Morgunblaðið - 26.11.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 26.11.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 26. NÓVEMBER 1978 SIMAR 21150-21370 SÖLUSTJ. LARUS Þ. VALDIMARS. LOGMJOH ÞORÐARSON HDL. Til sölu og sýnis m.a. Effri hæö í Hlíðunum 5 herb. um 120 ferm. á mjög góðum stað við Mávahlíð. Hæöin er mikiö endurnýjuö, stórt fjölskylduherb. (sjónvarps- skáli) suður svalir. Forstofuherb., bílskúrsréttur. Góð íbúö við Hraunbæ 3ja herb. 85 ferm. á 1. hæð. Haröviður, miklir skápar, góð fullgerö sameign. 5 herb. við Engjasel skipti mjög góð ný íbúö 115 ferm. við Engjasel, næstum fullgerö (tekin í notkun), ræktuð lóö, mikið útsýni. Skipti æskileg á raðhúsi eöa einbýlishúsi í smíðum. Raðhús við Ásgarð húsiö er með 4ra herb. íbúö á tveim hæðum 48x2 ferm. ennfremur eitt—tvö íbúðarherb. í kjallara. Mikið útsýni. Gott raðhús eða embýli Gott raðhús eöa einbýli óskast, æskilegur staður Fossvogur eða smáíbúðarhverfi. Mikil útb. fyrir rétta eign. Höffum kaupendur vegna góðrar sölu aö undanförnu þurfum viö aö útvega fasteignir af flestum stæröum og gerðum. Opið á morgun mánudag. ALMENNA FASTEIGNASALAH LAUGAVEGI 49 SIMAR 21150-21370 i>i\(iiioi;i ^ Fasteignasala— Bankastræti 1 SÍMAR 29680 - 29455 - 3 LÍNUR Opiðídagfrá 1—6. Mávahlíð, 5—7 herb. ca. 160 fm. efri hæð í tvíbýlishúsi. 2 stofur, 3 svefnherb. + 2 risherb. eldhús, hol og bað. Mjög stór herb. Góð eign. Hagasel — raöhús ca 150 ferm., fokhelt raðhús með bílskúr. Skiptist þannig: á jaröhæð, húsbóndaherb., gestasnyrting og bílskúr. 1. hæð: stofa, eldhús og þvottahús. 2. hæð: 3 herb. og bað. Skipti á íbúö kemur til greina. Hraunbær 5 herb. ca 120 ferm. íbúð á 2. hæö í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Stofa, 4 herb., eldhús og bað. Sameiginlegt þvottahús, góð sameign. Verð 19 millj., útb. 14 millj. Kríuhólar 4ra herb. ca 95 ferm. íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi. Stofa, borðstofa, sjónvarpshol, tvö herb. eldhús og bað. Þvottahús og bús inn af eldhúsi. glæsileg eign. Verö 14.5 millj., útb. 10 millj. Markholt — sérhæð ca 80 ferm. íbúö á 2. hæö í fjórbýlishúsi. Stofa tvö herb., eldhús og bað. Suður svalir. Bílskúrsréttur. Sér hiti. Verö 11 — 11.5 millj., útb. 7.5 — 8 millj. Vesturberg 3ja — 4ra herb. ca 95 ferm. íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi. Stofa, hol, tvö herb., eldhús og baö. Þvottaherb. inn af eldhúsi. Tvennar svalir. Mjög góö eign. Verð 15 millj., útb. 11 millj. Krummahólar 3ja herb. ca 90 ferm. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Stofa, tvö herb., eldhús og bað. Geymsla á hæðinni. Svalir í suður. Bílskýli. Góö sameign. Verð 14.5 millj., útb. 10 millj. Einbýlishús Þorlákshöfn ca. 140 ferm. einbýlishús við Oddabraut. Stofa, 4 herb., eldhús og bað. Búr inn af eldhúsi. 40 fm bílskúr. Góö eign. Verð 17 millj., útb. 10 til 11 millj. Holtagerði 3ja herb. — bílskúr ca 100 fm neðri hæð í tvíbýlishúsi. Stofa, 2 herb. eldhús og bað. Stór bílskúr. Ræktuð lóð. Góð eign. Verð 16 millj., útb. 11 millj. Fífusel — 4ra herb. ca 107 ferm. íbúð á 1. hæö í fjölbýlishúsi. Stofa, sjónvarpshol, 3 herb., eldhús og bað. Flísalagt bað með sturtuklefa. Svalir í suður. Ný eign. Verð 17 millj., útb. 11.5 til 12 millj. Kópavogsbraut Parhús sérhæð og ris í parhúsi ca. 130 fm. Á hæðinni eru 2 saml. stofur, eldhús. í risi 2 herb., og bað. Nýleg eldhúsinnrétting. Bílskúr, 35 fm upphitaður, með heitu og köldu vatni. Verð 17 millj. útb. 12 millj. Raðhús Mosfellssveit ca 104 ferm. að grunnfleti hæð og kjallari. Bílskúr. Húsinu verður skilað t.b. aö utan og fokheldu að innan meö gleri og útihuröum. Teikningar í skrifstofunni. Verð 15 millj. r Jónas Þorvaldsson sölustjóri, heimasími 38072. Friörik Steíánsson viðskiptafr., heimasími 38932. "1 27750 L ÉtrFA8TEIGNA> ¦ HtrsiÐ Ingólfsstræti 18 s. 27150 2ja herb. m. m. bílskúr Góö íbúðarhæö í steinhúsi viö Skipasund. Ca. 45 fm. Bílskúr fylgir. Laust fljótlega. 3ja herb. m. bílskúr ibúðarhæð við Hjallaveg. Laus í maí. Útborgun 8 m. Úrvals 3ja herb. íbúð á 2. hæö við Asparfell. Suöuríbúö. Mikil og góö sameign. Ódýr íb. steinhús við Ránargötu, 3ja herb. ásamt hluta í kjallara. Þarfn- ast standsetningar. Benedikt Halldórsson sölustj. Hjalti Steinþorsson hdl. Gústaf Þor Tryggvason hdl. ! 26933 ; Seljahverfi i 2ja herb. um 80 fm. íbúð í < tvíbýli. Allt sér. Góö íbúö. ' Utborgun 9—9.5 millj. Vesturbær ' 2ja hb. ca. 45 fm. íb. í kj. Allt ' sér, verö 8—8.5 m. ; Lindargata * 3ja hb. 70 fm. risíbúð, gott , verð. \ Vogar j 3ja hb. rúmgóð kj. íbúö, góð fi eign. Verð 9.5 m. | Hofteigur % 3ja hb. samb- kj. íbúð, verö | 10.5 m. | Vesturberg & 3ja hb. 80 fm. íb. í háhýsi, & góð íbúð, útb. 9.5—10 m. | Hlíðar j& 4ra hb. 100 fm. risíb. Suöur & svalir. Útb. 9.5—10m. | Hraunbær & 4ra hb. 110 fm. íb. á 2. hæð, & mjög vönduö eign, útb. V 12—13 m. i Blöndubakki & 4ra hb. 100 fm. endaíb. á 3. g hæð, verð 16.5—17 m. t Garðastræti & 6 hb. 134 fm. efsta hæð, öll V endurnýjuð, verð 26 m. % Ásgarður á Raðhús 2 hæðir ? Vt kj. Gott & hús. Skipti gjarnan á 4 hb. 4? íb. í Fossvogi. I Brekkustígur & Einbýlishús sem er hæð og £ kj. Byggingarréttur f. 2 hæðir & í viðbót. Uppl. á skrifst. | Verslun ^ Skartgripav. við Laugaveg * Laugavegur § Húseign sem er 3 hæðir + kj. g Verð55m. | Hverfisgata j? Verslunar- og ^, skrifstofuhúsnæði. a I smíðum & Raðhús v. Dalatanga. A Raðhús v. Ásbúð. $ 2ja og 3ja hb. íb. tilb. undír £ tréverk í miöbænum. & & Höfum kaupendur að öllum £ gerðum fasteigna. & Otal skiptamöguleikar. <£> Opið í dag 1—4. j? Heimas. sölum. % Daníel 35417 A Friöbert 81814. markaðurinn g Austurstræti 6. Simi 26933. &Ai£i&i&(£>i£> Knútur Bruun hrl. Til kaups óskast steinhús í vesturborginni sem væri ca. 7—8 herb. íbúð eöa stærra Samkomulag getur oröiö um rýmingartíma. Staögreiösla., ef góö eign er í boöi. Tilboö leggist inn á afgr. Mbl. merkt: „traustur kaupandi — 451", fyrir 1. des. nk. HOGUN FASTEIGNAMIDLUN Einbýlishús í Þorlákshöfn Einbýlishús viö Eyjahraun (viölagasjóöshús) ca. 130 ferm. Stofa, 4 svefnherb., eldhús og baö. íbúðin er endurnýjuö og í mjög góöu ásigkomulagi. Skipti möguleg é 2ja—3ja herb. íbúð í Rvik., Hafn., K6p. Verð 13.5 millj., útb. 8—8.5 millj. Vesturbær — 6 herb. hæö 6 herb. íbúð á 3. hæð ca. 140 ferm stofa, borðstofa, 4 herb., ný eldhúsinnrétting. Mikiö endurnýjuö íbúö. Allar lagnir nýjar. Verö 26 millj., útb. 17 millj. Gnoöarvogur — 5 herb. hæö Falleg 5 herb. íbúð á 3. hæð (efstu) í fjórbýlishúsi, Ca. 120 ferm. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb., endurnýjað eldhús og bað. Stórar suöursvalir. Verð 23 millj. Kópavogsbraut — 4ra herb. parhús Parhús sem er hæð og rishæð, samtals 115 ferm ásamt 40 ferm bílskúr. Nýjar innréttingar íeldhúsi. Verð 17 millj., útb. 12 millj. Rauöilækur — 4ra herb. hæö Góð 4ra herb. íbúð á 3. hæð í fjórbýlishúsi. 2 stofur, 2 svefnherb., suður svalir. Verð 17.5 millj., útb. 12 millj. Fellsmúli — 4ra herb. — í skiptum Vönduð 4ra herb. íbúð á 1. hæð ca. 110 ferm. Stofa, borðstofa, 3 svefnherb. Þvottaaöstaöa í íbúöinni. Skipti óskast á sér hæð meö 4 svefnherb. Eskihlíö — 3ja herb. Falleg 3ja herb. risíbúð (lítiö undir súö) í fjölbýlishúsi. Nokkuö endurnýjuð íbúð. Nýleg teppi. Verð 12 míllj., útb. 8 millj. Hrauntunga Kóp. — 4ja herb. — sér hæö Falleg 3ja herb. íbúö á 1. hæö í tvíbýlishúsi. Ca. 95 ferm. Nýjar innréttingar og tæki. Mikið endurnýjuö íbúö. Sér inngangur, bílskúrsréttur. Verð 14 millj., útb. 9 millj. Nálægt mioborginni — 3ja herb. Góð 3ja herb. íbúð á 3. hæð ca. 87 ferm í 17 ára steinhúsi. Góðar innréttingar. Verð 13.5 millj., útb. 9.5 millj. Nökkvavogur — 3ja herb. 3ja herb. íbúö í kjallara ca. 97 ferm, stofa, tvö svefnherb., sér inngangur. Verð 9.5 millj., útb. 7 millj. í Hafnarfirði — 3ja herb. ódýr 3ja herb. íbúð á efri hæö í steinsteyptu tvíbýlishúsi, ca. 80 ferm. Mikið endurnýjuð íbúö. Ný teppi. Danfoss. Verö 10 millj., útb. 6.5 rnillj. Blöndubakki — 3ja herb. Góð 3ja herb. íbúö á 1. hæö ca. 87 ferm ásamt 12 ferm herb. í kjallara. Flísalagt baðherb., þvottaaöstaöa og búr á hæðinni. Verö 14.5 millj., útb. 10—10.5 millj. Langholtsvegur —3ja-4ra herb. 3ja—4ra herb. íbuö í kjallara í tvíbýlishúsi ca. 95 ferm. Sér inngangur. Verö 11 millj., útb. 8 millj. Barónsstígur — 3ja herb. 3ja herb. íbúð á 3. hæð ca. 85 ferm. íbúöin er endurnýjuö og lítur vel út. Verð 13.5 millj., útb. 9.5 millj. Kríuhólar — 3ja herb. 3ja herb. íbúö á 4. hæö í lyftuhúsi. Rúmgóö stofa, meö vestursvölum og 2 svefnherbergi. Þvottaaöstaöa í íbúðinni. Rýjateppi. Góö sameign. Verð 13.5—14 millj., útb. 9.5 millj. Bergpórugata — 2ja herb. Góð 2ja herb. ibúð á 3. hæð. Ca. 65 ferm í steinhúsi. Ný teppi, sér hiti, tvöfalt gler. íbúöin er í mjög góðu ástandi. Verö 10 millj., útb. 7.5 millj. Sér hæöir óskast Höfum mjög fjársterka kaupendur aö góöum 130—150 ferm sér hæöum meö bílskúr eða bílskúrsrétti. Mikil útb. á skömmum tíma eða allt aö 8—10 millj. viö samning. Einnig möguleg skipti á glæsilegri 3ja herb. íbúð í nýju fjölbýlishúsi í vesturborginni ásamt milligjöf. 3ja herb. m. bílsk. í Hólahverfi óskast Höfum mjög fjársterkan kaupanda að 3ja herb. íbúð með bílskúr eöa bílskúrsrétti. Útborgun 10—12 millj. á aðeins 6 mán. Þar af 7 millj. fyrir áramót. Opiö í dag frá kl. 1—6. TEMPLARASUNDI 3(2.hæö) SÍMAR 15522,12920 ÓskarMikaelsson sölustjóri heimasími 44800 Árni Stefánsson vioskf r.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.