Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 12

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 12
Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978 kalåtdlit sulissartut parti xåsag pat? Kalåtdlit-nunåne Sulissartut Kå~ tuvfiata Påmiune ingmikortortåta G.A.S.-ip K’aKortume atautsimér- ssuarnigssånut oKaluserissagsså- ngcrtisimavåt Kåumåme uvane sulissartut kåtuvfiata politikikut sumut åtaveKarnigsså. Påmiune ingmikortortaK ersserKigsumik sujunersuteKångilaK, kisiånile taimatut OKaluserissagssångortit- sinermigut atautsimérssuartunut OKatdlisigisiniardlugo atautsimér- ssuarnerme autdlartitat isumåt tusarumavdlugo. Påmiune ingmi- kortortaK isumaKarpoK apereut piåkånersumik årKigtarianartoK tåssa ingmikortortat åssigmgilsut åssiglngitsunik isumaKartartuar- mata. Påmiune GAS-ime sujuligtai- ssok, Mikael Abrahamsen, nang- minérdlune isumaKarpoK, suli- ssartut kåtuvfiata erKarsautigi- ssariaKarå sulissartut partiånik pilersitsisinauneK. — månåkut ilaussortaKarpugut Atåssutip ilaussortainik åmalo Siumumik tapersersuissunik. tåu- ko åssiglngitsunik åtavigdlit a- kornåne agssortuneKartuarpoK ingmikortortap iluane suleaati- gingnigssamut iluanutåungitsu- mik. isumaKarpunga sulissartut partéKalernerisigut kalåtdline å- ssigingitsunik suliagdlit peKati- gigfinik tungaveKartumik kingu- neKarsinaussoK isumaKatigingne- rulerdlunilo ataKatigingneruler- nermik, Mikael Abrahamsen o- KarpoK. LO-p G.A.S.-ivdlo akornåne nangigpordlo: — åma Kirersissartut atautsi- misineKarångata malugissarpara, Atåssutikormiut Siumukormiut- dlo OKartartut kalåtdlit sulissar- tussut atugarissaisa pitsångorsar- nigssait sulissutigiumavdlugit. ki- siénile ajoraluartumik piviussu- mik pissoKartångilaK. sulissartut iluamik nangmineK partéKalersu- galuarunik tamåkua ilaussorta- mingnut sulissutigisagaluarpait. Mikael Abrahamsen OKarpoK, ingmikortortap åma kigsautigigå atautsimérssuarnerme oKaluseri- neKarKuvdlugo Danmarkime LO- mut G.A.S.-ip atåssuteKarnera. — isumaKatigåra angnertuneru- ssumik kåtuvfit tåukua suleKati- gingnigssåt. imåingilaK G.A.S. i- kiortariaKarsorigavko nangminår- dlune sånglpatdlårnera pivdlugo. misigisimavungale pissusigssami- susassoK Kavdlunåt kalåtdlitdlo suliamingnut atassumik penati- gigfisa suleKatigigdluarnigssåt. lamatuma åma GAS nukigtorså- sangmago kalåtdlit sulissartut pit- saunerussumik atugaKarnigsså- nik suliniuteKarnerane. Påmiune ingmikortortaK uvdlu- mikut 300 migss. ilaussortaKarpoK. — igdloKarfingme sulissartut a- merdlåssusiat najorKutaralugo i- laussortat 500 migss. amerdlåssu- seKartariaKaraluartut Mikael Abrahamsen isumaKarpoK. tamå- na ukiamut iluarsiniarssarisavar- put påsisitsiniaivdlutalo ilaussor- tagssarsiornivtigut. isumaKarpu- nga kinguneKardluarmårtoK. -h. Påmiune GAS uvane igdlume agdlagfeKarpoK. I denne bygning har GAS i Påmiut kontor. \AtSv A. E. SØRENSEN REDERI Svendborg Mænd ryger Manne. Manne-una sikåminikutdlagssuaK. I s isua kisime amigautauvoK. GK „ f Officielt Under 27. juli 1978 er følgende op- taget i Aktieselskabs-registeret: „ATCON BYGNINGSENTREPRI- SE GRØNLAND A/S“ hvis formål er at drive konsulentvirksomhed samt bygge- og entreprenørvirk- somhed i Grønland. Selskabet har hovedkontor i Jakobshavn kom- mune, postadresse: Postbox 41, Jakobshavn, Grønland, dets ved- tægter er af 23. december 1977 og 1. juni 1978. Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke omsæt- ningspapirer. Der gælder ind- skrænkninger i aktiernes omsæt- telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anbefalet skrivelse. Sel- skabets stiftere er: Ingeniør Søren Gunnar Andreasen, Lærketoften 2, Harskovby, Værløse, ingeniør Knud Erik Busk, Kildebakken 11, Stavnsho’t, Farum. ACTON BYG- NINGSENTREPRISE A/S, Walger- holm 3, Ballerup. Bestyrelse: Byg- ningskonstruktør Frans Hilbert Pind (formand), Flintager 49, Al- bertslund, ingeniør Jan Henrik Therkelsen, c/o ATCON, Godthåb, bygningsarbejder Jørgen Knud Isak Lange, Uiarsariak 18, Ja- kobshavn, begge af Grønland. Sel- skabet tegnes af bestyrelsens for- mand i forening med et andet, medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. Selskabets re- visor: Mortensen & Beierholm, statsautoriserede revisorer, Dahle- rupsgade 1, København. Selskabets regnskabsår: 1. maj—30. april. Før- ste regnskabsperiode dog: 23. de- cember 1977—30. april 1979. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 30. august 1978 Påmiune GAS-ime sujuligtaissoK, Mikael Abrahamsen, åma aulisartuvoK. Formanden for GAS i Påmiut, Mikael Abrahamsen, er også fisker. Et grønlandsk arbejderparti? Den lokale afdeling af Grønlands Arbejdersammenslutning i Påmiut har lagt op til, at man på GAS- kongressen i Qaqartoq i denne måned skal drøfte arbejdersam- menslutningens politiske tilhørs- forhold. Påm iut-afdelingen kom- mer ikke med et konkret forslag, men har med sit oplæg ønsket at få en debat på kongressen for at høre de kongresdelegeredes me- ning. Påmiut-afdéldngen mener, at spørgsmålet må afklares ret hurtigt, ferdi det er anledning til løbende uoverensstemmelser d de lokale afdelinger. Formanden for GAS i Påmiut, Mikael Abrahamsen, har den per- sonlige mening, at arbejdersam- menslutningen bør overveje at danne et egentligt arbejderparti. — I øjeblikket har vi medlem- mer, som er atåssuttilhængere, og medlemmer, der er siumut-til- hængere. Der foregår en stadig diskussion mellem de to grupper, som ikke fremmer sammenholdet i afdelingen. Jeg tror, at et arbej- derparti med udgangspunkt i den grønlandske fagbevægelse ville betyde større enighed og sam- Officielt Under 4. august 1978 er der i Ak- tieselskabs-registeret optaget føl- gende ændringer vedrørende „DANSK POLAR OLIE A/S“ af Godthåb: Under 3. april og 28. juni 1978 er selskabets vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 5,- giver 1 stemme. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 31. august 1978 menhold, siger Mikael Abraham- sen. FORHOLDET MELLEM LO OG GAS Han fortsætter: — På vælgermøderne har jeg også bemærket, at både atåssuit- fclkene og siumut-'tilhængerne si- ger, at de vil arbejde for at for- bedre de grønlandske arbejderes situation. Men desværre er der ikke sket noget konkret. Et egent- ligt arbejderparti ville ikke kunne undlade at arbejde for medlem- mernes sag. Mikael Abrahamsen siger, at afdelingen også har ønsket en drøftelse på kongressen om for- holdet mellem LO i Danmark og GAS. — Jeg går ind for et tættere samarbejde mellem de to organi- sationer. Og det gør jeg ikke, for- di jeg mener, at GAS Skal have hjælp og er for svag til at klare sig. Men jeg føler, det må være naturligt, at den danske og den grønlandske fagbevægelse har et godt samarbejde. Det vil også kunne styrke GAS i bestræbelser- ne på at forbedre vilkårene for de grønlandske arbejdere. Den lokale afdeling i Påmiut har i dag ca. 300 medlemmer. — Efter det antal arbejdere, som er i byen, burde medlemstallet være ca. 500, mener Mikael Abraham- ’sen. Og det vil vi søge at råde bod på her i efteråret, hvor vi starter en oplysnings- og hvervekampag- ne. Jeg tror, den giver resultat. -h. 12

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.