Fréttablaðið - 12.09.2012, Blaðsíða 28

Fréttablaðið - 12.09.2012, Blaðsíða 28
12. september 2012 MIÐVIKUDAGUR4 Óskast keypt KAUPUM GULL og aðra eðalmálma gegn framvísun persónuskilríkja. Sigga & Timo Linnetsstíg 2, 220 Hafnarfjörður S. 565 4854 www.siggaogtimo.is KAUPUM GULL - JÓN & ÓSKAR Kaupum gull til að smíða úr. Spörum gjaldeyri. Heiðarleg viðskipti. Aðeins í verslun okkar Laugavegi 61. Jón og Óskar - jonogoskar.is s. 552-4910. Gullsmiðja Óla Kaupum gull Kaupum allt gull og silfur á toppverði. Gullsmiðja Óla - Veltusundi 1, v/Ingólfstorg. 101 RVK. Sími 564 3248 Kaupi gull ! Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari, kaupi gull, gull peninga og gull skartgripi. Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt og illa farið. Leitið til fagmanns og fáið góð ráð. Uppl. á demantar.is í s. 699 8000 eða í Pósthússtræti 13 ( við Austurvöll ), Verið velkomin Frystigámur óskast 40ft frystigámur óskast, má vera beyglaður enn gangfær. Uppl. s. 897 1731 Til bygginga Harðviður til húsabygginga. Sjá nánar á www.vidur.is Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í símum 660 0230 og 561 1122. Verslun Nánari upplýsingar í s. 849 0698. Heilsuvörur Árangur næst með Herbalife. Frítt lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 Edda Borg Allar nýju HERBALIFE vörurnar fást hjá mér. Sólrún Ósk S. 891 9883 www. heilsufrettir.is/solosk Nudd NUDD OG HEILSA FÓTAAÐGERÐIR + SOGÆÐANUDD upp fyrir hné. Vönduð vinna, líkþorn fjarlægð, sveppagreining og hreinsun. Opið frá 12-18 alla virka daga nema sun. S. 823 8280. www.nuddogheilsa.is Fæðubótarefni Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ ismennt.is Kennsla Ódýr Stærðfræðikennsla Hagfræðinemi býður uppá stærðfræðikennslu fyrir grunn- og framhaldsskólanema. Upplýsingar í síma 8652731 eða 8652731@gmail. com Ökukennsla Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa við endurtökupróf og akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 7493. Heimilistæki Dýrahald Þessi yndislegu dvergschnauzer systkin eru til sölu. Þau eru fædd 4. júlí 2012. Þau eru með ættbók frá Hrfí. Þau eru búin að fá 1. sprautu. Systkinin eru tryggð hjá Vís. Uppl í síma 845-0009, Klara Fyrir veiðimenn Þverá í Borgarfirði Sjóbirtingsveiði í neðri hluta Þverár. Eingöngu fluguveiði frá 18. sept. - 30. sept. Uppl. í síma 848 2304. Húsnæði í boði Til leigu velbúið 70fm hús í Heklubyggð svefnpláss fyrir 9-11manns, fallegt útsýni. 30þús vikan, ath aðeins vikuleiga. Nánari upplýsingar í 898 8300 70,2 fm íbúð til leigu í hafnarfirði á 3 hæð í lyftuhúsi, stofa, hjónaherbergi, eldhús með uppþvottavél, bílgeymsla og geymsla í sameign. S. 6945802 Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulistinn.is eða hafðu samb. við okkur í s. 511 1600. Húsnæði óskast Looking for cabin to rent near Heiðmörk Oct/Nov/Dec. Electricity & heating req. James on 6983423 Atvinnuhúsnæði 51,6 m2 iðnaðarbil Nokkur bil af þessari fágætu og eftirsóttu stærð til sölu eða leigu. Lofthæð: 3,9 m. Hurð 3,6 m. Facebook/Steinhella 14. S: 660-1060 og 661-6800 Geymsluhúsnæði Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mótorhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176. Geymslur.com Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464 www.geymslaeitt.is Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. S: 564-6500. Gisting Atvinna í boði Nonnabiti Starfsmaður óskast í Reykjavík og Kópavogi. Reyklaus. Æskilegt að geta hafið störf sem fyrst. Ekki yngra en 18 ára. Upplýsingar í s. 899 1670 eða sendið umsókn á nonnabiti@nonnabiti.is Öflug heildsöluverslun Óskum eftir að ráða starfsmann í afgreiðslu, nótuútskrift og önnur tilfallandi störf. Við leitum að duglegum starfsmanni, sem hefur áhuga á að vinna með fólki sem vill veita viðskiptavinum fyrirtækisins framúrskarandi þjónustu. Umsóknir sendist á netfangið: vinnukraftar@gmail.is Öllum fyrirspurnum verður svarað. Óskum eftir manni vönum hellulögnum, ekki verra ef viðkomandi er skrúðgarðyrkjufr. Uppl. í s. 698 0098 eða á stjornugardar@stjornugardar.is Verslunin Kvosin, Ingólfstorgi, óskar eftir framtíðar starfsfólki á fastar vaktir. Viðkomandi verður að vera 18 ára eða eldri, reyklaus og með mikla þjónustulund. Áhugasamir sendið uppl. og ferilsskrá á netfangið kjartan@ kvosin.is Óskum eftir fólki í úthringistarf á kvöldin, föst laun og bónusar. Áhugasamir sendi póst á erna@tmi.is Okkur vantar starfsfólk, íslenskumælandi, hjá fyrirtæki í matvælaframleiðslu í Hafnarfirði. Umsóknir sendist á svavar@gunnars.is Símabær óskar eftir að ráða heiðarlegan og lipran sölumann til starfa strax. Vinnutími 10-18 og annanhvern laugard. 11-15 Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á simabaer@gmail.com Veitingarstaður Panorama veitingarstaður óskar eftir þjón og aðstoðar kokk í morgunmat og kvöldmat. frekari uppl. panorama@ panoramaice.is eða 551 5800 / 691 1905. Einkamál ÓÐINSGÖTU 4 SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17. Netfang: fastmark@fastmark.is www.fastmark.is Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. PRIKIÐ BANKASTRÆTI Eitt elsta kaffihús landsins er til sölu. Góður rekstur og langur leigusamningur fylgir. Frábært tækifæri í veitingarekstri. Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali, gtj@fastmark.is Andarhvarf 11a 203 Kópavogur Falleg sérhæð með bílskúr Stærð: 159,4 fm Fjöldi herbergja: 4-5 Byggingarár: 2006 Fasteignamat: 34.950 Bílskúr: Já Verð: 42.500.000 Falleg og vönduð 4 til 5 herbergja efri hæð með sérinngangi og bílskúr. Einstakt útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöllin. Í íbúðinni eru þrjú góð svefnherbergi, rúmgóð stofa, fallegt eldhús með glæsilegu útsýni. Flísalagt baðherbergi ásamt gestasnyrtingu. Sér sjónvarpsrými og vinnuherbergi. Fallegar innréttingar. Gólfefni eru flísar og parket. Góð eign á frábærum útsýnisstað. Lind Þórarinn Jónsson Lögg. fast. hdl. Kristín Sölufulltrúi thorarinn@remax.is kristin@remax.is Hannes Sölufulltrúi hannes@remax.is Opið Hús Í dag 12. september kl 17:30-18:00 RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is 5107900 8244031 699 5008 Ingólfsstræti 21 101 Reykjavík Langtímaleiga Glæsilegt hús Stærð: 301,4 fm Fjöldi herbergja: 7 Byggingarár: 1903 Fasteignamat: 71.600.000 Verð: 500.000 RE/MAX LIND KYNNIR TIL LEIGU Í 2 ÁR Í SENN, LEIGUVERÐ 500.000KR Á MÁNUÐI: Einstakt einbýlishús með húsgögnum, sjónvörpum og öðrum húsbúnaði í miðbæ Reykjavíkur. Einstaklega fallegur arkitektúr. Stór og falleg afgirt lóð, 70-80 fm timburverönd, þrjú sér bílastæði. Mikil lofthæð, einstök staðsetning. Húsið er laust til leigu strax. Allar upplýsingar veitir: Hannes Steindórsson s699-5008 Lind Þórarinn Jónsson Lögg. fast. hdl. Kristín Sölufulltrúi thorarinn@remax.is kristin@remax.is Hannes Sölufulltrúi hannes@remax.is Til leigu RE/MAX Lind - Hlíðasmára 6 - 201 Kópavogur - Sími: 5107900 - www.remax.is 5107900 8244031 699 5008 ÍSLENSKA KAFFISTOFAN LEITAR AÐ KAFFIBARÞJÓNI Í FULLT STARF. Allt sem við viljum er metnaður, samskipta- hæfni, þjónustulund, heiðarleiki og jákvætt viðhorf til lífsins. Og að sjálfsögðu ástríða fyrir góðu kaffi. Sendu okkur umsókn ásamt mynd á atvinna@kaffistofan.is. Fasteignir Atvinna

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.