Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 34

Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 34
34 FÖSTUDAGUR 1. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ AÐSEIMDAR GREINAR Gildi sjálfboðastarfs fyrir samfélagið HEYRST hefur að Islendingar hafí ekki sömu þörf og aðrar þjóðir fyrir að taka þátt í sjálfboðastarfi. Líkleg ástæða slíkra staðhæf- inga er að starf sem unnið er af sjálfboðalið- um lætur oft lítið yfir sér. Ef grannt er skoðað kemur í ljós að mikill fjöldi íslendinga á öllum aldri tekur þátt í víð- tæku starfi þar sem vinnuframlag er gefið. Fjöldi félaga er starf- andi á ýmsum sviðum þar sem fólk gefur vinnu sína. Nægir að nefna fáein dæmi af handahófi til að ljóst verði hvert umfang starfsins er. íþróttafélög, kristileg félög og söfnuðir, auk þeirr- ar starfsemi á vegum þjóðkirkjunnar sem unnin er í sjálfboðavinnu. Hjálp- ræðisherinn, Lions-hreyfingin, Rot- ary og Guðspekifélagið. Torvaldsens- félagið og fleiri félög kvenna, björg- unarsveitir um a!lt land, félög sjúkl- inga og foreldrafélög sjúkra barna að ógleymdum sjálfboðaliðum Rauða kross íslands. Innan Rauða krossins starfa hundruð sjálfboðaliða við ótal verkefni innan lands sem utan. Til- gangur þessara samtaka er misjafn en starfið er unnið af sjálfboðaliðum sem leggja sitt af mörkum af eigin hvötum og eru ólaunaðir. Innihaldsríkt tómstundastarf Þegar litið er til þess fjölda sem tekur þátt í sjálfboðastarfi vaknar sú spurning hvaða drifkraftur það sé sem fær fjölda fólks til að gefa vinnu sína í þúsundir klukkustunda árlega? Hver og einn hefur sína ástæðu, en flestir taka þátt af því að þeim þykir það skemmtilegt. Að hitta nýtt fólk, vera öðrum fyrirmynd, læra eitthvað nýtt er meðal þess sem gerir sjálfboða- starf innihaldsríkt og gefandi. Við höfum öll þörf fyrir að gefa af sjálfum okkur og fínna að aðrir þarfnast okkar. Þannig er það okkur nauðsyn að taka þátt í starfí í þágu annarra. Félags- starf er nauðsynlegur hluti af tómstundaiðju fólks á öllum aldri og forsenda þess að við þrífumst. Áuk þess sem samhjálp í þjóðfélaginu styður við starf þeirra stofnana sem fara með málefni þeirra sem minna mega sín, s.s. barna, aldraðra og sjúkra. Sjálfboðastarf er Ásdís því nauðsynlegur hluti Ingólfsdóttir af félagslegu umhverfi okkar. Sú umbun sem er fólgin í því að gera öðrum gott kemur ekki annars staðar að. Auk þess sem sú reynsla sem fæst við að inna af hendi sjálfboðastarf getur reynst ómetanleg fyrir sjálfboðaliðann hvort heldur er í námi eða starfi. Sjálfboðamiðstöð RKÍ Rauði kross íslands er að setja á laggirnar sjálfboðamiðstöð sem er nýjung í starfsemi félagsins. Megin- hlutverk sjálfboðamiðstöðvarinnar er að styrkja þau verkefni sem unnin eru í sjálfboðastarfi innan Rauða krossins og skipuleggja ný verkefni. Þangað geta þeir leitað sem vilja leggja sitt af mörkum. Innan Rauða krossins er vettvang- ur fyrir fólk á öllum aldri til að starfa í þágu þeirra sem minna mega sín og er mikið óunnið. Að hafa það að tómstundastarfi að hjálpa þeim sem minna mega sín er bæði gefandi fyr- ir þann sem innir sh'kt af hendi auk þess sem það bætir félagslegt um- hverfi okkar allra. Sjálfboðaliði þarf ekki að uppfylla neinar kröfur aðrar en þær að vilja leggja sitt af mörkum til þeirra verkefna sem unnin eru innan Rauða kross íslands. Þau verk- efni höfða kannske til mismunandi einstaklinga en allir sem hafa Iöngun Að hafa það að tóm- stundastarfi að hjálpa þeim, sem minna mega sín, segir Asdíslngólfs- dóttir, er bæði gefandi fyrir þann sem innir slíkt af hendi, auk þess sem það bætir félagslegt umhverfi okkar allra. til að taka þátt, sama á hvaða aldri þeir eru, geta gengið til liðs við félag- ið og ættu að geta fundið þar verk- efni við sitt hæfi. Styrkur Rauða krossins Þegar mannskæðar hamfarir hafa átt sér stað á íslandi hefur styrkur Rauða krossins komið gleggst í ljós. Mikilvægt er að áfram verði tryggt að nægilegur mannafli sé til taks til að sinna því mikilvæga hlutverki-sem Rauði krossinn gegnir þegar náttúru- hamfarir eiga sér stað. Þess á milli er hins vegar úr ótal verkefnum að velja í sjálfboðnu starfi. Slíkt starf er þá til dæmis fólgíð í að undírbúa sig fyrir hugsanlegar hamfarir með þátttöku á námskeiðum í skyndihjálp eða þátttöku í öðrum verkefnum þar sem sjálfboðaliða er þörf til aðstoðar þeim sem minna mega sín í þjóðfé- laginu. Rauði krossinn er öryggisnet sem liggur um heim allan. Rauði kross Islands er hluti af því neti og gegnir mikilvægu hlutverki bæði inn- anlands og utan. Höfundur er starfsmaður sjálfboðamiðstöðvar Rauða kross Islands. Tr-úíleiííur fyrir fcörn eflir F.Jí. WaetíJiter og Ueh ÖaMpfcell Leikarar: Bessi Bjarnason, Eggert Þorleifsson, Halldóra Geirharðsdóttir Helga Braga Jónsdóttir og Kjartan Guðjónsson. Danshöfundur: Lára Stefánsdótth Lýsing: Lárus Björnsson Búningar: Helga Rún Pálsdóttir Leikmynd: Steinþór SigurÓsson Leikstjórn, þýðing og aðlögun: Gísli Rúnar Jónsson Frumsýning á Stóra svidinu laugardaginn 2. nóvember kl. 14: Sýnt á laugardögum og sunnudögum kl. 14:00 'LEIKFELAG REYKJAVÍKUR, Leikfélag Reykjavíkur 1897-1997 sími 568 8000 Borgarleikhús Hálendisráðstefna Ferðafélags Islands LAUGARDAGINN 2. nóvember nk. boðar Ferðafélag íslands til ráðstefnu í Mörkinni 6 um ferðastefnu á há- lendinu undir heitinu Vegvísir til framtíðar. Þessi ráðstefna er öll- um opin og hefst klukk- an. eitt síðdegis. Þar verða flutt sex erindi um skipulag miðhá- lendisins, gönguleiðir, ferðaþjónustu, um- hverfisvernd og eignar- hald. Gísli Gíslason lands- lagsarkitekt greinir frá þeirri vinnu sem nú fer fram við skipulag há- lendisins. Forsaga þess máls er sú að fyrir þremur árum var skipuð þrettán manna samvinnunefnd um heildarskipulag miðhálendis íslands. í nefndinni sitja fulltrúar þeirra tólf hreppa sem liggja að hálendinu en formaður er skipaður af ráðherra. Mörgum hefur reyndar þótt það undarlegt að fámennir hreppar hafi Á morgun efnir Ferða- félag Islands, segir Gerður Steinþórsdótt- ir, til ráðstefnu um ferðastefnu á hálendinu. ákvörðunarvald í svo mikilvægu máli sem snertir alla landsmenn. En þessir hreppar hafa jafnframt með höndum stjórnsýslu á hálendinu. Gert er ráð fyrir því að nefndin aug- lýsi lokatillögur um landnotkun á þessu svæði á næsta ári. Á ráðstefn- unni gefst gott tækifæri til að kynn- ast þeim hugmyndum sem ráða för varðandi skipulagið, varpa fram fyr- irspurnum og koma með athuga- semdir. Gönguferðir um óbyggðir hafa orðið æ vinsælli á síðari árum og nægir þar að nefna gönguleiðina milli Landmannalauga og Þórsmerk- ur „Laugaveginn". Á ráðstefnunni kynnir Jón Viðar Sigurðsson jarð- Gerður Steinþórsdóttir fræðingur hugmyndir Ferðafélagsins um upp- byggingu nýrra göngu- leiða, m. a. kringum Langjökul og yfir há- lendið um fagurt og fjölbreytilegt landslag. Fyrir allmörgum árum mörkuðu yfirvöld ferðamála í landinu þá skynsamlegu stefnu að komið yrði upp góðri þjónustu og vandaðri gistiaðstöðu fyrir ferða- menn við jaðar hálend- isins. En inni á hálend- inu sjálfu yrði ferða- mannaaðstaða einföld með tilliti til umhverfis- verndar. Á ráðstefn- unni mun Sigríður Þorbjarnardóttir líffræðingur fjalla um ferðir og ferðamennsku þar og líta til framtíð- ar. Margt getum við lært af öðrum þjóðum og aðlagað íslenskum að- stæðum en Kristján M. Baldursson framkvæmdastjóri Ferðafélagsins mun greina frá skipulagi fjallaferða í Noregi. Á síðari árum hefur skilningur manna vaxið á því hve mikilvæg auðlind ósnortin náttúra er. Þess vegna hafa margir náttúruunnendur þungar áhyggjur af því að gróðasjón- armið muni ráða ferðinni varðandi nýtingu hálendisins. Um þennan þátt, umhverfis- og skipulagsmál, fjallar Haukur Jóhannesson jarðfræðingur. Allt bendir til að eignarhald há- lendisins verði til umræðu á Alþingi í vetur. Margir eru þeirrar skoðunar að gera beri hálendið að þjóðgarði en til þess að svo yerði þarf að út- færa marga þætti. Áhugavert verður að hlýða á hugleiðingu Sigrúnar Helgadóttur líffræðings um hálendið en hún hefur sérhæft sig í þjóðgörð- um. Ekki þarf að fara mörgum orð- um um mikilvægi þess að umfjöllun um svo mikilvægt mál verði fagleg. Mótun ferðastefnu á hálendinu snertir almannahagsmuni. Ég hvet áhugamenn um hálendið til að mæta á laugardaginn og taka þátt í um- ræðum. Allt sem fram kemur á ráð- stefnunni verður á einn eða annan hátt vegvísir til framtíðar. Höfundur er ritari Ferðafélags íslands ogform. undirbúningsnefndar ráðstefnunnar. m HEWLETT' PACKARD PRENTARAR OG SKANNAR Geriö verðsamanburð Tölvu-Pósturinn Hámarksgæði Lágmarksverð GLÆSIBÆ, ÁLFHEIMUM, SÍMI 533 4600, FAX: 533 4601 JlM Funduv Kvennalistans 3r\ JU tim imýnd kifenna ifjölmiðlum, 'ATi'A'AMlÍJJi'J krihmyndum off auglýsingum Kvennalistinn heldur opinn fund um ímynd kvenna í fjölmiðlum, kvikmyndum og auglýsingum í Norrænahúsinu föstudaginn l.nóvemberkl. 20.30. Frumtmelendur: Elín Hirst, fráfarandi fréttastjóri Stöðvar 2 og Bylgjunnar Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, fjölmiðlafræðingur. Anna Sveinbjarnardóttir, kvikmyndafræðingur. Auk frummtelenda sitja ipattborði: Elfa Ýr Gylfadóttir, bókmennta- og fjölmiðlafræðingur. Steingrímur Ólafsson, fréttamaður. Aðgangur cr óke-fpis og allir -Cclkoinnir.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.