Morgunblaðið - 26.02.1980, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 26.02.1980, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 26. FEBRÚAR 1980 Háskóli íslands: Frá afhendingu prófskírteina í Háskóla íslands sl. laugardag. I josm. Ól.K.M. Samband byggingarmanna ef nir til vinnuverndarviku Flest vinnuslys verða meðal ungra verkamanna FRÆÐSLUMIÐSTÖÐ Sambands bvKninKarmnnna stendur fyrir vinnuverndunarviku nú dagana 25.-29. febrúar. í þessari viku verður vakin athygli á þörfinni fyrir bættan aðbúnað og aukið öryggi á vinnustöðum. Fræðslu- miðstöðin mun m.a. gangast fyrir vinnustaða- og félagsfundum alla þessa viku þar sem spjallað verður um þessi mál og sýndar myndir til frekari áréttingar efninu auk þess sem fjölmiðlar munu fjalla um efni skyld þessu. Þá verða gefin út fréttabréf og vexKspjold. Á blaðamannafundi sem haldinn var í tilefni vinnuverndunarvikunnar sagði Tryggvi Þór Aðalsteinsson, sem situr í framkvæmdanefnd Sam- bands byggingarmanna, að það væri engin tilviljun að Sambandið stæði nú fyrir vinnuverndunarviku. Hann sagði að þegar litið væri í skýrslur, t.d. hjá öryggiseftirlitinu, þá kæmi það í ljós að vinnuslys í þessari atvinnugrein væru mjög tíð. „Vinnuumhverfi er hluti af lífs- kjörum verkamanna og það eru þessi lífskjör sem við viljum vekja athygli á. Vekja athygli á ástandi á vinnu- stöðum og hvað þar megi bæta úr," sagði Tryggvi. Þá kom það einnig fram á fundin- um að flest vinnuslys verða hjá ungu verkafólki, 16-20 ára. 25,6% af þeim sem verða fyrir slysi á vinnustað eru á þeim aldri en 15,1% er á aldrinum 21—25 ára. Flest verða slysin í maímánuði en þau eru einnig tíð yfir sumartímann. Þá sagði Ásmundur Hilmarsson, formaður Fræðslumiðstöðvar Sam- bands byggingarmanna, að árið 1956 hefðu verið settar sérstakar reglur um tilkynningaskyldu atvinnusjúk- I.jósm. Kristján. Illuti þeirra sem kynntu blaðamönnum vinnuverndarvikuna. Á borðinu fyrir framan þá eru nokkur tæki og áhöld sem geta stuðlað að bættu öryggi við vínnu. dóma en nú í ár væru fyrstu tilkynningarnar að berast. Vinnuverndunarvikan mun, að sögn þeirra sem á fréttamannafund- inum kynntu hana, standa eitthvað lengur en eina viku, þ.e.a.s. svo lengi sem óskir um fundi um vinnuvernd kæmu frá félögum eða vinnustöðum. Auk Fræðslumiðstöðvar Sambands byggingarmanna, þar sem í eru Málarafélag Reykjavíkur, Sveinafé- lag húsgagnasmiða, Trésmíðafélag Reykjavíkur, Trésmíðafélag Akur- eyrar auk allflestra byggingariðnað- armannafélaganna og byggingar- mannadeilda verkalýðsfélaganna úti á landi, munu taka þátt í vinnu- staðafundinum Múrarafélag Reykja- víkur, Verkamannafélagið Dagsbrún, auk þess sem leitað var til Iðju, félags verksmiðjufólks. Þess má að lokum geta að á síðasta þingi Sambands byggingarmanna var samþykkt tillaga um að helga allt tímabilið fram til næsta þings baráttunni fyrir stóraukinni um- hverfisvernd á vinnustöðum. í álykt- uninni segir m.a.: „Þingið lýsir yfir áhyggjum sínum vegna hinna tíðu slysa í byggingar- iðnaði, eins og fram kemur í skýrslu Öryggiseftirlits ríkisins um starf- semi þess 1928—1978. I skýrslunni kemur fram að af öllum tilkynntum slysum árin 1970-1977 urðu 14% í tréiðnaði og 20% í byggingariðnaði og við verk- legar framkvæmdir. Jafnframt er ljóst að mikill fjöldi smærri slysa er aldrei tilkynntur og er því utan við allar skýrslur í þessum efnum. Ljóst er að með aukinni tæknivæð- ingu í starfsgreinum bygginga- og tréiðnaðarmanna og vaxandi notkun áður óþekktra upplausnarefna, eykst slysahættan ef ekkert er gert til varnar." Fimmtíu luku próf - um á haustmisseri FIMMTÍU stúdentar luku prófi f rá Háskóla tslands við lok haust- misseris og voru þeim afhent skírteini sín við athöfn í hátíða- sal Háskólans á laugardag. Hafa stúdentarnir lokið prófi í 12 greinum i hinum ýmsu deildum Háskólans. Við athöfnina söng Háskólakór- inn undir stjórn Rutar L. Magn- ússon, Guðmundur K. Magnússon rektor flutti ræðu og síðan af- hentu deildarforsetar skírteinin. Við lok athafnarinnar söng síðan Háskólakórinn að nýju nokkur lög. Stúdentarnir fimmtíu sem luku prófum eru þessir og skiptast þannig eftir námsgreinum: Embættispróf i lögfræði (1) Dögg Pálsdóttir Kandidatspróf i viðskiptafræði (4) Áslaug S. Alfreðsdóttir Guðlaug Nielsen Karl Guðmundsson Kristín Guðmundsdóttir Kandídatspróf í ensku (1) Richard Halldór Hördal B.A.-próf i heimspekideild (13) Baldur Ingvi Jóhannsson Bragi Guðmundsson Guðrún Sigríður Helgadóttir Hallgerður Gísladóttir Helga Jónsdóttir Helgi Helgason Hreinn Pálsson Iðunn Reykdal Jóhann Stefánsson Jóna Björg Sætran Sigurjón Sighvatsson Kristjana Kristinsdóttir Viðar Hreinsson Verkfræði- og raunvísindadoild (21) Rafmagnsverkfræði (1) Kjartan H. Bjarnason B.S.-próf i raungreinum (20) Eðlisfræði (1) Sigríður Lilly Baldursdóttir Jarðeðlisfræði (3) Bergþóra S. Þorbjarnardóttir Ingi Ólafsson Vilbergur Kristinsson Líffræði (12) Finnur G. Garðarsson Friðsemd Rósa Magnúsdóttir Gunnar Oddur Rósarsson Helgi Kjartansson Ingibjörg S. Jónsdóttir Ingileif St. Kristjánsdóttir Jón Ólafur Skarphéðinsson Kristján Kristjánsson Kristján Þórarinsson Sigríður Baldursdóttir Sigurlaug Kristmannsdóttir Steinunn Harðardóttir Jarðfræði (3) Gunnar Birgisson Jón Reynir Sigurvinsson Ólafur G. Arnalds Landafræði (1) Páll Benediktsson Kandidatspróf i tannlækningum (1) Friðrik H. Olafsson B.A.-próf i félagsvísindadeild (9) Birgir Þ. Guðmundsson Gertie Jörgensen Jóhannsson Gunnar Egill Finnbogason Kjartan Þórðarson Halldóra Jónsdóttir Óskar Guðjónsson Sigríður Árnadóttir Sigríður Lóve Þóra Sigurbjörnsdóttir Gísli Thoroddsen, Kristján Danielsson «k Haukur Hermannsson með ýmsa verðlaunagripi sem þeir hlutu fyrir frammistöðu sína í keppninni. «*•»• «""«)*» Frækileg f rammi- staða íslenzkra matreiðslumeistara í BELLA Center-sýningarhöll- inni i Kaupmannahöfn var hald- in dagana 12. —16. febrúnar norræn matreiðslukeppni á veg- Nýbygging Sláturfélagsins við Laugarnesveg: „Fyrst og fremst hugsuð til að bæta dreif ingaraðstöðuna" segir Jón H. Bergs forstjóri Sláturfélagsins „ÞAÐ HEFUR verið lengi í bigerð hjá okkur að koma upp betri dreif ingaraðstöðu fyrir kjöt og unnar kjötvörur á hðfuðborg- arsvæðinu. Nú hefur borgarráð sem sagt gefið okkur kost á Ióð við Laugarnesveg. sem er hugsuð undir húsnæði tií þessara nota. Það er því alger misskilningur hjá sveitarstjornarmönnum á Suðurlandi að verið sé að flytja einhvern hluta framleiðslunnar til höfuðborgarinnar þegar þetta væntanlega hús kemst i gagnið," sagði Jón H. Bergs er Mbl. innti hann álits á þeirri gagnrýni sveitarstjórnarmanna á Suður- landi að verið væri að f lytja hluta framleiðslunnar til höfuðborgar- innar. „Það er í athugun hjá okkur að flytja í þetta væntanlega húsnæði afurðasöludeild, sem nú býr við þröngan kost í húsnæði okkar við Skúlagötu. Sömuleiðis þurfum við að byggja hér á höfuðborgarsvæð- inu nýtt frystihús, þar sem frysti- hús það sem við notumst við er orðið bæði gamalt og á margan hátt óhentugt," sagði Jón enn- fremur. „Þá má geta þess að þróunin hefur á undanförnum árum verið sú að meiri og meiri hluti starf- seminnar hefur flutzt austur í sveitir, en ekki öfugt. Til að mynda flutti mestðll slátrun fé- lagsins austur eftir að hætt var slátrun hér í Reykjavík. Annars er auðvitað ýmislegt sem óhjákvæmilega þarf að fram- leiða hér á aðalmarkaðssvæðinu, eins og tilbúnir réttir, sem ekki þola flutninga langar leiðir," sagði Jón H. Bergs. Þá sagði Jón aðspurður að ekki væri búið að hanna hið nýja hús, en það væri í meðferð hjá arki- tektum og yrði væntanlega tilbúið innan tíðar. um N.K.F., en það eru samtök matreiðslumeistara á Norður- löndum. Keppnin skiptist í tvo hluta, annars vegar tveir heitir réttir, sem hvor um sig þurfti að vera fyirir 60 manns og hins vegar 6 matarföt sem hvert um sig var fyrir 8 manns. Fyrir köldu réttina hlaut ísland sérstök verðlaun fy'rir skemmtilegar skreytingar og hugmyndaríkar uppsetningar. Verðlaunaafhendingin fór fram í Bella Center 16. febrúar. Fóru leikar þannig, að Finnland hlaut gullverðlaun, ísland silfurverð- laun, Danmörk bronsverðlaun og Noregur og Svíþjóð í fjórða sæti. Allir þátttakendur hlutu viður- kenningarskjal fyrir sitt framlag. ísland hlaut sérstök verðlaun fyrir skemmtilegar skreytingar og hugmyndaríkar uppsetningar á köldu fötin. Klúbbur matreiðslumanna á íslandi var stofnaður 16. febrúar 1972 og varð árið 1974 meðlimur N.K.F., sem eru eins og áður segir samtök matreiðslumeistara á Norðurlöndum.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.