Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 6
På tirsdag drejer det sig om 18 års valgret Ved afstemningen om samme emne i 1969 var stem- meprocenten kun på 30,1. Mon stemmeprocenten bliver lige så lav denne gang? De omkring 2300 unge på 18-19 år vil få mulighed for at præge bl. a. de kommende betydelige af- stemninger før hjemmestyrets indførelse — hvis den bestående vælgerskare stemmer for 18 års valgret. Og det er højst sandsynligt, at flertallet af vælgerne i Grønland vil ønske det. Ønsket om ned- sættelse af valgretsalderen har jo været markeret kraftigt to gange i løbet af de sidste ti år. Men tallene fra de sidste af- stemninger om valgretsspørgsmå- let viser, at det har knebet me- get med fremmøde til valgurner- ne. Stemmeprocenten var således kun på 30,1 ved afstemningen om nedsættelse af valgretsalderen fra 21 til 18 i 1969. I 1971 — af- stemning om 20 års valgret — var stemmeprocenten kun på knap 44. Det må være på sin plads at opfordre vælgerne til at være med til at få stemmeprocenten sat betydeligt højere op denne gang. BRED ENIGHED AUe politiske organisationer i Grønland har erklæret deres støt- te til forslaget om 18 års valgret, som det kan ses i det forrige nummer af AG. Siumut støtter forslaget bl. a. fordi, at det harmonerer godt med partiets målsætninger, at de unge får mulighed til at på an- svarlig måde være med til at be- stemme om samfundets fremtid. — Den politisk bevidste ungdom må ikke føle sig udenfor, men Tilbud på Eumig tonefilmsæt EUMIG 31 XL lysstærk som få og med en fantastisk tonekvalitet Hertil tonegengiveren MARK-S 8o2 fuldauto- matisk og udtag for ekstra højttaler 1 eumig SPAR kr. 500,-. Normalpris kr. 4500,- Kontantpris kr. 4000.- el. udbetaling kr. 350,- + 12 mdr. å 350,- Chr. Richardt A/s være politisk ansvarlige i vort samfund. Atåssut mener, at tiden er inde til at give de unge valgret. — Ungdommens engagement og be- vidsthed inden for politik og samfundets trivsel har gennem- gået en stærk udvikling i de se- nere år. En ansvarsbevidst ung- dom bliver meget afgørende for samfundets udvikling. Derfor må man give dem ansvar. Inuit AtaKatigit opfordrer væl- gerne til at stemme for bl. a. for- di, at det er uforsvarligt, at en stor befolkningsgruppe i et sam- fund, hvor enhver er pålagt sam- me lovmæssige forpligtelser, ikke kan øve indflydelse i beslutnings- processer. Næsten alle politiske partier i ( Danmark går i dag ind for 18 års valgret. Kun Det konservative Folkeparti er imod. HVAD SÅ, HVIS DANMARK STEMMER IMOD? Et flertal i Danmark har i 1969 stemt imod 18 års valgret, mens der i Grønland var flertal for. Denne situation fik den danske folketingsmand Helge Dohrmann for nylig til i folketinget at sætte spørgsmålstegn ved, om det kom- mende hjemmestyre eensidigt vil have mulighed for at sænke valg- retsalderen. Der er nemlig fra Atåssuts og Siumuts sidegivet ud- tryk for, at man kunne forestille sig det, hvis afstemningen i Dan- mark resulterer i, at man behol- der den nuværende valgretsalder. Ifølge radioavisen spørger Helge Dohrmann grønlandsminister Jør- gen Peder Hansen, om han klart og utvetydigt kan bekræfte, at Grønland også efter indførelsen af hjemmestyret er omfattet af den danske grundlov, og at det som udtalt af grønlandske politikere er muligt suverænt at sænke valg- retsalderen i Grønland. Helge Dohrmann tvivler på, at det skitserede forslag til hjemme- styre er så vidtgående. s. KununguaK og Nordbrise ind- stiller farten Totredjedele af passagerskibstra- fiikken vil nu snart blive indstillet for i år. „KununguaK" forlader Grønland den 21. september med K'aKortoK som sidste havn og „Ncrdbrise" afgår fra Nuuk den 24. 'september. Begge skal til Ål- borg. „Disko" bliver i Grønland ind- til i midten af november. Skibet vil den 15. september overgå i ny fartplan, hvorefter det vil besejle strækningen fra NarssarssuaK til Upernavik med forventet sidste afgang fra Upernavik den 6. no- vember og OmånaK den 7. novem- ber. Yderligere oplysninger vil kun- ne indhentes ved KGHs lokale billetkontorer, meddeler handels- inspektoratet. NØRREGADE 16 . 7800 SKIVE En annonce i GRØNLANDSPOSTEN giver kontakt til mange tusinde kunder over hele Grønland Kalåtdlit-nunåne politikikut suliniaKatigit tamarmik isumaKarput inOsung- nerussut xinersisinautitaulertariaKartut. — De unge har krav på valgret, mener alle politiske organisationer i Grønland. Stemmesedlen er enkel Stemmesedlen, der skal bruges ved folkeafstemningen am 18 års valgret er i forhold til stemmesed- len ved den foregående afstem- ning om spiritus ganske enkel. Teksten er: „Valgretsalderen til Folketinget fastsættes til 18 år". Er man for, sættes der kryds ved ja, og er man imod, sættes der kryds ved nej. Det kan ske, at en stemmeseddel erklæres ugyldig. Det er, når det ikke klart fremgår, hvor der er aiftkrydset og når der udover af- krydsning i ja- og nej-felterne er skrevet eller tegnet på stemme- sedlen. - Stemmesedlen er også ugyldig, hvis du finder på at skrive dit navn under. FRA 9 TIL 19 Valgrets-afstemningen foregår fra kl. 9 til kl. 19 - dvs. een time kor- tere en de foregående afstemnin- ger. Betingelsen for at være med i afstemningen er, at man er opført på valglisten, som laves hvert år efter folkeregisteret. Opholdet i valglokalet foregår efter de almindelige regler. Efter at have fået udleveret blank stemmeseddel skal vælgeren „straks bevæge sig ind i afstem- ningsrummet, hvor ingen anden imå være 'tilstede", udfylde stem- mesedlen, folde den sammen, gå ud af rummet og putte sedlen i kassen. „- Ingen i valglokalet må give nogen vælger råd, anvisning eller opfordring med henvisning til, hvordan de skal stemme", såvidt landshøvdingeembedets valgafde- ling. ikingutigtngneK angnertusåsaoK nunane avangnardlerne igdloKar- fit ikingutigissat ataKatiginiarne- re aningaussarpagssuarnik ake- Karput. akiscKigamime mérKat a- tuartut timerssortartutdlo Kalåt- dlit-nunanit Kalåtdlit-nunånutdlo ingerdlassarnerat, sutdlo periar- fiusinaussut tamaisa atordlugit tapivfigitiniarssarineKåsaoK taima taortigigtåunigssamut. sapingisaK tamåt amerdlasut periarfigssa- Kartiniardlugit igdloKarfingne i- kingutigingne najuganartut ing- mingnut ilisarisimalersiniardlugit. tamåna naluneKångerérsima- vok, kisiåne tamåna sangmine- Kartut ilagåt Nungme igdloKarfit ikingutigit atautsimérssuårarne- råne. peKataussut aggerput igdloKar- fingnit ikingutaussunit Lyngby- Taarbæk Danmarkimit, Vanda Finlandimit, Huddinge Sverigemit — kisalo sivnissut'Savalingmiu- nit, Norgemit, Canadamit Alaska- mitdlo. tamarmik isumaKarput nerrivik unguvdlugo OKaloKati- gigsimaneK pigssarsivfiuvdluarsi- massoK. atautsiminerme oKatdlisigine- KarpoK KanoK ilivdlune Nuk nu- nane avangnardlerne igdloKarfit ikingutigit akornåne suleKatiging- nermut pitsaussumik ilångune- KarsinaunerscK. sujunersuiigineKarpoK kommu- nalbestyrelist påsissutigssanik a- ssigingitsunik ingmingnut ilisi- mateKatigigtåsassut igdloKarfit avisisigut, kcmmunit aningaussa- Karnerånik, nalunaerutinik tai- maeKatånigdlo ilisimateKatgig- tarnikut. atuarfit ataKatigingnerat ang- nertusarneKarsinauvoK atuarfit sordlo sangmissaKartarnerisigut ingmikut igdlcKarfigtut ikinguti- gissat OKaluseralugit, atuartut ag- dlagfigeKåtåutarnerisigut, atuar- fingme atortut atuagkat taorsi- gigtåunerisigut, atuagkat, åssit filmiliatdlo taorsigigtåunerisigut. åma sujunersuiigineKarpoK au- ssame atuångivfingme atuartut igdloKarfingnut ikingutaussunut tikei årtarnigssåt. ikingutigissat kulturiånik på- singningneK agdlisarneKarsinau- vok sarKumersitsissarnertigut, ti- kerårtut issigingnårtitsissarnerisi- gut nipilerssoriartortarnerisi- gutdlo, kisalc filminik tacrtigé- Katigigtarnertigut — imaKalo a- ma avisiliortut tacrsigigiarnerisi- gut. inusugtut timerssornerdlo er- Karsautigalugit sujunersutigine- KarpoK nungmiut ilångutdlugit KaerKuneKartåsassut nunane a- vangnardlerne avdlane timerssor- nikut unangmiuårtoKåsatitdlugo, åmalo Nuk månåkut Huddingip Lyngbyvdlo ungdomsklubitigut suleKatigingnerånut ilånguneKå- sassoK atautsimérssuarnerme pissut månåkut agdlagtorneKåsåput ig- dloKarfingnu'dlo ikingutigingnut nagsiussuneKardlutik.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.