Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 21.03.1973, Blaðsíða 9
MORGU'NBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 21. MARZ 1973 9 Við Digranesveg höfum við tli'l söiu efri hæð, 5 herb. ítoúð, um 130 fm í 8 ára görrrtu h-úsi. íbúðiin er 1 stofa, 4 sveínherb., ö'í meö harðviöar- skápum, e'dhús og þvottahús i'nn tt því, og baðherb. Við Háfún höfum við tl sölu 4ra herb. íbúð. íbúðin er á 3. haeð í há- hýsi. Svaíir. Tvöfalt gier. Teppi. Sérhiti. Við Hraunfungu í Kópavogi höfum við til sölu vaindað nýtízku einbýlishús, hæð með 6 herb. ibúð og jarðr hæð sem er bilskúr, 2 herbergi, þvottahús og geymsl'ur. Girt og ræktuð lóð. Við Básenda höfum við til sölu eintoýlishús, hæð og kjallari. Grunnflötur um 85 fm. Á hæðinni er 3ja herb. íbúð. í kjallara eru 2 stór vinnu- herb. (nú með trésmíðavélum), 2 íbúðarherbergí, snyrting og geymsla. Við Reynimel höfum við tiil söliu stóra þriggja herb. efri hæð í tvílyftu húsi. Eldhús endurnýjað. TvöfaM gler. SvaJ'i-r. 6 herbergja nýtízku sérhæð í þríbýlishúsi í Vesturborginni er til sölu. Ibúð- i'n er á miöhæð og er 153 fm, auk bilskúrs og geymslu. Sér- inngangur, sérhrti, tvöfalt verk- smiðjugler í gluggum og teppi t gólfum. ibúðin er í húsi, sem er U'm 5—6 ára gamalt. Inn- byggður bilskúr. Úrvals íbúð. 4ra herbergja ibúð við Bólstaðarhlíð er tiil sölu íbúðin er í kjal'lara sem er nær ofartjarðar, stærð um 100 fm. Sérhiti, sérinngangur og sér þvottahús. Nýjar íbúðir bcetast á söluskró daglega Vagn E. Jónsson Haukur Jónsson hæstaréttarlögmenn Fasteignadeild Austurstræti 9. simar 21410 — 14400. M/& MIÐSTOÐIIM , KIRKJUHVOLI SÍMAR 26260 26261 Til sötu Meistaravellir Úrvals 'nbúð á 3. hæð. Glæsi'legt útsýni. Vesturbœr sérhœð Gtee&ileg neðri hæð í nýlegu tví- býlish'úsi. Hraunbœr Vönduð 3ja herb. ibúð á 2. hæð. Dalaland Falileg 4ra herbergja ítoúð á 1. hæð. Álfhólsvegur sérhasð faWeg, rúmgóð, 5#herb. efri hæð i nýlegu tvibýlishúsi. Höfum kaupendur í tugataN að flestum gerð- um 'nbúða, oft er um stað- greiðslw a ðræða. Seljendur haf- ið saimbaind við okkuc, víð erum ríkfcegast með réttan kaupanda. ARNAR G. HINRIKSSON HDL. 26600 allir þurfa þakyfírhöfuðið Alftamýri 3ja herb. um 90 fm á 4. hæð (efstu) í blokk. Vönduð íbúð, bil- skúrsréttur. Verð 3.0 rrni'lflj. Ásvallagata 3ja herb. lítið niðurgrafin kjail'l- araibúð í mjog góðu ástandi. Seriinngangmr, sérfniti. Verð 1.950 þús. Barmahlíð 3ja herb. 85 fm kjalteraíbúð. — Sérinngangur, sérhiti. SnyrtHeg, samþykkt íbúð. Verð 2.2 mil'lj. Útb. 1.300 þús. Creftisgata 3ja herb. um 90 fm íbúð á 3. hæð i steinhúsi. Sérhiti, suður- svalir. Verð 2.1 mil'lj. Mávahlíð 3ja herb. lítil risibúð í fjórbýlis- húsi. Tvöfaít gler. Snyrtileg ibúð. Verð 1.600 þús. Móabarð 2ja herb. um 80 fm itoúð á nieðri hæð (jarðhæð) i tvíbýlishúsi. Bílskúrsréttur. Getur losnað fljót lega. Verð 1.940 þús. Sogavegur Eintoýlishús, tvær hæðir og kjall- ari undir hluta. Á efri hæð eru 3 svefmherb., fataherb. og snyrt- ing. Á neðri hæð er stofur, eld- hús, baðherb. o. fl. I kjalilara er stórt herbergi, þvottaherb., og geymsla. Verð 4.5 mil'l'j. Unnarbraut 4ra herb. um 100 fm ítoúð í tví- býliishúsi. Sérhiti, sérinngangur. Vönduð ibúð. Verð 3.5 mifltlj. Vesturberg 4ra herb. 113 fm ítoúð á 2. hæð í blokk. Fuil'lfrágengiiin íbúð og sameigm. Verð 3.0 mi'llj. Fasteignaþjónustan) Austurstrœti 17 (Silli&Valdi) slmi 26600 Til sölu Við Sólheima Emstaklingsibúð í kjallara við Sólheima, stofa, rúmgott eld- hús. bað, geymsla, sériningang- ur. Laugarnesvegur 4ra herb. íbúð á 3. hasð við Laugarnesveg, 2 stofur, 2 svefn herb., bíliskúrsréttur, stórar suð- ursvaMr. Stóragerði 4ra herb. ítoúð á 4. hæð við Stóragerði, fa'l'legt útsýni, suður- svafir. Dalaland 4ra herb. ítoúð, um 90 fm á jarð hæð, fal'leg ibúð. Laugarnesvegur 5 herb. ítoúð á 4. hæð, 120 fm við Laugarnesveg, 3 svefnherb., 2 saimliggjand'i stofur. Sllíli [R 24380 I Tíl sölu ag sýnis. 21. Hœð og rishœð a'!"s 6 herb. ibúð í stein.húsi í eldri borgarhlutanum. SvaSr eru á hæðmnn. Laust nú pegar. Út- borgun má skipta. Einbýlishús Járnvarið timburhús, hæð og rishæð á steyptum kjatlara á eignarlóð við Grettisgötu. I hús- i.nu er 7 herb. ibúð. 4ra herb. íbúð um 100 fm á 2. hæð í járnvörðu ti.mburhúsi í eldri borgarhiutan- um. Sérþvottaherb. og sérinn- gangur. Ekkert áhvilantH. 3/0 herb. jarðhœð um 95 fm í Kópavogskaupstað. Húseignir af ýmsum stærðum. Kjöt- og nýlenduvöruverzlun í fuM'um gangi á goðum stað í Austurborgir>ni og margt fleira. Komið og skoðið Sjón er sögn ríkari Kfja fasLeiynasalai Simi 24300 Laugaveg 12 Utan skrifstofutima 18546. 2/0 herb. íbúð i Vesturbaanum á 1. hæð. Ný 3/0 herb. íbúð við Álfhólsveg. íbúðin er 1 stofa, 2 svefnherb., eldhús og bað. Sérþvottahús. 3ja-4ra herbergja ibúð við Austjrbrúm. 4ra herb. íbúð i Fossvogi. Ibúðin er ein stofa, 3 svefnherbergi, eidhús og bað, faPleg ibúð. Eignarskipti Raðhús i Fossvogi. Húsið er 2 stofur, skáli, 4 svefnherbergi, eldhús og bað. Þvottahús. Mögu leiki á litilli ibúð á jarðhæð. — Skipti á 4ra—5 hertoergja íbúð i nágren-ni. Raðhús í smíðum í Fossvogi bílskúrs- réttur. Eignaskipti Höfum ával'lt eignir, sem skipti koma til greina á. Seljendur Við verðleggjum íbúðirnar yður að kostnaðarlausu. HÍBÝLI & SKIP GARÐASTRÆTI 38 SÍMI 26277 Gisli Ólafsson Heimasímar: 20178-51970 SKIP& SKULAGOTU 63 - 'S' 21735 & 21955 <& <& EIGIMA- SALA 1 I S imarkaðunnn | SKIPTI 11928 - 24534 Við Ásbraut 4ra herb. faKeg ibúð á 4. hæð. íbúðin er m. a. stofa, 3 herb. o. fl. Sérgeymsia á haeð. Véta- þvottahús á hæð. Bílskúrsréttur. Á-.viiandi 600 þ. kr. (35 ára fán). Útb. 2,2—2,3 miDljón.ir. Rishœð með bílskúr á góðum stað í Kópavog'. íbúðin er í tvibýiishúsi. 1500 fm faiíeg tóð. Útb. 1500—1600 þús. 3/0 herb. í Hlíðunum 3ja herbergja kjal'laraibúð m. sér hitaíögn. íbúðin, sem er um 85 fm, er björt. Lttb. 1400 þús. Við Æsufelt 3ja—4ra herbergja fafleg, ný íbúð. Vélaþvottahús. Híutdeild í ýmiss konar sameign fylgir svo sem sauna, samkomusal, her- bergjum o .fl. Útb. 2 millj. Skipti á 4ra herbergja ibúð við Vestur- berg eða Æsufell kæmu vel til greina. Einstaklingsíbúð Við Sólheima íbúðin er: Stór stofa, forstofa, eldhús, bað og sérþvottahús. — Sérinng. ítoúðin er í kjallara. Útb. 800 þús. Raðhús u. tréverk og málningu á góðum stað í Ðreiðtoottshverfi. Húsið er á 2 hæðum um 250 frn. Lóð jöfnuð. Afhending í maí n.k. Skipti á 4ra herbergja íbúð i Breiðholti kasmu ti< greina. Teikningar í skrifstofu. Einbýlishús Við Vesturberg Húsið afhendist uppsteypt með gluggum í maí. Uppi 144 fm, sem skiptist í 4 herb., stofur, eklhús, bað o. fl. í kj. 44 fm, sem skiptist í geymslur o. fl. Terkningar í skrifstofuoni. 40AHIBUIIIIH VONARSTft«TI IZ slmar 11928 og 24534 Sdtuatjórt Sverrir Kriatinsion &&<&<&&&<&<&<&•&<&<&&&<£&&<& 188 30 Verzlanir Til sölu Njálsgata — Snorrabraut, tvær samliggjandi sölubúðir, nýlertdu- vara með eða án lagers. Vefnaðarvöruverzlun á góðum stað í Austurborginni. Ennfremur verrlunarhúsnæði við Skóiavörðustíg, Skipasund, Nes- veg, Grettisgötu, Hverfísgötu. Höfum kaupendur að ýmiss kon- ar iðnfyrirtækjum og iðnaðarhús næði. Höfum góðan kaupanda að verzl unarhúsnæði við Laugaveginn strax. Fasteignír og fyrirtæki Njálsgötu 86, á horni Njálsgötu og Snorrabrcutar. Opið M. 9—7 dagl. Simi 18830, kvöldsími 71247. Sólustj. Sig. Sigurðssci- byggingam. EIGNAS/VLAIHI REYKJAVÍK íNGOLFSSTRÆTl 8 Höfum kaupanda að 2a herb. ibúð, he'zt nýlegri. ítoúðin má gjaman vera í fjéÞ- býlishúsi. Útborgun kr. 1500— 1700 þúsund. Hötum kaupanda að 2;a—3ja herb. ibúð, W greina kemur góð kjallara- eða risíbúð, góð útborgun. Höfum kaupanda að góðri 3ja herb. íbúð. Tilgretna kæmi einnig ibúð í smiðum. — Útborgun kr. 1500—2 mfflj. Hötum kaupanda að 3;a—4ra herb. ibúð. Íbúðin þarf ekki að losna fyrr en á næsta ári. Útborgun kr. 2 miftj. Höfum kaupanda að 4ra herb. íbúð, helzt með bí!skúr eða bilskúrsréttindum. Útborgun kr. 2.500 þús. Höfum kaupanda að 5—6 herb. ítoúð, helzt sem mest sér, í Reykjavík, Kópavogi eða Hafnarfirði, mjög góð út- borgun. Hófum ennfremur kaupendur með mik'a kaupgetu, að IíHIWIT stær&um íbúða í smíðum. EIGIMASALAIM REYlCJAVÍK I'órður G. Halidörsson, sími 19540 og 19191, Ingólfsstræti 8. Fastelgnasalan Norðurveri, Hátúni 4 A. Sín:ar 21870- W8 Stóreign við Laugaveg er stórt steinhús sem í eru 5 íbúðir og 3 verzi- anir ásamt fleiru. Raðhús mjög rúmgott raðhús við Torfu- fett, tiltoúið undir tréverk og máiniingu og fleira. Við Sogaveg 4ra herb. ibúð á 1. hæð ásarrti bílskúrsrétti. I smíðum giæsil'egar, rúmgóðar 4ra herb. íbúðir, tiltoúnar und»r tréverk og málningu i sept. — okt. n. k. Við Æsutell 4ra herb. fuMtoúnar ibúðir á 6. og 7. hæð, tT*búmar tii afhend- ingar í jiúM n. k. Við Laugarnesveg 110 fm vönduð íbúð á 3. hæð. Við Lundarbrekku 5 herb. vönduð nýleg ítoúð I Kópavogi. Útborgun 2,3 miMj. EIGNA VAL Suburlandsbraut 10 Opið alla virka daga til kl. 20 og laugard. ti! kl. 18 Símar: 33510, 85650 og 85740.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.