Fréttablaðið - 02.06.2010, Blaðsíða 4

Fréttablaðið - 02.06.2010, Blaðsíða 4
4 2. júní 2010 MIÐVIKUDAGUR AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hendrik Sigurðsson hendrik@frettabladid.is, Guðmundur Steinsson gudmundurs@365.is, Laila Awad laila@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is ALLT SÍMI 512-5402: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is, Henný Árnadóttir henny@365.is, Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5016: Sigríður Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynurs@365.is, Bjarni Þór Sigurðsson bthor@365.is, Benedikt Freyr Jónsson benediktj@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is, Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is GENGIÐ 01.06.2010 GJALDMIÐLAR KAUP SALA HEIMILD: Seðlabanki Íslands 213,8281 GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR 129,56 130,18 187,40 188,32 157,08 157,96 21,112 21,236 19,752 19,868 16,323 16,419 1,4233 1,4317 189,33 190,45 Bandaríkjadalur Sterlingspund Evra Dönsk króna Norsk króna Sænsk króna Japanskt jen SDR ALÞINGI Þingmenn allra flokka fordæmdu í gær árás Ísraelshers á tyrkneskt skip á leið með hjálpargögn til Gasa í fyrradag. Að minnsta kosti tíu manns voru drepnir og um sextíu eru taldir særðir eftir árásina. Utan- dagskrárumræða fór fram um málið á þingi í gær. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins standa ekki að ályktun sem aðrir flokkar sam- þykktu í utanríkismálanefnd vegna þessa í gær. Þar er utanríkisráðherra falið að meta hvaða úrræðum Íslendingar beiti gagnvart Ísrael. Slit á stjórnmálasambandi komi til greina. Eftir nefndarfundinn ræddu þingmenn árásina í utandagskrárumræðum að frum- kvæði Ögmundar Jónassonar, þingmanns VG. Ögmundur sagði að ríkisstjórninni væri styrkur að ályktun meirihluta utanríkis- málanefndar. Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra sagði ekki hægt að finna nægilega sterk orð til að lýsa verknaði Ísraelshers. Hann fagnaði ályktuninni og skjótum viðbrögðum utanríkismálanefndar. Ríkisstjórn Íslands legði mikla áherslu á að atburðurinn yrði notaður til að afla alþjóðlegrar samstöðu um að aflétta þeirri herkví sem fimmtán hundruð þúsund íbúum Gasa hefur verið haldið í síðustu þrjú ár. Rétt sé að skoða bæði viðskiptaþvinganir og slit á stjórn- málasambandi gagnvart Ísrael. „Mótmæli af þessu tagi, jafnvel hótun um slit á stjórn- málasambandi, skipta máli,“ sagði Össur. „Hvar munu Ísraelsmenn bera niður næst ef þeir telja öryggi sínu ógnað af hjálpar- gögnum og friðarsinnum?“ spurði Birgitta Jónsdóttir, Hreyfingunni. Einar K. Guðfinnsson, Sjálfstæðisflokki, sagði að árás Ísraelsmanna á skipalestina hefði verið forkastanleg. Enn og aftur hefðu Ísraelsmenn skaðað eigin málstað. Sjálf- stæðismenn vilji þó ekki eiga aðild að álykt- un utanríkismálanefndar því að í henni Slit á stjórnmálasambandi við Ísrael koma til greina Þingmenn allra flokka á þingi fordæma árás Ísraelshers á skip með hjálpargögn til Gasa. Sjálfstæðismenn eiga þó ekki aðild að ályktun annarra flokka þar sem segir að slit á stjórnmálasambandi komi til álita. Meirihluti utanríkismálanefndar Alþingis, þ.e. fulltrú- ar allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins, samþykkti eftirfarandi ályktun á fundi í gær: „Meiri hluti utanríkismálanefndar fordæmir harðlega árás ísraelska hersins á tyrkneskt skip í skipalest á alþjóðlegri siglingaleið með hjálpargögn til Gasa-svæðisins. Árásin er brot á alþjóðalögum. Það stríðir gegn réttlætiskennd manna, að hindra með ofbeldi að hjálpargögn berist fólki í neyð. Meiri hlutinn leggur áherslu á að mannréttindasáttmálar, samþykktir Sameinuðu þjóðanna og alþjóðalög verði virt í hvívetna í hertekinni Palestínu, á Gasa og Vesturbakkanum, að meðtalinni Austur-Jerúsalem. Meiri hlutinn ályktar að fela utanríkisráðherra, í samráði við utanríkismálanefnd, að skipuleggja ferð til Gasa-svæðisins og að Ísland standi að því að senda hjálpargögn til að aðstoða heimamenn og sýna þannig andstöðu við herkvína sem Ísraels- menn hafa sett á Gasa í trássi við alþjóðalög. Það er ólíðandi að í meira en hálfa öld hafi ályktanir Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi og sjálfs- ákvörðunarrétt palestínsku þjóðarinnar verið virtar að vettugi. Slit á stjórnmálasambandi við Ísrael koma alvarlega til álita og er utanríkisráðherra falið að meta, í samvinnu við aðrar þjóðir, hvaða úrræð- um verði beitt sem talin eru áhrifaríkust til að knýja á um breytingar í samræmi við alþjóðalög, svo sem alþjóðlegri samstöðu um viðskiptaþvinganir eða slitum á stjórnmálasambandi við Ísrael, beri önnur úrræði ekki ávöxt.“ Meirihluti utanríkismálanefndar fordæmir árásina Helsti forsprakki Hjólafærni á Íslandi hefur í tvígang verið rangnefnd í Fréttablaðinu að undanförnu og kölluð Stefanía. Hið rétta er að hún heitir Sesselja Traustadóttir. Það má geta þess að hún kallar Trek-hjólið sitt Stefaníu til heiðurs Fréttablaðinu. Illugi Gunnarsson var stjórnarmaður í peningamarkaðssjóði á vegum Glitn- is, ekki stjórnarformaður eins og sagt var í blaðinu í gær. LEIÐRÉTT VEÐURSPÁ Alicante Basel Berlín Billund Frankfurt Friedrichshafen Gautaborg Kaupmannahöfn Las Palmas London Mallorca New York Orlando Ósló París San Francisco Stokkhólmur HEIMURINN Vindhraði er í m/s. Hitastig eru í °C. Gildistími korta er um hádegi. 26° 20° 14° 19° 22° 16° 17° 17° 24° 23° 25° 31° 33° 20° 21° 19° 12°Á MORGUN Hæg austlæg eða breytileg átt. FÖSTUDAGUR Stíf A-átt syðst annars víða hægviðri. 13 11 11 12 10 10 8 7 5 10 7 7 6 53 7 3 5 4 3 4 4 16 5 14 14 16 12 11 16 14 14 17 16 20 20 1816 HLÝNANDI VEÐUR Flott veður á land- inu næstu daga og hitinn verður á uppleið fram að helgi. Á morg- un verður víða bjartviðri eða að minnsta kosti bjart á köfl um en skýjað syðra. Föstudagur- inn verður svipaður en hitinn mun lík- lega ná um 20°C norðaustanlands. Elísabet Margeirsdóttir veður- fréttamaður HESTAMENNSKA Formenn hesta- mannafélaga hér á landi krefj- ast þess að Matvælastofnun leiti þegar allra leiða til að koma í veg fyrir að hrossasjúkdómar berist hingað frá útlöndum. „Fundurinn telur að núverandi framkvæmd sjúkdómavarna sé verulega ábótavant,“ segir í ályktun sem samþykkt var á for- mannafundi Landssambands hestamannafélaga. Á fundinum var samþykkt ályktun þess efnis að skorað er á Matvælastofnun að láta rannsaka með hvaða hætti sjúkdómur sá sem herjar nú á íslenska hrossa- stofninn barst til landsins. LANDSMÓT Landsmóti hefur verið frestað um ár vegna pestarinnar. Formannafundur LH: Sjúkdómavörn- um ábótavant NEYTENDUR Neytendasamtökin segja sláandi að fyrirtæki sem veita svokölluð sms-lán markaðs- setji þjónustu sína með jafn ágeng- um hætti og raun ber vitni, svo stuttu eftir hrunið. Greinilegt er að mikil sam- keppni er milli fyrirtækja sem veita sms-lánin, segir á vef sam- takanna. Þau beiti ágengri mark- aðssetningu gegn veikum hópi neytenda sem auðvelt sé að freista. Samtökin sendu viðskiptaráðherra bréf vegna lánanna fyrir hálfu ári en hafa ekki fengið svar. - bj Ekkert svar um sms-lánin: Átelja ágengar auglýsingar felist skuldbinding um að Ísland slíti stjórn- málasambandi við Ísrael ef ekki kemst á friður. Þessari túlkun Einars hafnaði Siv Friðleifsdóttir, Framsóknarflokki, sem sagði að engin slík skuldbinding fælist í ályktuninni. Hún sendi hins vegar sterk og mikilvæg skilaboð frá þjóðþingi Íslendinga. peturg@frettabladid.is ÖSSUR SKARPHÉÐINSSON Utanríkisráðherra sagði að engin þjóð sæti jafnmikilli kúgun og Palestínumenn af hálfu Ísraela. Hann fagnaði samstöðu þingmanna um að fordæma árás Ísraelsmanna á skip með hjálpargögn. MENNING Jón Atli Jónasson, eitt af helstu leikskáldum þjóðarinnar, neitar að taka við öllum tilnefn- ingum til Grímunnar, íslensku leiklistarverðlaunanna, í ár. „Ástæðan fyrir þessu er einföld. Ég neita að viðurkenna núverandi verndara Grímunnar, forseta vorn, Ólaf Ragnar Grímsson,“ segir Jón Atli í yfirlýsingu sem hann hefur sent frá sér. Hann hvetur kollega sína til að slást í lið með sér og neita að þiggja tilnefningar: „Við getum ekki þegið verðlaun eða tilnefn- ingar úr hendi forseta hvers for- setatíð þarf rannsóknar og endur- skoðunar við.“ Jón Atli hefur meðal annars samið leikverkin Brim fyrir Vest- urport, Draugalest fyrir Leikfélag Reykjavíkur, Rambó 7 fyrir Þjóð- leikhúsið og er einn af stofnendum Mindgroup, evrópskra samtaka leikhúsfólks um tilraunakennda leiklist. Á síðasta ári leikstýrði hann einleik sínum Djúpinu í Borg- arleikhúsinu, en Baltasar Kormák- ur hyggst gera kvikmynd upp úr þessu leikverki Jóns Atla. Tilnefningar til Grímunnar verða kynntar á föstudag. - gb Jón Atli Jónasson ósáttur við að Ólafur Ragnar Grímsson sé verndari Grímunnar: Hafnar öllum tilnefningum DJÚPIÐ Ingvar E. Sigurðsson leikari og Jón Atli Jónasson, höfundur og leikstjóri. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.