Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 13

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 13
Påmiut ukiax 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiax 1978 Kursister klargør selv to trawlere På fisikeriifagsko'len i Påirniut er undervisningen i fuld gang. I slut- ningen af august startedes et 12 ugers trawlerkursus, og skolens fiskerifaglige grundkursus be- gyndte den 11. september. Begge hold har hver 12 kursister, for- tæller områdeleder Paulus Han- sen. Trawlerkurset varer 12 uger. Kursisterne lærer at håndtere redskaber, splejsninger af tov, wi- rer o.'S.v. — Vi har i år fået to trawlere stillet til rådighed for undervisningen. Kursisterne skal i samarbejde med skolens lærere klare montering og en del repa- rationsopgaver på 'trawlerne. Og når skibene er sejlklare, tager vi på fisketur med kursisterne. De skal lære at bruge f. eks. de lang- liner og bundgarn, som de selv fremstiller på fagskolens værk- sted, siger Paulus Hansen. Det fiskerifaglige grundkursus rummer nogenlunde samme ud- dannelsesindhold som trawlerkur- sus, men det er et par uger korte- re, og kursisterne er knap så er- farne og neget yngre end kursi- sterne på trawlerkursus. REDSKABSKURSUS FOR FISKERE Foruden de nævnte kursus gen- nemføres langs kysten forskellige redskabskursus for lokale fiskere. Der er planlagt kursus i Piske- næsset i oktober. Et sådant kur- sus omfatter grundbegreberne in- den for fiskerierhverv, oplæring i splejsning, behandling af fiske- redskaber, navigation m.v. Det henvender sig til fiskerne på ste- det, og det køres som dagkursus. Lignende kursus er planlagt i Angmagssalik, men tilslutningen har endnu ikke været tilstrække- lig, samt i Maniitsoq (Sukkertop- pen) i november. Tidligere i år har der været redskabskursus i Ausiait (Egedesminde) og i K'a- sigiånguit (Christianshåb). Om planerne for fremtidens fi- skeriuddannelse i Grønland siger Paulus Hansen, at han ikke kan blande sig i den politiske beslut- ningsproces, men kun fastslå, at samarbejdet mellem fiskerifag- Skolen i Påmiut og Skipperskolen i Nuuk efter hans opfattelse fun- gerer fint og sikkert også vil kun- ne gøre det i fremtiden. -h. kursusertut nangmineK kilisautit mardluk atortulersorait Påmiune aulisartungortugssat a- tuarfiåne (Fiskerifagligskolen) a- tuartitsineK autdlarterugtorpcK. augustusip nålernerane autdlar- tipoK sap. ak. arxaneK mardlung- ne kilisautilerinermut iliniarneic (kursuseKarneK), åmalo atuarfiup aulisarnermut tungassunik ilisi- massagssanut tungavigssamik ili- niartitsinera 11. september aut- dlartitdlune. atuarnerit tåukua mardluvdlutik arKaneK-mar- dlungnik iliniartonarput^ ingmi- kortortame pisscrtaK områdeleder Paulus Hansen OKalugtuarpoK. kilisauserinermut iliniarneK sap. ak. arKaneK-mardluk sivisu- ssuseKarpoK. iliniartut iliniardlu- go atortunik atuineK, agdlunau- sserineK wirenigdlo nuioraineK il. il. — ukioK måna kilisautit mar- dluk atuartitsinerme atorneKarsi- nautineKarsimåput. iliniartut ili— niartitsissutik peKatigalugit iluar- sainigssaK iliniåsavåt atortulersu- ivdlutik åmalo kilisautine atortu- nik iluarsaivdlutik umiarssuitdlo autdlariåinångorpata iliniartuvut- dlo aulisariåsaugut. iliniåsavåt sårdlo ningitagarssorneK bund- garnerssornerdlo, atortugssatik nangminérdlutik atuarfiup såna- vine sanå'ik atordlugit, Paulus Hansen oKarpoK. aulisarnermut tungassune ili— niagagssanut tungavigssamik ili— niarnerup imå kilisauserinermik iliniarnermut åssinguvcK, kisiåni- le sap. ak. mardlungnik siviki- neruvdlune, åmalo iliniartut kili- sauserinermik iliniartunit nukar- dliuput. aulisartut atortunut sungiusartut kursuseKarnerit taineKartut sa- niatigut sinerissame åssigingitsu- ne aulisartut najugaKartut ator- tunik iliniartineKarput. K'eKer- tarssuatsiaine ckteberime kursu- seKarnigssaK pilerssårutauvoK. taimatut kursuseKarnerup imagå aulisarnermik inutigssarsiutip tii- ngavé, agdlunaussiornermut ilini- arneK, aulisarnerme atortunik ili- niarneK, sumissusersiorneK il. il. nunaKarfingme nunalingnut auli- sartunut nautsorssutigissauvcK, å- malo uvdlukutitdlugo iliniarner- tut ingerdlåneKardlune. taimatut kursuseKartitsinigssaK Angmag- ssalingme pissugssatut pilerssåru- tauvoK, kisiånile sule piumassut nåmagatik, åma Manitsume no- vemberime. upernåK Ausiangne K'asigiånguanilo atertutit atornig- ssånik iliniartitsineKarérsimavoK. Kalåtdlit-nunåne sujunigssame aulisarnermik iliniartitsissarnig- ssamik pilerssårutit pivdlugit Paulus Hansen OKarpoK, nangmi- neK politikikut aulajangissarneK akuliuvfigisinaunago, taimågdlåt- dle oKarsinauvdlunej nangmineK isiimane maligdlugo Påmiune au- lisarnermut tungassunik iliniarfik Nungmilo anngatdlatinut nålagå- ngcrniartu) atuarfiat suleKatigig- dluartut åmalo sujunigssame tai- mailiorsinaussut. -h. Paulus Hansen Påmiune aulisarnermik iliniarfingme pissortångorpoK upernåK 1. junimit åjuna atuarfiup pujorsiutåta saniane. Paulus Hansen er ansat som områdeleder for Fiskerifagskolen i Påmiut fra 1. juni i år. Her står han ved skolens kompas. Elektriker søges Stabil og ædruelig elektriker søges omgående. Værelse kan eventuelt anvises. Henvendelse: EL-MEK Box 20 . 3900 Godthåb. såmigdlex faglærer Hassenbach Sørensen åmalo områdeleleder Paulus Hansen, Påmiune aulisarnermik ilinar- fingmérsut, atuarfiup igdlutaisa ilåta saniane. Til venstre faglærer Hasselbach Sørensen og områdeleder Paulus Hansen, Fiskerifagskolen, Påmiut, ved den ene af fagskolens bygninger. 20 timers pædagog til børnehave Til Børnehaven „Najaraq" i Godthåb søges en dobbeltsproget pædagog til tiltrædelse snarest. Ansøgeren vil udelukkende blive beskæftiget med et talere- tarderet barn og ansættelse kan påregnes så længe barnet er i børnehaven. Institutionen er normeret til 60 børn i alderen 3-7 år, 1 leder, 1 stedfortræder, 1 assistent, 3 barnemedhjælpere samt 4'/2 medhjælpere. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Ministeriet for Grønland og BUPL med en løn sva- rende til den grønlandske lønramme 6/8. Nærmere oplyssninger kan fås ved henvendelse tal Børne- haven „Najaraq", tlf. 2 18 51 eller assistent Ane Ansbjerg Larsen, Kommunens Personalekontor, tlf. 2 12 77, lokal 53. Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere be- skæftigelse bilagt eksamenspapirer og udtalelser sendes se- nest den 25. september 1978 til: NUUK KOMMUNE BOX 605 . 3900 GODTHÅB 13

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.