Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 32
32 FÖSTUDAGUR 1. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ PENINGAMARKAÐURINN VERÐBRÉFAMARKAÐUR Staðan misjöf n vegna óvissu vestra GENGI OG GJALDMIÐLAR Frammistaða í evrópskum kauphöllum var misjöfn í gær vegna óstöðugleika í Wall Street fyrir bandarísku forsetakosningarn- ar í næstu viku. Á gjaldeyrismörkuðum efldist dollar gegn marki og treysti stöðu sína gegn jeni eftir nokkurt tap vegna kosn- ingaskjálftans. í London hækkaði hluta- bréfaverð á ný eftir hagstæða byrjun í Wall Street og er markaðurinn enn mjög háður sveiflum vestanhafs. Lundúnarbréfin héldu fyrst áfram að lækka eftir óvænta vaxtahækkun Breta í fyrradag, en náðu sér á strik vegna upplýsinga um væga verð- bólgu í Bandaríkjunum. Nú beinist athyglin að tölum í dag um atvinnu vestra í septem- ber. Frönsk hlutabréf stóðu sig bezt í gær og hækkaði verð þeirra um 0,6%, meðal annars vegna smávaxtalækkunar Frakk- VISITÖLUR VERÐBRÉFAÞINGS landsbanka. I Frankfurt var slæmur dagur og lækkaði verð hlutabréfa um 0,7%, enda hefur dregið úr líkum á þýzkri vaxtalækkun eftir þá brezku. Gengi hlutabréfa í ÍS hækkar Gengi hlutabréfa í IS hækkaði um rúm 7% í gær en fyrirtækið gekk frá nýjum samn- ingi við UTRF á Kamtsjatka-skaga í fyrra- dag. Námu viðskiptin alls tæpum 10 millj- ónum. Alls seldust hlutabréf fyrir rúmar 54 milljónir að markaðsvirði á Verðbréfa- þingi Islands og Opna tilboðsmarkaðnum. Viðskipti með hlutabréf í nýju fyrirtæki á OTM, Loðnuvinnslunni, vógu þyngst en alls seldust bréf fyrir rúmar 22 milljónir í fyrirtækinu og hækkaði gengið um 32% frá síðustu viðskiptum. Þingvísitala HLUTABREFA 1. janúar 1993 = 1000 2350 2325 i Agúst September Október Þingvísit. húsbréfa 7 ára + Ijanúar 1993 = 100 Ágúst ' Sept. s Okt. Þingvísitala sparisk. 5 ára + l.janúar 1993 = 100 150+- Agúst ' Sept. '' Okt. VIÐSKIPTAYFIRLIT VERÐBREFAÞINGS ISLANDS PINGVISITÖLUR VERÐBRÉFAÞINGS Hlutabréf Húsbréf 7+ ár Sparlskírteini 1-3 ár Spariskírteini 3-5 ár Spariskírteini 5+ ár Peníngamarkaöur 1-3 mán Peningamarkaöur 3-12 mán Lokagildi: Br. Í9bfrá: 31.10.96 30.10.96 áram. 2.204.69 154,65 140,72 144,43 153.56 129.33 139,95 -0,01 ¦0.01 -0,09 -0,13 -0,30 0,00 0,00 59,07 7,76 7,40 7.75 6,98 5,13 6,39 Þingvisitala hlutabréfa var sett á gildiö 1000 þann 1. janúar 1993 Aörar vísitólur voru settará 100samadag. c Höfr. vísit: Vbrb. isl. Lokagildi: Breyting i 9Í> frá: 31.10.96 30.10.96 áramótum VI'SITÖLUR Úrval (VÞI'/OTM) 225,15 1,20 Hlutabréfasjöðir 189,89 0,28 Sjávarútvegur Verslun Iðnaður Flutningar Olíudreifing 238,28 185,98 226,88 240,17 216,76 •0,21 0.17 -0.36 0,21 0,07 59,07 31.71 55,81 91,24 37,87 52,64 36.63 SKULDABRÉFAVIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGI ÍSLANDS - VIRKUSTU FLOKKAR: Þeir flokkar skuldabréfa sem mest viöskipti hafa oröið með að undanförnu: Flokkur RVRÍK1812/96 HÚSBR96/2 SPRÍK95/1D10 RVRÍK0111/96 RVRIK2011/96 RBRÍK1010/00 RBRÍK1004/98 SPRÍK90/2D10 RVRÍK1902/97 RVRÍK1704/97 SPRÍK95/1D20 RVRÍK05t2/96 SPRÍK95/1D5 SPRÍK94/1D10 RVRÍK1903/97 RVRÍK2008/97 SPRÍK93/1D5 RVRÍK1701/97 RVRÍK1710/96 Meðaláv. 1)2) 7.06 5,77 +.01 5.84 7,08 6,98 9,56 8,60 5.74 6.98 7,11 5,51 7,01 5,64 5,75 7,15 7,54 5,02 7,04 6,89 Dags. nýj. Heild.vsk. Hagst. tilb. Hok dags: viðskipta skipti dags.Kaup áv. 2) Sala áv. 2) 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 31.10.96 30.10.96 29.10.96 29.10.96 28.10.96 28.10.96 28.10.96 23.10.96 22.10.96 11.10.96 29.729 28.989 10.061 9.998 9.963 9.770 8.888 4.001 3.919 969 11.188 49.663 3.243 10.892 9.733 9.427 46.238 610.118 7,06 5,82 5,85 6,98 9,58 8,56 5,90 7.15 7,28 5,58 7,04 5,82 5,85 7.22 7,61 5,20 7,09 5,76 5.82 9,48 8,47 6,85 5,75 5,80 HEILDAR VIÐSKIPTI Á VERÐBRÉFAÞINGI i mkr. 28.10.96 i mánuöi Á árinu Spariskirteini Húsbréf Ríkisbréf Rikisvixlar Önnur skuldabréf Hlutdeildarskineini Hlutabréf 8,8 Alls 125,0 14.1 29,0 18,7 54,6 536 305 625 11.532 0 0 803 13.800 12.001 2.673 8.969 70.241 0 0 4.907 98.790 Skýringar: 1) Til að sýna lægsta og hæsta verð/ávöxtun í viðskiptum eru sýnd frávik - og + sitt hvoru megin við meðal- verð/ávöxtun. 2) Ávöxtun er ávallt áætluö miðað við for- sendu þingsins. Sýnd er raunávöxtun, nema á ríkisvixlum (RV) og rikisbréfum (RB). V/H-hlutfall: Markaðsvirði deilt með hagnaði síðustu 12 mánaöa sem reikningsyfirlit ná til. /W-hluIfall: Nýjasta arðgreiðsla sem hlutfall af mark- aðsvirði. M/l-hlutfall: Markaðsviröi deilt með innra virði hlutabréfa. (Innra virði: Bókfært eigið fé deilt með nafn- veröi hlutafjár). «Höfundarréttur aö upplýsingum í tölvu- tæku formi: Verðbréfaþing íslands. HLUTABRÉFAVIÐSKIPTI A VERÐBRÉFAÞINGI fSLANDS - ÖLL SKRÁÐ HLUTABRÉF Dags.nýj. Heildarvlðsk. Hagst.tilb. ílokdags Almenni hlutabréfasj. hf. Auðlind hf. Eignarhfél. Alþýðubankinn hf. Hf. Eimskipafélag íslands Flugleiðirhf. Grandihf. Hampiðjan hf. Haraldur Böðvarsson hf. Hlutabréfasj. Noröurlands hf. Hlutabréfasjóöurinn hf. islandsbanki hf: íslenski fjársjóöurinn hf. íslenski hlutabréfasj. hf. Jarðboranirhf. Kaupfélag Eyfiröinga svf. Lyfjaverslun islands hf. Marel hf. Olíuverslun Islands hf. Ol/ufé/aglðhf. Plastprent hf. Síldarvinnslan hf. Skagslrendingurhf. Skelju'ngur hf. Skinnaiðnaðurhf. SR-Mjölhf. Sléturfélag Suðurlands svf. Sæplast hf. Tæknival hf. Útgeröariélag Akureyringa hf. Vinnslustöðin hf. Þormóður rammi hf. Þróunarfélag islands hf. +,02 Meðalv. i. dags. 1.79 2,10 1,60 7,22 2,90 -,01 3,81 5,16 -.02 6,32 +.02 2,22 2,65 1,77 1,93 1,90 3,64 2,70 3,65 12,80 5,20 8,43 6,38 11,80 6,25 5,70 8,60 3,84 2,45 5,80 6.50 -.034,93+.04 3,65 4,80 1,69 Br. fra fyrra degi 0,02 -0,02 0,05 -0.21 -0,02 0,00 vlðskipta 14.10.96 31.10.96 29.10.96 29.10.96 31.10.96 31.10.96 29.10.96 31.10.96 03.10.96 24.10.96 29.10.96 30.10.96 17.09.96 31.10.96 28.10.96 31.10.96 31.10.96 30.10.96 24.10.96 31.10.96 30.10.96 30.10.96 31.10.96 23.10.96 29.10.96 31.10.96 15.10.96 30.10.96 31.10.96 31.10.96 29.10.96 30,10.96 dagsins 700 210 760 2.421 750 1.340 2.117 620 222 501 177 9.190 219 364 130 681 640 6.174 1.631 510 755 626 2.239 215 1.536 130 23.200 97.500 1.040 237 1.200 304 Ymsar kennitölur Kaup 1,73 2,04 7,12 2,86 3,75 5,08 6,30 2,12 2,65 1,72 1,96 1.91 3,53 2,50 3.50 12,10 5,15 8,20 6,38 11.60 6,10 5,50 8,26 3,86 2.43 5,50 6.25 4,75 3,50 4,70 1,66 Sala 1,79 2,10 1,60 7,20 2,90 3,85 5,18 6,40 2,22 2,71 1,78 2,01 1,97 3,60 2,75 3,75 12,80 5,35 8,60 6,45 11.95 6,40 5,70 8.50 3,90 2,45 5,78 6,70 4,97 3,64 4,85 1,70 Markv. 302 1.498 1.204 14.114 5.964 4.549 2.090 4.075 402 2.694 6.863 394 1.233 836 211 1.095 1.690 3.482 5.870 1.276 4.719 1.598 3.534 608 3.120 441 537 780 3.784 2.169 2.885 1.437 V/H 8.6 32,3 6,7 21,8 50,4 15,3 18,6 18,3 43,9 21,6 14,6 28,6 17,8 18,7 20,8 40,7 26,1 22,5 21,5 11,9 10,2 12,9 20,9 6,7 21,7 7,3 19,1 17,7 13,2 3.6 15,0 6,5 A/V 5,59 2,38 4.38 1,38 2.41 2,63 1,94 1,27 2,25 2,64 3.67 5,18 5,26 2,26 3,70 2.7.4 0,78 1,92 1.19 0,59 0,80 1.75 1,16 2,08 4,08 0,69 1,54 2.03 OPNI TILBOÐSMARKAÐURINN Birt Mv. Loðnuvinnslan hf. -,04 2,54+.76 íslenskarsjávarafuröirhí. 5,30 Búlandslindur hf. -.01 2,56 +,04 Nýher|íhf. -.03 1,98 +.03 Krossaneshf. -,01 7,95+.05 Samvinnusjóður íslands hf. 1,43 Sameinaöirverklakarhf. 7,30 Árneshf. 1,35 Sölusamb. ísl. fiskframl. hf. 3,20 Tangihf. 2,30 Tryggingamiðslöðin hf. 9,94 Tollvörug.-Zimsen hf. 1,15 Hraðfrystihús Eskifjaröar hf. 8,62 Fiskmarkaður Breíðafjaröar hf. 1,35 Borgeyhf. 3.60 eru nýj, viðsk Br. Dags. Viðsk. Kaup Sala 2,54 31.10.96 22.011 2,80 3.40 0,35 31.10.96 9.895 6.15 5.3 -0,04 31.10.96 5.661 2.41 2,65 0,03 31.10.96 2.016 1.95 2.08 0,45 31.10.96 1.749 7,50 0,00 31.10.96 1.430 1,35 -0,20 31.10.96 1.296 7,30 7,60 0 31.10.96 810 1,30 1.42 0,02 31.10.96 512 3,18 3,20 0,15 31.10.96 460 2.05 30.10.96 2.485 9,10 29.10.96 185 1,15 1,20 24.10.96 3.093 8,56 8,75 24.10.96 270 1.35 24.10.96 180 3,62 4,50 Heildaviðsk. i m.kr. 31.10.96 Hlutabréf 45,8 Önnurtilboð: Pharmaco hf. Sjóvá-Almennar hf. Kögun hf. Héðinn - smiðja hf. Vaki hf. Softls hf. Kælism. Frost hf. Gúmmívinnslanhf. Fiskm. Suðurnesja hf. Handsal hf. Tölvusamskipti hf. istexhf. Snæfellingurhf. Bifreiðas. lal, hf. Mátturhf. Ármannsf. hf.0,65 [mánuöi 199 15,00 9,80 11,11 5,10 3,35 2,20 1,30 0,9 Á árinu 1.599 17,00 10,50 5,15 4,00 6,00 2,80 3,00 2,60 2.45 2.00 1,50 1.40 GENGI GJALDMIÐLA Reuter 31. október. Gengí dollars í Lundúnum um miðjan dag í gær var skráð sem hér segir: J 1.3407/12 kanadiskir dollarar 1.5129/34 þýsk mörk 1.6960/70 hollensk gyllini 1.2562/72 svissneskir frankar 31.17/21 belgískir frankar 5.1080/00 franskir frankar 1515.4/6.9 italskar lírur 113.88/93 japönsk jen 6.5544/19 sænskar krónur 6.3716/53 norskar krónur 5.8115/35 danskar krónur 1.4091/01 Singapore dollarar 0.7927/32 ástralskir dollarar 7.7320/30 Hong Kong dollarar Sterlingspund var skráð 1,6260/70 dollarar. Gullúnsan var skráð 379,20/379.70 dollarar. GENGISSKRÁNING Nr. 208 31. október 1996. Kr. Kr. Toll- Eln.kl.9.15 Kaup Sala Gengl Dollari 66,18000 66,54000 67,45000 Sterlp. 107,65000 108,23000 105,36000 Kan. dollari 49,35000 49,67000 49,54000 Dönsk kr. 11,40400 11,46800 11,49800 Norsk kr. 10,36900 10,42900 10,36200 Sænskkr. 10,09300 10,15300 10,17400 Finn. mark 14,61300 14,69900 14,75100 Fr. franki 12,96000 13,03600 13,04800 Belg.franki 2,12280 2,13640 2,14490 Sv. franki 52,69000 52,97000 53,64000 Holl. gyllini 39,02000 39,26000 39,36000 Þýskt mark 43,77000 44,01000 44,13000 It. líra 0,04363 0,04391 0,04417 Austurr. sch. 6,21700 6,25700 6,27700 Port. escudo 0,43250 0,43530 0,43420 Sp. peseti 0,51900 0,52240 0,52500 Jap. jen 0,58280 0,58660 0.60540 Irskt pund 107,88000 108,56000 107,91000 SDR(Sérst.) 95,71000 96,29000 97,11000 ECU, evr.m 83,96000 84,48000 84,24000 Tollgengi fyrir október er sölugengi 30. september. Sjálfvirkur símsvari gengisskráningar er 623270. BANKAR OG SPARISJÓÐIR INNLÁNSVEXTIR (%) Gildir frá 21. október. Landsbankl fslandsbanki Búnaðarbanki Sparisjóðir Vegin meðaltöl Dags síöuslu breytingar: 1/10 21/10 1/10 21/10 ALMENNAR SPARISJÓÐSB. 0,76 0,85 0,80 1,00 0,8 ALMENNIR TÉKKAREIKNINGAR 0,40 0,40 0,45 0,75 0,5 SÉRTÉKKAREIKNINGAR 0,75 0,85 0,80 1,00 0,8 ÓBUNDNIRSPARIREIKN. 1) 3,40 1,40 3,50 3.90 Úttektargjald íprósentustigum 0,20 0,00 0,15) 2) ÖB. REIKN. e. úttgj. e. I2mán.1) 3,15 4,75 4,90 Úttektargjald í prósentustigum 0,20 0,50 0,00 VÍSITÖLUBUNDNIR REIKN.H) 12 mánaða 3,26 3,25 3,25 3,25 3.3 24 mánaöa 4.50 4,45 4,55 4,5 30-36 mánaða 5,10 5,10 5,1 48 mánaða 5,70 5,45 5,6 60 mánaöa 5,70 5,70 5,7 HÚSNÆÐISSP.REIKN., 3-10 ára 5,70 5,70 5,70 5,70 5,7 ORLOFSREIKNINGAR 4,75 4,75 4,75 4,75 4,8 VERÐBRÉFASALA: BANKAVÍXLAR, 45 daga (forvextir) 5,90 6.50 6,40 6,25 6,2 Bandarikjadollarar (USD) 3,25 3,70 3,50 3,60 3.4 Slerlingspund (GBP) 3,50 4,10 3.90 4,00 3,8 Danskar krónur (DKK) 2,25 2,80 2,75 2,80 2,5 Norskar krónur (NOK) 3,60 3,00 3,00 3,00 3.2 Sænskar krónur(SEK) 3,50 4,70 4,00 4,40 4,0 ÚTLÁNSVEXTIR (%) ný lán Gildir frá 21 . október. Landsbanki íslandsbankí Búnaðarbanki Sparisjððir Vegin meðaltöl ALMENNVÍXILLÁN: KjÖrvextir 8,90 8.90 9,10 8,80 Hæstu forvextir 13,65 13,90 13,10 13,55 Meðalforvextir4) 12,5 YFIRDRÁTTARL. FYRIRTÆKJA 14,50 14,15 14,25 14.15 14,3 YFIRDRÁTTARL. EINSTAKLINGA 14,75 14,40 14,75 14,65 14,6 Þ.a. grunnvextir 7,00 6,00 6.00 6,00 6,4 GREIÐSLUK.LÁN.fastirvextir 15,90 15,60 16,25 16,10 ALM. SKULDABR.LÁN: Kjörvextir 8,90 8,90 9,20 9,00 9,0 Hæstu vextir 13.65 13.90 13,95 13,75 fvleðalvextir 4) 12,6 VÍSITÖLUBUNDIN LÁN: Kjörvextir 6,10 6,10 6,20 6,20 6,1 Hæstu vextir 10,85 11,10 10,95 10,95 Meðalvextir 4) 8,9 SÉRSTAKARVERÐBÆTUR 0,00 1,00 2,40 2,50 VÍSITÖLUB. LANGTL.. fast.vextir: Kjörvextir 7.25 6,75 6,76 6,75 '' Hæstuvextir 8,25 8,00 8,45 8,60 AFURÐALÁNÍkrónum: Kjörvextir 8,70 8.70 9,00 8,75 Hæstu vextir 13,45 13,70 13,75 12,75 MeðaJvextir 4) 11,9 VERÐBRÉFAKAUP, dæmi um ígildi nafnvaxta ef bréf aru keypt af öðrum en aðalskuldara: Viðsk.vtxlar, forvextir 13,65 14,15 13,65 13,55 13,7 Óverðtr. viðsk.skuldabréf 13,60 14,40 13,95 12,36 13,4 Verðtr. viðsk.skuldabréf 11,10 11,10 9,85 10.4 1) Sjá lýsingu innlánsforma í fylgiriti Hagtalna mán. 2) Úttekin fjárhæö fær sparibókarvextí í úttektarmánuði. 3) 1 yfirlitinu eru sýnd- ir almennir vextir sparisjóða, sem kunna að vera aðrir hjá einstökum sparisjóðum . 4) Aætlaöir meðalvextir nýrra lána, þ.e.a.s. gildandi vextir nýrra lána vegnir með áætlaöri flokkun lána. ÚTBOÐ RÍKISVERÐBRÉFA Meðalávöxtun sfðasta Utboðs hjá Lanasýslu ríkisins Ávöxtun Br. frá síð- f °h astaútb. Rfkisvfxlar 16. október'96 3mán. 6mán. 12mán. Rfklsbréf 9. okt.'96 3ár 5ár Verötryggð spariskírteini 30. október'96 4ár lOár 20 ár Spariskírteini áskrlft 5ár toar 7,12 7,27 7,82 8,04 9,02 6,79 5,80 5,54 5,30 5,40 0,06 0,07 0,05 0,29 0,17 0,16 0,05 0,16 0,16 Áskrifendur greiða 100 kr. afgreiðslugjaid mánaðarlega MEÐALVEXTIR SKULDABREFA OG drAttarvextir Dráttarvextir Vxt. alm. skbr. Növ. '95 Des. '95 Janúar'96 Febrúar'96 Mars'96 April '96 Maí'96 Júní'96 Júlí '96 Ágúst'96 September'96 Október'96 16,0 16.0 16,0 15,0 16.0 16,0 16.0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 11,9 12,1 12,1 12.1 12,9 12,6 12.4 12,3 12,2 12,2 12,2 13,2 HÚSBREF Kaup- kraf a % Fjárfestingafélagiö Skandia 5,78 Kaupþing 5,80 Landsbréf 5.78 Verðbréfamarkaður íslandsbanka 5,75 Sparisjóður Hafnarfjarðar 5,80 Handsal 5,79 Búnaðarbanki íslands 5,80 TekiA er tillit til þóknana verðbréfafyrirtœkja (fjárhæðum yfir útborgunar- verð. Sja kaupgengi nldri flokka f skráningu Verðbréfaþings. Utb.verð 1 m. að nafnv. FL39G 958.259 956.880 958.566 966.880 958.794 956.897 VERÐBRÉFASJÓÐIR Kaupg. Sölug. Fjérfestingarfélagið Skandla hf. Kjarabréf 6,489 6,656 Markbréf 3.609 3,645 Tekjubréf 1.601 1,617 Skyndibréf 2.464 2,464 Fjölþjóðabréf 1,192 1,229 Kaupping hf. Ein.1alm.sj. 8567 8610 Ein. 2 eignask.frj. 4716 4739 Ein. 3alm.sj. 5483 5511 Skamrntimabréf 2.918 2,918 Ein. 5 alþj.skbr.sj. 12479 12666 Ein. 6 alþj.hlbr.sj. 1488 1533 Eín. 10eignask.frj. 1217 1241 Verðbréfam. Islandsbanka hf. Ávöxt. 1. okt. umfr. verðb. s(A.: (%) 3mán. 6mán. 12mán. 24mán. Sj. 11sl. skbr. Sj. 2 Tekjusj. Sj. 3 ísl. skbr. Sj. 4 fsl. skbr. Sj. 5 Eignask.fr). Sj. 6 Hlutabr. Sj. 8 Löng skbr. Sj. 9 Skammt.br Landsbréf hf. íslandsbréf Fjóröungsbréf pingbréf Öndvegisbréf Sýslubréf Reiðubréf Launabréf 'Myntbréf *Peningabréf 4,113 2.106 2,833 1.948 1,865 2,037 1,086 10,241 1,845 1,234 2,207 1,933 2,219 1,726 1,092 1,019 10.574 4,134 2,128 1,874 2,139 1,091 10,241 1,873 1,246 2.229 1,953 2.241 1,726 1,103 1,034 10.674 3,6 4,6 6.9 1,9 6,0 2,8 12,9 0,3 6,9 3,6 3,5 3,6 3,6 2,6 50,6 -1.3 2,4 3,6 4,8 -0,2 20,2 2,0 0,7 0,1 7,4 8,4 5.5 5.1 -15,2 6,9 6,6 3,9 15,4 6,5 5,3 5,2 5,5 5,2 5,2 5,8 42,9 9,9 8.0 10.0 5,7 6.0 -6,1 6,5 6,3 6,5 5,3 12,1 8,8 7,6 6,2 6.2 6,2 6,2 6,5 52.3 5,4 5,1 -8,7 5,5 3,6 4,5 4,3 4,4 5,5 4,4 4,4 3,7 41,4 5,1 7,2 6,7 6,1 21,2 3,6 6.4 0,4 1 Gengi gærdagsins 5.! 6,6 8.8 6,6 23.7 3,7 7.5 6,0 5,2 6,6 4.1 15,7 3,6 5,0 VfSITÖLUR Jan Febrúar Mars Aprfl Mai Júnf Júll' Ágúst September Október Nóvember Desember Meöaltal ELDRI LÁNS KJARAVfSIT. (Júni'79-100) VlSITALA VfSITALA NEYSLUVERÐS NEYSLUVERÐS TILVERDTRYGGINGAR (Mai'88-100) BYGGINGARVÍSITALA LAUNAVÍSIT. (Jiili '87=100)m.v. gildist. (Des. '88=100) 1995 3385 3396 3402 3396 3392 3398 3402 3412 3426 3438 3453 3442 3.440 3.453 3.459 3.465 3.471 3.493 3.489 3493 3.515 3.523 3.524 172,0 171,8 172,1 172.3 172,8 173,5 174,1 174.9 174,3 1996 174,2 174,9 175,2 175,6 175,8 176,9 176,7 176,9 178,0 178,4 178,5 1995 172,1 172,3 172,0 171,8 172.1 172,3 172.8 173,5 174,1 174,9 174,3 174,2 173,2 174,9 175,2 176,5 175,8 176,9 176,7 176,9 178,0 178,4 178,5 1995 199,1 199,4 200,0 203,0 203,6 203,9 204,3 204,6 204,5 204,6 205,2 205,1 203,6 1996 205,5 208,5 208,9 209,7 209,8 209,8 209.9 216.9 217,4 217,5 217,4 1995 1998 133,9 146,7 134,8 .146,9 136.6 147,4 137,3 147,4 138,8 147,8 139,6 147,9 139,7 147,9 140,3 147,9 140,8 148,0 141,2 141,5 141,8 138,9
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.