Morgunblaðið - 19.09.1976, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 19.09.1976, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 19. SEPTEMBER 1976 9 SÉRHÆÐ UTHLÍÐ 5 herb. ca. 140 ferm. ibúð á 1. hæð. 2 stórar stofur, 3 svefn- herb. og fl. Allt tréverk í íbúð- inni svo sem hurðir og skápar nýlegt og 1. flokks. Allt nýtt i eldhúsi og baðherbergi. Hiti sér. Vönduð teppi. íbúð þessi fæst aðeins i skiptum fyrir góða 3ja—4ra herb. ibúð með bilskúr og sem mest sér. KLEPPSVEGUR 4ra herb. ibúð 110 ferm. á 3. hæð i 3ja hæða fjölbýlishúsi. 1 stofa, 3 svefnherbergi. Parket á stofu og gangi, góð geymsla i kjallara. góð sameign. Verð: 1 1.5 millj. Útb. 7.5 millj. BUGÐULÆKUR 6 herb. 143 ferm. ibúð á annarri hæð í þríbýlishúsi. 2 aðskildar stofur, 4 svefnherbergi sem skiptast: hjónaherb. og svefn- herb. Tvö forstofuherb., með að- gangi að sér snyrtingu. Baðher- bergi inn af svefngátngi. Stórt eldhús með borðkrók. Teppi á allri ibúðinni. Garður fyrir fram- an húsið. 48 ferm. bilskúr. Útb. 1 1 millj. DRÁPUHLÍÐ 2—3 herbergja kjallaraibúð, tæpl. 80 ferm., í góðu standi, teppi á öllu. Verð: 6.5 míllj. TJARNARBÓL 4ra herb. ibúð 107 ferm. á 2. hæð. 1 stór stofa og 3 svefn- herb. Eldhús með borðkrók, lagt fyrir þvottavél á baði. Sérlega miklar og vandaðar innréttingar og teppi. Ibúðin litur mjög vel út. Útb: 8.0—8.5 millj. SÉRHÆÐ 5 herb. falleg sérhæð ca. 136 ferm. á 1. hæð við Melabraut i húsi sem er 2 hæðir og kjalfari. íbúðin er 2 stofur, hol, 3 svefn- herbergi, eldhús og þvottahús i inn af þvi. Allur frágangur innan- dyra 1. flokks. Allt sér. Bilskúrs- réttur. Stór og falleg eignarlóð. Eign i sérflokki. Verð: 1 3.0 millj. Útb. 9.0 millj. HÁALEITISBRAUT Góð 3ja herb. samþykkl kjallara- íbúð. Verð 7 milljónir. Útborgun tilboð. LANGAHLÍÐ 3ja herb. ibúð ca. 90 ferm. á 4. hæð (endaibúð). (búðin er 2 saml. stofur og svefnherbergi, eldhús með borðkrók. Baðher- bergi. Teppi á gangi og stofu. Herbergi m. aðg. að snyrtingu fylgir i risi. íbúðin litur vel út. Útb.: 5.0millj. LANGHOLTSVEGUR Raðhús, sem er 2 hæðir og jarð- hæð með innbyggðum bilskúr. Á 1. hæð eru stofur á pöllum með garðverönd, eldhús og sntrting. Á efri hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi og svalir. Á jarðhæð eru þvottahús og geymslur. BARMAHLÍÐ Hæð og ris i þribýlishúsi. Hæðin sem er 126 ferm. skiptist i 2 stofur, 2 svefnherb., húsbónda- herb., eldhús og baðherb. í risi eru 4 herb. snyrting og eldhús- krókur auk geymslurýmis. Allt teppalagt. Útb. 10.0 millj. . HÁALEITISBRAUT 4ra—5 herb. 108 ferm. ibúð á 4. hæð. Stór stofa og 3 svefn- herb. Góðar innréttingar allar sem nýjar. Suðursvalir. Mikið út- sýni. Laus strax. Útb.: 7.0 millj. MJÖG FALLEG 2JA HERB. ibúð ca. 65 ferm. á 2. hæð i 3ja hæða fjölbýlishúsi við Blikahóla. Allar innréttingar og frágangur l.flokks. Útb.: 5.0 millj. IÐNAÐAR- OG VERZLUNARHÚSNÆÐI Úrvalshúsnæði i austurbænum er til sölu. Mjög hentugt t.d. fyrir heildverzlun eða léttan iðnað. Á götuhæð er ca. 150 ferm. óskiptur salur með mikilli loft- hæð og stórum gluggum. Kjall- ari fyrir ca. 60 ferm. með góðri aðkeyrslu. Laust fljótlega. Vagn E. Jónsson Málflutnings- og innheimtu- skrifstofa — Fasteignasala AtH Vagnsson lögfræðingur Suðurlandsbraut 18 (Hús Oliufélagsins h/ f) Simar: 84433 82110 FASTEIGNAVAL Skólavörðustíg 3a, 2.hæð. Símar 22911 og 19255. Úrval 2ja og 3ja herb. íbúða viðsvegar um borgina, sumar íbúðanna geta verið lausar fljót- lega. Miðborgin Vorum að fá i einkasölu skemmtilega miðhæð i timbur- húsi á góðum stað nálægt mið- borginni. Bilskúr fylgir, ásamt ca. hálfum kjallara. Gæti verið aðstaða fyrir mann með léttan iðnað. Svalir, eignarlóð. Laus fljótlega. — Höfum einnig í einkasölu um 100 ferm. rishæð i sama húsi. Litið undir súð. Geymsluris og miklar svalir. Skipti á 2ja—3ja herb. ibúð, helzt á svipuðum slóðum. æskileg. Ljósheimar Skemmtileg og vönduð um 1 30 ferm. ibúð á efstu hæð í háhýsi. (Penthouse) 3 svefnherb., mikil og góð sameign. Stórar svalir, víðsýnt útsýni, laus nú þegar. Hverfisgata Hæð og ris um 115 ferm. i steinhúsi við Hverfisgötu. Allt nýstandsett m.a. ný teppi, sér hiti (Danfoss). Alls 5 herb. ibúð Austurborgin Vorum að fá i einkasölu um 1 20 ferm. kjallaraibúð við Miklu- braut. Sér inngangur, sér hiti, 3 svefnherb., þar af eitt sér á gangi. Laus fljótlega. Kleppsvegur 4ra herb. íbúð á 2. hæð. Sér þvottahús á hæðinni. Dúfnahólar Nýtízku ibúð i háhýsi, 4 svefn- herb., stór og góður bilskúr fylg- ir. Einbýlishús Einbýlishús, fullgerð og í smíðum í borginni og ná- grenni. Einnig einbýlis- hús á Selfossí, Hvera- gerði og Flateyri. Kynnið yður nánar verð og skil- mála. Áratuga reynsla okkar i fasteignaviðskiptum tryggir öryggi yðar. Jón Arason lögmaður, Málflutnings- og fasteignastofa, simar 2291 1 og 19255. Athugið, opið frá kl. 10—4ídag. SIMIM ER 24300 Til kaups óskast 3ja—4ra herb. sérhæð með bíl- skúr i borginni. Há útborgun. HÖFUM KAUPENDUR að nýlegum 2ja og 3ja herb. ibúðum i borginni. HÖFUM TILSOLU EINBÝLISHÚS i Kópavogskaupstað. ný, nýleg og nokkurra ára og 4ra, 5 og 6 herb. sérhæðir. í GARÐABÆ nýlegt einbýlishús og raðhús og einbýlishús i smiðum. í HAFNARFIRÐI vönduð 7—8 herb. séríbúð á tveim hæðum. Alls 225 fm. í tvibýlishúsi við Mánastig. Bil- skúr fylgir. Möguleiki að taka upp i 5 herb. ibúðarhæð á svip- uðum slóðum. VIÐ MIÐVANG ný 3ja herb. endaibúð á 6. hæð með suðursvölum. Laus strax, ef óskað er. Söluverð 6,5 milljónir. Útborgun má koma i áföngum. HÚSEIGNIR og 2ja—5 herb. ibúðir i borg- inni om.fl. \íja fasteignasalaii Laugaveg 1 2 I...LI <;u.lhi;ni.l-.,,n. Illl Míií;iiun l»i'ir;irillsMin fr;illlk\ -.t | iitan skiifslofutlma 18546. S.mí 24300 2ja—3ja herb. íbúðir Hringbraut. Skipasund, Ránar- götu, Hagamel, Háaleitisbraut, Nýbýlaveg, Breiðholti, Hafnar- firði, Norðurbæ 4ra—6 herb. íbúðir Dunhaga, Háaleitisbraut. Hæðar- garði, Rauðalæk, Álfheima, Hraunbæ, Breiðholti. Kópavogi, Hafnarfirði Vesturbæ Góð 4ra herb. íbúð á 1. hæð 109 ferm. 2 stofur, 2 herb fataherbergi 2 geymslur sér hiti og rafmagn. Verð 9 millj. Einbýlishús og raðhús Ný—Gömul—Fokheld Reykjaík, Kópavogi, Mosfells- sveit íbúðasalan BORG Laugavegi 84 — 14430 Heimasími 14537 Sími Við Grenigrund vönduð 5 herb. íbúð efri haeð um 135 fm. í tvíbýlishúsi til sölu. Sérinngangur. Sérhitaveita. Bílskúrsréttindi fylgja. Gæti losnað fljótlega. Útborgun má koma í áföngum. \jja íasteignasalaii Stmi 24300 Laugaveg 1 2| I^ilii ('indhrandsson. hrl , M;tjinús þórarinsKtm fiamkv stj utan skrifstofutfma 18546. 27150 27750 •r? í| L FA8TEIGNAHÚ8IÐ BANKASTRÆTI 1 1 II HÆÐ Sýnishorn af söluskrá Fast- eignahússins. Nýtiskulegar 2ja herb. ibúðir. I Efra Breiðholti m—útsýni. Útb. 2.9—4.5millj. Góðar 3ja herb. íbúðir Við Flókagötu m—sér hita og sér inngangi á jarðhæð. Úrvals ibúð á 3. hæð við Vesturberg. Laus strax. Við Kóngsbakka m. sérþvottahítsi innaf eld- húsi um 95 tm. Laus fljót- lega. I gamla vesturbæ 90 fm. ibúðarhæð. Sér hiti. Falleg 4ra—5 herb. ibúð i Laugarneshverfi m. tvennar svalir. Laus fljótlega. Utb. aðeins 6.1 millj. Nýtt endaraðhús við Torfufell Fokhelt einbýlishús í Mosfellssveit Nýtt timburhús með bíl- skúr. .1 1 27711 1 Mosfellssveit Höfum til sölu parhús á tveimur hæðum samtals 240 fm. að stærð við Álmholt i Mosfells- sveit. Húsið selst t.u. tréverk og máln. Á 1. hæð eru 4 herb., dagstofa, borðstofa, eldhús, bað- herb. f kjallara er tvöfaldur bil- skúr, geymslur, föndurherb. og 3 herb. að auki. Góð greiðslu- kjör. Teikn og allar uppl. á skrif- stofunni. Raðhús í Fossvogi Höfum til sölu nýlegt 144 fm. raðhús á einni hæð í Fossvogi. Útb. 11—12 millj. Laust strax. Járnklætt timburhús í Vesturborginni Á 1. hæð eru 2 saml stofur, herb. og eldhús. I risi eru 3 herb. og W.C. í kjallara eru þvottaherb. geymslur o.fl. Laus strax Útb. 4.5—5.0 millj. Lítið hús við Urðarstíg Höfum til sölu lítið járnklætt timburhús við Urðarstig, samtals um 1 00 fm. að stærð. Uppi eru stofa, herb., eldhús og W.C. Niðri eru 2 samliggjandi herb., baðherb., og þvottaherb. Geymsluris. Falleg ræktuð lóð. Útb. 5—5.5 millj. Hæð og ris í Norðurmýri Höfum til sölu hæð og ris i Norðurmýri. Samtals um 160 fm. Á 2. hæð eru 2 svefnherb., 2 stofur, eldhús. baðherb. o.fl. I risi eru 3 góð herb. Utb. 8 millj. Skipti koma til greina á góðri 3ja herb. íbúð nærri mið- borginni. í Vesturbæ u. tréverk og málningu Höfum til sölu 5 herb. 1 15 fm. ibúð á 4. hæð i Fjórbýlishúsi i Vesturbænum. íbúðin afhendist u. Tréverk og málningu í apríl- mai 1977. Beðið eftir Veðdeild- arláni. Teikn. og allar nánari uppl. á skrifstofunni. Við Álftamýri 4 — 5 herb. góð ibúð á 4. haeð. Bilskúr. Laus strax. Utb. 7.5—8.0millj. Sérhæð við Rauðalæk 4ra—5 herb. sérhæð. Stærð um 150 fm. Bilskúrsréttur Útb. 9-----10 millj. Fæst i skiptum fyrir litið einbýlishús i Rvk. eða á Rvk-svæðinu. {Vesturborginni 4ra herb. góð ibúð á 3. hæð (efstu). Útsýni. Útb. 7.5 millj. Við Ljósheima 4ra herb. ibúð á 7. hæð. Laus fljótlega Útb. 5.8----6.0 millj. Við Lynghaga 4ra herb. góð ibúð á 3. hæð Útb. 7.5 millj. Sérhæð við Hlaðbrekku 4ra herb. 1 10 fm. vönduð ibúð á neðri hæð i tvibýlishúsi. Sér hiti og sér inngang. Skipti koma til greina á stærri eign, sem má vera á byggingastigi. Lúxusíbúð við Kóngsbakka 4ra herb. vönduð ibúð á 2. hæð. Harðviðarinnréttingar. Mikið skáparými. Utb. 6.5 millj. Við Hjallaveg 3ja herb. góð kjallaraibúð. Sér inng. og sér hiti. Utb. 4.8 millj. í Fossvogi 2ja herb. nýleg vönduð ibúð á jarðhæð. Laus nú þegar Utb. 4.8—5.0millj. lEiGnflmiÐLUfiin V0NARSTRÆTI 12 Simi 27711 Sölustjóri: Sverrir Krístinsson Sigurour Ólason hrl. Símar: TilSölu: 1 67 67 1 67 68 Endaraðhús við Víkurbakka ca. 200 fm. með stórum stofum, 4 svefnherb. Innréttingar allar mjög vandaðar. Bilskúr. Lóð frá- gengin. Parhús við Melás Garðabæ á 1. hæð eru stofur, eldhús, búr, þvottahús og W.C. Á efri hæð 3 svefnh., bað. Svalir. Bilskúr. Bergstaðastræti Timburhús með 3 ibúðum. Eign- arlóð. Rauðilækur 5 herb. hæð með 3 svefnh. i góðu standi ca. 1 35 fm. Bilskúr. Svalir. Holtagerði 5 herb. sérhæð i mjög góðu standi. Þvottahús i ibúðinni. Bil- skúrsréttur. Kleppsvegur 4 herb. íbúð á 5. hæð i lyftu- húsi. Rúmgóð og vönduð íbúð i ágætu standi. Svalir. Brávallagata 4 herb. ibúð mikið endurbætt á 2. hæð ca. 117 fm. Eskihlíð 3 herb. ibúð á 4. hæð. Þvotta- hús og geymsla i risi. Lundarbrekka 3 herb. ibúð á 1. hæð. íbúðin er ekki fullbúin. Grundarstígur 4 herb. ibúð á 4. hæð. Sér hiti. Svalir. 5.5 millj. Útb. 3.5 millj. ElnarSigurðsson.hri. Ingólfsstræti4, FASTEIGNAVER h/f Klapparstlg 16. slmar 11411 og 12811 Æsufell 3ja herb. ibúð á 3. hæð. Frysti- klefi i kjallara, allt fullfrágengið. Laus fljótlega. Gaukshólar 2ja herb. íbúð á 1. hæð. Hag- stætt verð og greiðslukjör. Vitastígur 4ra herb. íbúð á neðri hæð i steinhúsi, laus fljótlega. Miðvangur Hafn. góð nýleg 3ja herb. endaibúð á 6. hæð, fullfrágengið með vönd- uðum teppum, þvottaherb. i ibúðinni. Laus strax. Hverfisgata Hafn. 4ra herb. ibúð í timburhúsi, bil- skúr. Verð 5,5 millj. útb. 3 millj. sem má dreifast á eitt ár. Miðvangur 2ja herb. ibúð á 7. hæð. Seljendur fasteigna okk- ur vantar íbúðir af öllum stærðum sér hæðir, rað- hús og einbýlishús á söluskrá. Sjá einnig fasteignir á bls. 10, 11

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.