Morgunblaðið - 06.12.2006, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 06.12.2006, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 6. DESEMBER 2006 27 stálflek- t.d. vöru- sgöng- fnast pt, sett ftir eðli ngna. yfirverk- r við stefnt að því að frágangur aðrennslisgang- anna taki fimm mánuði. „Takmark- ið er að vera tilbúin með göngin í maí svo við getum hleypt á þau vatni og prófað vélar upp úr því. Tíminn er knappur og það er mjög klemmt að ná þessu á 5 mánuðum. Það er reiknað með að setja inn fjórar sérstakar lestalengjur sem eiga að vinna þetta á einu bretti á fjórum stöðum, fyrir utan smærri vinnustaði þar sem gerðar verða m.a. steingildrur.“ Hin mikla lengd gangahlutanna sem Impregilo hefur verið að vinna í undanfarið er með því mesta sem gerist í heiminum. Þetta segir Jó- hann Kröyer, verkefnisstjóri Landsvirkjunar gagnvart ítalska verktakanum. Afar erfitt sé að flytja búnað og mannskap fram og til baka um allt að 14 km löng göng þar sem vatnsagi sé yfirgengilegur og erfitt um allt aðgengi. Þá hafi hin mikla lengd færibandanna sem fluttu bergmulninginn út á safn- hauga frá borunum skapað vanda- mál. Færiböndin frá aðgöngum 2 við Axará voru orðin um 24 km löng og í aðgöngum 1 á Teigsbjargi um 32 km. Eftir því sem þau lengist slitni þau fljótar og gefi sig. Risaborarnir eru hörkutæki „Impregilo var mjög snjallt að nýta sér að rafmagnið var ókeypis fyrir verktakann og nota færibönd í göngum, út á malarhauga og á stífl- unni,“ segir Jóhann. „Mér vitanlega eru afskaplega fá göng í heiminum lengri en þessi. Það reynir gíf- urlega á vinnuna við gangagerðina og fráganginn þegar þetta er orðið svona hrikalega langt, því það er svo erfitt að koma að tækjum. Bor- arnir sjálfir eru hörkutæki. Það er svo mikill rafbúnaður í þeim og þeir hafa verið að vinna í mjög blautu umhverfi þannig að þeir hafa staðið sig mjög vel og eru feikilega öfl- ugir. Þessir borar eru amerískir, frá Robbins, og fyrstu borarnir í heiminum með 19 tomma skera, en áður voru menn mest komnir í 17 tommur. Tækin eru feiknavel hönn- uð og spyrnur og tjakkar öflug. Þess vegna gátum við komist úr vandræðunum í misgengjunum í fyrra, þá sat borhausinn fastur í berginu en unnt var að spyrna bornum aftur á bak og hægt að steypa upp stóran tappa framan við borinn. Það þurftum við að gera í þrígang til að komast í gegnum þetta erfiða svæði undir Þræla- hálsi,“ segir Jóhann. Að jafnaði hafa um 110 manns starfað við TBM 3, en áhöfn hans var 50 manns og var unnið á þrí- skiptum vöktum allan sólarhring- inn. Borinn hóf ferð sína 19. desem- ber í fyrra og hafa 275 þúsund rúmmetrar af bergmulningi verið fluttir frá bornum með færiböndum út á malarhauga. TBM 3 hefur not- að um 3 MW af raforku á klukku- stund að meðaltali. Mikill vatnsagi er í göngunum eða allt að 1.200 l/ sek. síðasta verkefni risabora hluti Jökulsárganga u til stefnu við rennslisganga Morgunblaðið/Steinunn Ásmundsdóttir ennslisgöngunum í gærmorgun. Er þá lokið árahnjúkavirkjunar í Fljótsdal. undsdóttir ao Chun. undsdóttir Eftir Andra Karl andri@mbl.is „OFT ER sagt að atvinnulífið geri ekkert til að koma í veg fyrir lofts- lagsbreytingar og það er án hiks að ég segi að það sé endemis vitleysa, það sjáum við af öllum gögnum,“ sagði Dr. Nick Campbell, formaður nefndar Evrópusamtaka atvinnu- lífsins (UNICE), og bætti því við að hann hefði síðast þurft að verja mál sitt á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem fram fór í Nairobi í Kenía í sl. mánuði. Campbell hélt er- indi á morgunverðarfundi Samtaka atvinnulífsins, sem fram fór á Grand Hóteli í gærmorgun, ásamt Jóni Karli Ólafssyni, forstjóra Icelandair group, og Árna Magnússyni, for- stöðumanni orkumála hjá Glitni. Fyrirtæki innan ESB stæðu sig vel í því að minnka útblástur gróð- urhúsalofttegunda, t.a.m. með því að innleiða nýja tækni í framleiðslu sinni, sagði Campbell meðal annars. Hins vegar væri ekki gott að segja til um hvort raunverulegur árangur hefði náðst í baráttunni gegn lofts- lagsbreytingum, mikið þyrfti að gera á næstu árum og fram undan væru m.a. afar strembnar viðræður um hvað tæki við árið 2012 – eftir að fyrsta samningstíma Kyoto-bókun- arinnar lyki. Hann sagði engar mik- ilvægar ákvarðanir hefðu verið teknar á loftslagsráðstefnunni en taldi að nálgunin yrði töluvert frá- brugðin því sem var í Kyoto-bókun- inni frá árinu 1997. Ekki vandamál sem hægt væri að leysa á stuttum tíma Campbell sagði að búist væri við skýrslu um hvert ESB stefndi í loftslagsmálum á næsta ári og benti á ýmsa þætti sem UNICE taldi að yrði að hafa í huga þegar kæmi að því að ákveða hvaða leið yrði farin. Sagði hann m.a. að nú yrði að fara að horfa til lengri tíma en gert hefði verið. „Loftslagsbreytingar eru ekki vandamál sem við getum leyst á stuttum tíma. Við getum náð ár- angri á stuttum tíma en við náum ekki að leysa vandamálið,“ sagði Campbell og bætti við að auk þess væri ljóst að ESB gæti ekki unnið sigur í baráttunni gegn loftslags- breytingum. Hann sagði að ríki inn- an sambandsins ættu um 14% hlut- deild í útblæstri gróðurhúsategunda en með örum vexti annarra ríkja yrði sú tala komin niður í um 10% árið 2015. ESB gæti því aðeins leikið hlutverk í baráttunni sem yrði að huga að sem alþjóðlegri. Í því sambandi minntist Campbell á að hætta væri á því að efnahags- lífið í Evrópu myndi bera skaða ef til þess kæmi að aðeins nokkur svæði heimsins væru með strangar reglur um losun gróðurhúsalofttegunda. Þá kæmi til þess að fyrirtæki flyttu starfsemi sína þangað sem reglur væru ekki jafn strangar. Hann sagði atvinnulífið, og sér í lagi iðnaðar- starfsemi, þurfa á því að halda að markmið væru sett til lengri tíma og endurskoðuð ef til kæmu nýjar tæknilegar og vísindalegar lausnir. Campbell, sem sinnir auk for- mennsku UNICE starfi umhverfis- stjóra hjá alþjóðlega efnavörufyrir- tækinu Arkema SA, fór stuttlega yfir stöðuna í loftslagsmálum eins og hún er núna og sagði Kanada og Japan til að mynda standa sig afar illa við að framfylgja skyldum Kyoto auk þess sem ríkin væru frekar á móti auknum verndaraðgerðum. Þróunarlöndin sagði Campbell að væru á móti umræðum um ákveðna áfanga í loftslagsmálum en talið væri að 2/3 af þeirri aukningu sem yrði á orkuþörf til ársins 2030 kæmu frá þróunarlöndunum. Spáð var að orkuþörfin ykist um allt að 60%. Meðal þess sem Campbell taldi að yrði að gera var að hefja viðræður við þau þróunarlönd sem mest los- uðu af gróðurhúsalofttegundum, fá þau til að taka þátt í alþjóðlegri verndum loftslagsins. Auk þess þyrfti að auka verulega fjárveitingu ríkja til rannsókna, þróunar og kennslu til að ráða bót á vandanum. Gríðarleg sóknarfæri að finna í jarðvarma Árni Magnússon kynnti starfsemi í tengslum við endurnýjanlega orku en Glitnir vonast eftir að verða í far- arbroddi í fjármagnsþjónustu vegna verkefna við endurnýjanlega orku á næstu árum og áratugum. Helst er horft til og lögð áhersla á jarðvarma en einnig litið til verkefna tengdra vindorku, sólarorku og vetni. „En á síðustu sex til níu mánuðum höfum við þrengt sjónsviðið að jarðvarma,“ sagði Árni og vísaði í tölur varðandi rafmagnsframleiðslu með jarð- varma. Þar stæðu Bandaríkin fremst í flokki með um 18 þúsund gígavatt- stundir (GWh) en Ísland væri í átt- unda sæti – og ekki miðað við höfða- tölu. Það væri ein ástæða þess að ákveðið var að einbeita kröftum bankans að jarðvarma. „Við höfum sérfræðiþekkingu til að byggja á og höfum eitthvað til að koma með að borði.“ Árni benti á að um 5% af virkj- anlegum jarðhitasvæðum í heimin- um væru í notkun og í rafmagns- framleiðslu alls framleiddar um 52 teravattstundir (TWh) á ári með jarðvarma. Því væru sóknarfærin gríðarleg og gæti t.a.m. sú fram- leiðsla aukist í 1.000 TWh eftir fjór- tán ár. Enn meiri aukning gæti átt sér stað við upphitun húsa með jarð- varma og talið er að árið 2020 gæti verið hægt að nota 100 þúsund TWh en talið er að um 47 TWh séu not- aðar til upphitunar heimila í dag. „Það er aukin þörf fyrir endurnýj- anlega orku hvarvetna í heiminum. Hún er það sem allir eru að huga að um þessar mundir,“ sagði Árni. Um liðna helgi var opnuð íslensk- kínversk hitaveita í Xian Yang í Kína sem nýtir jarðvarma. Var um að ræða samstarfsverkefni kín- verska fyrirtækisins og íslenska fyr- irtækisins EnexKína en að því stóðu Orkuveita Reykjavíkur, Glitnir og Enex, sem er útflutningsvettvangur íslenskra þekkingarfyrirtækja í orkuvinnslu. Talið er að hitaveitan muni breyta lífsstíl íbúanna og lífs- gæðum til hins betra en þeir hituðu heimili sín áður með kolum. „Það er sú staðreynd að framleiðslukostnað- urinn er lægri en hjá öðrum end- urnýjanlegum orkugjöfum, s.s. vind- og sólarorku. Innan Evrópu- sambandsins eru möguleikar í orku- framleiðslu með jarðvarma meiri en vind- og sólarorku samanlagt,“ sagði Árni og benti á að innan ESB væru 12,8% raforku framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum. Hér á landi er hlutfallið hins vegar ná- lægt 100%. Loftslagsmál ofarlega á baugi Jón Karl Ólafsson gerði grein fyr- ir stöðu félagsins í loftslagsmálum sem hann sagði fyrirtækinu afar mikilvæg. Ekki síst vegna þess að Icelandair group gerði mikið út á ferðaþjónustuna og þyrfti að halda sínu orðspori. Hann sagði flugvélar félagsins t.a.m. með þeim sem þyrftu hvað minnst eldsneyti og að næsta gerð, Boeing 787, sem kæmi á markað ár- ið 2010, mundi draga úr orkunotkun um 20%. Jón Karl sagði auk þess ekki rétta leið farna með því að leggja svokall- aða umhverfisskatta á flugfélög, það gæti orðið til þess að draga úr möguleikum fyrirtækjanna á að fjárfesta í nýrri tækni til að minnka losun. Morgunblaðið/ÞÖK Markmið Dr. Nick Campbell, formaður UNICE, segir að langtímamarkmið verði að setja varðandi losun gróð- urhúsalofttegunda. Evrópusambandið geti ekki unnið sigurinn heldur þurfi aðstoð allrar heimsbyggðarinnar. Orkuþörf heimsins mun aukast um 60% Í HNOTSKURN »Campbell sagði verkefniðekki einskorðast við at- vinnulífið, heimilin og í raun hver og einn þyrfti að taka þátt. »Alþjóðasamtök flugfélagaákváðu að eigin frum- kvæði að minnka losun um 10% milli áranna 2000 og 2010. » Innan ESB eru 12,8% raf-orku framleidd með end- urnýjanlegum orkugjöfum. Á Íslandi er hlutfallið 99,9% og 99,2% í Noregi. „NÚ HÖFUM við lokið heilborun aðrennslisganganna, einu skrefinu enn í átt að því að fullgera Kára- hnjúkavirkjun,“ sagði Gianni Porta, yfirmaður Impregilo á Ís- landi, þegar risaborinn TBM 3 hafði brotist gegnum síðasta berg- haftið í göngunum. „Að ljúka heil- borun þessara 40 km löngu ganga er mikilvægur áfangi fyrir verk- kaupann og næsti áfangi að hleypa vatninu á göngin. Markmið fram- kvæmdarinnar allrar er jú að koma vatninu niður í stöðv- arhúsið.“ Heilborun kafla af Jök- ulsárveitugöngum er ólokið og segist Porta ekki búast við sér- stökum vandkvæðum, þó þar séu ákveðnar líkur á sprungum á nokkrum stöðum. „Þegar unnið er neðanjarðar er aldrei á vísan að róa með hvað verður á vegi manna.“ Porta segir borun að- rennslisganganna hafa einkennst af vatnsaga úr berginu. Hvert verk hafi sín ákveðnu vandkvæði og vatnið sé hér í aðalhlutverki. Þröngur tímarammi framkvæmd- arinnar hafi þó verið erfiðasti hjallinn og sé það ennþá. Nú er verið að taka TBM 2 í sundur í helli framan við TBM 3 og þegar búið er að bakka tvistinum út fer þristurinn í hellinn til sund- urtöku. Porta segir TBM 1 nú fara til Sviss í verkefni þar, TBM 2 í Jökulsárveitugöngin og þann þriðja hugsanlega til Hong Kong. Mikill áfangi B/7 %!: ( ,( " ( ,( & %&: +./0 "( /&:  : ': :( 1  !  223 /  ,  B/7 / #" # 4.  B/7 / : ++,. B/7 N  6#$ : #   '! %& 6( ( '! 6 : ' %& #: %& $ #& 0: % ( B/7 %!: ( O$  ( ,( %&: +/4 "( I O $ '  ' : D: '"0 B/7 %!: ( ,$ 1" (  & %&: +./ "( 1 $ # #: %& $ : D & '"0 $ . ' : : ' O & ' $ O$( + "" #& # ' : & # O: #: & 'D : %& $ : 0:#O $ D ( /&  0 # : 

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.