Morgunblaðið - 01.02.1978, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 01.02.1978, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 1. FEBRUAR 1978 *t$ststlrlafeife Útgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Ritstjórnarfulltrúi Fréttastjóri Auglýsingastjóri Ritstjórn og afgreiðsla Auglýsingar hf. Arvakur, Reykjavík. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Þorbjörn Guðmundsson. Bjorn Jóhannsson. Árni Garðar Kristinsson. Aðalstræti 6. simi 10100. Aðalstræti 6, simi 22480. Áskriftargjald 1 700.00 kr. á mánuði innanlands. j lausasölu 90 kr. eintakið. Borgin, höfnin, út- gerðin og fiskvinnslan Reykjavík var vagga togaraútgerðar í landinu Hún hefur um langan aldur veríð mikilvæg islenzkum sjávarút- vegi: veiðum, vinnslu og skipaiðnaði Engu að síður hafa þessar ' mikilvægu framleiðslugreinar dregizt saman hlutfallslega, þ.e.a.s ekki vaxið að sama marki og þjónustugreinar vinnumarkaðarins í höfuðborginni Til þessa liggja ýmsar ástæður, sumar lítt við- ráðanlegar, eins og lokun Faxaflóa; aðrar, sem hamla má gegn með réttum viðbrögðum. Reykjavikurhöfn er eina fiskihöfnin í landínu, sem rikisvaldið setur algjörlega til hliðar varðandi stofnkostnaðarþátttöku. Rikis- sjóður greiðir 75% stofnkostnaðar annarra fiskihafna i landinu og allan stofnkostnað svokallaðra landshafna Sjávarútvegur, veiðar og vinnsla, þróast hvarvetna innan þess ramma sem þessum framleiðslugreinum er settur, m a með tiltækri starfsaðstöðu i viðkomandi höfnum Miðað við aðstæður gegnir raunar furðu, hve vel hefur verið haldið á málum við Reykjavikurhöfn Ábentur fjárhagslegur aðstöðumunur hefur hins vegar óhjákvæmilega sett sitt neikvæða mark á þróun þessara mála i Reykjavik Helztu opinberir fjárfestingarsjóðir, sem fjármagna að hluta uppbyggingu atvinnugreina, hafa siður en svo sett reykvískan sjávarútveg í óndvegið Þannig hafa fiskveiðasjóður, byggða- sjóður og iðnlánasjóður lánað samtals 19 7 milljarða króna til atvinnuveganna i landinu á árabilinu 1973 — 1 976 Þar af hafa aðeins 2 3 milljarðir eða 11.9% verið ráðstafað til Reykjavikur — þangað sem yfir40% þjóðarinnar býr Með hliðsjón af samdrætti í tilteknum framleiðslugreinum á hófuðborgarsvæðinu, sem og stöðnun í íbúafjólgun borgarinn- ar, hlýtur að teljast sanngjarnt, að Reykjavik verði sett við sama borð og ónnur sveitarfélög, bæði varðandi lánsfjárfyrirgreiðslu opinberra fjárfestíngasjóða og stofnkostnað Reykjavikurhafnar Reykvikingar bera uppi hinn sameiginlega kostnað rikisbúsins ekki siður en aðrir landsmenn Reykjavíkurhöfn þjónar fjölmenn- um hafnlausum nágrannabyggðum til jafns við höfuðborgina. Hún þjónar raunar landinu öllu sem helzta vöruhöfn þess Svipað má raunar segja um fjölmargar þjónustustofnanir, sem Reykjavík rekur, er sinna þörfum nágrannabyggða. Þetta er raunar nauð- synlegt að hafa i huga þegar borin.er saman tekjuþörf og útgjaldakostnaður Reykjavikur annars vegar og nágrannabyggða hins vegar. Atvinnustefna sú, sem Birgir ísleifur Gunnarsson, borgarstjóri, hefur fram sett, miðar fyrst og fremst að því að efla framleiðslu- greinar í höfuðborginni, bæði i iðnaði' og sjávarútvegi Þessi stefna er byggð á niðurstöðum úttektar, sem gerð var að frumkvæði borgarstjóra, á stöðu atvinnulífs í borginni og liklegri framþróun þess. Þessi atvinnustefna miðar fyrst og fremst að þvi að tryggja til frambúðar það atvinnuöryggi, sem Reykvíkingar hafa búið við og búa við i dag. Kjarni hennar er að búa þann veg í haginn fyrir framtak borgaranna, að það megi bera sem rikuleg- astan ávöxt í tilurð nýrra atvinnutækifæra á komandi árum og áratugum. Nauðsynlegt er að stefna að stórbættri aðstöðu fyrir sjávarút- veg í Reykjavikurhöfn. Ekki einvörðungu i þágu útgerðar og fiskvinnslu, heldur ekki síður margvislegrar þjónustu við þessar atvinnugreinar. Má þar m a. nefna skipaiðnað, sem lengi hefur verið nokkur í Reykjavík, og nú er unnið að að skapa betri vaxtarskilyrði. Skipaiðnaður í höfuðborginni þarf að þróast að því marki, að hann geti sinnt í ríkara mæli en nú er bæði nýsmíði og viðgerðarþjónustu i þágu fiskiskipa og farmskipa okkar sem við höfum um of sótt til annarra þjóða Margvíslegar framkvæmdir eru á döfinni hjá Bæjarútgerð Reykjavíkur, til að tæknivæða veiðiskip og vinnslustöð og styrkja rekstrarstöðu fyrirtækisins Afstaða borgarbúa til bæjarrekstrar fellur ekki í einn farveg. En með hliðsjón af samdrætti i þessari atvinnugrein i höfuðborginni, eru viðbrögð borgaryfirvalda á þessum vettvangi rétt. Tekið skal undir þau orð Ragnars Júlíus- sonar, stjórnarformanns BÚR, að meðan borgin annast slikan rekstur og ber ábyrgð á honum, verður að stefna að því marki, að reksturinn skili arði og þurfi ekki að þiggja rekstrarlegan stuðning i borgarsjóð. 011 landbúnaðarhéruð og öll sjávarpláss á íslandi eru hlekkir í verðmætasköpun þjóðarbúsins. Velferð þeirra og viðgangur er i senn fagnaðarefni og þjóðarhagur. Sama máli gegnir að sjálf- sögðu um höfuðborgina, sem i senn er stjórnsýslumiðstöð landsins og afkomuvettvangur fjörutíu hundraðshluta þjóðarinn- ar. Það er orðið tímabært að eyða héraða- og landshlutaríg, sem alið hefur verið á um langan aldur Byggðir landsins eíga að búa við sem líkastan kost varðandi opinbera fyrirgreiðslu, sem kostnaðarlega er deílt á landsmenn alla Stjórn Skáksambands lslands á blaðamannafundinum f gær i hinu nýja húsnæði sambandsins við Laugaveg 71. Reykjavíkurskákmót- ið hefst á f östudag Skáksambandið flytur formlega í nýtt húsnæði ' Reykjavíkurskákmótið hefst næstkomandi föstudag er dreg- ið verður um töfluröð kepp- enda f Kristalsal Hótel Loft- leiða. Umferðir mótsins verða 13 og hefst sú fyrsta á laugar- dag eftir að mótsetning hefur farið fram, en Birgir tsleifur Gunnarsson borgarstjóri leikur fyrsta leik mótsins. A mótinu verður teflt í fyrsta sinn eftir nýju íslenzku kerfi en f því felst, að tími keppenda er tak- markaður meir en áður hefur tíðkazt. Fyrstu 30 leikina verður að Jeika á 90 mínútum, þá næstu 20 á 60 mínútum eða alls 50 leikir á 2lA tíma fyrir bið. Þetta kom fram á blaða- mannafundi sem Skáksam- bandið hélt í gær í tilefni þess, að sambandið flutti formlega í nýtt húsnæði við Laugaveg 71 og vegná Reykjavíkurskák- mótsins svo og til að kynna útgáfu nýs skákpenings f til- efni góðrar frammistöðu Jóns L. Arnasonar á sl. ári. Skákmót þetta er eitt hið allra sterkasta sem haldið hef- ur verið hér á landi og er það í styrkleikaflokki 11, sem merkir að meðalstigatala keppenda er yfir 1500 stig, en á mótinu er þessi tala 2522,3 stig svo aðeins vantar 2,7 stig upp á að mótið fari f 12. styrkleikaflokk. Kepp- endur verða alls 14 eða Hort, Larsen, Polugaevsky, Miles, Smejkal, Browne, Lombardy, Kuzmin, Friðrik Ólafsson og Margeir Pétursson. Verðlaunagreiðslur á mótinu eru taldar nema á milli 2.2—2.5 milljónir króna eftir genginu og eru þau verðlaun hærri en gengur og gerist að því er Einar S. Einarsson sagði á blaða- mannafundinum í gær. Heild- arkostnaður vegna mótsins er hins vegar áætiaur 7.5—9.0 milljónir þegar upp verður staðið og vonast Skáksambands- menn til þess, að hægt verði að koma hallalaust út úr þessu móti, en af undanförnum tveimur mótum hefur verið nokkur halli. Aðalskákdómari mótsins verður Guðmundur Arnlaugs- son en honum til aðstoðar verða Guðbjartur Guðmundsson, Gunnar Gunnarsson og Þor- steinn Þorsteínsson. Formaður skákstjórnar verður Einar S. Einarsson. Minnispeningur um af- rek Jóns L. Árnasonar Skáksamband tslands hefur í tilefni af hinu frækilega afreki hins unga skákmeistara, Jóns L. Arnasonar, látið slá minni.s- pening tileinkaðan þessum fyrsta heimsmeistara okkar Is- iendinga, segir í frétt Skáksam- bands tslands. Er hér um að ræða annan pening í sérstakri minnispen- ingaseríu um íslenzka afreks- menn í skák, en sá fyrsti var sleginn 1975 og tileinkaður Friðriki Olafssyni stórmeistara. Kaupendur þessa penings eiga nú forkaupsrétt í einn mánuð að sömu númerum. Upplag heimsmeistarapeningsins er takmarkað við 500 brons, 200 silfur, og 25 gullpeninga, sem allir verða númeraðir. Aætlað verð peningsins er 6.500 krónur fyrir brons, 12.500 fyrir silfur og gullpeningurinn verður verðlagður eftir gullverði á þeim tíma er hann verður sleg- inn en áætlað verð er um 200.000 krónur. Peninginn hef- ur hannað Helga B. Sveinbjarn- ardóttir og er sleginn hjá ís- spor h.f. Samkvæmt sérstakri sam- þykkt stjórnar sambandsins verður helmingi nettóágóða af sölu peningsins varið til að stofna verðtryggðan sjóð til styrktar Jóni L. Arnasyni á skákbrautinni. JJ^fcUáWaíM^^ ^Ssmeist^, Mynd af hinum nýja minnispeningi um afrek Jóns L. Arnasonar á s.l. ári er hann varð heimsmeistari unglinga 17 ára og yngri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.