Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAEKÐ, MIÐVIKUDAGUR. 21. MARZ 1973 ¦ 5 usetva FASTEIGNAVAL MHIMMUU SKOUlðRBHSTfG tt SfMAR 24647 & 25590 Parhús Pcrhús í Smáíbúðahveríi 5—5 herb. Bílskúrsréttur. Ný teppi á stofum og gangi. Eígr»in er í góðu lag'. Einbýlishús Eírrbýlishús í Au«urbaeniwn í Kópavogi. Húsiö er kjal'larí, hæð og ris, aWs 7 herb. rúmgott geymslurými. Bírskúrsréttur. — Skípti á 3ja—4ra herb. íbúð æskileg. Eignarskipti 6 herb. vönduð íbúð í Laugar- neshverfi í skiptum fyrir nýlegt, vandað einbýlishús. Höfum kaupanda að 3ja herb. íbúð í kjaftara eða ris*. Þorsteinn Júlíusson hrl Helgi Ólafsson, sölustj Kvöldsími 21155. SkólavörSustig 3 A, 2. hæð. Sími 22911 og 19255. Sérhœð bílskúr Tií sölu vönduð 4ra herb. hæð, um 100 fm í þribýNshúsi við róiega götu í Vogahverfi, bílskúr fyigir. Girt og ræktuð lóð, sér- hití, sérgangur. Eignarskipti Qlœsiíegar 3ja og 4ra herb. íbúð ir í tyftuihúsum. Fagurt útsými. Skhpti á stærra t. d. raðhúsum, góðar mrlHgjafir. 4ra-5 herb. íbúð á hæð við Laugamesi/eg. SuðursvaJiir, gott útsýnii. Ath. Hófum trausta kaupendur að 2ja—6 herb. íbúðum, rað- húsum, einbýlishúsum. Góðar útborganir. Kvöldsími 71336. Efnalaug til sölu Til sölu efnalaug í fullum rekstri á góðum stað. SKIP& FASTEIGNIR SKÚLAGÖTU 63 - ¦&¦ 21735 & 21955 Lóðarlögun Tílboð óskast í lóðarlögun og gerð bílastæða við hús- in númer 7—25 við Hjallabraut í Hafnarfirði. Otboðsgögn fást í skrifstofu vorri, Sóleyjargötu 17. HF. ÚTBOÐ OG SAMNINGAR. Hef til sölu mjóg athyglisverðar eignir. •^r 4ra herbergja íbúð í Ljósheimum. it 5 herbergja hæð við Digranesveg. T»V 6 herbergja hæð við Borgarholtsbraut. Upplýsingar í skrifstofu SiGURÐAR HELGASONAR, HRL, Þinghohsbraut 53, Kópavogi. Símar 40587 — 42390. 3ja herb. sérhœb Höfum í einkasölu 3ja herb. sér efri hæð í tvíbýlishúsi við Langholtsveg, um 90 fm. Steinhús, sérhiti og inn- gangur. Danfoss-kranar á ofnum. Ræktuð lóð. Góð eign. ibúðin er laus 1.12. 1973. Verð 2,8 milljónir, út- borgun 1450 þús., sem má skipta. Góð lán áhvilandi. SAMNINGAR OG FASTEIGNIR, Austurstræti 10 A, 5. hæð. Sími 24850, kvöidsími 37272. Hús og íbúðir Ttí sökJ erntoýli&hus, raðh'ús, íbúðir, etgoaskipti, ertnfremur fiársterkir kaupendor. HARALDUR GUDMUNDSSON löggiltur fasteignasali Hafnarstræti 15. Simar 15415 og 15414. 11928 - 24534 Hötum kaupanda Útb. 2,5 miiljónir Höfum kaupanda að 4ra her- bergja íbúð (eða staern ib.) í Hafoarfirði. Útb. 2,5 mill. strax. Ibúðin þyrfti ekki að losna fyrr en eftir nokkra mánuðS. Höfum kaupanda að 3ja—4ra herbergja ibúð í Vesturborgin.ni. Útb. 2—2,5 millj. (íb. mætti vera risíbúð). Hötum kaupanda að 150—250 fm skrifsbofuhús- næði. Útb. 2,5—3 millj. Höfum kaupanda að einbýlishúsi í Smáíbúða hverfi. Útb. 3 milij. Höfum kaupanda með 4 millj. í útb. að góðri íbúðarhæð t. d. í Vest- urborgiiini. Hbtum kaupanda að 3ja herbergja íbúð við Háa- leitisbraut eða öðrum hentug- stað, Há útb. i boði. 4MHBUIIDH VONARSTrufTI 12. simar 11928 og 24534 S&lustjóri: Sverrir Kristinsson heimasimi: 24534, 16260 Til sölu Húseign við Miðbæinfl, hentar vel fyrir skrifstofu- eða verzlunarhús- næði og ýmsa aðra þjónustu- starfsemi. Jarðhceð á Lœkjunum 3ja herb. með sérhita og mn- gangi. Skerjafjörður 3ja herb. rishæð á eignarlóð. Laus eftir samkomulagi Fasteignasalan Eiríksgctu 19 Simi 16260. Jon Þorhallsson sölustjórí, Hörður Einarsson hrl. Ottar Yngvason hdl. AUskonar prentun HAGPRENT HF. Brautarholti 2í — Bejfkj»»lk SÍMI 21650 22-3-66 ASalfasteignasalan Austurstræti 14. 4. hæð Við Vesturberg 2ja herb. glæsileg ibúðarhæð í lyftuhúsi. Við Laugaveg 2ja herb. kjallaraíbúð, sérhiti. Við Sléttahraun (Hafnarfirði) 2ja herb. itoúð á 1. hæð. Vfð Hjallaveg 2ja herb. kjaHaraíbúð. Sérinng. Við Asvallagötu 3ja herb. hæð í fjöl'býl*shúsi, 90 fm. Við Hjarðarhaga 3ja herb. íbúðarhæð, 90 fm Suðursvallir. Við Greftisgötu 3ja herb. íbúðarhæð, sérhiti. sænskt timburhús, hæð og ris. Við Kleppsveg 4ra herb. íbúðarhæð í lyftuhúsi. Vönduð íbúð. Giæsitegt útsýni. Víð Leifsgötu 3\a—4ra herb. íbúð á 1. hæð. Við Dalaland 4ra herb. íbúðarhæð. Mjög vandaðar innréttingar. V/ð Nesveg 4ra herb. íbúðarhæð í sænsku tímburhúsí, sérinngangur. Við Hvassaleiti 4ra herb. íbúðarhæð, 110 fm. Vf'ð Bogahlíð 5 herb. glæsileg ítoúðarhæð ásamt 1 herbergi í kjaMara. V/ð Lindargötu 5 herb. íbúð, hæð og ris. Bíl- skúrsréttur. Vf'ð Kársnesbraut 5 herbergja hæð í timburhúsi, suðursvaMr. Við Sólheima 6 herb. hæð, 157 fm. Suður- svaWr. Vf'ð Langholtsveg sænska timburhús, hæð og ris. V/ð Sogaveg einibýWshús, 2 hæðir og kjaMari. Bitskúrsréttur. f Fossvogi glæsilegt einbýlishús, tilbúið undiir tréverk. Afhendist 1. ágúst 1973. Lögm. BIRGIR ASGEIRSSON Sölum. HAFSTEINN VILHJALMSSON KVÖLD- OG HELGARSÍMI 8-22-19 Z3636 - 14654 Til sölu 2ja herb. íbúð við Li'ndargötu. Skipti á 3ja herb. íbúð æskileg. 3ja herb. íbúð við Lindargötu. 3ja herb. íbúð í Vesturborginni. Hentar eirvnig mjög vel fyrir skrifstofur. 4ra herb. íbúð í Breiðiholti. 4ra herb. íbúð við Ljósheiima. Skipti á 5—6 herb. sérhæð æskileg. 4ra herb. íbúð við Álfheima. 4ra herb. sérhæð í Kópavogi. Bílskúrsréttur. Höfum kau'penduir að flestum stærðum íbúða, einbýlishúsum og raðhúsum. I' mörgum tilvik- um getur eimnig verið hagstasð eiignarskipti að ræða. s.ua 06 mmm T|amarstig 2. Kvöldsimi sölumanns, Tomasar Guðjónssonar, 23636. íbúðir til sblu Kelduland I Fossvogi 3ja herb. íbúð á 1. hæð (jarð- hæð) i samibýliishúsi. Er um 3ja ára. Danfoss-hitakerfi. Innrétt- iingar eru sérstaklega vaindaðar og húsgogn i svefniherbergjuim eru iinnibyggð og fylgja með í kaupunuim. Verð 2500 þúsund. Góð útborguin nauðsynleg. Brávallagata Tvær 3ja herb. íbúðir á hæðum í sama stigafiúsi. ibúðirnar eru í ágætu standi. Önnur taM strax, hin fljótlega. Sel'jast sam an eða hvor fyrir sig. Unutell Raðhús við Unufelil. Stærð 144,8 fm. Stofur, 4 svefnherb., eldhús, skálii o. fl. Selst fokhelt eða tnl- búið uandiir tréverk. Afhendist flijótlega. Skemmtileg teilwiing. Vesturbœr í nágrenmi Landkotsspítla er ti* söki sex herbergja íbúð í 2j« íbúða húsi. Stærð hæðariinm*r er 153 fm. íbúðin er 2 samipiggj- andi stofur, stórt eldhús með fulilkominum vél'um, 4 svefoher- bergi, bað, skáíi, ytri forstofa og fl. í kjaílara fylgir frágengiinin bilskúr. Getur verið laus 1. maí n. k. Sérinngangur. Sérhiti. Suð- ursvaliir. Lóð frágengiin. Nýileg íbúð. Mikil útborgLÞn nauðsyn- l'eg. Teikniing til sýnis á sJkrif- stofunnii. Árni Stefánsson hrl. Málflutningur — fasteignasala Suðurgötu 4, Reykjavík. Símar 14314 og 14525 Sölumaður Olafijr Eggertsson. Kvöldsímar 34231 og 36891. SIMAR 21150 21370 Til sölu glæsilegar 4ra herb. íbúðir við Ljósheima (háhýsi) við Hraun- bæ (á 3. hæð með útsýni). I Smáíbúðahverfi glæsilegt parhús 60x2 fm með 6 herb. íbúð. Bilskúrsréttur. — Ræktuð lóð. I Hlíðahverfi mjög stór og sólrík kjalilaraíbúð með sérhitaveitu og sériin'n- gangi. Sérhœð í Sundunum, rúmir 100 fm. — Glæsileg, ný harðplastinnrétting. Stór bílskúr. Trjágarður og út- sýni. Lítið einbýlishús um 70 fm með 3j.a herb. M>úð- Húsið er á mjög góðum stað í Kópavogi með hitaveitu. Lóð- arréttiinduim og fa^íegu útsýrn. Breiðholt 4ra herb. íbúð óskast, afhendist um næstu áramót. f Smáíbúðahverfi óskast stórt og gott einbýlis- hús, helzt á einni hæð. 140-180 tm. sérhæð í borginni eða Nesínu óskast fyrir fjársterkain kaup- anda. I Vesturbœnum óskast 4ra herb. góð hæð, helzt með bílskúr. f skiptum er hægt að bjóða mjög vandað timbur- hús í gamla Vesturbænum. Komið oa skoðið ALMENNA FASTEIGNASAIAH LIND&RGAU9 SIMAR 21150 21370

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.