Fréttablaðið - 31.05.2008, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 31.05.2008, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 LAUGARDAGUR 31. maí 2008 — 146. tölublað — 8. árgangur OPIÐ LAUGARDAG KL:11-16 UTANRÍKISMÁL „Ég andmæli því harðlega að mannréttindabrot eigi sér stað í Guantánamo-búðun- um, eins og gefið er í skyn í álykt- uninni,“ sagði Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, um ályktun Alþingis þar sem með- ferð fanga Bandaríkjahers við Guantánamo er fordæmd. Hún bendir íslenskum þing- mönnum á að kynna sér skýrslu frá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, þar sem fullyrt er að meðferð fanganna við Guan- tánamo standist kröfur um mann- réttindi. Alþingi samþykkti einróma í fyrrinótt ályktun þar sem for- dæmd er hin „ólöglega og ómann- úðlega meðferð á föngum í búðum við Guantánamo-flóa á Kúbu“. - gb / sjá síðu 8 Condoleezza Rice kom í stutta heimsókn til Íslands í gær: Ósátt við gagnrýni Alþingis RICE OG INGIBJÖRG SÓLRÚN Ræddust við í Ráðherrabústaðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA LÉTTIR TIL Í dag verða vestan 3-8 m/s. Nokkuð bjart suðaustan til, dálítil rigning í fyrstu norðaustan og austan til en styttir upp í dag. Hætt við lítils háttar súld vestan til. Léttir svo víða til með kvöldinu. Milt. VEÐUR 4 10 9 12 13 14 Fyrstu skrefin Fríður hópur ungmenna þreytti frumraun sína á leiksviði í söng- leiknum Bugsy Malone fyrir réttum áratug. 50 31. maí 2008 LAUGARD AGUR utlit@frettab ladid.is DAÐRAÐ VI Ð TÍSKUNA Anna Margr ét Björnsso n Í dag er ég klædd ein s og Indian a Jones. Þa ð kann að v irðast mjög undarlegt en ástæða þess er sú að það er b úningadag ur hér í vin nunni og ég var s kikkuð til a ð klæða m ig svona. E n burtséð f rá því að fá alls kyns eitrað ar athugas emdir um hvort búni ngurinn m inn sé í stíl við Guðmund í Byrginu e r ég stolt y fir því að v era eins og Indy því h ann er hinn ful lkomni kar lmaður fyr ir mér. Ha nn var mín fyrsta san na hetja, og h ann brædd i mitt unga hjarta þeg ar hann ba rðist við na sista og rannsak aði egypsk grafhýsi í Leitinni að týndu örk inni. Er mö gu- lega til kar lmannlegr i stíll en hr ár og þvældu r safari stí llinn hans Indys? Hv er getur st aðist örlíti ð sveittan og rykugan æ vintýra- mann sem þar að auk i er með svipu? Ef l itið er á he rratískuna næsta hau st, eins og sést hér við hliðina , er ég alls ekkert frá því að tísk uhönnuðir séu búnir að gefa me trómenn, „ bling“- menn og ro kkara upp á bátinn en hafi í stað fengið innb lástur bein t frá Indiana Jo nes. Kvikm yndir hafa alltaf áhrif á tísk u og öfugt og það getu r varla verið tilviljun a ð sjúskað b rúnt leður, kakí efni og hat tar séu að koma svona ster kt inn. Og það þarf lí ka sanna karlmenn t il að bera b úninginn. Þ ýðir ekkert að s víkjast und an og vera rakaður og rakspírabo rinn frá to ppi til táar með litað hár og í ve l pússuðum skóm. Nei , við stelpurnar viljum nún a smá skeg grót, hörkulegt fas og föt s em segja o kkur að þið séuð tilbún ir að klífa fjöll, berja st við nasis ta og glíma v ið snáka. Þ að er samt undarlegt hvaða týpu r af íslensk um karlmö nnum hafa reynt að ti leinka sér Indy-lúkki ð með misjöfnum árangri. F yrrnefndu r Guðmund ur kann að de ila með Ind y ástríðu h ans á höttum, dý flissum og svipum en þetta er samt svo k olrangt all tsaman hjá honum. Sv o eru ákveðn ir menn in nan blaða- og mennin g- arstéttann a sem hald a líka að ha tturinn sve ipi þá ævintýr alegum ljó ma. O, nei, Indy-lúkk ið er greinilega vandmeðfa rið og kref st fullrar nærgætni. Ég held að það væri svakalega fín byrjun fyr ir stráka a ð finna hin n fullkomn a brúna leðurjakka , sem má a lls ekki gla nsa og líta út fyrir að vera nýr, e itt stykki f lottar og ek ki of þröng ar kakíbuxur, ögn fráhn eppt skyrt a og smart uppreimað a saharask ó. Hatturin n má senni lega bíða. Sannur karl maður 8SJÓV Á KVENNAH LAUP ÍSÍ TAKTU ÞÁT T! Æðislega h æla í húð- lituðum tón frá MiuMiu , frá Sævari K arli. Sumarjakka fyrir strákana í retro-stíl frá Bernhard W il- helm. Fæst í Belleville. Geggjaðan glamúrkjól frá Gaspard Yur ke- vich. Frá Kro n- kron, Lauga vegi. Sæta græna flauelsskó með bandi um ökklann frá Melissa. Frá Kron, Lauga vegi. > TÍSKUFRÉ TTIR VIKUN NAR Hermès me ð í baráttun ni gegn eyðni Frá o g með miðj um júní- mánuði ver ður fáanleg t herra- bindi frá fra nska tískuhú sinu Hermès sem styrkir bará ttuna gegn eyðni. Silkibindið er með litlum rauðu m borða og leyni- vasa á bakh liðinni þar s em er hægt að lauma e inu stykki ve rju inn í. Skilaboðin e ru skýr, verj ið ykkur. Bindið heiti r „Life in a P ocket“ og allur ágó ði af sölunn i fer til eyðnisam taka. OKKUR LANGAR Í… SÍGAUNAST ÍLLINN Síðu r jakki og flau elsbuxur hjá i fyrir ofan o g hægri. Snillinguri nn breski Alexander McQueen virðist haf a orðið fyr ir miklum áhrifum f rá spagettí-ve strum í an da Clint Ea stwood fyr ir haust og vetur 200 8. Fyrirsæ tur gengu niður palla na með kú rekahatta og mexíkó skar slár v ið jarðarli ti og kakí- buxur. Kúrekaáhr ifin mátti sjá víðar, t il dæmis v oru leðurb uxur í forg runni hjá Gucci, sem reynd ar sótti lík a innblástu r til sígaun a Austur-E vrópu, og h já Etro vo ru argentínsk mynstur o g jarðarliti r einnig m jög áberan di. Segja m á að tíska n hafi ekki ve rið jafn kar lmannleg í mörg ár og að hetjur hvíta tjalds ins, allt frá Zorro til In diana Jone s, endurspe glist í hön nun helstu stjarna tís kuheimsin s um þessar mundir. - amb HÖNNUÐIR SÝNA ÆVIN TÝRALEGA HERRATÍSK U FYRIR NÆ STA HAUST Eastwood hitt ir Jones BLANDA Hé r eru þrjú mismunand i mynstur í gangi hjá Et ro. SUÐUR-AM ERÍSK MYNSTUR F alleg skyrta frá Alexand er McQueen fyrir haust/v etur 2008. KÚREKI Gam aldags lúkk h já McQueen . ARGENTINA Flottur poncho og kúreka- hattur hjá d r GAUCHO Khaki- buxur og hattur hjá McQueen. ST ÍL L 50 VEÐRIÐ Í D G Viggo Mortensen er leikari, málari, skáld og tónlistarmaður, og opnar sýningu í dag í Ljósmyndasafni Reykjavíkur. MARGT TIL LISTA LAGT HELGARVIÐTAL 28 30 EKKI Í BOÐI AÐ KLÚÐRA Akureyringurinn Atli Örvarsson hefur samið tónlist við fjórar Hollywood-kvikmyndir sem verða frumsýndar á þessu ári. 42 JARÐSKJÁLFTI Veggklukkan í koníaksstofunni að Þelamörk 1 í Hveragerði geymir vitneskju um það hvenær skjálftinn stóri á fimmtudag reið yfir. Gangverkið stöðvaðist klukkan 15.48, og hefur ekki farið af stað síðan. Guðmundur M. Þórðarson og Halldóra Þórðardóttir virtu fyrir sér óreiðuna á heimili sínu, nýkomin heim af fjöldahjálpar- stöðinni í Grunnskólanum í Hveragerði. Hjúin eru miklir safnarar, og að sögn Guðmundar á hann um sjötíu styttur af öllum stærðum og gerðum frá öllum heimshornum, sem hver kostaði hundruð þúsunda króna. Einungis nokkrar þeirra reyndust laskaðar. Engin þeirra fjölmörgu mynda og styttna sem finna mátti í húsinu af Jesú Kristi hafði hins vegar fallið niður á gólf. „Við erum miklir vinir,“ sagði Guðmundur. „Ég er ekki mikill guðs maður, en ég er mikill Jesúmaður.“ Hjónin voru á leið frá Hvera- gerði, þar sem þau höfðu fengið inni hjá ókunnugu velvildarfólki í Hafnarfirði. - sh Skjálftinn skemmdi gangverk: Jarðskjálftinn stöðvaði tímann 15.48 Klukkan í koníaksstofunni stóð af sér skjálftann, þótt gangverkið hefði gefið sig. Klukkan var þó meðal fárra muna í herberginu sem ekki endaði á gólfinu. „Þetta er gríðarlegt tjón – alveg gríðarlegt eftir 60 ára hjónaband,“ sagði Guðmundur. JARÐSKJÁLFTI „Nú gengu fjarskipt- in afskaplega vel og það er að þakka þessu nýja Tetra-kerfi sem allir viðbragðsaðilar eru komnir með,“ segir Björn Bjarnason dómsmálaráðherra. Björn segir upplýsingar hafa greiðlega komist til allra sem unnu á jarðskjálftasvæðinu. Í ljós hafi komið að ákveðið bil sé milli fjarskipta þeirra sem eru með Tetra-kerfið og hinna sem ekki hafa slíkan búnað. Fjarskipti við þá sem voru inni á sjúkrahúsinu á Selfossi rofnuðu á meðan þeir sem voru á sjúkra- bílunum voru í sambandi. Ríkisstjórnin ákvað á fundi sínum í gær að veita fé til þess að hægt væri að tengja sjúkrahúsin inn á Tetrakerfið. - ovd Sjúkrahúsin tengd Tetra-kerfi: Öll fjarskipti gengu afar vel JARÐSKJÁLFTI Lífið á Suðurlandi er óðum að komast í rétt horf eftir að hafa, eins og jörðin sjálf, farið rækilega úr skorðum á fimmtudag. Í gær sneru íbúar Selfoss og Hvera- gerðis aftur til síns heima, eftir að hafa margir hverjir dvalið í fjölda- hjálparstöðvum eða öðrum bæjar- félögum um nóttina. Við tók tiltekt og undirbúningur fyrir næstu átök, lagfæringar á húsum og viðræður við tryggingafélög. Tryggingafélög eru í viðbragðs- stöðu og hafa flest lengt afgreiðslu- tíma sína um helgina. Sum hafa opnað tímabundnar þjónustumið- stöðvar í bæjunum sem urðu verst úti. Viðlagatrygging Íslands bætir tjón á húsum og innbúi hafi það verið brunatryggt. Geir H. Haarde forsætisráð- herra og Ingibjörg Sólrún Gísla- dóttir utanríkisráðherra komu á skjálftasvæðið í gær, funduðu með yfirvöldum á staðnum og skoðuðu tjón. „Ég er búin að átta mig á því eftir heimsókn á lögreglustöðina hversu mikil mildi það er að ekki fór verr,“ segir Ingibjörg. Hún er ánægð með viðbrögðin. „Mér sýn- ist að það hafi allir verið mjög reiðubúnir að takast á við þetta verkefni og að það sé unnið mjög vel. En framhaldið er aðalatriðið, að starfið renni ekki út í sandinn.“ Geir tekur undir þetta. „Mér sýnist að viðbrögðin hafi verið mjög markviss og fumlaus af hálfu allra þeirra aðila sem takast á við þetta. Það er mjög ánægjulegt að sjá að þetta kerfi er allt saman að virka.“ - sh / sjá síður 4, 6 og 38 Sunnlendingar búa sig undir næstu átök Íbúar á Suðurlandi eru að jafna sig á áfallinu sem fylgdi skjálftanum á fimmtu- dag. Flestra bíða miklar lagfæringar á heimilum og viðræður við tryggingafélög. FR ÉT TA B LA Ð IÐ / V A LL I
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.