Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 14

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 14
Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978-ime . Frederikshåb efteråret 1978 . Påmiut ukiaK 1978 Afgørelsen om de maritime uddannelser træffes snart Efter Grønlandsrådets møderæk- ke i Påmiut (Frederikshåb) er by- ens chancer for at blive hjemsted Officielt Under 2. august 1978 er følgende optaget i Aktieselskabs-registeret, Afdelingen for Anpartsselskaber: „REVISIONSFIRMAET LARS JOHNSEN, QAQORTOQ ApS" hvis hjemsted er Julianehåb kommune, Grønland. Postadresse: Postbox 91, Julianehåb, Grønland. Selskabets vedtægter er af 13. januar og 12. juli 1978. Formålet er at drive revi- sionsvirksomhed, salg af kontorar- tikler samt virksomhed beslægtet hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar- ter på 1.000 kr. eller multipla her- af. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- skrænkninger i anparternes om- sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: Revisor Lars Johnsen, Postbox 91, Julianehåb, Grønland. Direktion: Nævnte Lars Johnsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- skabets revisor: Revisor Sonny Sa- lomonsen, Postbox 49, Holsteins- borg, Grønland. Selskabets regn- skabsår: 1. juli—30. juni, første regnskabsperiode dog: 13. januar 1978—30. juni 1979. POLITIMESTEREN I GRØNLAND Godthåb, den 31. august 1978 for de maritime uddannelser øget væsentligt. Over for AG har både grønlandske og danske medlem- mer af Grønlandsrådet givet ud- tryk for, at de er positivt stemt for at placere de maritime uddannel- ser i Påmiut. Kommunalbestyrel- sen fik foretræde for Grønlands- rådet og fremførte sine argumen- ter for at flytte dette store ud- dannelsesområde til Påmiut. Og selvom Grønlandsrådet dikke af- gav løfter til kommunalbestyrel- sen, så var dog både borgmesteren og de øvrige kommunalbestyrel- sesmedlemmer meget tilfredse med mødets forløb. Den endelige afklaring af pla- ceringen af de maritime uddan- nelser og den nye uddannelse in- den for levnedsmiddelområdet nærmer sig hastigt. Erhvervsud- dannelsesrådet tager stilling til problematikken på et nyt møde den 17.-18. oktober. Men det er granlandsministeren, der træffer den endelige afgørelse. FLERE MULIGHEDER ÅBNE Formanden for Erhvervsuddan- Canon er kvalitet Canon Multi 8 lomme- regner med 2 lystavler og gemmeværk Her er verdens eneste lommeregner med 2 lystavler (god til indlæring). Canon Multi 8 har gemmeværk. 8 store, tydelige lystal. %-automatik. •/-taste. Tørbatterier giver mulighed for 14 timers uafbrudt benyttelse. Kan også tilsluttes lysnet. Leveres i etui. Kr. 252,54 1 ©©©©©©©©#©© ©0©0©0©©©Q© i Canon Ruier 8 lomme- regner-lineal - en rigtig gaveartikel Kr. 252,54 En lommeregner udformet som lineal er alle tiders fund til Dem, hvis De skal følge linierne på stati- stikker el. lign. Har kvalifikationer som alle andre Canon lommeregnere ¦ og de er i toppen. Batterierne holder 450 timer. En god gave- artikel, f.eks. også til større børn. Undertegnede bestiller herved følgende lommeregnere, der bedes fremsendt ......stk. Multi 8 lommeregner å kr. 252,54 ......stk. Ruier 8 lommeregner å kr. 252,54 Beløbet kr.............Q vedlægges i check ? bedes opkrævet Navn: .................................... Adresse: .................................. Post nr.: .................................... Kuponen indsendes til KONTORTEKNIK, Box 216, 3900 Godthåb Telefon 2 24 44 åjuna GTO-p najugaKarfiutå tamåkerdlune, imarsiornermut tungassumik iliniartitsinernut tamanut atorneKarsinau- ssck Påmiunut nOngneKåsagpata. biokit Kutdlit såmiup tungånltut månåkut aulisarnermik iliniartitsiviup atu- garai. biokit såmiut tungåne atdlit atuarfiup sutdlivigai. biokit tungerdlit tåssa GTO-p sukisaersartarfiutå neri- ssaKarfigdlo. blokitdlo Kutdlit talerpiup tungånltut atorneKarsinåusagaluarput ineKarfigtut atuarfigtutdluntt. Her er hele GTO-bygningskomplekset, der i givet fald skal rumme de maritime uddannelser, hvis de flyttes til Påmiut. De to blokke øverst til venstre er den nuværende Fiskerifagskoles lokaler. Blokkene nederst til venstre er værksteder for skolen. Blokkene i forgrunden er GTOs velfærdsbygning og kantinen. Og de to blokke øverst til højre kan i givet fald frigøres til indkvartering eller undervisning. nelsesrådet, landshøvding Hans Dassen, siger til AG, at de forskel- lige placeringsmuligheder stadig- væk er åbne. 1) Man kan opretholde den nu- værende deling af uddannelserne med Skipperskolen og Navigati- onsskolen i Nuuk (Godthåb) og FOTO og SMALFILM De køber stadig med største økonomiske fordel Deres foto- udstyr hos os! De sparer fra 20—50 pet. på splinternyt foto- udstyr. — Forlang i egen inter- esse vort store illustrerede foto- katalog og lavprisliste, — eller lad os give Dem et konkret til- bud. Fotoarbejde: KUN 1. klas- ses arbejde i sort/hvid eller farve -=- vor sædvanlige store rabat. — Gratis forsendelses- materiale! Chr. Richardt A/s FOTO-KINO-FILM 7800 SKIVE Telegramadresse: Fotoexpres . . . eksperter i hurtig og sikker forsendelse! Fiskerifagskolen i Påmiut (Fre- derilkshåb). 2) MJan kan oprette den nye ud- dannelse inden for levnedsmiddel- området i Påmiut og trække alle maritime uddannelser til Nuuk. 3) Man kan samle begge uddan- nelsesområder i een af byerne. Det er dog Erhvervsuddannel- sesrådets opfattelse, at forskellige nyanlæg bliver nødvendige, hvis main vælger at samle hele uddan- nelseskomplekset i Påmiut frem for at vælge Nuuk eller at opret- holde den nuværende fordeling på de to byer. RÅDET ANBEFALEDE NUUK Erhvervsuddannelsesrådet har tid- ligere taget stilling til placeringen af de ¦maritime uddannelser, nem- lig i slutningen af 1976, da rådet iaf pædagogiske, økonomiske og administrative årsager anbefalede -at samle uddannelserne i Nuuk. Denne indstilling affødte reakti- oner både i Grønlandsrådet og i Påmiut, og Grønlandsrådet tog sa- gen op og anmodede Erhvervsud- dannelsesrådet om at se på sagen igen ud fra lokaliseringspolitiiske overvejelser. Der udarbejdedes en rapport, scm Erhvervsuddannel- sesrådet behandlede på sit møde i november 1977 uden at det dog gav en afklaring af placerings- problemet, idet spørgsmålet am etablering og placering af en ny uddannelse for medarbejdere i levnedsmiddelindustrien kom frem ved denne lejlighed. Dette med- førte udsættelse af sagen til mø- det den 17.-18. oktober i år. HENSYN TIL LOKALISERINGS- POLITIK Dandshøvding Hans Dassen siger, at der på mødet i oktober vil blive opstillet de forudsætninger, som Skal være til stede, for at den bed- ste pædagogiske løsning kan nås. — Men det er også klart, slut- ter formanden for Erhvervsud- dannelsesrådet, at lokaiiseriings- politiske overvejelser vil spille en rolle, som tilfældet f. eks. var ved placeringen af Bygge- og Anlægs- skolen i Sisimiut (Holsteinsborg). Denne uddannelse blev placeret i Sisimiut, selvom det ud fra pæda- gogiske, økonomiske og admini- strative synspunkter måske hav- de været mere ideelt at lægge ud- dannelsen i Nuuk. -h. 14

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.