Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 26

Atuagagdliutit - 14.09.1978, Blaðsíða 26
avKusinitsialait ussernartorsiornartut — kisiåne sukåssusigssap kigdlinga 40 km/t mali- tagssauvoK. Nungme månåkut pisuinartut ikårtarfig- ssait nalunaerxutsersorneKalerput isumangnaitdli- sainiardlune sujornatigut nnåmagigtaitdliuti- gineKartaraluarpoK Nungme av- Kusernit ajornerat. avKusernit Kagdlersutaisa iterssaKarnerssuat akornutaussarmat. tamånals måna KångiupoK ig- dlcKarfiup ilarujugssuane nutå- mik avKusernit KagdlersorneKar- simangmala asfaltbetonimik Dan- markime avKusinerssuarne ator- ncKartartut åssingånik. tamånale åma iluångilaK. tå- ssame månåkut inuit ussernar- torsiutigilerpåt sukalissårnigssar- tik. sukåssusigssamut kigdliuvoK Kalåtdlit-nunåta ilånisutdle nal. akiineranut 40 kilometerit. kisiå- ne ilaisa malingitdluinartarpåt. pingårtumik motorcykelertut i- ssornartorsiorneKartarput, åmalo Nungme motorcykelertut mardlo- riardlutik ajutornerat Narssamilo pingasut ajutornerat Kåumatit ki- ngugdlit mardlugsuit ingerdlane- råne avKusinikut anga'-dlånerme isumangnaitdlisainigssamik OKat- dlinermik autdlartitsiput. ilaisa, ilåtigut AG agdlåt isumaKarpoK Kalåtdlit-nunåne motorcykelit i- nerterKutaussariaKartut. — motorcykelit måne inerter- Kutåusanersut sujunersutigssau- vok politikerit sarKumiusinaussåt. ussernartorsiutigssauvorme inu- sugtunut maskina pissariaicarnera sivnerdlugo avKusinertigut pit- saussutigut ingerdlatisavdlugo. i- sumagisavarput angatdlånerme maligtarissagssat malingneKar- nigssåt, åmalo akilisitsissåsavdlu- ta uniorKutitsissoKarångat. kisiå- ne avKusernit nutåt iterssaliorti- tersinåungilagut inuit arrlneru- ssumik ingerdlassarKuvdlugit. tai- ma OKarpoK Nungme politéKar- fingme pissortaK Jens Rasmussen AG-mut. knallertit nipiliortartut aper- Grønlændere ud af isolation De 'fem grønlændere, der siden marts ii år har været fængslet i Ohristiainiia-drabssagen, kommer nu ud af isoleringscellerne. Det sker efter at Østre Landsret har afsagt kendelse om, at isoleringen skal ophæves. De fem er tiltalt for drab eller medvirken til drab på den 22-årige Bjerne Sørensen, „Stjerneski'bet" i Christiania. Retssagen mod grønlænderne er beraimmet 'til den 11. december og oa. tii dage frem. Københavns By- ret krævede, at de fem forblev i isoleringscellerne til retssagen, denne kendelse blev kæret 'til Østre Landsret, som har været et halvt år om at behandle sagen. Grønlænderne har flere gange sultestrejket for at komme ud af isoleringen. Isoleringen består i, at grønlænderne kun har haft kontakt med fængselsbetjentene og deres forsvarere samt enkelte besøg under opsyn. Et par af grønlændernes advo- kater havde i øvrigt forberedt en klage til menneskerettighedsdom- stolen i Strassbourg på grund af den langvarige isolering. Motive- ringen for isoleringen var at for- hindre, at de fem indbyrdes skulle aftale, hvilken forklaring, de ville give under den kommende rets- sag. KutigineKarmata Jens Rasmussen OKarpoK. sungivfingme sussagssaileiuneK — uniorKutitsissumik knallertit atorneKarångata akuliutarpugut. kisiåne inusugtorparujugssuit mo- torit maskinatdlo nuånarait, å- malo avKusinerme uteKåtåginar- nerånut patsisaugunarpoK åma sungivfingmingne alikutagssaile- Kinerat. kommunip sujusingneru- ssukut erKartoraluarpå knaller- tertarfiliornigssaK, kisiåne ukiua- luit aitsåt Kångiugpata piviussii- ngusagunardlune. kommunip teknikimut tunga- ssunut atautsimititaliå månåkut akissugssauvoK igdloKarfingme a- ngatdlånerup pilerssårusiornera- nut, udvalgitdlo tåukua Kanigtu- kut atautsiméKatigåt inatsisinik atcrtitsinermut ministereKarfing- me departementschefiussoK Niels Madsen politimesterilo J. R. Karlsen angatdlånermut tunga- ssut pivdlugit. Nungme kemmunime ingeniø- riussoK Klaus Roos AG-mut OKar- Pok: pisuinartut ikårfigssait — soruname angatdlånermik isu- mangnaitdlisainigssaK anguniar- parput, aulajangersimavugutdlo ukiOK måna igdloKarfingme av- Kusernit ikårfigineKartartut pi- ngasut KaKortumik Kalipagdlugit nalunaerKutserniardlugit, månå- kut pisuinartut ikårfigssait napa- ssuligkanik nalunaerKutsinagåu- put. tåssane pineKarput Aqqusiner- suaq Narssarssuarme igdlorssuit erKåne, Kongevej enime åmalo Brugsenimit Blok 5-ip tungånut avKusineK napivdlugo ikårfigssat. pisuinartut avKutigssaKarnigssåt avKusinéraKalertariaKarnerdlo angnertusiartormata kommunimit arajutsisimaneKångilaK, Klaus Roes OKarpoK. taiméituminguna H. J. Rinksvejip saneråtigut pi- suinarnut avKusiortoKartoK. — erKarsautigisimavarput piv- figssångornerscK siikåssusigssa- mut angnerpåmik kigdligititau- ssok nal. ak. 50 kilometerinut Kagfartisavdlugo, kisiåne isuma- Kångitdlat månåkut pivfigsså- ngorsimassoK. åma mitarfigssap tungånut avKusinertåme sukåssu- sigssaK angnerusanersoK sule au- lajangivigineKångilaK. Kamutit OKimåinerit kigdlilerdlugit kisiåne sujunersutigårput kigdli- lerneKarKuvdlugit Kamutit agssa- kåssugdlit KanoK OKimaitsigissut avKusinikorKussaujungnaernig- ssait. månåkorpiaK tåukua kig- dleKartineKångitdlat, kisiånile avKusernnit aserorsautigåt taima OKimaitsigissunit angatdlavigine- Karnertik. taimåitumik sujuner- sutigisimavarput angnerpåmik o- KimåissusigssaK avKusinermut tugtugssaK (akseltryk) 8 tonsiu- sassoK. tå&sa månnåkut Dan- markime kigdligititatut. taimatut åma sujunersutigårput inerterKU- tåusassoK aussap Kåumataine narKiissat agsakåssunut ivertisi- massut atornigssait — 1. junimit 1. oktoberimut. — inatsisinik atortitsinermut ministereKarfiup sujunersutit a- kuerissagssarai, taimaisiusagpata- lo sujunersutigineKartut — ima- lunit inerterKutigssat — ukioK måna atulerérsinåusåput, Klaus Roes OKarpoK. knallertertarfigssaK pivdlugo kommuneingeniøre OKarpoK, kommunip aningaussalissutigssa- tut pilerssårusiåne 1982-ime sa- naneKartugssatut agdlagsimassoK. taimanikut kommunalbestyrelsiu- ssugssat aulajangigagssariumår- påt sananeKåsanersoK. mh. PIGSSARSIORNEK' Kalåtdlit pmguånik sågfigissagssaK piårnerpåmik: Socialpædagogisk Skole 3900 Nuuk, tlf. 2 20 99 Agga Geisler/Drude Helweg Socialpædagogisk Skole pingussanik kalåtdlit Kavdlunåtdlc pinguautanik katerssuigame. tåssunga atassumik kalåtdlit pinguautanik amigauteKarpu- gut. taimåitumik agsut kikutdlunit åtavigerusugkaluarpavut kalåtdlit piniik pigdlit. piserusugpugut imalunit atuinardlugit sarKumersitsinerme ukiaro takutiniiagkavtine. EFTERLYSNING Grønlandsk legetøj Henvendelse snarest til: Socialpædagogisk Skole 3900 Godthåb, tlf. 2 20 99 att. Agga Geisler/Drude Helweg Socialpædagogisk Skole er ved at opbygge en lejetøjssamling med såvel grønlandsk som dansk legetøj. I den forbindelse mangler vi gammelt grønlandsk legetøj. Vi vil der meget gerne i kontakt med alle, som har noget grøn- landsk legetøj. Vi er interesseret i at købe eller eventuelt låne det til en ud- stilling, som vi planlægger at afholde i løbet af vinteren. Det kan der ikke være nogen tvivl omr det fænger I anledning af vort jubilæum skyr vi ingen udgifter! Masser af store ekstra-chancer venter Dem. Vind nu, for nu er der mere at vinde — meget mere! Gevinstsummen af 77 millioner D-mark blev forhøjet med yder- ligere 2 'A millioner D-mark. Ekstra — uden merudgifter for Dem. Det er vor jubilæumsgave til Dem. Det er Deres chance. Sæt derfor alt ind, for at opnå resultat. Det Nordvesttyske Klasselotteri er statslotteriet med de ekstra- ordinært store gevinster til alle, der ønsker at vinde rigtig meget. Her bortloddes der op til 12 X 1 million og 12 gange Va million D-mark som største gevinster. Allerede den første trækningsdag, den 6. oktober 1978, er den første million for- falden til udbetaling. Og på denne måde bliver det ved. For om fredagen er trækningsdag, hver eneste fredag. Uge efter uge. Og hver gang gælder det derved ligeledes hovedgevinster. lait er der 72 gange 50.000, 55 gange 100.000, 12 gange 250.000, og 11 gange 500.000 D-mark, og til syvende og sidst hele millionen. For fire ugentlige trækninger betaler De kun een gang Deres indsats. Spil med! Fra begyndelsen af til den heldige succes. De skulle nyde det, at blive millionær— dér ligger der chancer for Dem op til een million. Denne ønskes Dem af Deres lotteri-kollektion {^. (JcA^cUj^c- PS.: Lykken begynder med en lodseddel. Gerd Schulze Lotterie-Einnehmer Der staatlichen nordwestdeutschen Klassenlotterie JEG SPILLER MED Osdorfer Weg 40 P.O. Bo* 520 725 2000 Hamburg 52 Telefon 89 54 63' Cpmmerzbank AG Hamburg, Kto.-Nr. 18/15 695, BLZ 200 400 00 Pottscheckkonto: Hamburg No. 794 15 - 204, BLZ 200 100 20 Send mig den officielle træknings- liste fra og med DET NORDVESTTYSKE STATSLOTTERIS 1. KLASSE D Vi lodseddel å DM 100,- D xk lodseddel å DM 50,- D V* lodseddel å DM 25,- D Vs lodseddel a DM 12,50 plus 1,50 DM for porto og trækningslisterne pr. klasse. Priserne for lodsedlerne er at forstå pr. klasse for fire træknin- ger med 24 hovedgevinster. Den officielle trækningsplan får jeg gratis. Betalingen har jeg foretaget samtidig/sker umiddelbart efter at jeg har modtaget original-lodsedlen inden trækningen begynder. Send mig efter trækningerne de officielle træknings- lister. Adressen bedes skrevet med blokbogstaver. Send bestillings'- kuponen af sted omgående. Navn:. Gade: 0K__ 27

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.