Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 10

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 10
Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978 Borgmester Anders Kielsen: Alt taler for Påmiut som uddannelsesby - Vi har meget stærke argumen- ter for, at fiskeri- og søfartsud- dannelserne bør samles i Påmiut, siger byens borgmester, Anders Kielsen. - Argumenterne har vi tidligere fremført over for Er- hvervsuddannelsesrådet, Lands- rådet og senest Grønlandsrådet, da det havde møde her d byen. I dag er vi imere optimistiske, end vi længe har været, tilføjer An- ders Kielsen. • Han fortsætter: - Mødet med Grønlandsrådet gav os det indtryk, at de <grøn- landskske medlemmer af rådet. som repræsenterer både Siumut og Atåssut, og de danske poiitike- ¦re er positivt stemt. Tidligere har også Landsrådet udtrykt sin vel- vilje. Personligt tror jeg nu, at Påmiut får de maritime uddan- nelser. ARGUMENTATIONEN I det følgende skal fremlægges nogle af de argumenter for at gøre Påmiut til uddannelsesby for fi- skeri og søfart, som kommunal- bestyrelsen har fremført over for Grønlandsrådet: LANDBRUGS- LOTTERIET NY SERIE BEGYNDER NU ! ! ! VIL DE VÆRE MED, ER DE VELKOMMEN ! ! ! Største gevinst er på kr. 250.000,00, mindste på kr. 150.00. — Der er ialt 40.00 gevinster i en serie med en samlet værdi af OVER KR. 10.000.000,00 Prisen på lodsedlerne er kr. 90.00 for Vi seddel pr. serie (6 mdr.) og kr. 46.80 for Vs seddel. (Halv seddel giver halv ge- vinst). Gevinstfortegnelse sendes efter hver trækning mod kr. 12.00 til omkostninger. BESTILLINGSSEDDEL Vil De sende mig .............................. Vi sedler Vil De sende mig .............................. Va sedler samt gevinstlister kr. 10.00 Sedlerne vil blive Dem tilsendt pr. efterkrav + porto kr. 8.00. Navn Stilling Adresse séria nutåx måna autdlariipoK ! ! ! peKataorusugkuvit, tikitdluarit ! ! ! erKugagssat angnerssåt 250.000,00 kr-nik nalexarpoK ming- nerssåtdlo 150.00 kr-nik — erKugagssat katitdlutik 40.000-uput sériame atautsime tamåkissumigdlo naleKardlutik 10.000.000,00 sivnerdlugit! ! ! agdlagartaK erKuiniut '/i akeKarpoK 90.00 kr., 1A-lo 46.80 kr.- nik. (agdlagartaK '/2-iussoK Kenrinarmik erKuissutaussarpoK). erKuissut agdlagartåt makitserérnerit tamaisa nagsiuneKå- saoK nagsiussinerme atuagkat 12.00 kr.-nik akilerneKarpata. agdlagartaK agdlagtitagssat nagsinga .......................... agdlagartanik 1/1-inik nagsinga .......................... agdlagartanik 1/2-inik åma erKuissut agdlagartanik 10.00 kr-lingmik agdlagartåt ilingnut nagsiuneKåsåput tigunerine akiligagssa- tut + nagsiunerine akiliut 8.00 kr. ateK sussuseK sumivfik Frimodt Matzen Grønlandsaldelingen BASTRUPVEJ 429 . 3480 FREDENSBORG 1) Både Landsrådet og Grøn- landsrådet ønsker, at de faglige uddannelser i Grønland skal decentraliseres, spredes på kystbyerne. Kommunalbesty- relsen mener, at man vil bryde med disse principper, hvis man placerer de maritime uddannel- ser ;i Nuuk, som i forvejen har mange uddannelsesinstitutio- ner. 2) Påmiut har ganske vist fået tilbuddet om at blive hjemsted for den kommende grønland- ske EFG handelsskole, som skal afløse handelsskolen i Ikast. Men det vil være svært at skaffe lærerkræfter og ska- be det rigtige miljø for en så- dan skole i Påmiut. Handels- skolen hører hjemme i Nuuk, Grønlands handels- og admini- strationscenter, siger kommu- nalbestyrelsen i Påmiut. 3) Den fiskefaglige girunduddan- nelse har i mange år foregået i Påmiut. Her er således alle- rede skabt en tradition for ud- dannelse inden for fiskerier- hvervet, og der er allerede læ- rere og faglokaler til rådighed i et vist omfang. AG-mut annoncelfgit Påmiune kommunalbestyrelse Grønlandsrådimut savssarsinautitauvoK — sujornatigutdlo atausiåinartumik kommunalbestyrelsinik taimatut akuerine- KartoKarpoK. åjuko såmigdlermit kommunalbestyrelsimut ilaussortat Jo- nathan Møller, Emmanuel Berthelsen åma Nikolaj Knudsen. Kommunabestyrelsen i Påmiut fik foretræde for Grønlandsrådet — og det er kun sket een gang tidligere for en kommunalbestyrelse. Her ses fra venstre kommunalbestyrelsesmedlem Jonathan Møller, Emmanuel Ber- thesen og Nikolaj Knudsen. 4) Påmiut er en af Grønlands største fiskeri- og havnebyer med mange faciliteter, som har betydning for maritime uddan- nelser, t. eks. fiskerihavnen, KGHs store industrianlæg, en pæn fiskerflåde, et værft, ma- skinværksteder, vodbinderi, et kornjmunalt servicecenter (den såkaldte „kommuneø" - Red) - alt sammen noget, man kan gøre brug af inden for de ma- ritime uddannelser. 5) Påmiut har et overskud af ind- kvarteringsmuligheder, som kan komme de imaritime ud- dannelser til gode. Kommunal- bestyrelsen fremhæver, at man for forholdsvis beskedne dnve- E3 Gbr. Richardt Vs steringer kan skaffe både un- dervisningslokaler og indkvar- tering til de samlede maritime uddannelser. Den meget vel- udstyrede GTO-kantine med vaskeri, velfærdsbygraing m. v., har en betydelig overkapacitet og kan uden udbygning klare op til 100 uddannelsessøgende. Denne overkapacitet er opstå- et, fordi statens sparebestræ- belser har stoppet den udbyg- ning af Påmiut, som blev plan- lagt i begyndelsen af 1970- erne. 6) Kommunalbestyrelsen er over- bevist om, at lokalesituationen d Påmiut er så ideel, at det bli- ver billigere at etablere mari- time uddannelser her end at samle dem i Nuuk. Ja, man bar endog tilbudt at betale prisforskellen, hvis det skulle blive dyrere at vælge Påmiut end Nuuk! VI HAR HÅRDT BRUG FOR LIDT MEDVIND..... Borgmester Anders Kielsen: - Vi kæmper for at få de mari- time uddannelser her til byen, fordi vi .mener, at alle saglige ar- gumenter taler for. Og vi føler, at vi har hårdt brug for at få den lille smule medvind, efter at be- sparelserne på statslige anlægs- budgetter 'har Skabt en stemning af modløshed. Vi kæmper for at vende 'stemningen fra stagnation og tilbagegang til fremgang. - Og vi standser ikke arbejdet, før be- slutningen om at placere de mari- time uddanneleser i Påmiut er truffet, siger borgmester Anders Kielsen. h. NØRREGADE 16 . 7800 SKIVE . TLF. 07-52 44 66 SØNDERGADE 17 . 7800 SKIVE . TLF. 07 - 52 00 35 Vi har et udvalg pa over 10.000 forskel- lige Musi-Cassetter af enhver art og til . priser fra kr. 17.85. Er De interesseret I i yderligere oplys- ninger sa send os kr. 3 50 til dækning af porto og ekspe- I ditionsomkostnin- i ger og vi sender Dem et udvalg af vore kataloger. FHC-KUNOESERVICE Industrihuset Landgreven 7 1301 Kobenhavn K. 10

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.