Fréttablaðið - 02.06.2010, Blaðsíða 20

Fréttablaðið - 02.06.2010, Blaðsíða 20
MARKAÐURINN 2. JÚNÍ 2010 MIÐVIKUDAGUR2 F R É T T I R Versnandi fjárhagsafkoma Símans var eitt atriði sem áfrýjunarnefnd samkeppnismála tók tillit til þegar hún ákvað að lækka sektargreiðslu Símans vegna samkeppnisbrota úr 150 milljónum í 50 milljónir. Þetta kemur fram í úrskurði sem nefndin kvað upp nýlega. Þar er staðfest álit Samkeppniseftirlits- ins um að Síminn hafi brotið alvar- lega gegn samkeppnislögum gagn- vart fyrirtæki sem heitir TSC. Það selur internettengingar til íbúa á norðanverðu Snæfellsnesi. TSC taldi að óheimilt væri að bjóða þeim sem kaupa internet- tengingar frá Símanum ókeypis sjónvarpstengingar, eins og gert var. Einnig hefði Síminn neit- að að veita aðgang að sjónvarps- merki svo að dreifa mætti til Snæ- fellinga í gegnum dreifikerfi TSC. Þar hafði meðal annars verið brot- ið gegn skilyrðum sem sett voru við samruna Símans og Íslenska sjónvarpsfélagsins. Í 37. grein samkeppnislaga, þar sem fjallað er um stjórnvaldssekt- ir vegna brota á samkeppnislög- um, kemur ekki fram að lækka megi sektirnar vegna versnandi fjárhagsafkomu fyrirtækja. - pg Tugmilljóna sekt B A N K A B Ó K I N Samanburður á vaxtatöflum bankanna Miðað er við 250.000 króna innlegg og sem skemmsta bindingu. AMarkaðsreikningur bundinn í tíu daga. BAð auki er 3% viðskiptagjald skuldfært mánaðarlega af heimild. CAð auki er 5% viðskiptagjald skuldfært mánaðarlega af heimild. DVaxtareikningur bundinn í sjö daga. EAð auki er 1,5% heimildargjald skuldfært mánaðarlega af heimild. FFer eftir því hvernig fyrirtækið er metið hjá MP. Aðeins eru greiddir vextir af nýttri heimild. GPM er bundinn í tíu daga. HEkkert heimildargjald. I0,25% úttektargjald Athugið að ekki er tekið tillit til árgjalds, sem getur fylgt yfirdráttarreikningum. Hæstu Yfirdráttarvextir Yfirdráttarlán innlánsvextir eru hæstir fyrirtækja Markaðsreikningur 4,30%A 13,85%B 13,50%B Vaxtaþrep 5,05% 13,75%C 13,50%C Vaxtareikningur 5,60%D 14,00%E 14,00%E MP Sparnaður 12,05 til 3,95% 13,55% 13,55% F PM-reikningur 13,65 til 5,15% G 14,10% 15,40% H Netreikningur 5,30% I 14,50% 14,70% Sparnaðarreikningur 4,50% 12,00% 12,00% SAMKEPPNI Síminn þarf að greiða 50 milljónir í sekt vegna samkeppnis- brota gegn litlu netþjónustufyrirtæki á Snæfellsnesi. Bankasýsla ríkisins er að taka á sig mynd og hefur ráðið þrjá nýja starfsmenn: tvo hagfræðinga í eignastýringu og einn bókasafns- og upplýsingafræðing. Bankasýslan var stofnuð um síð- ustu áramót og fer með eignarhluta ríkisins í viðskiptabönkunum þrem- ur. Eignir í stýringu hjá stofnuninni nema nú í kringum 190 milljörðum króna. Starfsmenn eru fjórir, með forstjóranum. Elín Jónsdóttir, forstjóri Banka- sýslunnar, segir það verða ærin verkefni fyrir fjóra starfsmenn að sjá um allt eignasafnið, ekki síst þegar eignarhlutar í sparisjóðum færast undir stofnunina. Fimm sparisjóðir hafa óskað eftir fram- lagi ríkisins og viðbúið að þeir fær- ist í hendur Bankasýslunnar. Óvíst er hverjir fara með eign hins op- inbera í Byr sparisjóði, sem færð- ur hefur verið inn í hlutafélag, og Sparisjóðinn í Keflavík sem ríkið tók yfir í enda apríl. „Þetta er í ferli hjá Fjármála- ráðuneytinu. Við vitum satt að segja ekki til hvers sú vinna mun leiða. En við verðum að vera búin undir að taka við auknum verk- efnum,“ segir Elín. Ekki er gert ráð fyrir sparisjóðunum í núver- andi greiningu á umfangi Banka- sýslunnar. „Að mínu mati er þessi starfsmannafjöldi algjört lágmark til að sinna þeim verkum sem okkur eru falin,“ segir forstjórinn. - jab Bankasýslan brettir upp ermar • Hagstæðar afborganir • Söluaðilar geta valið um lán með breytilegum vöxtum eða vaxtalaus • Söluaðilar greiða ekkert þjónustugjald af Kortalánum • VALITOR greiðir út til söluaðila annan virkan dag eftir að sala fer fram FYRIRTÆKJALAUSNIR VALITOR • Laugavegi 77 • 101 Reykjavík • fyrirt@valitor.is • www.valitor.is Óli Kristján Ármannsson skrifar Menntað fólk vantar til starfa á þeim sviðum þar sem fyrirséð er að vöxtur verði hvað mestur næstu ár. Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Marorku, segir að nú sé tíminn til að mennta fólk í hönnun og tækni. „Með því að taka höndum saman við hið opinbera í endurmenntun ungs atvinnulauss fólks er unnið bæði á atvinnuleysi og skorti á hæfu starfsfólki,“ segir hann. „Gífurlegar umbreytingar eru að eiga sér stað í atvinnulífinu. Almennt áttar fólk sig ekki á því að hugverkaiðnaðurinn stendur undir 21 prósenti af útflutningi þjóðarinnar,“ segir Jón Ágúst og segir nauðsynlegt að horfast í augu við að hér sé mikið af fólki með grunnþekkingu í atvinnulífi sem sé að hverfa. Hann var í gær á evrópskri ráðstefnu í Dan- mörku með kynningu á átaki iðnaðarins og hins op- inbera við að búa til störf í hönnunar og tæknigeira. „Danirnir sögðu við mig að við værum að fara í gegn um alveg sama feril og Danmörk gerði þegar land- ið hvarf frá landbúnaðaráherslum í að vera tækni- land,“ segir Jón Ágúst, en á ráðstefnunni benti hann á að atvinnuleysi væri hér nú 7,6 prósent að meðal- tali og 16,4 prósent meðal ungs fólks. „Við notum 28 milljarða í atvinnuleysisbætur sem greiddar eru úr iðnaðinum og komum þess vegna með tillögu um samstarf við ríkisstjórnina um stór- fellda endurmenntun á þessum hópi til þess að við getum komið honum inn í ný störf.“ Núna segir Jón Ágúst þjóðina færast frá því að vera sjávarútvegs- og frumframleiðsluþjóð yfir í að áhersla aukist á hönnun og tækni. „Fólkið sem er á atvinnuleysisskrá hefur ekki rétta bakgrunn- inn í þann geira. Við viljum endurmennta og endur- þjálfa 15 þúsund manns og nota þessa 28 milljarða í nýtt nám og menntun þannig að þetta fólk geti geng- ið inn í ný störf sem til verða á markaði.“ Þá efast Jón Ágúst ekki um að vinna verði til handa fólkinu. „Á ári hverju verða að lágmarki til þúsund til tvö þúsund störf í þessum geira. Hér er hruninn ákveðinn iðnaður og við verðum að byggja upp nýjan og okkur er farið að sárvanta fólk í hugverkaiðnað- inn. Það er eitthvað skrýtið við samfélag sem vantar fólk í vinnu en er með marga á atvinnuleysisskrá.“ Gunnar Guðni Tómasson, forseti verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík, tekur undir að hér sárvanti fólk menntað á ákveðnum sviðum tæknimenntunar. Í uppsveiflu hafi verið hægt að sækja menntað fólk til útlanda, en eftir hrun sé landið tæpast samkeppn- ishæft. Sérstaklega segir hann skorta fólk menntað í véla- og tölvuverkfræði, byggingarverkfræðinga vanti ekki. „Við þurfum fólk í framleiðslutengdar tæknigreinar.“ Miklu fleiri þarf að mennta í tæknigeira Iðnfyrirtæki vilja endurmennta ungt og atvinnulaust fólk svo það nýtist til starfa þar sem uppbygging á sér stað. Tölvu- og vélaverkfræðinga vantar. Breytingar kalla á öðruvísi menntun. 20 til 29 ára menntaðir í stærðfræði, vísindum og verkfræði.* Land Fjöldi Frakkland 20,7 Finnland 18,8 Írland 18,7 Bretland 17,5 Danmörk 16,4 Japan 14,4 Svíþjóð 13,6 Ítalía 12,1 Rúmenía 11,9 Þýskaland 11,4 Spánn 11,2 Ísland 10,2 Bandaríkin 10,1 Noregur 9,3 Holland 8,9 Malta 7,1 *Fjöldi af hverjum þúsund einstaklingum. Samanburður við valin ríki. Heimild: Eurostat. F J Ö L D I T Æ K N I M E N N T A Ð R A „Við vinnum vel saman. Það sem við gerðum með Teton kom vel út og því ákváðum við að fara dýpra inn í stýringuna,“ segir Styrmir Guðmundsson sem ásamt Ragn- ari Páli Dyer hefur gengið til liðs við MP Banka um sjóðastýringu rekstrarfélags sjóða bankans. Þeir munu jafnframt eiga hlut í rekstrarfélaginu. Styrmir og Ragnar hófu störf hjá Straumi Burðarási 2007 en hafa rekið vogunarsjóðinn TF- 2 í samstarfi við fjárfestingafé- lagið Teton frá því skilanefnd tók Straum yfir í fyrravor. Í stýringu hjá sjóðum MP Banka eru milli átta og tíu millj- arðar króna. Styrmir segir markmiðið að stækka sjóðina og bæta úrvalið. „Það eina sem er í boði nú eru ís- lenskir vextir; innlán, skuldabréf, peningamarkaðsskjöl og milli- bankaafurðir auk þess sem mark- aður er að myndast fyrir valrétti og skiptasamninga,“ segir hann. - jab Reynsluboltar stýra sjóðum MP Banka Banki Eignarhluti Nýi Landsbankinn 81,33% Arion banki 13% Íslandsbanki 5% * Heimild: Bankasýsla ríkisins E I G N I R B A N K A S Ý S L U R Í K I S I N S *
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.