Dagblaðið Vísir - DV - 04.05.1985, Blaðsíða 37

Dagblaðið Vísir - DV - 04.05.1985, Blaðsíða 37
,mi ÍAM rHUU&UAAÐUfVi ,VU DV. LAUGARDAGUR 4. MAI1985. 37 Peningamarkaður Innlán með sérkjörum Alþýðubankinn: Stjömurelkningar eru fyrir 15 ára og yngri og 65 ára og eldri. Innistæður þeirra yngri eru bundnar þar til þeir verða fullra 16 ára. 65—75 ára geta losað innstæður með 6 manaða fyrirvara. 75 ára og eldri með 3ja mánaða fyrirvara. Reikning- arnir eru verðtryggðir og með 8% vöxtum. Þriggja stjörnu reikningar eru með hvert innlegg bundið í tvb' ár. Reikningarnir eru verðtryggðir og með 9% vöxtum. Lifeyrisbók er fyrir þá sem fá lífeyri frá líf- eyrissjóðum eða almannatryggingum. innstæöur eru óbundnar og óverðtryggðar. Vextir eru 31% og ársávöxtun 31%. Sérbók fær strax 30%nafnvexti,2% bætast síðan við eftir þverja þrjá mánuði sem innstæða er óhreyfð, upp í 36% eftir níu mánuði. Ársávóxtun getur brðið 37.31% Innstæðureru óbundnar og óverðtryggðar. Búnaðarbankinn: Sparibók með sérvöxtum er óbundin 33% nafnvöxtun og 33% árs- ávöxtun sé innstæða óhreyfð. Vextir eru færðir um áramót og þá bornir saman við vexti af þriggja mánaða verðtryggðum reikn- ingum. Reynist ávöxtun þar betri er mismun bættvið. Af hverri úttekt dragast 1.8% í svonefnda vaxtaleiðréttingu. Sparibókin skilar hærri ávöxtun en almenn sparisjóðsbók á hverju innleggi sem stendur óhreyft í tvo mánuði eða lengur. IAnaðarbankinn: A tvo reikninga í bankanum fæst IB-bónus. Overðtryggðan 6 mánaða reikning sem ber þannig 31% nafnvexti og getur náð 33,4% ársávöxtun. Og verðtryggðan 6 mánaða reikning sem ber 3.5% vexti. Vextir á reikningunum eru bornir saman mánaðarlega og sú ávöxtun valin sem "reynist betri. Vextir eru færðir misserislegaj 30. júní og 31. desember. Landsbunkinn: Kjörbðk er óbundin með 32,5% nafnvöxtum. Vextir eru færðir um ára- mót. Eftir hvern ársfjórðung eru þeir hins vegar bornir saman við ávöxtun á 3 ja mánaða verðtryggðum reikningum. Reynist hún betri gildir hún umræddan ársfjórðung. Af hverri úttekt dragast 2.1% í svonefnda vaxtaleiðréttingu. Kjörbókin skilar hærri ávöxtun en almenn sparisjóösbók á hverju innleggi sem stendur óhreyft í tvo mánuði eða lengur. Samvinnubankinn: Innlegg á Hávaxta- reikning ber stighækkandi vexti. 24% fyrstu 2 mánuðina, 3. mánuðinn 25.5%, 4. mánuðinn 27%, 5. mánuðinn 28.5%, 6. mánuðinn 30%. Eftir 6 mánuði 31.5% og eftir 12 mánuði 32.5%. Sé tekið út standa vextir þess tímabils þaö næsta einnig. Hæsta ársávöxtun er 35.14%. Vextir eru bornir saman við vexti á 3ja oj* 6 mánaða verðtryggðum sparireikningum. Sé ávöxtun þar betri er munurinn færður á Há- vaxtareikninginn. Vextir færast misseris- leHa- Útvegsbankinn: Vextir á . reikningi með "Abót er annaðhvort 2,75% og full verðtrygg-;, ing, eins og á 3ja mánaða verðtryggðum sparireikningi, eða ná 32,8% ársávöxtun, án verðtryggingar. Samanburður er gerður mánaðarlega, en vextir færðir í árslok. Sé tekið út af reikningnum gilda almennir spari- sjóðsvextir, 24%,þann almanaksmánuð. Verslunarbankinn: Kaskó-reikningurinn er óbundmn. Um hann gilda f Jögur vaxtatímabil á ári, janúar—mars, apríl—júní, júlí— september, október—desember. I lok hvers þeirra fær óhreyfður Kaskó-reikningur vaxta- uppbót sem miðast við mánaðarlegan út- reikning á vaxtakjörum bankans og hag- stæðasta ávjixtun látin gilda. Hún er nú ýmist á 6'verðtryggðum 6 mán. reikningum með, 30% nafnvöxtum og 33.5% ársávöxtun eða á verðtryggðum 6 mánaða reikningum með 2% vöxtum. . Sé lagt inn á miðju tímabili _og inn stæða látin óhreyfð næsta tímabil á eftir reiknast uppbót allan sparnaðartímann. Við úttekt fellur vaxtauppbót niður það tímabil og vextir reiknast þá 24%, án verðtryggingar. tbúðalánareikningur er óbundinn og með kaskó-kjörum. Hann tengist rétti til lántöku. Sparnaður er 2—5 ár, lánshlutfall 150—200% miðað við sparnað með vö'xtum og ,verðbótum. Endurgreiðslutími 3—10 ár. Útlán eru með hæstu vbxtum bankans á hverjum tíma. Spamáður er ekki bundinn við fastar upphæðir á mánuði. Bankinn ákveður hámarkslán eftir hvert sparnaðartímabil. Sú ákvbrðun er endurskoðuö tvisvar á ári. Sparisjooir. Trompreikningurinn er óbund- inn, verðtryggður reikningur, sem einnig ber 3,5% grunnvexti. Verðbætur leggjast við höfuðstól mánaöarlega en grunnvexiir tk/isv- ar á ári. A þriggja mánaða fresti er gerður samanburður við sérstaka Trompvexti. Nýt- ur reikningurinn þeirra kjara sem betri eru. Trompvextirnir eru nú 32,5% og gefa 35,1% ársávöxtun. Ríkissjóður: Spariskírteini, 1. flokkur A 1985, eru bundin í 3 ár, til 10. janúar 1988. Þau eru verðtryggð og með 7% vöxtum, óbreytanlegum. Upphæðir eru 5.000,10.000 og 100.000 krónur. Spariskirteini með vaxtamiðum, 1. flokkur B 1985, eru bundin í 5 ár, til 10. janúar 1990. Þau eru verðtryggö og með. 6.71 vóxtum. Vextir greiðast misserislegá á tímabilinu, fyrst 10. júlí næstkomandi.' Upphæðir eríi 5, 10 og 100 þusund krónur. Spariskirteini með hreyfanlegum -vijxtum og vaxtaauka, 1. flokkur C1985, eru bundin til 10. júlí 1986, í 18 mánuði. Vextir eru hreyfanlegir, meðaltal vaxta af 6 mánaða verðtryggðum reikningum banka með 50% álagi, vaxtaauka. Samtals 5.14% nú. Upphæðir eru 5,10 og 100 þúsund krónur. Gengistryggð spariskirteini, 1. flokkur SDR 1985, eru bundin til 10. janúar eða 9. apríl 1990. Gengistrygging miðast við SDR-reiknimynt. Vextir eru 9% og óbreytanlegir. Upphæðir eru 5.000,10.000 og 100.000 krónur. Spariskírteini ríkissjóðs fást í Seðla- bankanum, hjá viðskiptabönkum, spari- sjóðum og verðbréfasölum. Útlán lífeyrissjóða Um 90 lífeyrissjóðir eru ílandinu. Hver sjóður ákveður sjóðfélögum lánsrétt, lána- upphæðir, vexti og Iánstíma. Stysti tími að lánsrétti er 30—60 mánuðir. Sumir sjóðir bjóða aukinn lánsrétt eftir lengra starf og áunnin stig. Lán eru á bilinu 144.000—600.000 eftir sjóðum, starfstíma og stigum. Lánin eru verðtryggð og með 5—8% vöxtum. Lánstími er 15—35 ár eftir sjóðum og lánsrétti. Biðtími eftir lánum er mjög misjafn, breytilegur milli sjóða og hjá hverjiim sjóði eftiraðstæðum. Hægt er að færa lánsrétt þegar viðkomsndi skiptir um lífeyrissjóð eða safna lánsrétti frá fyrri sjóðum. Nafnvextir, ársávöxtun Nafnvextir eru vextir í eitt ár og reiknaðir í einu lagi yfir þann tíma. Reiknist vextir oftar á ári verða tií vaxtavextir og ársávöxtunin verður þá hærri en nafnvextirnir. Ef 1.000 króiiur Uggja inni í 12 mánuði á 24,0% nafnvöxtum verður innstæðan í lok þess tíma 1.240 krónur og 24,0% arsávöxtun í þvítilviki. Liggi 1.000 krónur inni í 6+6 mánuði á 24,0% vöxtum reiknast fyrst 12% vextir eftir sex mánuðina. Þá er innstæðan komin í 1.120 krónur og á þá upphæð reiknast 12% vextir seinni sex mánuðina. Lokatalan verður þannig kr. 1.254.40 og ársávöxtunin 25,4%. Dráttarvextir Dráttarvextir eru 4% á mánuði eða 48% á ári. Dagvextir reiknast samkvæmt því 0,1333%. Vísitöiur Lánskjaravisitala í maí er 1119 stig en var 1106 stig í apríl. Miðað er við 100 í júní 1979. Byggingarvísitala á öðrum ársfjórðungi 1985, apríl—júní, er 200 stig, miðað við 100 í janúar 1983, en 2.963 stig, miðað við eldri grunn. A fyrsta ársfjórðungi i ár var nýrri vísitalan 185 stig. VEXTIR BANKA OG SPARISJ0ÐA (%) INNtAN MEÐ Sl IIKJÖRUM 5 | 1 * II II i! S, 3 H 1 i !l s.ia sebusta 11 l! ij ll 1 1 3 2 INNtAN överotryggð SPABISJO0SB7EKUB ÚtMHBfl ftnstasda ?t.o 2M 24.0 24,0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 SPABIBEIKNINGAB 3famanaða uppsogn 27,0 29.8 27.0 25.0 25,0 25.0 27.0 2S.5 27.0 25.0 6 mánaoa uppsögn 31.5 34.0 30.0 31.0 29.S 31.5 29.0 30.0 28.5 12 mánaða uppsogn 32.0 34.6 32.0 26.6 30.6 18 manaos uppsogn 37,0 40.4 37.0 27,0 25.0 SPABNAOUB LANSBETTUB Sparao3-Smanuó< 27,0 25.0 25.0 27.0 25.5 26.5 Sparaö 6 man og moaa 29,0 26.0 25.0 29.0 30.0 INNLANSSKIBTEINI IIG mánaða 31.S 34.0 30.0 29.5 31.5 30.5 19.0 10.0 IEKKABEIKNINCAB AwisanareHtningar 22.0 22JJ 6.0 10,0 12.0 19.0 12,0 19.0 10,0 HlaupareairHngaf 19.0 16.0 8.D 10,0 12,0 12,0 12.0 innlan verdtryggð 1.0 1,0 SPARIBEIKNINGAB 3|a manaða uppsrjgu 6 manaoa uppsogn 4.0 6.5 4.0 6,5 2.0 3,5 2.5 3.5 1,5 3.5 1.0 3.5 2,75 3.5 2,0 3,5 INNI.AN GENGISTRYGGD GJALDEVRISBEIKNINGAB rJandariTijarJolarar 9,5 9.5 8.0 8.0 7,6 7,5 6.0 7.5 8.5 Slerlriigspund 12,5 t" 11.0 I2.D 11,5 10.0 12.0 10.0 12.5 Vastur þýsh mdrk 5,0 4.0 5.0 5.0 4.5 4.0 S.D 4.0 5.0 Oanskar krónur 10.0 9.5 8.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 útlAn Overotryggð AIMINNIII VlXLAB HorvBxti) 31.0 31.0 29,5 29.5 29.0 31,0 30.0 31.0 30.5 VrDSKIPTAVlXLAB llorvBKtf! 32.0 32.0 30.5 30.0 32.0 32,0 32.0 31.5 ALMENN SKULDABREF 34.0 34,0 34.0 32.0 32.0 34.0 33.0 33.0 32.6 VkDSKIPTASKULDABBEF 35,0 33.0 35.0 34.0 35,0 33.5 HLAUPABEIKNINGAB Yfitkánuf 32.0 32,0 32.0 30.5 30.0 32.0 31.0 32,0 31.0 ÚTLAN verðtryggð skuldabbéf ArJ 2 112 lii 4,0 4.0 4,0 4,0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Langri en 2 112 at 5,0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 OtlAn til i iiami i idsiii VEGNA INNANIANIISSIII U 26,25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 VEGNA UTFLUTNINGS SDB rtHkramvrn 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10,0 10.0 16.0 10.0 Grssna lyftan. Kysst upp sftir handlsgg og þrjár hurðir i baksýn til afl stinga sór inn og út um þegar erUngarleikurinn æsist. Revíuleikhúsið: Vill þróa upp skemmtileikhús „Viö höíöum ekki í neitt annað aö venda og erum ánægö með húsið," sagði Þórir Stemgrímsson, leikstjóri verksins Grænu lyftunnar sem nýlega var frumsýnt á veitingahúsinu Broad- way. „Verkið Græna lyftan var frumsýnt í Bandaríkjunum árið 1915 og er því orð- iö sjötíu ára. Það er búið að sýna það á hverjum einasta stað á Iandinu þannig að það er eitt af þessum klassísku verkum sem alltaf hafa gert mikla lukku hér," sagði Þórir. „Það hefur ekki verið sýnt í Reýkja- víksíðan'58." — En er ekki erfitt að sýna á sviðinu i Broadway sem er opið á þrjá vegu? „Við verðum að taka mið af því. Leikararnir verða eiginlega að leika í þrjár áttir. Það þarf ekki að vera svo erfitt. Eg treysti öllum leikurum verksinstilþess." — Til hvers er Revíuleikhúsið stofnað? „Það er stofnað til að skapa atvinnu- leikurum tækifæri. Og þróa upp leik- hús sem bindur sig við að vera skemmtileikhús. Samt viljum við ekki víkja frá fyllsta metnaði. Við viljum vanda til sýninganna og sýna eins góða kómik og hægt er að sýna hana. Viö viljum reyna að endurvekja þá stemmningu sem var í Bláu stjömunni í Sigtúni á árunum '46 til '52. Auðvitað • Þórir Steingrimsson laikstjóri. er erfiðara að gera það núna, í þá daga var ekki vídeó og sjónvarp." — En er ekki mikil áhætta að ráðast í svona uppfærslu? „Jú, hún er mikil. Það hefur þó hjálpað til að Broadwaymenn hafa sýnt þessu máli mjög mikinn skilning. Við værum ekki hér annars." — Hver finnst þér vera staða leik- hússídag? „Staðan er mjög skemmtileg. Við höfum leikhús á heimsmælikvaröa á tslandi, hér ríkir sérstaklega mikill metnaður,"sagðiÞórir. SGV. '

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.