200 6,27700 7.7318/23 Hong Kong dollarar Port. escudo 0,43190 0,43470 0,43420 Sterlingspund var skráð 1,5827/32 dollarar. Sp. peseti 0,51880 0,52220 0,52500 Gullúnsan var skráð 381,20/381,60 dollarar. Jap. jen 0,59760 0,60140 0,60540 Irskt pund 107,82000 108,50000 107,91000 SDRfSérst.) 96,40000 96,98000 97,11000 ECU, evr.m 83,75000 84,27000 84,24000 Tollgengi fyrir október er sö ugengi 30. september. Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 562 3270. BAIMKAR OG SPARISJOÐIR INNLANSVEXTIR (%) Gildir írá 11. október. Dags síðustu breytingar: ALMENNAR SPARISJÓÐSB. ALMENNIRTÉKKAREIKNINGAR SÉRTÉKKAREIKNINGAR ÓBUNDNIR SPARIREIKNINGAR1) Úttektargjald í prósentustigum ÓB.REIKN.e. úttgj.e. 12mán.1) Úttektargjald í prósentustigum VÍSITÖLUBUNDNIR REIKN.M) 12 mánaða 24 mánaða 30-36mánaða 48 mánaða 60 mánaða HÚSNÆÐISSP.REIKN., 3-10ára ORLOFSREIKNINGAR VERÐBRÉFASALA: BANKAVIXLAR, 45 daga (fon/extir) 1/10 0,75 0,40 0,76 3,40 0,20 0.20 3,25 4,50 5.70 5,70 4,75 5,90 Islandsbanki Búnaðarbanki 1/10 0,80 0,45 0,80 3,50 0.152) 4,75 0,00 3,25 4,55 5,10 11/10 0,85 0,40 0,85 1,40 0,00 3,15 0,50 3,25 4,45 5,70 5,70 4,75 Sparisjóðir Vegin meðaltöl 5,70 4,75 2/10 1,20 0,95 1,20 3,90 4,90 3.25 4,5 5,10 5,45 6,70 5,70 4,75 6,25* BANKAVIXLAR,45daga(forvexlir) 5,90 6,50 6,40 6,25 1) Sjá lýsingu innlánsforma í fylgiriti Hagtalna mán. 2) Úttekin fjárhæð fær sparibókarvexti í úttektarmánuöi. ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildir írá 11. október. 0,8 0,5 0,9 3.3 5,1 5.6 5,7 . 6,7 4,8 6,2 Landsbanki [slandsbanki ALMENNVÍXIIXÁN: Kjörvextir Hæstu forvextir Meöalforvextir2) YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA YFIRDRÁTTARL. EINSTAKLINGA Þ.a.grunnvextir GREIÐSLUK.LÁN.fastirvextir ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir Hæstu vextir Meðalvextir2) VÍSITÖLUBUNDIN LÁN: Kjörvextir Hæstu vextir Meðalvextir2) SÉRSTAKAR VERÐBÆTUR VlSITÖLUB. LANGTL, fast. vextir: Kjörvextir Hæstu vextir AFURÐALÁNikrónum: Kjörvextir Hæstu vextir Meðalvextir2) VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef bréf eru keypt af öörum en aðalskuldara: Viðsk.vixlar, fon/extir 13,65 14,15* Óverðtr. viðsk.skuldabréf 13,60 14,40* Verðtr. viösk.skuldabréf 11,10 11,10" 1) í yfirlitinu eru sýndír alm'ennir vextir sparisjóða, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóöum. 2) Áætlaðir meðalvextir nýrra lána, þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætlaðri llokkun lána. 8,90 13,65 14,50 14,75 7,00 15,90 8,90 13,65 6,10 10,85 0,00 7,25 8,25 8,70 13,45 8,90 13,90* 14,15 14,40 6,00 15,60 8,90 13,90* 6,10 11,10* ,00 6,75 8,00 8,70 13,45 banki Sparisjóðir 9,10 13,10 8,80 13,55 14,25 14,75 6,00 16.25 9,20 13,95 14,15 14,65 6,00 16,10 9,00 13,75 \ 6,20 10,95 6,15 10,90 2.40 2,50 6,75 8,45 6,75 8.50 9,00 13,75 8,75 12,75 jldara: 13,65 13,95 13,55 13,80 9,85 Vegin meðaltöl 12,6 14,3 14,6 6,4 9,0 11.9 13,7 14,0* 10,4* ÚTBOÐ RÍKISVERÐBRÉFA MeAalávöxtun siAasta útboAs hjá Lánasýslu ríkisins Ávöxtun Br. frá síð- i °h astaútb. Rikisvfxlar 17. september "96 3mán. 6mán. 12 mán. '. Rikisbréf 9. okt. '96 3ár 6ár VerAtryggA spariskirteini 25. september '96 10 ár 20 ár Árgreiðsluskirteini til 10 ára Spariskfrteini óskrift 5ár 10 ár 6,67 0,06 6,80 0,06 7,42 0,24 8,04 9,02 5,64 5.49 5,75 6,14 5,24 0,29 0,17 0.06 0.10 0,09 0,06 0.06 Áskrifendur greiAa 100 kr. afgreiAslugjald mánaAarlega MEÐALVEXTIR SKULDABRÉFA OG DRÁTTARVEXTIR Dróttarvextir Vxt. alm. skbr. Nðv.'95 15,0 11,9 Des.'95 16,0 12,1 Janúar'96 15,0 12,1 Febrúar'96 15,0 12,1 Mars'96 16,0 12,9 April'96 16,0 12,6 Mai'96 16.0 12.4 Júnl'96 16,0 12,3 Júli'96 16,0 12,2 Ágúst'96 16,0 t2.2 September'96 16,0 12,2 Október '96 8.9 HÚSBRÉF Kaup- Sölu- Kaupgengi vlA krafa % krafa °h lokunfgœr FL296 Fjáríestingafélagið Skandia 5.64 5,64 0,9756 Kaupping 5.70 6.65 0.9702 Landsbréf 5,64 5.64 0,9756 Verðbréfamarkaður Islandsbanka 5,65 5,66 0,9762 Spansjóöur Hafnarfjaröar 5,70 5,65 0,9694 Handsal 6,64 0,9761 Búnaðarbanki íslands 6,66 5.63 0,9726 Ekki hefur veriA teklA tillit tll bóknana verAbrefafyrirtækjs í ofangreindum tölum. Sjá kaupgengi eldrí flbkka skráningu Verðbréfaþings. VERÐBRÉFASJÓÐIR Ávöxt. 1 . okt. umfr. verðb. sfð :(%) Kaupg. Sölug. 3mán. 6mán. 12mán. 24mán. FjárfestingarfélagiA Skandia hf. Kjarabréf 6.476 6.541 3.5 7.4 8,0 7.6 Markbréf 3.609 3.645 4.6 8.4 10,0 8,7 Tekjubréf 1,597 1.613 -1,1 5,5 5,7 5.4 Skyndibréf 2,463 2,463 1,4 5,1 6,0 6.1 Fjölpjóðabréf 1,198 1,236 ¦30,4 -15,2 -6,1 -8,7 Kaupþlng hf. Ein. 1 alm. sj. 8539 8681 5,9 6,6 6,5 5,5 Ein. 2 eignask.frj. 4709 4733 1.9 5,9 6.3 3.6 Ein. 3 alm. sj. 6466 5493 6,0 6,6 6.5 4.6 Skammttmabréf 2914 2914 2.8 3,9 5.3 4,3 Ern. 5 alþj.skbr.sj. 12604 12793 12,9 15,4 12.1 Ein. 6alþj.hlbr.sj. 1510 1555 0.3 6.5 8.8 13.0 Ein. lOeignask.ftj. 1218 1242 6,9 5,3 7,6 Verðbréfam. (slandsbanka hf. Sj. 1 Isl. skbr. 4,102 4,123 3,6 5,2 6,2 4,4 Sj. 2 Tekjusj. 2.102 2,123 3,5 5.5 6,2 5,5 Sj. 3 Isl. skbr. 2,826 3,6 5,2 6,2 4,4 S|.4Ísl.skbr. 1,943 3,6 5,2 6,2 4.4 Sj. 5 Eignask.frj. ¦1.861 1.870 2,6 6.8 6,5 3,7 Sj. 6 Hlutabr. 2,053 2,166 50,6 42,9 52,3 41,4 Sj. 8 Löng skbr. 1,086 1.091 -1,3 9.9 Sj.9Skamml.br 10,212 10,212 Landsbréf hf. * Gengi gœrdagslns Islandsbréf 1,840 1,868 2,4 5.1 5,9 5,0 Fjóröungsbréf 1,231 1,243 3,6 7.2 6.6 6,2 Þingbréf 2.205 2,227 4,8 6.7 8,8 6,5 Öndvegisbréf 1,928 1,947 -0,2 6.1 6,5 4,1 Sýslubréf 2,211 2,233 20.2 21,2 23.7 15.7 Reiðubréf 1,726 1,726 2,0 3,6 3.7 3,6 Launabréf 1,090 1,101 0.7 6,4 7.5 5,0 *Myntbréf 1,019 1,034 0.1 0,4 VÍSITÖLUR ELDRI LÁNS- VÍSITALA VlSITALA KJARAVÍSIT. NEYSLUVERDS NEYSLUVERÐS BYGGINGARVÍSITALA -AUNAVISIT. (Júni'79=:100) TILVEROTRYGGINQAR (Mal'88=100) (Júli '87=100)m.v gildist. Des. '88-100) 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996 Jan 3385 3.440 174,2 172.1 174,9 199,1 205,5 133,9 146,7 Febrúar 3396 3.453 174,9 172,3 175,2 199,4 208.5 134,8 146,9 Mars 3402 3.459 175,2 172,0 175,5 200,0 208,9 136,6 147,4 Apnl 3396 3.465 172,0 175,5 171,8 175.8 203,0 209,7 137,3 147,4 Mai 3392 3.471 171,8 175,8 172,1 176,9 203,6 209,8 138,8 147,8 Júní 3398 3.493 172,1 176.9 172,3 176,7 203,9 209,8 139.6 147,9 JÚIÍ 3402 3.489 172,3 176,7 172,8 176,9 204,3 209,9 139,7 147,9 Ágúst 3412 3493 172,8 176.9 173,5 178,0 204,6 216,9 140,3 147,9 September 3426 3515 173,5 178,0 174,1 178.4 204,5 217,4 140,8 Október 3438 3523 174,1 178,4 174,9 204,6 217,5 141,2 Nóvember 3453 174,9 174,3 205,2 141,5 Desember 3442 174,3 174,2 205,1 141.8 Meðaltal 173,2 203,6 138,9 4

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.