Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 43

Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 43
4 4 i 4 4 í 4 MORGUNBLAÐIÐ FOSTUDAGUR'l. NOVEMBER 1996 43 MINNINGAR þegar illa horfði fyrir fyrirtækjunum, enda var hann stundum kallaður „fyrirtækjalæknir". Bar þetta vott um fjölhæfni hans og hugrekki við að takast á hendur erfið verkefni. Jafnframt öllu þessu starfaði hann innan Alþýðuflokksins og lét mjög til sín taka í pólitík. Hann var valinn til margra trúnaðarstarfa, þar á meðal framboða og sat hann á Al- þingi tvö kjörtímabil, en var lengi með annan fótinn inni á þingi sem varaþingmaður. Þar var hann djarfur málflytjandi sem naut þekkingar sinnar á mörgum þáttum atvinnulífs- ins og héruðum landsins. Enn átti Pétur tíma aflögu til fé- lagsst'arfa í Oddfellow-reglunni og loks tók hann að sér að vera ræðis- maður Luxemborgar á Islandi. Það eitt er út af fyrir sig mikill heiður að vera valinn til slíkrar stöðu fyrir eina af nánustu vinaþjóðum íslend- inga. Eins og oft í pólitíkinni kemur röðin seinast að fjölskyldunni - en hún stóð sem betur fer nær Pétri en að svo færi. Hann og hin ágæta kona hans Hrefna Guðmundsdóttir ólu upp stóran og myndariegan barnahóp. Stendur hún nú í hópi barna, tengdabarna og barnabarna sem harma hinn látna höfðingja og fjölskylduhöfuð. Eg sendi Hrefnu og þeim öllum innilegar samúðarkveðjur. Benedíkt Gröndal. „ ... því að þar sem fjöllin og hafið halda höndum saman yfir mennina eru kynnin föst og kveðj- urnar sárar." - Þessi orð skáldsins og Snæfell- ingsins Jóhanns Jónssonar er hann ritaði við fráfall á heimaslóðum sín- um koma mér í hug er ég minnist vinar míns og samstarfsmanns um áratugi Péturs Péturssonar, en hann var einmitt fæddur og átti sín æsku- ár þar vestra og þingmaður sýslunga sinna um skeið. Okkar fyrstu kynni voru þau, að á þingi Sambands ungra jafnaðar- manna haustið 1950 tók ég eftir þessum hressa og glaðbeitta unga manni og áttum við þar nokkur orða- skipti saman. Ekki óraði mig þá að við ættum eftir að eiga áratuga sam- starf - gagnkvæmt traust og vin- áttu. - En enginn veit sína ævi fyrr en öll er. Næst lágu leiðir okkar saman árið 1956, er ég var búsettur á Snæfells- nesi og velja skyldi frambjóðanda til þings fyrir Alþýðuflokkinn en þá var kosningabandalag milli hans og Pramsóknarflokksins. Nokkrir fram- bjóðendur komu til greina en sameig- inleg niðurstaða varð sú að Pétur Pétursson frá Mýrdal í Kolbeins- staðahreppi, þá skrifstofustjóri' í Landssmiðjunni þætti líklegastur til að ná kosningu til Alþingis sökum dugnaðar og mannkosta er hann hafði sýnt í starfí. Varð það og að ráði. Afiaði hann sér mikilla vinsælda í framboðinu, sýndi dugnað og hjálp- semi, þótti snarpur og ódeigur fundarmaður auk þess sem Pétur og Hrefna kona hans vöktu athygli fyr- ir hlýtt viðmót í allri framgöngu. Hlaut Pétur gott kjörfylgi og gegndi þingmennsku með sóma næstu 3 árin. - Enn breyttust aðstæður árið 1959 er slitnað hafði upp úr sam- vinnu þáverandi stjórnarflokka og ný kjördæmaskipun tók gildi. Hvarf þá Pétur af þingi að sinni en gerðist forstjóri Innkaupastofnunar ríkisins á miðju ári 1959. - Enn lágu leiðir okkar Péturs saman því sama haust fluttist fjölskylda mín af Snæfells- nesi og af alkunnri hjálpsemi sinni bauð Pétur mér starf á sínum nýja vinnustað, sem þá var fámennur, aðeins 6-7 manns. Eftir skamman starfstíma hjá Inn- kaupastofnun ríkisins gerði ég mér ljóst að Pétur Pétursson bjó yfir miklum stjórnunarhæfileikum, metn- aðarfullur og fylginn sér. Hann kunni mjög vel til verka hafði menntast vel í viðskiptafræðum í New York's University School of Commerce og hafði einkar vinsamlegt viðmót og þó fyrirmannlegt bæði gagnvart starfsfólki og viðskiptamönnum, var hreyfíafl til stóraukinna viðskipta stofnunarinnar. Er skemmst frá því að segja að á örfáum árum margfald- aðist velta Innkaupastofnunarinnar og starfsmannafjöldi fjórfaldaðist. Á sama tíma lækkaði stórlega hlutfall kostnaðar af vörukaupum - því ein- mitt á þessum árum kom til stórauk- ið frelsi í viðskipta- og gjaldeyrismál- um þjóðarinnar og Pétur nýtti það til að leggja grundvöll að stórauknum útboðum á vegum stofnunarinnar bæði við vörukaup og verkfram- kvæmdir. Hann hafði farið sérstaka ferð til Bandaríkjanna 1961 til að kynna sér starfshætti opinberra inn- kaupastofnana þar í landi. Kom hann úr þeirri ferð fullur af hugmyndum um samræmingu á innkaupum opin- berra stofnana - einkum er varðaði kaup á bílum, vélum og tækjum til þess að tryggja að varahlutir og þjón- usta við eignir ríkisins væru með sem bestum hætti. Á starfsárum Péturs hjá Inn- kaupastofnuninni varð ég var við að honum voru falin mörg opinber verk- efni utan stofnunarinnar. Hann sat lengi í helstu samninganefndum um utanríkisviðskipti - einkum við aust- antjaldslöndin, en flest þessi við- skipti byggðust á vöruskiptaverslun og voru flókin og þurfti að hafa sam- vinnu við marga aðila til að þau næðu fram að ganga. Hann sat einn- ig í hafnarnefnd Rifshafnar sem for- maður um langt árabil og vann mik- il og margvísleg störf fyrir Alþýðu- flokkinn. En jafnframt var straumur fólks af Snæfellsnesi og víðar að, sem leitaði aðstoðar hans og hjálpar, því hann var einstaklega bóngóður og vildi hvers manns vandræði leysa. Er ég ekki grunlaus um að stundum hafí sú hjálpsemi kostað hann per- sónulega nokkra fjármuni, en aldrei heyrði ég hann sýta það. En það er svo um miðjan sjötta áratuginn sem Pétur er skipaður í samninganefnd ríkisins um kísilgúr- framleiðslu í Mývatnssveit. Það nefndarstarf varð svo til þess að hann var beðinn að gerast fram- kvæmdastjóri byggingar verksmiðju þar á staðnum sem hann féllst á og tók sér frí frá störfum í Innkaupa- stofnuninni í eitt til tvö ár og fól mér að gegna þar starfí sínu á með- an. Framganga hans og skipulagning f hinu nýja starfí þótti með glæsibrag því ekki hefur þótt heiglum hent að ná samstarfi við Mývetninga - en Pétri tókst að yfirstíga alla erfíðleika í þeim efnum og ljúka byggingunni á tilsettum tíma. Var að venju Mý- vetninga gerður góður bragur í sveit- inni um það efni. - Hinn góði árang- ur Péturs við framkvæmdastjórnun og uppbyggingu Kísiliðjunnar varð svo til þess að forustumönnum , þjóðarinnar þóttu hæfileikar hans nýtast best á sviði framkvæmda og skipulagningar. Var því leitað til hans um að taka að sér endurskipu- lagningu og uppbyggingu stórra fyrirtækja er stóðu höllum fæti á þessum árum og kom hann því aldr- ei aftur til forstjóra starfa að nýju hjá Innkaupastofnuninni, en tók að sér tímabundið að stjórna og endur- skipuleggja ýmis stærri iðnfyrirtæki á næstu árum enda virtist mér hann mjög glöggskyggn á hvort fyrirtæki ættu sér framtíðarmöguleika eða ekki og fljótur að taka ákvarðanir. Árið 1971 var Pétur svo kjörinn til Alþingis af alþýðuflokksfólki á Norð- urlandi-vestra og sat þá eitt kjör- tímabil eða til 1974. Beitti hann sér þá einkum fyrir umræðum um iðnað- armál og var þá einn öflugasti tals- maður iðnaðarins á þingi. Þegar Sigölduvirkjun var reist um miðjan 8. áratuginn voru þar að starfi stórir erlendir verktakar - einkum frá Júgóslavíu með mann- skap, sem ekki þekkti til íslenskra aðstæðna og komu því mjög erfið og flókin mál þar upp í samningum við starfsmenn. Vegna mikillar reynslu í mannlegum samskiptum og samningagerð við erlenda aðila var Pétur fenginn tímabundið til að stjórna þarna starfsmannamálum. Mun mjög hafa reynt á hæfileika hans og reynslu í þessum efnum en honum tókst að leysa þessi mál far- sællega eins og önnur þau störf er hann tók að sér. Á nfunda áratugnum er Pétur tók að reskjast gerðist hann starfsmaður Framkvæmdastofnunar ríkisins og sinnti áætlanagerð og vann úr hug- myndum um aukningu ferðamanna- þjónustu á íslandi. Jafnframt gerðist hann í hlutastarfi starfsmaður bíla- og vélanefndar er starfaði hjá Inn- kaupastofnun ríkisins - Ríkiskaup- um, en nefndin var fjármálaráðu- neytinu til ráðuneytis um bílamál og vélakaup, en Pétur var formaður nefndarinnar í áratugi, og þar reri hann fyrir sínum gömlu hugmyndum frá 1960 um samræmingu bíla- og vélakaupa ríkisins og þar af leiðandi aukinni hagkvæmni í rekstri ríkisins. Er mér kunnugt um að þáverandi nefndarmenn mátu mikils þekkingu hans og reynslu í þessum málum og fögnuðu samstarfi við hann. Þó Pétur kæmi ekki aftur til for- stjórastarfa í Innkaupastofnuninni hafði hann stöðugt samband við mig, kom oft í heimsókn á skrifstofuna og var alltaf reiðubúinn að aðstoða og gefa góð ráð. En ég minnist hans ekki aðeins sem góðs ráðgjafa og læriföður - heldur ekki síður sem boðbera gleði og hláturs - við áttum ótal sameiginlegar gleði- og kátínu- stundir á síðari árum sem léttu báð- um lífsgönguna. Fyrir þær stundir er ég afskaplega þakklátur og geymi þær vel í minni. - En fyrir allnokkru fékk Pétur áfall og dvaldi að mestu á sjúkrahúsi í nær ár. Hann hélt þó að mestu andlegri reisn þó bundinn væri við hjólastól og áhugi hans fyr- ir mönnum og málefnum var hinn sami og áður. Hann bauð vinum og yandamönnum til veglegrar afmælis- veislu er hann varð 75 ára hinn 21. ágúst sl. og flutti gestum ávarp af gamalli reisn þó kraftarnir væru að dvína og ljóst hvert stefndi innan tíðar. Síðustu samfundir okkar urðu í s|. mánuði er ég heimsótti hann á sjúkrabeð. Þá var hann m.a. að velta fyrir sér forustumálum Alþýðu- flokksins ef núverandi formaður gæfi ekki kost á sér til endurkjörs, sem þá var óljóst. Pétur hafði mynd- að sér skoðanir í því efni og velti þeim málum fyrir sér og við göntuð- umst svolítið með þetta mál. Þannig man ég hann, fullan af hugmyndum um framtíðina, þjóðmál og stjórnmál er leiðir skildu. Fyrir hönd fyrrverandi og núver- andi samstarfsfólks hjá Innkaupa- stofnun ríkisins - Ríkiskaupum leyfí ég mér að flytja kveðjur og þakkir að leiðarlokum fyrir vinsemd í öllum samskiptum, hollráð og minnisstætt samstarf. Hrefnu konu hans, börnum og öðrum ættingjum vottum við ein- læga samúð. Blessuð sé minning hans. Ásgeir Jóhannesson. Langafi minn. Afi minn besti, nú er öllu þessu lokið og ég verð að kveðja þig. Nú líður þér vel. Ég sakna þín, afi minn. Þinn Pálmi Jónsson. HAPPDRÆTTí ae Vinningaskrá 24.útdráttur 3 l.okt 1996 Bifreiðarvinningur Kr. 2.000.000_______Kr. 4.000.000 (tvöfaldur) 49449 Ferðavinningar Kr. 100.000________Kr. 200.000 (tvðfaldur) 5641 19890 53307 79312 Kr. 50.000 Ferðavinningar Kr. 100.000 (tvöfaldur) 3372 5842 12779 33072 56453 69458 5041 6052 18327 39061 68859 78593 Húsbúnaðarvinningar Kr. 10.000_______Kr. 20.000 (tvðfaldur) 429 548 652 707 745 855 971 1008 1116 1627 2058 2808 2880 2949 3712 3735 3748 3941 4126 4182 4261 4403 4589 5390 6958 7242 7319 7370 7625 7842 7865 7976 8252 10213 10214 10279 10558 10630 10871 10966 11047 11242 12142 12568 13055 13204 14047 14647 14871 15174 15177 15326 15394 15829 16357 17120 17160 17303 17840 17852 18138 18180 20279 20360 20919 20951 21378 21537 21581 21930 22667 23194 23577 24350 24398 24876 24884 24896 25136 25358 25530 26146 26357 26691 27195 27984 28607 29106 29766 29794 30181 30886 31137 31680 31732 32276 32746 33059 33894 34221 34461 34947 34972 35084 35203 35570 35845 36707 36748 37125 37270 37303 37579 37872 38646 29330 29633 38811 40715 40742 40938 41638 42334 42425 42465 42736 43437 44759 45290 45351 45681 46401 46450 46718 46772 47207 47749 49413 49760 49958 50257 50264 50508 50558 51084 39524 40598 51494 51708 51914 51952 52026 52305 53150 53363 53602 53720 54205 54416 54884 55185 55749 55819 56822 57127 57504 57535 57654 58446 58673 58790 58841 59424 59559 59642 60909 62697 62855 62891 62997 63423 64058 64769 65053 65145 65323 65641 65788 66240 67515 67634 68206 68210 68604 68939 69136 69171 69269 69355 69476 69875 60998 62082 62198 62247 69951 70276 71439 72058 72806 72912 72929 73481 74003 74478 74849 74856 74937 75618 75752 76034 76081 76117 76327 76657 77114 77131 77137 77802 78210 78718 78758 78816 79270 70471 71104 71285 79898 Heimasífta á Interneti: Http//www.itn.is/das/ Ekta teppi á lœgra verði en gervimottur! KILIMS Glæsileg sýning á afgönskum gæða-Kilims á f rábæru verði - 25% opnunarafsláttur 3,27 x 2,65 10.800, 37.330 Ath! Við seljutn eingöngu handunnin austurlensk gæðateppi - á óviðjafnanlegu verði 0,93x1,51 7.800, 5.850,- Opnunartilboð - a.m.k. 25% afsláttur af öllu verði t.d. simateppi 30 x 30 kr. 1.490,- 990,- afgönsk Balutch ca 90 x 120 kr. 10.800,- 7.800,' Austurlenska teppasalan hf. opnar verslun á Hverfisgötu 82 í dag kl. 13 TÖFRATEPPIÐ Opið lau. kl. 11-18, sun. kl. 13-18, virka daga kl. 13-19. S. 896 5024, 897 5523, 552 2608. _
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.