Morgunblaðið - 20.03.1982, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 20.03.1982, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 20. MARZ 1982 Jónas Jónsson, varaformaður Náttúruverndarráðs: Ekki óeðlilegt aö taka Blöndumálið fyrir að nýju Heilsugæzlustöðin á Egilsstöðum hefur nú fengið nýja sjúkrabifreið til um- ráða, sem sérstaklega er hentug til að brjótast um sveitir Fljótsdalshéraðs á vetrarmánuðum. Bifreiðin er af gerðinni Volvo Lapplander og að sögn hefur hún reynst ákaflega vel í vetur. Ljósm.: Kriatján Kinarwwn. Baráttan gegn fíkniefnum hert á Norðurlöndunum RÍKISSTJÓRNIR Norðurlandanna hafa orðið ásáttar um að herða baráttuna gegn fíkniefnanotkun á Norðurlöndum, en þann 19. feb. var haldinn sameigin- legur fundur dómsmála- og félagsmálaráðherra á Norðurlöndum um fikniefna- mál. Helstu umræðuefni voru ástand fiknimála á Norðurlöndum, eftirlit með dreifingu fikniefna, viðhorf til kannabisefna og meðferð fikniefnasjúklinga. Friðjón Þórðarson dómsmála- unnt sé að bera saman þróun ráðherra sat fundinn af íslands fíkniefnaneyslu og afbrotastarf- hálfu, fyrir sína hönd og Svavars Gestssonar, félags- og heilbrigð- ismálaráðherra, en auk hans sóttu fundinn Páll Sigurðsson, ráðuneyt- isstjóri í heilbrigðis- og trygginga- málaráðuneytinu, Guðrún Helga- dóttir alþingismaður og Hjalti Zóphaníasson, deildarstjóri í dóms- máJaráðuneytinu. í fundarlok var gefin út sameiginleg fréttatil- kynning. I henni segir m.a. að stefnt verði að því markmiði að gera Norður- löndin að fíkniefnalausu svæði, samvinna milli lögreglu- og tolla- yfirvalda verði aukin og svo segir að ríkisstjórnirnar telji að um samnorrænt vandamál sé að ræða og fagna því að starf lögreglu- manna, sem sendir eru til starfa erlendis að þessum málum, skíli góðum árangri. Norrænu tengsla- nefndinni um fíkniefnavandamálið hefur verið falið það verkefni að gera tölfræðilegan samanburð, svo „ÞAÐ ER rétt að það komi fram að Náttúruverndarráð hefur fyrir sitt leyti aðeins samþykkt að virkjað yrði á þesum stað. Sú samþykkt var gerö fyrir 4 árum og þá var alls ekki end- anlega afráðið með virkjunartil- högun. Samkvæmt lögum ber náttúr- uverndarráði að fylgjast með fram- kvæmdum eins og þessum og því er ekki óeðlilegt að það taki málið fyrir að nýju, þegar þess er óskað," sagði Jónas Jónsson, varaformaður Nátt- úruverndarráðs í samtali við Morg- unblaðið. „Þetta var samþykkt með ýms- um fyrirvara eins og frekai i rann- sóknum og nánari tilhögun. Síðan hefur málið ekki komið fyrir Nátt- úruverndarráð fyrr en nú að Landverndarsamtök vatnasvæða Blöndu og Héraðsvatna óska þess að málið verði tekið fyrir að nýju. Það verður nú gert næstkomandi mánudag og þriðjudag," sagði Jón- semi er tengist þessari neyslu á Norðurlöndum. Norræni ráðherrafundurinn vek- ur athygli á því að afstaða almenn- ings til fíkniefnaneyslu virðist snú- ast hægt og sígandi gegn neyslu. Síðar segir í fréttatilkynningunni að í undirbúningi sé að lögregla og tollayfirvöld kanni eftir hvaða leið- um fíkniefni berast til Norður- landa og hvernig að dreifingu þeirra er staðið. Ráðherrarnir létu í ljós áhyggjur yfir þeirri fölsku mynd, seiii reynt er að læða inn hjá almenningi, að kannabis sé hættu- laust. Þvert á móti hafa rannsóknir sýnt að kannabis er mjög skaðlegt. Norrænu áfengis- og lyfja- rannsóknarnefndinni, sem full- trúar íslands hafa átt sæti í, var falið að auka rannsóknir á umfangi misnotkunar á vímugjöfum, hvaða meðferð sjúklingum stendur til boða og hvernig samstarfi með- ferðastofnana er háttað. Á myndinni er hluti kórs Trésmiðafélags Reykjavfkur ásamt stjórnandanum Guðjóni Bððvari Jónssyni. Kór Trésmíðafélags Reykjavíkur 10 ára UM ÞESSAR mundir er kór Tré- smiðafélags Reykjavíkur 10 ára, en hann var stofnaður í mars 1972. í tilefni af þessu merkisafmæli hélt kórinn tónleika fyrir boðsgesti ein- göngu í Breidholtsskóla kl. 14 laug- ardaginn 20. mars. Að sögn Arnar Erlendssonar, formanns kórsins, hélt kórinn ein- vörðungu tónleika innan Trésmiða- félagsins fyrstu starfsárin en á undanförnum árum hefur það færst í vöxt að hann komi fram opinberlega á öðrum vettvangi. Má t.d. nefna að kórinn fór til Noregs 1978 í því skyni að taka þátt í tón- listarmóti á vegum verkalýðshreyf- inga á Norðurlöndum. En það mót er haldið á fimm ára fresti og hefur kórinn boðað þátttöku sína í sams- konar móti í Finnlandi á sumri komanda. Ennfremur kom fram hjá Erni að fyrsti stjórnandi kórsins var Jakob Hallgrímsson. En frá 1973 hefur Guðjón Böðvar Jónsson stjórnað honum fyrir utan einn vetur er Guðmundur Óli Gunnars- son sá um stjórn hans. Eru nú 56 manns starfandi í kórnum. Kórinn hefur haft talsverð sam- skipti við kóra úti á landsbyggðinni gegnum árin og hefur hann sungið víða um land. Að sögn Arnar er nú á döfinni söngför til Gnúpverja- hrepps í vor. Patchwork Quilt - bútasaumur Myndlist Bragi Asgeirsson Fyrir nokkrum árum kom hingað ung amerísk listakona, Linda Scöpfer að nafni, og kynnti íslendingum nýendur- reista listgrein er nefnist „Patchwork Quilt" er útleggst bútasaumur á íslenzku. Lista- konan hélt mikla og eftirminni- lega sýningu á göngum Kjarvalsstaða jafnframt því að hún hélt fyrirlestur í Menn- ingarstofnun Bandaríkjanna við Nesveg. Það var mikill ménningarbragur yfir hinni ungu og aðsópsmiklu konu og öllu því sem hún tók sér fyrir hendur hér og ég veit til þess, að listgreinin hefur farið mikla sig- urför um heiminn á síðustu ár- um. Bútasaumur hefur lengi þekkzt í ýmsu formi meðal al- þýðu vestan hafs þar sem hann á sér djúpar rætur í þarlendri listhefð. Tæknin hefur einnig verið iðkuð á margan hátt í Evr- ópu o« jafnvel hér á landi og gerði m.a. skáldkonan Theodóra Thoroddsen gullfallegt teppi í þessari aðferð svo sem mörgum mun kunnugt. Muggur (Guð- mundur Thorsteinsson) saumaði einnig úr bútum eftirminnileg listaverk. Aðferðin er ákaflega skemmtileg og býður upp á ótakmarkaða möguleika fyrir þá, er hafa frjótt hugmyrvdaflug og er tilvalin tómstundaiðja fyrir það m.a. hve þakklátt efnið er þannig að auðvelt er að ná þekkilegum árangri. Þetta er talið upp vegna þess að um þessar mundir og fram á sunnudag er viðamikil sýning að Kjarvalsstöðum á teppum og ýmsu öðru í þessari tækni. Hefur allur Kjarvalssalur verið undir- lagður gömlum og nýjum sýnis- hornum þessarar listgreinar og tómstundaiðju, en uppistaöa sýningarinnar eru 40 teppi frá ýmsum fylkjum Bandaríkjanna. Amerísk kona, Mrs. Marti Mich- ell á heiðurinn af að hafa safnað þessum teppum sem eru flest yf- ir 100 ára gömul og kynnir hún bútasaum í Bandaríkjunum með fyrirlestrum á sýningunni. Mörg þessara teppa eru mjög fögur og upprunaleg, gerð af næmri til- finningu fyrir litbrigðum og formrænu samræmi. Eitt er þó mjög til ama á sýningunni og það er hve illa er gengið frá henni í alia staði. Er líkast sem teppunum hafi verið rutt upp á veggina í miklu tímahraki og er sýningin í heild einhver frábær- asti lærdómur um það hvernig ekki eigi að setja upp sýningu, er sést hefur hérlendis. Eiginlega minnir þetta á óvandaðan sölu- markað og eru Kjarvalsstaðir langt frá því að vera vettvangur slíkra vinnubragða og sérstak- lega er þetta ósmekklegt vegna þess hve fagran varnig verið er að kynna og jafnframt merki- legan anga amerískrar alþýðu- listar. Listgreinin hefði verið best kynnt með vandaðri sýningu og veglegri sýningarskrá ríkulega prýddri myndum og upplýsing- un», — sýningarskráin er í þessu tilviki pínulítill auglýsingableð- ill frá verzluninni Virku s/f, en á hennar vegum er sýningin. Bleðlinum fylgir fátæklegur formáli og munu ófróðir litlu nær um þessa listgrein eftir lest- ur hans og er það mjög miður. Verzlunin stendur fyrir nám- skeiðum í bútasaumi og skal það fúslega sagt aðstandendunum til hróss, að margt fallegra muna hefur orðið til á þessum nám- skeiðum svo sem sjá má í af- mörkuðum bás við enda salarins. — Það gefur augaleið, að með nútímatækni ér öllu auðveldara að ná árangri en þá er menn urðu í einu og ollu að treysta nálinni og öryggi auga og hand- ar. Ætti að vera auðvelt að fjöl - falda teppin og það kemur enda spánskt fyrir sjónir að sjá á út- skýringarmiða við hlið eins teppisins, að ef grannt sé skoðað sjáist verksmiðjugallar, sem eru eins og holur í því, teppið sjálft er svo sagt frá seinni hluta átj- ándu aldar. Aldurinn efa ég ekki þótt ég telji líklegra að það sé frá seinni hluta nítjándu aldar en hér kemur fram, sé það ekki prentvilla, að slík teppi hafi einnig verið verksmiðjufram- leidd og er þá fjöldaframleiðsla komin í leikinn. Ég lýsi aðdáun minni á tækn- inni og framtakinu og harma einungis að framkvæmd og um- gjörð sýningarinnar skuli ekki vera af vandaðri gerð en raun er á. Leiðrétting í listdómi mínum um sýningu Jóns Axels Björnssonar féll úr hluti einnar setningar. Rétt er hún svona: — einkum i þeirri mynd er blasir við gestinum er hann gengur upp stigann í Ás- mundarsal. Þá brá ég á orðaleik vegna hinnar hæpnu merkingar orðsins „nýlist" og skrifaði því til áherzlu ný-nýlist, sem þó kom eingöjigu út sern nýlist, rétt og sfétt. *^ """' ' Lesendur eru beðnir velvir ingar á mistökunum. B.Á' .* 1

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.