Morgunblaðið - 07.02.1971, Blaðsíða 3

Morgunblaðið - 07.02.1971, Blaðsíða 3
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 7. BEBRÚAR 1971 Sr. Árni Pálsson: Réttlæti Guðs og manna Matt: 20 1—16 HUGLEIÐINGAREFNI ofckair nú eru vealfcairruenininiir í vímgarðdmiuim, semn efcki þagru liauin. í MiuitifalM við íratmilagða vinmiu hiedldur efrtir gæzfciu húsbomdains, eemri engan srveifc þó uim uimsaimim laium. Þammlg opiniberar guð okfciur hiiminaríikd, serm strjórmaisit arf máð hains við ofckiur irniemmima. En hvermig er jarörílkiriu sttjórnað. Heirmurinn Jíður aí deiJrurm og hatri. Hanin slkirptdsit í Já en vodduig valda- og varmarrfcerfli sern hvent uim sdg reyndr að samtniíæra iarðarbúa utm að ráði þeir etefiniuinná miuini friðiur, jaínrétti og bleseum rrikja. Immbyrðis deilla svo þœr pjóðir, sern þessa hagsrniumahópa fyla %um það hver sé rétt kj&rin til þess að imarikB forystjuma. Imnan þjóðamma er svo eÆfcuir ákatft deiMt urn uitamrrrifcisstefmuma og hvaða ritkjasaonsteypium hver skiuUi fyflgja. Þá deila sitjóm og stjórnaramd- staða hverrar þjóðar u<m réttíiæíi giörða edmma og hvor srrjefni i áitit til jöfmiuðar ©g réttilsetis með þegnama. Ekíki er eim- atniguma heidur að finma meða! smœrri heiDda, þarr er deiOit un störf, og stéttir berjast harðri bairátitiu immbyrðis. Sam- búöairvamdimm er afltts staðar íyrár henidl Þessi uipptailminig er aiuðvitað hrá og óxjjákværm en þó eanigam veginn ósörin eí dærma má eftir opiíibenum rraá'l- og iréttaflliutmánigi. Stoortti þofflimimæði og röíkfestiu er arffl beirttt með báíd og bramdi. Sutrnir taika sér völdim tiíl stiórmar með mæt.ti púðurs og pendmga en aðrar þjóðdr, sem lemgina eru fcornmair i þró- unfjnmó iiáita þó artfcvæðajseðiildinin ráða úr- söirtrutm. Við iífum hér i Gýðiræðisþjóðtféiagd þar seim ölflrurm á að vera tryggt að haía mdg till hm&fs og slkeiðar og rúmlega það og er það etí tid villl mesta jaífmræðds- þjóðfélag 1 heirná,, jaflnvel þótit miðað sé við himar aiuðuigu iriaemdþióðir í Norð- ur-Evirópiu. Þó er hvorlki oMoar þjóðfeiaig né þeirra réttaiátrt ag vamitar rniíkið á að svo sé, m.a. fyrirfSmriast þar ajtvimiriiuileys- imgjar, sem bdða á torguim þess að vera iieiigðir tdH vimmiu. Hið rétttil&ita þjóðféiag fyrirfdmmst efclkii þo mörg keppi að þvi aið verða það. Eða hvenœr geitium við búdzrt við að sá jöfniuður méist, sem aQflir gerta særttt sig vdð og j'átast umdir fyrst við vifliuim ileyfa fióSM að mæila og mögla? Þegar þjóðféliög erru metiri eftitr rétt- teti þeérra þá er oítast áibt við tjám- imtgarfreflisi og freflsd þegmamma tdíl þess að afúa sér memmtunar, rétiUmda og starfs og, siðam þeirra flaiuma sem srtairf- ið vedrtir þeim tifl viðurvaeiris sér og sin- um. AMr þrá réttfliártt og friðsæflt jarðlSf þótt deilt sé tim stefmiur og ráð en án anda trúmenmslcu og hilýðmi við guð er- um við viðs fjarri þeim oskadraium. Slkiflmimgur á réttileerti himmarílkis er íörsemda þess að jarðrilki breytdst tdll baitnaðar. En hvaða samræimi er í rétt- 'lisatí himmariikis og þess réttílæiris, sem við keppum að i hinrum írýðfrjajllsiu lönd- iwri? Ætii Allþýðusambamd Isflands og B.S.R.B. heföi elklki eitthvað að athuga við framferði húsbónda vingarðsims ? Þar er emgim athiugasemd gerð við 12 srtumda vimmudag. Þá enu mwui ráðnir tifl vimnu afflt frá morgni tdll eflflefrtJU stumd- ar og að dagsveriki Jokniu eiga þeir þó ailfldr að þiggja sömru iarumdm. Sliikt sam- rýmist ekki þeirri vimmrumáflalöggjöf, sem taiim er vermda edmstaikldmigimm i rétt- airrikdnnu. Sarmt ber otkflcur að vdmma að þvi að verða sarnrverkamenm í rítki hirnnamna. Hvertndg má þetta verða? Hiimmardiki er afllls óslkyllt jarðmesikiu rd'M, sem háð er talkmöríkiumrum hims veilkfliumda og öfiuflörkoimina mamms, sem þrúgaður er aí öíiumd og afbrýði vegma þess að himmardíká er bordð uppi af fórm- artdi kærfleiíka aílmáttuigs 'guðs. Báðum þessum ríflcjum heyruori við tdll en þjótn- ustan við guð og rilki hams á að sflöWcva öfrumdina í brjösrtum olWkar svo við öðlumst þá auðmý'M siem ein er íær xxm að bæta jarðlifið. Þessu er himmar'iíki irlct segdrr Krisrtur í vimgarðssögunini og átf hemmd getum við numið þemmam Jærdóm: Okkur ber að vimma frá morgmd tifl kvöOids að sáiliatr- hjeill okkar eims og við ætlfcum hana fufll- korrnfllega skillið fyrdr vefl unmin verk En við eigum jatfmtframt að viðurkemma það í auðmýkt að við getium ekki krafdzit sálarheiifla og blessumar uimtftnam aðra merim þótt við vimmum medra og leggj- um harðar að okikrur em aðrir að ofckar eigim dómi. Him bezitu venk og Störf sem vdð vimm- um þrosfca ofclkrur og göíiga þvi aðeins að við vitum að fyrir þau edri öðflumst við efclki bflessiun og íriefllsajn, hefldur fyr- ir einsfciæra náð guðls föðar. Hamm 3lít.ur efclkd á stéttina eöa srtöðuma, fátæktima eða auðimm, þegar hanm greiðir laumdn að daigverfci liokmru. Þarr gagna eiklkd veg- tylflur eða mammilegt smjaður gaignvart þeim, sem koma sér á#»am og ffljóta ofan á í jarðlldí'imij, né heildur harðdr dómar um þá, setm troðast umdir. Svo segir i dönslku l'jóði, sem Magnús As- geinsson þýddi: Hún átti 10 anga 5 agnir, 5 smáða. En allflir með vextimum vittia sér ráða. Og edm fór að búa, og eimm fór d smiðj u úr eimmi varð niuddlækmir ektoert úr þriðju, edmm fór að verzla og efnaðist vefl, amnar fðr að strita og lapti daruða úr skei, og umdirr eimm var hiaðið, meðanj armar trróðst i svaðið . . . í»etrta kaflde, harða lögmáll .iarðfldfsims- þekkjum við atf raun, em lögmiáfl hirnma- rikds iýtiur aflflt kjærleitoa guðs og fyrir- gefamdi föðureflslkru hams. Við vittum efcki, hvort guð ætllast tdfl þess að aifflir memn verði jafndr i jarrðritoi, við vitum aðeins að hamm spyr ekki um sllfikt að dagsverki iokniu. Þá er það hjantað, sem umdir sliær og v'ilijS manmsims till þess að bjamgast íyrir máð hams, sam spurt er "uim. Ei við reynum að sjá jarðflfifið i þessu Itjósi þá er það efckert ófliifct ieikhúsi. Áður em sýmimg hefst þá eru leikararrjir hver öðrum likdr og jatfmir. Sdðam kflœð- ist einm ai öðrum þvi gervi, sem hon- um er ærtiað að túJka, Við sjáum hetfðar- mamndmm og þjómdmrL, hrottamm og fljúí- menmdð. Þegarr sýndmigu rýfciuT fefllur tjailtíið og memm atffcflæðast búminjgrum- tirtti og verða Mfcir atftutr. Eða barnið i vðggummd. Emigin sýnifleg- ur rniumur er par á bami auoimammsims og öireigams. En förjótflega hefst breyt- imgdm og oft varrir hún út litfið. Eimrutm er ætllað þetrta sætá og öðrum hirtt. ESi þessi leiksýmimig sem við köflflium flSí hum emdar aUtaf á sama hátt, dauðimm kietm- \vc og aíkilœðir ofckur skrúðanium og þá erum við a'ftur orðmir Mkir. Vistheimili í Arnarholti Rætt um uppbyggingu þess í borgarstjórn ætii a'<S veran innan borgarmark l urait að koma á afgÍTtu stvæði, BORGARSTJÓRN ræddi á ímincli símim sl. fimmtudag samþykkt heilbrigðismála- ráfts frá 22. janúar um upp- lbyggijigu visthcimilisins í Amarholti og framtíðarstarf- semi þess. Skiptar skoðanir turðu. um eðlilega staðsetB- ingu slíks heimilis og hvern- ig haga hæri framkvæmdum. Eradanlegri afgreiðslu máls- íns var frestað svo að unnt yrði að íhuga það frekar. Samþyfckt heilbrigðismáiaráðs er svohljóðandi: „Heilbrigðis- máiaráð Reykjavíkurborgar sam þy'kkir, að halda skuli áfram þeirri uppbyggingu, sem þegar er hafin í Arriarholti með það fyrir augum, að þar verði í fTamtiðÍTini rekið hjúkrunar- heimiíi fyrir andlega fatlað fólk rjymst og fremst, 100 til 120 eJnstafclimga. Heilbrigðismála- ráð samþykkir að stefna að því að hjúkrunarheimilið verði hluti af geðdeild Borgarspítalans og felur borgarlækmi að leita eftir viðurkenmingu ráðherra á heim iiinu samkv. sjúkTahúsalögum. Jafnframt felist heilbrigðismála ráð á tíllögur borgarlæknds um endurbætur á núveramdi rekístri i Arnarhoiti, eins og þær koma fram í greJíiargerð hans frá 14. i'amrúiar 1971." Ályktun þessi var samþykkt eamhljóða í heilbrigðismála- ráði, en Margrét Guðnadóttir eat hjá. Birgir ísleifur Gunnarsson Bagði, að undirbúningur þessa máls hefði verið margþættuT og m.a. hefði borgarlæknir samið greinargerð um málið. Þar kæmi ííam, að í Arnarholti dveldu Reykvikingar, sem ekki væru ejáifum «ér nógir, gætu ekki Béð um sig sjálfir og ættu ekki efjmleið með borgarbúum al- meTjrnt. Þatta væru Wistmemn með margvísleg vanheilindi oft ast af geðrænum toga spunnin. Vistmönnum hefði fjölgað á ára bilinu 1945 til 1970 úr 45 í 60. Tillögur borgariæknis um um bætur miðuðu að þvi að endur bæta húsnæði, emda væri verið að teikna nýbyggingu í þvi skyni. Einnig þyrfti að skapa aðstæður til fjölbreyttari vimnu vistmanna og samgöngux þyrftu að vera greiðari, enda væri nú verið að bæta úr því. Það væri markmiðið, að Arnarhoit yrði hjúkrunarheimili með iðjuþjálf un fynr andlega fatlað fólk á vegum geðdeildar BoTgarspital- ans. Birgir sagði síðan, að miklar umræðu.- hefðu orðið um stað- setningu heimilisins. Prófessor Tómas Kelgason teldi, að það anna í staðaTlegum tengsium við sjúkrahús, . Kari Strand, yfir- iæknir, legði hins vegar áherzlu á kosti þessarar fitaðsetningar. Bans hugmymd væri sú, að geð deiid BoTgarspítalana yrði rekim í þremur þáttum, þ.e. geðdeild Ín á sjálfum spítalanum fyrir bráðasjúkdóma, geðdeildin á Skóiavörðustíg til endurhæfing ar og geðdeiid í Arnarholti eem hjúkrunarheimiii fyrir langlegu sjúkjinga. Karl legði enmfremur áherziu á, að í Arnarholti væri nóg landrými til athafna og sem auðveidaði gæzlu og úti- vistarmöguleika. í mágremndnu væri að koma visir að landbúm- aðarstofnunum, sem vistmenin gætu unmið að einhverju leyti við. Heilbrigðismálaráð hefði fallizt á þessi sjónarmið yfirr- iæknisins. Ljóst væri, að geysilegur skortur væri á sjúkrahúsmæði af því tagi, sem reisa ætti í Arm arholti. Steínunn Finnbogadéttir eagð ist vera sammála ýmsum atrið- Framháld & Ws. 24. ~f*:£Vr;:::X::^?-^;:^;& Feröaúrvalið hjá UTSYN 15dagar Verð frá kr. 15 900,00 18 dagar Verð irá kr 23.000.00 18dagar — — — 23 500,00 Fargjald kr. 9.800,00 (má frannlengja) Verð frá kr. 15800,00 FERÐA-ALMAINIAK ÚTSÝNAR 1971 PÁSKAFERÐ: Kanarieyjar ÍTALÍA: Feneyjar, Lido, London SPÁNN: Costa Brava, London LONDON: Vinna í Englandi (til 19. september) NORÐURLÖND: Kaupmannahöfn með vikudvöl SPÁNN: Costa Brava, L.ondon NORÐURLÖND: Kaupmannahöfn með vikudvöl SPÁNN: Costa Brava, London SPÁNN: Costa Del Sol NORÐURLÖND: Kaupmannahöfn með vikudvöl SPÁNN: Costa Del Soi SPÁNN: Costa Brava, London SPÁNN: Costa Del Sol SPANN: Costa Del Sol SPÁNN: Costa Brava, London RÚSSLAND: Leningrad. Moskva, Yalta, Odessa, l.ondon SPÁNN: Costa Del Sol SPÁNN: ibiza — London GRIKKLAND: Rhodos, London SPÁNN: Costa Del Sol, London JÚGÖSLAVfA: Budva, London SPANN: Costa Del Sol SIGLING ÚiVI MIÐJARÐARHAF, London SPÁNN: Costa Del Sol — London ALLAR ÚTSÝMARFERDIR IMIED ÞOTUFLUGl! — SKIPULEGGIÐ FERD YÐAR TlMANLEGA! ÚTSÝNARFEŒÐ: ODYR EN I. FLOKKS! ÚDitRAR IT-FERDIR EINSTAKLINGA. — AL.LIR FARSEÐLAR OG HÓTEL Á l.ÆGSTA VERÐI. H8 dagar — — — 24500,00 (má framlengja) — — — 16 900,00 18 dagar — — — 25 500,00 15^—29 dagar — — — 12.500,00 (má framlengja) — — — 16 900,00 15^—22—29 dagar — — —- 14.500,00 18dagar — — — 26.500,00 8—15—22dagar — — — 15.500,00 8—15—22 dagar — — — 15 500,00 1l8 dagar — — — 27 500,00 l.ondon 18 dagar — — — 39 800,00 8—15—29 dagar — — — 15.500,00 19 dagar — — — 27 500,00 18 dagar — — — 32 000,00 22 dagar — — — 15 500,00 18 dagar — — — 27.500,00 15 dagar — — — 12 5QO.O0 15 dagar — — — 29 500,00 27. dagar — — — 23 000.00 FERÐASKRIFSTOFAN AUSTURSTRÆTI 17 — StMAR ZO-tOO/lZ^O. UTSYN

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.