Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 60

Morgunblaðið - 01.11.1996, Blaðsíða 60
-te fyrirþt sem gera kröfurl m$$wM$M& 1®E HEIMILISLINAN - Heildarlausn áfjármálum einstaklinga @ BÚNAÐARBANKI ÍSIANDS MORGUNBLAÐIÐ, KRINGLAN 1, 103 REYKJAVÍK, SÍMI 569 1100, SÍMBRÉF 569 1181, PÓSTHÓLF 3040, NETFANG MBLfSCENJRUM.IS / AKUREYRI: KAUPVANGSSTRÆTI 1 FOSTUDAGUR 1. NOVEMBER 1996 VERÐ I LAUSASOLU 125 KR. MEÐ VSK Fyrirtæki í Seattle í greiðslustöðvun Milljón dollara krafa IS líklega greidd FYRIRTÆKIÐ Richardson Inter- national Ltd. í Seattle hefur fengið greiðslustöðvun vegna lausafjár- vanda, en fyrirtækið hefur meðal annars átt viðskipti við íslenskar sjávarafurðir hf. vegna kaupa á fiskimjöli frá Kamtsjatka. Krafa ÍS á hendur Richardson nemur tæpri milljón dollara, eða um 67 milljón- um króna, og segir Benedikt Sveinsson, forstjóri ÍS, mestar líkur á að krafan verði greidd að fullu. Samkvæmt upplýsingum frá skiptarétti í Washington-fylki nær úrskurður um greiðslustöðvun til Richardson International og dótturfyrirtækis þess. Eignir fyrir- tækisins eru metnar á tæpar 32 'milljónir dollara, en heildarkröfur nema 31,5 milljónum. Eignir umfram skuldir „Fyrirtækið í Seattle, sem við eigum viðskiptakröfu á, er að ganga í gegnum fjárhagslega end- urskipulagningu og á eignir um- fram skuldir," sagði Benedikt Sveinsson í samtali við Morgun- blaðið. „Sett hefur verið saman nefnd lánardrottna, sem fylgist með framvindu málsins. Það er mat þeirra lögfræðinga, sem um þetta fjalla, að endurskipulagningin eigi að geta tekist og kröfur fáist greiddar." fc Benedikt sagði að Richardson hefði keypt fiskimjöl frá Kamt- sjatka, þar sem ÍS hefur haft um- svif undanfarin 3 ár, í samstárfi við rússneska útgerðarfyrirtækið UTRF. „í þeim viðskiptum veltum við mjög háum upphæðum og þetta skiptir ekki sköpum. Kröfur af þessu tagi innheimtast oft hægt." Lhotse, I^EverestfjaH, 8.848 m- 6.000 Búðir 2, 6.492 m 5.500 El'brus, 5.652 m Lobujya, þorp efst í Himalaya- 5.000 fjöHum, 5.000 m ' Mont Blanc, ............................................csosm.......... 3.000 2.500 2.000 Hvannadalshnúkur, 2.119m 1.500 Katmandu, höfuðborg nn'n*->JJepal, 1.200 m '¦ •"'¦'¦'¦ ^-Javerfellshoro, íEsju, 770 m laHgrímskirkjaj^_ Ætla að klífa Everest ÞRÍR íslendingar, Björn Ólafsson, Einar Stefánsson og Hallgrímur Magnússon, stefna að því að verða fyrstir íslendinga til að klífa Ever- est, hæsta fjall veraldar. Ferðin verð- ur farin næsta vor og stefna þeir að því að ná tindinum á tímabilinu 5.-15. maí. ¦ Leggja á Everest/6 Hagnaður af fiskveiðum í fyrra um 1,4 milljarðar HREINN hagnaður af fiskveiðum á síðasta ári var um 4% af tekjum, eða um 1,4 milljarðar króna. Horfur eru á að hagnaður af veiðunum á þessu ári verði svipað hlutfall, en upphæðin verður líklega hærri nú vegna aukins afla. Áætlað er að á þessu ári fari fiskaflinn yfir tvær milljónir tonna í fyrsta skipti. Fyrstu 9 mánuði ársins nam heildarútflutn- ingur sjávarafurða 69,2 milljörðum króna, sem er 9,4% aukning miðað við sama tíma í fyrra. Áætlað er að á öllu árinu skili þessi útflutningur 94 milljörðum króna, sem er 7% aukning frá fyrra ári. Þessar upplýsingar komu fram í erindi Sveins Hjartar Hjartarsonar, hagfræðings Landssambands ís- lenskra útvegsmanna, á aðalfundi þess í gær. Hann sagði að allir út- gerðarflokkar hefðu verið reknir með hagnaði á síðasta ári, á bilinu 1% til 10,9% af tekjum. Um þessar mundir væri sjávarútvegurinn rek- inn með lítils háttar tapi og vægi þar þyngst 12,5% tap á frystingu í landi. „Flest bendir til þess að staða útgerðar sé almennt góð um þessar mundir. Það fer þó eftir því hve skuldsettar einstakar útgerðir eru. Mörg fyrirtæki í greininni eru mjög skuldug vegna uppsafnaðs vanda á liðnum árum. Mikilvægt er að at- vinnugreininni gefist svigrúm til þess að laga fjárhagslega stöðu sína. Til þess að svo megi verða, er nauðsynlegt að opinberir aðilar stilli skattakröfum sínum í hóf og jafnframt sé gætt aðhalds og ráð- deildar í rekstri fyrirtækjanna," sagði Sveinn Hjörtur. Fyrir fundinum liggja fjölmargar tillögur. Meðal annars er lagt til að frumherjar í veiðum utan landhelgi, njóti þess við úthlutun aflakvóta. Jafnframt er þvi mótmælt að tengsl verði á milli aflaheimilda utan og innan lögsögu. Þá liggur fyrir fund- inum tillaga um afnám gildandi reglna um úreldingu fiskiskipa og verði útgerðum í sjálfsvald sett hve stórum skipum þær beiti til að sækja heimilan afla sinn úr sjó. ¦ Aðalfundur LÍÚ/16 SÓL er lágt á lofti þessa dagana og getur sólskinið verið varasamt í umferðinni. Að sögn lögreglu er ævinlega nokkuð um árekstra á sólardögum að vetrarlagi, eink- um í byrjun vetrar þegar fólk Varasöm vetrarsól Morgunblaðið/Kristinn virðist enn ekki hafa áttað sig á aðstæðuní. Lögreglumenn segja að rétt sé að nota sólsk yggnin, hafa sólgleraugu í bílnum og „gizka" ekki — aka því aðeins af stað að útsýnið sé tryggt. Utanríkisráðherra um tillögu Svía og Finna um tengsl ESB og VES Sættum okkur ekki við að VES glati sjálfstæði HALLDÓR Ásgrímsson utanríkis- ráðherra sagði í ræðu sinni um utan- ríkismál á Alþingi í gær að ísland gæti ekki sætt sig við að Evrópusam- bandið gæfi Vestur-Evrópusamband- inu (VES) fyrirmæli og VES glataði þannig sjálfstæði sínu í reynd. ísland á aukaaðild að VES. <S Halldór vísaði í ræðunni óbeint til tillögu, sem Svíþjóð og Finnland lögðu sameiginlega fram á ríkjaráð- stefnu ESB síðastliðið vor. Þar er kveðið á um að hin sameiginlega utanríkis- og öryggismálastefna bandalagsins verði útvíkkuð þannig að hún taki einnig til fíiðargæzlu, beitingar hervalds til að koma á friði, kreppustjórnunar og björgunarað- gerða, en þetta eru hin svokölluðu Petersberg-verkefni, sem gert hefur verið ráð fyrir að VES geti tekið að sér, í sumum tilfellum með því að fá lánuð bandarísk hergögn og fjar- skipta- og stjórnkerfi NATO. Svíar og Finnar leggja til að Evr- ópusambandið geti tekið ákvarðanir um verkefni af þessu tagi og falið VES að framkvæma þau. 011 aðildar- ríki ESB megi taka þátt í fram- kvæmdinni, en þau séu heldur ekki skyldug til þess. Tillagan hefur hlot- ið góðar undirtektir á ráðstefnunni. „Áherzla einstakra nýrra aðildar- ríkja ESB, sem ætíð hafa lagt mikið af mörkum á þessu sviði, en eru ekki aðilar að vestrænu varnarsam- starfi, er mjög skiljanleg. Lausnin má þó ekki felast í því að Evrópusam- bandið gefi Vestur-Evrópusamband- inu fyrirmæli og það síðarnefnda glati þannig sjálfstæði sínu í reynd. Sljkt gætum við Islendingar jafnilla sætt okkur við og innlimun VES í ESB," sagði utanríkisráðherra. EFTA-ríkin fá gögn Halldór vék í ræðunni að sam- skiptum íslands og Eyrópusam- bandsins og sagði aðild íslands að ESB ekki á dagskrá núverandi ríkis- stjórnar, en mikið væri í húfi fyrir ísland að eiga góð samskipti við sam- bandið og aðildarríki þess. Hann sagði ESB m.a. hafa fallizt á þá ósk EFTA-ríkjanna að þau fái öll gögn, sem lögð eru fram á ríkjaráðstefnu sambandsins, eftir að fulltrúar aðild- arríkjanna hafi rætt efni þeirra. Sendiskrifstofa í Vín í athugun Utanríkisráðherra fjallaði um starfsemi Öryggis- og samvinnu- stofnunar Evrópu (ÖSE) og mikil- vægi hennar. „ísland hefur ekki full- trúa við stofnunina og er því heldur óhægt um vik að fylgjast með, taka þátt í, eða hafa áhrif á það starf sem þar fer fram. I því ljósi er utanríkis- ráðuneytið að kanna möguleika á því að opna á ný sendiskrifstofu í Vín." ¦ Island styðji/8 Rifsnesið undir- mannað við strandið SJO skipverjar voru skráðir á Rifs- nesið SH-44 sem strandaði við Grímsey í síðustu viku en aðeins fimm voru um borð þegar óhappið varð. Enginn vélstjóri með fullgild réttindi var á meðal þeirra. Hrað- frystihúsið á Hellissandi gerir skipið út. Aðspurður segir Ólafur Rögn- valdssson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, það rétt að ekki hafi allir skráðir skipverjar verið um borð, en segir að það hafi engin áhrif haft á þær aðstæður sem leiddu til strandsins. Útgerðin óskaði í gær eftir sjó- prófum við Héraðsdóm Norður- lands eystra á Akureyri og hefjast þau á miðvikudag.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.