Dagblaðið Vísir - DV - 24.05.2003, Blaðsíða 51

Dagblaðið Vísir - DV - 24.05.2003, Blaðsíða 51
LAUGARDAGUR 24. maí 2oo3 S rrt áo ucj lýs in q a r 'JCfSF Einangrunarmót - Steypumót. Framleiðum eitt stærsta byggingakerfi sinnar tegundar. Sökklar og útveggir I mörgum stærðum. Varmamót ehf., sími 421 6800, www.varmamot.is______ Parketlistar, 30x15. Fulllakkaðir haröviö- arlistar, allar viðar- tegundir. 298 kr. m. Setjum líka gler í forstofuhuröar. Innsmíði, Drangahrauni 6E, Sími 555 3039. Timbur, sökkulstoöir 1-1,7 m, 120 stk. Uppistöður 3, 9 m, 30 stk. I"x6", 2,10 m 100 stk. Uppl. í síma 864 7458. Byggingavinklnr og festingar á lager. Heildsölubirgðir ísól, Ármúla 17, sími 533 1234.__________________________ Til sölu vinnuskúrar (gámaeiningar, nýj- ar). Uppl. í síma 820 9661. X Ökukennsla Aöalbraut - Okukennsla. Lærðu hjá fagmönnunum!! Ökukennsla á bíl og mótorhjól. Símar 898 3223 eða 894 7910. www.simnet.is/okukennsla__________ éyklausir bílar. Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf og akstursmat. Kenni á Benz 220 C og Legacy, sjálfskiptan. Reyklausir bílar. S. 8931560/587 0102. Páll Andrésson. Egjen \áw Þorkdswn PfcllwOflW ÖKUKENNSLA BIFHJÖUKENNSLA ÖKUSKÓU Si*i: í*i \ms . íhS «i i» latv S«.M" -» -«3 fíW Vitl«(;íSK*tlla'"r-íiiliniit*t» titiina,; iiw*.iii4ttilia.ív.vi£,riiaiiit Siml 893 4744 & 565 3808. Frábær kennslubifreiö. Glæsilegur Subaru Impreza 2,0 I, GX 4 WD, árg. 2002. Góður ökuskóli og próf- gögn. Æfingaakstur og akstursmat. Gylfi Guðjónsson, símar 696 0042 og 566 6442. l\ Þjónusta fidgerðir og viðhald fasteigna er okkar fag Múrviðgerðir Sprunguviðgerðir lekaviðgerðir Vatnsþétting $ 555 1947 « www.htfSco.ls GSM. 894 0217 og 897 4224. Húsféíagaþjónustan ehf. Ræstíng sameigna www.husfelag.is Sfmi 863 8855. Húsfélagaþjónustan ehf. býður alhlioa þjónustu hvað varðar regJuleg þrlf og við- hald á sameign húsfélaga. Meðal verk- efna sem Húsfélagaþjónustan annast er: Reglubundin þrif, teppahreinsun, sorp- geymsluþjónusta og gluggaþvottur. Nánari uppl. í síma 863 8855. Hægt er að senda tilboðsbeiðnir á netfangiö husfelag@hus- felag.is Múr & Mál Múr- og MáJnirraartóónUstan Höín ehf Tökum að okkur allt almennt viðhald. Erum með málara, múrara og trésmiði. Það er ykkar hagur aö versla við fag- menn.Múr og Mál, sími 587 5100, www.murogmal.is murogmal@murogmal.is_____________ Verktakehf j Sími 892 1270 - 568 2121. • Steypuviögeröir • Múrverk • Háþrýstlþvottur • Lekaþéttlngar • Smíðavinna • Móðuhreinusun glerja Dyrasímaþjónusta. Raflagnavinna. Almenn dyrasíma- og raflagnaþjónusta. Set upp ný dyrasímakerfi og geri við eldri.Endurnýja raflagnir í eldra húsnæði ásamt viögerðum og nýlögnum. Rjót og góð þjónusta.Jón Jónsson, löggiltur raf- verktaki.Sími 562 6645 og 893 1733. Stifluþjónustan ehf. Þorsteinn Garðarsson, s. 896 5800 & 554 2255. Losum stíflur úr: WC, vöskum, niðurföllum o.fl. Meindýraeyðing. Röramyndavél til að skoða og staösetja skemmdir í lögnum. 15 ára reynsla, vönduð vinnubrögð. Visa/Euro._______________________ Ertu orðin(n) leið(ur) á að þrífa hoima hjá þér eða hefur ekki tíma? Við erum tvær hörkuduglegar stelpur og tökum að okkur þrif í heimahúsum. Vönduð vinnubrögð og sanngjarnt verð. S. 661 6912, Brynja, og 823 7059, Sif.___________________ PGV ehf, s. 564 6080 & 699 2434, Bæjarhrauni 6, 220 Hafnarfirði. Viðhaldsfrítt -10 ára ábyrgð. PVC-u glugg- ar, hurðir, sólstofur og svalalokanir. Há- gæða framleiðsla og gott verð. www.pgv.is / pgv@pgv.ls____________ Skólphreinsun. Er stíflaö? FJarlægi stíflur úr WC, vöskum.baðkerum og niðurföllum. Nota ný og fullkomin tæki: rafmagns- snigla, röramyndavél til aö mynda frá- rennslislagnir og staðsetja skemmdir. Ás- geir Halldórsson. Sími 567 0530. Bílasími 892 7260.______________________ Stífluþjónusta Bjarna, s. 899 6363 & 554 6199. Fjarlægi stíflur úr WC, handlaugum, baðkörum og frárennslislögnum. Röramyndavél til að ástandsskoöa lagnir. Dælubíll til að losa þrær og hreinsa plön. Erótískt nudd. S. 847 4449. www.erosn- udd.is Fagleg þjónusta. Falleg stofa. Tímapantanir og uppl. í síma 847 4449 til 11 öll kvöld. -Starahrelður.- Fjarlægjum starahreiður og eitrum fyrir fló. göngum frá þannig að fuglinn komi ekki aftur. Vanir menn oggóð þjónusta í 8 ár. S. ------822 0400 Gunnar —___________ Stelnsteypusögunm Kjarnaborun. Múrbrot, malbikssögun. Þrifaleg umgengni. SAGTÆKNI ehf., s. 893 3236 og 567 4262. Bæjarflöt 8.________________ Byggingameistari. Nýsmíöi, viðhald og viðgerðir. Öll almenn smíöavinna. Get bætt viö mig verkefnum úti sem inni. Til- boð eða tímavinna. Uppl. f 845 3374. Glrðlngaþjónusta. Við sérhæfum okkur í smíði sólpalla, skjól- veggja og girðinga. Fáðu tilboð í síma 696 4255, Þórir eða solpallar@msn.com. Trésmíðaverktakar geta bætt við sig verkefnum, jafnt úti sem inni, nýsmíði og viðhaldi. T.d. parketlögnum, innréttingum, gluggum o.fl. Vinsaml. hringið síma S. 6618046.______________________ Málningarvinna. www.malun.ls Málarameistari getur bætt viö sig verkefn- um. Vönduð vinna. Tilboð eða tfmavinna. Sími 699 4776. Ektct fiskur ehf. J S. 46610/6 J Útvatnaður saltfískur, dn beina, tiloðsjóða. Sérútvatnaður soltfískur, dn beina, til að stetkja. Saltfísksteikur (Lomos) fyrirveitingobús. STEINSTEYPUSOGUN KJARNABORUN Símar 567 4262 og 893 3236 • MURBROT Fax: 567 4267 • MALBIKSSOGUN ÞRIFALEG UMGENGNI SAGTÆKNI Bæjarflöt 8/112 Rvík. •IÁÞRÝSTI ^VOTTU R "!. Votasandsblástur. Alhreinsun með heitu vatni BERG LINSefh 894 0103 BIFRElÐASTILLSNGll Smiðjuvegl 40 D Sfml 557 6400 Fax 557 7258 SJÁLFSKIPTINGAR; STILLINGAR OG ALHLIÐA VIÐGERÐIR gokart.is InnibraiJt Garðabæ Lyngás l.gamla Frlgg-húslnu Höffum opnað gokart hús f Garðabæ # 250 m. löng braut # Tímatökur #10 ára aldurstakmark # Mót fyrir hópa # Átta gokart bílar geta keppt samtímis # Sjoppa og veitinga- aöstaö fyrir 30 manns # Næg bílastæði # Strætó nánast vlö húslð Opið virka daga fra kl: 16-21 laugard. og sunnud. ffra kl: 13-19 Tlmap. f. hópa s. 893 1994 / 421 1QJ5 Hk$k Leitiliús sæCr\eranna Komdu ogprófaðu okkar r ekta Itölsku pizzur Borðapantanir ísima 5613131 Klapparstíg 38 pastu-bastu.is mS^^ POIAR OEKKJAÞJÓNUSTA EIM SÚ BESTA OG ÓOÝRASTA Elnholi6'Sími5618401 Veisluþjónusta fgg^P^ Brauðsíofa Áslaugar yfégj***** Búðárgerði 7,s.581 4244 & 568 6933 Brauðsneiðar, Tapassnittur, Brauðtertur, Snittur, Fermingar, Erfðadrykkjur, Afmæli, Brúðkaupsveislur, Fundir ofl. ----------- Bílskúrshurðir Héðins bílskúrshurðir með einangrun eru gerðar fyrir (slenskar aðstæður •Jð.= l E Stórái HEÐINN = Stórás 6 • 210 Garðabæ Sími: 569 2100 • Fax: 569 2101 < ¦ www.pgv.is PGV.M , "^5^ Bæjarhrauni 6 :: 220 Hafnarfirði 1----------'—' Viðhaldsfrítt -10 ára áby rgð PVC-u gluggar, hurðir,. sólstofur og svalalokanir Hágæða framleiðsla og gott verð. S: 564 6080 & 699 2434, pgv@pgv.is TOYOTA þjétwsta BILASPRAUTUN OG RETTINGAR -¦'. AUÐUNS Tjónaskoðun Réttum og málum allar tegundir VOTTAÐ RÉTTINGAVERKSTÆÐI Nýbýlavegi 10 - Kópavogi • Sími 554 2510 - 554 2590 Við hliðino á Toyota umboðinu
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.