Dagblaðið Vísir - DV - 24.05.2003, Blaðsíða 50

Dagblaðið Vísir - DV - 24.05.2003, Blaðsíða 50
54 Srnáauqlysingar X>'V Laugaroacur24.maí2oo3 + Fjármál FOR Consultants Fyrirgreiösla og Raðgjof Ertu með viðskiptahugmynd? Bý til viöskiptaáætlun og útbý einkahluta- félög til skráningar. FOR, Austurströnd 14. Sími 845 8870 - for@for.is fl Framtalsaðstoð Kauphúsio ehf., Borgatúni 18, R. (Hús SPV). Bókahlds-, skatta- & uppgjörsþjón. ALLT ÁRID f. einstakl. & lógaðila. Skatt- kærur. Leiörétt. Stofnunn ehf. Bjarni & Sigurður S.W. S. 552 7770, 862 7770 & 699 7770. Garðyrkja Maðurinn með Ifáinn Garðaþjónusta Tökum aö okkur að slá og hiröa garða fyrir einstaklinga og húsfélög. Erum menn með reynslul! Gerum verðtil- boð f smærri sem stærri verk. Uppl./pant- anír í síma 822 7710, Hrannar, eða 866 1000, Gulli. GRÓFUÞJONUSTAN SÍMI892 1663 Gröfuþjónusta. Allar stærðir af gröfum með fleyg og jarðvegsbor. Útvegum holta- grjót og allt fyllingarefni, jöfnum lóðir, gröf- um grunna. Sími 8921663. HELLUR OG UÉLAB EHF 562 3070* 892 1129 Hellulagnlr - jarðvegsskipti - lóöafrá- gangur. Alhliöa garöverktakar, sólpallar og skjólgirðingar. Gröfum fyrir dren- og skol- plögnum. Hellur og vélar ehf. S. 866 5506. Hellulagnir - hellulagnlr - hellulagnir. Get- um bætt viö okkur verkefnum í sumar. Hellulagnir & hitalagnir. Smágröfuleiga og öll almenn lóðastandsetning. Fljót og góð þjónusta. Gerum tilboð. Uppl. gefur Krist- inn Wiium í síma 864-0950.__________ Garðeigendur. Vottorð Hollustuverndar eru alls engin trygging fyrir fagmennsku við garðaúðun. Það veröur enginn garð- yrkjumaður á 2ja daga námskeiði. Úði, Brandur Gíslason, skrúðgarðameistari. Sími 5532999.___________________ Trjáklippingar Tökum að okkur trjáklippingar, grisjun og önnur vorverk. Fellum tré og fjarlægjum. Garðaþjónustan Björk- Jóhann P garðyrkju- fr. S. 899 7679.___________________ Garðsláttur-Garðsláttur-Oarðsláttur. Láttu okkur um verkið. Veljið reynslu, vönd- uð vinnubrögð og ódýra þjónustu. Grænar grundir, garðyrkjuþjónusta. Sími 698-4043.______________________ Mosatæting og þökulögn. Tökum að okk- ur að mosatæta, sá og bera á flatir, einnig að útvega góðar þökur og leggja fyrir fólk. Uppl. í símum: 895 7975, Oskar, 847 4059, Jón Ingi.___________________ STINGANDI STRÁ Garðsláttur fyrir sam- eignar-, fjölbýlis-, fyrirtækis-, eða einka- garðinn. Ekki slást um hver slær garðinn. Hrlngdu í síma 692 6697, Ragnar. Uði - Garðaúðun - Úði. Örugg þjónusta í 30 ár. Úði - Brandur Gíslason, skrúðgmeistari. Sími. 553 2999. LOFTRÆSTIHREINSUN EHF fílót og þritaleg þjónusla Slml 895 6884 Vortilboð tíl húsfélaga Hreinsun á öllum loftræstikerfum, gufug- leypum og sorprennum. Eyðing á allri lykt, t. d. brunalykt og fúkkalykt í fellihýsum og bílum. Loftræstihreinsun ehf., sími 895 6884. ^ Þvegillinn - 896 9507 thvegillinníftsimnet.is 544 4446 wivw.sroel.i.s/tvegillinn Hreingerningar, bónleysing og bónun, þrif eftir iðnaðarmenn, gluggaþvottur (Þvottakústur sem nær upp 4 hæðir) Höfum starfað óslitið síðan 1969. Þvegillinn, sími 544 4446. A B RÆSTINGAR Eruð þið orðin þreytt á óhreinum stigagöngum? Þá er gott að leita til okkar því við getum nú bætt við okkur göngum. Við tökum að okkur óll þrif fyrir húsfélög. Vanir menn og vönduð vinnubrögö. Uppl. í síma:66LVQ050. Bjarki.________ Þjónusta. Ung stúlka utan af landi tekur að sér þrif í heimahúsum eða íbúðum. Vandvirk ogtraust. Sími 848 7010. Utsala, útsala á skúringavélum, moppu- vögnum og mörgu fleira í mjög góðu standi. 50% afsl. Upplýsingar í síma 899 5800, Sigurður. Húsaviðgerðir Almennar húsaviðgerðir Sílanhúöun Flísalagnir Háþrýstiþvottur Málun Húsaklæöning Lögg. málaram. múraram. og húsasmfðameistarar Hafðu allt á sömu hendi S: 6913195 - 8940492 Húsaviðgerðir Rúllandi stelnar ViðgerdÍTj ilðhaid og astandsskoéuii fastdgna er okkar fag BjKKlnj;asti»iri múrurar • tæknlfr. mii iðir • píparur rafvirlijar • málarar S 555 1947 • www.hoj(o.ii GSM: 894 0217 og 897 4224. • Móðuhreinsun glerja • Glerisetningar • Gluggaviðgerðir • Háþrýstiþvottur • Steypuviðgerðir • Þakk og lekaviðgerðir. GT Sögun ehf., s. 8601180. 892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 3611. Lekaþéttingar- þakviög. - múrviög. - húsakl. - 611 málningarvinna -háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.). Iðnaðarmenn Húsasmíðameistari. Alhliða smíðavinna, vönduð vinnubrögð, tilboð eða tímavinna. Upplýslngar í síma 820 0450. Námskeið Kennarar - kennarar, kennarar - vantar ykkur aukastarf eða fullt starf? Þetta gæti verið rétt tækifærið ykkar! www.heilsufrettir.is/hbl Smáauglýsingar 550 5000 Málarar PB Þakmálun ehf Öll almenn málningarkerfi á þakið þitt Leitið tilboða S: 6913195 -8693934 Þakmálun ehf. f^ Fasteignamálun ohi. Fyrlr þína lastelgn Inni- og útimálun, háþrýstiþvottur, sandspörslun og viðgerðir. Sími 896 5801 Netfang: carlj@simnet.is ¦¦¦¦w.CfiJ-.. ,'**?"¦"/ Ofnþurrkaður harðviður. Rauð eik, elk, mahóní Oregon Pine o. fl. Spónasalan ehf., Smiðjuvegi 40, 200 Kópavogi S 567 5550. Fax 567 5554 Email: sponn@islandia.is Netf :www.islandia.is/sponn__________ Múrboltar og múrfestingar í miklu úrvali. Naglabyssur fyrlr skot til að skjóta í stein. Hjólsagir og lönd frá Festool. Hleosluborvélar- með hraðskiptipatrón- um. Iðnaðarryksugur frá Festool. Hjóla- borð og verkfæri frá Facom. ísól, Ármúla 17, sími 533 1234. FJARLÆGJUM STIFLUR úr vöskum.WC rörum, baðkerum og niðurföllum RÖRAMYNDAVÉL til a6 skoða og staösetja skemmdir f WC lögnum. DÆLUBÍLL VALUR HELGASON 1100*5688806 tm il leigu, 500 b S. 862 8038 IvU QG IÐNAÐARHURÐIR Eldvarnar- Öryggis- hurðir chúwoœhp. hurðir ÁRMÚLA42-SÍMI 553 4236 Stíflulosun Fjarlægi stíflur úr wc og vöskum. "or3mvsTiciaiV©i til að mynda frárennslislagnir og staðsetja skemmdir. Ásgeir Halldórsson Sími 567 0530 Bílasími 892 7260 Dyrasímaþjónusta Raflagnavinna ALMENN DYRASÍMA- OG RAFLAGNAÞJÓNUSTA. Set upp ný dyrasímakerfi og geri við eldri. Endurnyja raflagnir í eldra húsnæði ásamt viðgerðum og nýlögnum. Fljót og góð þjónusta, jionsson@islandia.is JJÓN JÓNSSON LÖGGILTUR RAFVERKTAKI Geymið auglýsinguna. Sími 893 1733 og 562 6645.J Þorstcínn Garðarsson KArsnesbraut ST • 200 Kópavngl Simi: 554 2255 • Bfl.S. 805 5800 tOSUM STIFLUR UR Wc Vöskum Nidurfollum O.tl W MEINDYRAEYÐING VISA/EURO RÖRAMYNDAVÉL að skoða og staðsetja skommdír í lögnum. 1SÁRAREYNSLA VÖNOUÐ VINNA HAÞRYSTIÞVOTTUR * Öflug tæki 0-7000 PSI e Slammþvottur fyrir múr « Skipaþvottur * Votsandblástur s Fjarlægjum málningu o.fl. m/hítaþvotti Tilboð / Timavinna HA-llNIHllioM S;860-2130 & 860-2133 ViSA/EURO STIFLUÞJONUSTA BJARNA r«i8iSMSÍCii5i6»fc'^BBE»SMBISl Hítamyndavél - NYTT - NÝTT - Dælubíll til að losa þrær & hreinsa plön - VISA / EURO - Röramyndavél til að ástandsskoða lagnir Fjarlægi stíflur úr w.c, handlaugum, baðkörum & frárennslislögnum. Sticks ; n ' Sushi japanese bar restaurant sushi - með heim Borðapantanir / Take away s 511 4440, Aðalstræti 12,101 Reykjavík t
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.