Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 14
14 FÖSTUDAGUR 1. NÓVEMBER 1996 QIGAJaM-JOÍIOM MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Hlutafé boðið nýium hlutefjársjóði HLUTAFJARUTBOÐ Hlutabréfa- sjóðs Búnaðarbankans hf. hefst í dag. Boðin eru út hlutabréf að upp- hæð allt að 300 milljónum króna og nær sölutímabilið til 1. apríl 1997. Sótt verður um skráningu hlutabréf- anna á Verðbréfaþingi íslands, þegar nauðsynleg skilyrði skráningar verða uppfyllt. Hlutabréfasjóður Búnaðarbank- ans fellur undir nýtt svið hjá bank- anum, Búnaðarbankinn Verðbréf. Þar verður rekin verðbréfaþjónusta sem hluti af annarri þjónustu við viðskiptamenn bankans. í tengslum við hlutafjárútboðið býður Búnaðarbankinn lán til fj'ár-' mögnunar hlutafjárkaupa með 9,95% vöxtum og veitir 40% afslátt af mun á kaup- og sölugengi bréfanna. Nýr séreignalífeyrissjóður Þá hefur Búnaðarbankinn óskað staðfestingar fjármálaráðherra á reglugerð fyrir stofnun nýs lífeyris- sjóðs sem hefur hlotið nafnið Sér- eignalífeyrissjóðurinn og er bæði ætlaður fyrir almenning og starfs- menn bankans. Að sögn Sólons Sigurðssonar, bankastjóra Búnaðarbankans, hefur fjármálaráðherra ekki gefið bankan- um svar ennþá, en hann eigi von á því að svarið verði jákvætt. „Stofnun sjóðsins tengist öðru máli sem er hlutafélagavæðing bankans.. Þegar hún fer í gegn þá þurfa lífeyrissjóðs- mál starfsmanna að vera frágengin, bæði áunnin og þau sem verða í framtíðinni. Þar verður heilmikil breyting á, ríkisábyrgð fellur niður og við verðum á sama hátt og ís- landsbanki þurfti að gera á sínum tíma þegar hann gekk frá lífeyris- sjóðsréttindum sinna starfsmanna, að greiða í séreignasjóð og ég sé ekki að þetta geti gengið hjá okkur öðruvísi en sá sjóður tengist okkur." Spariskír- teini fyrir 600 millj. SPARISKÍRTEINI fyrir tæpar 600 milljónir króna seldust í útboði hjá Lánasýslunni á mið- vikudag. Mest seldist af spari- skírteinum til 20 ára. Alls bárust 33 gild tilboð í spariskirte.ini að fjárhæð 837 milljónir króna að söluverð- mæti, en tekið var tilboðum í spariskírteini fyrir 598 milljón- ir. Samtals seldust 67 milljónir króna í spariskírteinum til fjögurra ára og var ávöxtunar- krafan 5,79% að meðaltali. Þá var tekið tilboðum að upphæð 160 milljónir í spariskírteini til 10 ára og var meðalávöxt- unin 5,80% sem er 0,16 pró- sentustigum hærri ávöxtun en í síðasta útboði í lok septem- ber. Loks var tekið tilboðum að upphæð 371 milljón í spari- skirteinum til 20 ára og var meðalávöxtunin 5,54% sem er 0,05 prósentustiga hærri ávöxtun en í síðasta útboði. BENEDIKT Sveinsson, forstjóri ÍS, og Alexander Abramov, for- stjóri UTRF, handsöluðu nýjan samning um samstarf fyrirtæbjanna. Handsala milljarða samning BENEDIKT Sveinsson, forsljóri íslenskra sjávarafurða hf. og Alexander Abramov, f orsljóri rússneska útgerðarfyrirtaekis- ins UTRF, handsöluðu á mið- vikudag samning fyrirtækjanna. Samningurinn felur í sér áfram- haldandi samstarf fyrirtækj- anna á sviði fiskveiða, fisk- vinnslu og markaðssetningar afurða. Heildarverðmæti þjón- ustu og afurða samkvæmt samn- ingmim er um 4 milljarðar króna, miðað við eitt ár. Gerðir voru tveir samningar, annar til tveggja og hinn til þriggja ára og er verðmæti samninganna fyrir allt tímabilið um níu millj- arðar króna. Til samanburðar má geta þess, að heildarvelta ÍS á þessu ári er áætluð um 20 milljarðar króna. Tilkynning um útboö markaðsverðbréfa HLUTABREFASJÓÐUR BÚNAÐARBANKANS HF. .."'' -j r r ALMENNT HLUTAFJARUTBOÐ Heildarnafnverð nýs hlutafjár: Sölugengi: Sölu lí ma bii: Söluaðili: Forkaupsréttur: Umsjón með útboði: Skráning: Kr. 300.000.000- 1,00 á fyrsta söludegi. 1. nóvember 1996 til 1. apríl 1997. Búnaðarbanki Islands, útibú og afgreiðslustaðir bankans. Hluthafar hafa ekki forkaupsrétt til áskriftar, heldur skulu hlutabréfin seld á almennum markaði. Verðbréfaviðskipti Búnaðarbanka íslands. Óskað verður eftir skráningu á Verðbréfaþingi íslands þegar félagið hefur náð að uppfylla nauðsynleg skilyrói fyrir þingskráningu. Útboðslýsing vegna ofangreindra hlutabréfa liggur frammi hjá Búnaðarbanka íslands. m BUNAÐARBANKINN VERÐBRÉF Austurstræti 5, 155 Reykjavík, sími 525-6000, myndsendir 525-6259 Aðili að Verðbréfaþingi íslands SAMKEPPNI á fjármálamarkaði á eftir að aukast og hún verður ekki einvörðungu á milli banka og sparisjóða heldur eiga aðrir aðilar, s.s. lífeyrissjóðir, eftir að koma í meira mæli inn á þennan markað. Þetta kom fram í máli Birnu Ein- arsdóttur, forstöðumanns mark- aðs- og þjónustudeildar íslands- banka, og Ingólfs Guðmundsson- ar, forstöðumanns markaðssviðs Landsbanka íslands, á fundi ÍMARK sem haldinn var í gær. Þar var fjallað um nýjar víddir í fjármálaþjónustu og hvert hún stefnir. Að sögn Birnu Einarsdóttur hafa breytingar á höftum, reglum og lögum opnað ný tækifæri fyrir markaðssókn á íslenskum fjár- málamarkaði og samfara því hafi umtalsverðar breytingar orðið á rekstri og þjónustu bankastofn- anna. „Líkt og annars staðar í heimin- um hefur heimsóknum viðskipta- vina í bankaútibú á íslandi fækkað mjög mikið á undanförnum árum og í nánustu framtíð má búast við því að þeim fækki enn frekar. Bankarnir þurfa því að glíma við fortíðarvanda sem felst í miklum fjárfestingum í steinsteypu eitt- hvað sem nýir aðilar á fjármála- markaði þurfa ekki að fást við," segir Birna. Að sögn Ingólfs hefur Lands- bankinn verið að undirbúa breyt- ingu á bankanum í hlutafélag á undanförnum misserum. „Það er breyting sem við teljum að sé mjög jákvæð fyrir samkeppnis- stöðu bankans. I framtíðinni verð- ur persónuleg þjónusta við við- skiptavininn aukin og beinar markaðsaðgerðir verða meira áberandi. Útibúum fækkar og bankarnir munu leggja áherslu á að veita viðskiptavinum sínum heildarlausnir í fjármálum." Áætlanir hafa gengið upp Að sögn Ingólfs hafa áætlanir Landsbankans hvað varðar Síma- bankann gengið fullkomlega eftir ög markhópur hans er mun stærri heldur en hjá banka sem er með þjónustu á alnetinu. Að sögn Birnu mun íslands- banki ekki fara út í rekstur síma- banka. „Við reiknuðum dæmið fram og til baka og okkur tókst ekki að láta enda ná saman. ís- landsbanki verður að skila hluthöf- um sínum arði og við töldum að við hefðum ekki svo þolið fé á bak við okkur sem þarf til að fara út í verkefni af þessu tagi." IATAmeðfund um hærra verð á eldsneytí Genf. Reuter. FULLTRÚAR flugfélaga funda eftir hálfan mánuð um hugsanlegar „samhæfðar aðgerðir" til að mæta 10% hækkun á verði eldsneytis að sögn Alþjóðasamtaka flugfélaga (IATA). Viðræður 250 aðildarflugfélaga IATA fara fram í Genf 13. nóvem- ber. Hráolíuverð hefur ekki verið hærra síðan í Persaflóadeilunni fyr- ir fimm árum og vekur það ugg um verðbólguþrýsting. Verðið er tæplega 24 dollarar tunnan, um 6 dollurum hærra en í fyrra. Fyrir flugfélögin jafngildir það 73,9 sentum fyrir hvert amer- ískt gallon af eldsneyti að meðal- tali um allan heim á fyrstu níu mánuðum ársins samanborið við 65,2 sent 1995. Á fundi IATA kann að verða ákveðið að hækka fargjöld og farm- gjöld að sögn talsmanns IATA, Tim Goodyear. Hann segir að flugfélögin kunni að taka á sig hinn aukna eldsneytis- kostnað, en það muni koma niður á fjárfestingum í nýjum flugvélum, sem mikil þörf sé á. „Þau munu því íhuga þörf á sam- hæfðum aðgerðum til að mæta auknum eldsneytiskostnaði," sagði Goodyear við Reuter. „Það gæti þýtt hækkun á fargjöldum og farm- gjöldum." Alþjóðaflugfélög verja 13 millj- örðum dollara á ári til kaupá á eldsneyti að sögn Goodyears. Ef verð á eldsneyti hækkar um 10% táknar það 1.3 milljarða dollara aukakostnað, segir hann, en til samanburðar nam hagnaður flug- félaganna í fyrra 5,2 milljörðum dollara. Morgunblaðið/J6n Svavarsson INGÓLFUR Guðmundsson flutti erindi á fundi hjá ÍMARK í gær um nýjar víddir í fjármálaþjónustu. Fundur um nýjar víddir í fjármálaþjónustu Samkeppni á eftir að aukast i i
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.