Morgunblaðið - 20.03.1982, Blaðsíða 20

Morgunblaðið - 20.03.1982, Blaðsíða 20
20 MORGUNBLADID, LAUGARDAGUR 20. MARZ 1982 nrutwiMtói^ Utgefandi Framkvæmdastjóri Ritstjórar Fulltrúar ritstjóra Fréttastjórar Auglysingastjori hf. Árvakur, Reykjavík. Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. Þorbjörn Guömundsson, Björn Jóhannsson. Freysteinn Jóhannsson, Magnús Finnsson, Sigtryggur Sigtryggsson. Baldvin Jónsson. Ritstjórn og skrifstofur: Aöalstræti 6, sími 10100. Auglýsingar: Aö- alstræti 6, sími 22480. Afgreiðsla: Skeifunni 19, sími 83033. Áskrift- argjald 110 kr. á mánuöi innanlands. I lausasölu 7 kr. eintakiö. Ráðherra í vanda Hjörleifur Guttormsson, iðnaðarráðherra, er þekktari fyrir margt annað en röskleika í ákvarðanatöku. En þá sjaldan að til ákvarðana dregur hjá þessum ráðherra gerist það með einskonar jarðhræringum, kvikuhlaupum og þjóðmálagosum, þann veg, að allt verður á tjá og tundri í kring um hann. Eftir margra mánaða og missera vangaveltur um staðsetningu steinullarverksmiðju leggur iðnaðarráðherra loks fram tillögu um hana í ríkisstjórn. Hér verður ekki tekin afstaða til staðarvalsins út af fyrir sig, en bæði plássin eru verðug slíks fyrirtækis. Hitt dylst engum, sem eftirmálin heyrir, að ráðherra hefur enn einu sinni tekizt að klúðra vinnubrögðum svo, að fjaðrafokið þeirra vegna nær langt inn í hans eigin flokksraðir. Garðar Sigurðsson, samflokksmaður iðnaðarráðherra á þingi, seg- ir í viðtali við Morgunblaðið í gær: „Eg er ekki hissa á nokkrum sköpuðum hlut frá þessum mönnum lengur ..." — „Þegar Hjörleifur tók til sín borinn og sagði að Orkustofnun væri undir iðnaðarráðu- neyti, út af einhverjum ástæðum, sem ég er ekki klár á, þá talaði hann ekki við mig eða aðra í þingflokknum. Ég frétti þetta í fjölmiðl- um." Garðar sagði og, að ráðherra hefði ekki þingflokkinn á bak við sig í steinullarákvórðunum. „Þar hefur engin samþykkt verið gerð í þessu máli," sagði þingmaðurinn, og hann hnykkir enn á: „Það verð- ur slegizt við hann," þ.e. iðnaðarráðherra, „af fullum krafti." Hjörleifur Guttormsson, iðnaðarráðherra, hefur sætt vaxandi gagnrýni undanfarið, vegna flestra þeirra stærri mála er undir hann heyra: • Hann hefur dregið fætur í ákvarðanatöku, varðandi virkjunar- kosti, árum saman, og hagaði verklagi svo, er hann mannaði sig seint og um síðir í tillögugerð, að allt ætlar af göflum að ganga í stjórn- arherbúðunum.' • Hann hefur hunzað það meginatriði, varðandi arðsemi nýrra stórvirkjana, að tryggja þeim orkumarkað með tilurð orkufreks iðn- aðar, vegna persónuiegra fordóma og þröngsýni. • Hann grípur til þess, sem utanríkisráðherra kallar „valdníðslu", til að knýja örkustofnun til að ganga á gjörðan verksamning varð- andi jarðvegskönnun á Helguvíkursvæði, og leitt getur til þess að viðamikil verkefni flytjist frá íslenzkum aðilum til erlendra. • Hvað sem líður réttmæti þeirrar tillögugerðar, að steinullar- verksmiðja skuli fremur rísa á Sauðárkróki en í Þorlákshöfn, sem hér er látið liggja á milli hluta, er verklag ráðherra slíkt við ákvarð- anatökuna, að gagnrýni veldur langt inn í eigin flokksraðir hans. Tveir þingmenn, sem teljast til stuðningsmanna ríkisstjórnarinn- ar, Garðar Sigurðsson og Eggert Haukdal, hafa bæði í þingræðum og blaðaviðtölum látið orða falla á þann veg um verklag iðnaðarráð- herra, að draga verður í efa, að hann hafi þingmeirihluta á bak við sig sem ráðherra. Þetta hlýtur að vera ráðherranum jafnljóst og öðrum. Spurningin er, hvort hann hafi geð til að hokra áfram við möppudýrabúskap sinn, ef það er í óþökk meirihluta Alþingis? Forsætisráðherra sá ástæðu til að láta utanríkisráðherra í té sérstaka traustsyfirlýsingu úr ræðustól á Alþingi fyrir fáum dögum. Ástæðan var þó sú ein að utanríkisráðherra fylgdi fram einróma þingsályktun Alþingis, eftir réttum valdssviðsreglum, í skjóli aug- ljóss meirihluta bæði þings og þjóðar. Sama verður ekki sagt um sum vinnubrögð iðnaðarráðherra, hvorki að því er varðar afskipti af Helguvíkurmálúm né almennt verklag í ráðuneyti hans. Það er mun ríkari ástæða til þess, að forsætisráðherra taki af skarið um traust eða ekki traust hans sjálfs á þeim ráðherranum, sem umdeildastur er, Hjörleifi Guttormssyni. Blessuð virðingin Alþingis! Þegar núverandi ríkisstjórn var mynduð hrópuðu ýmsir upp, að nú væri virðingu Alþingis borgið. í þessum pólitíska talkór var forsætisráðherra. En hvernig er svo blessaðri virðingunni farið? Jú, Páll Pétursson, formaður þingflokks Framsóknarflokksins, upplýsir, að annað aðalmál líðandi stundar, Blönduvirkjun, hafi ekki verið rætt í þingflokki Framsóknarmanna og Garðar Sigurðsson, þing- maður Alþýðubandalags, upplýsir, að hvorki samningsmál Orku- stofnunar og verktaka á Helguvíkursvæði né staðsetning steinullar- verksmiðju hafi verið rætt í þingflokki Alþýðubandalagsins. Þar með er eina forsenda ríkisstjórnarinnar, hin meinta virðing fyrir Alþingi, brostin. Stjórnarfarsleg ábyrgð Við verðum í senn að lifa í sátt við land okkar og umhverfi og á gæðum þess og gögnum. Þær nytjar, sem þjóðin hefur af landi sínu, þýða sumar hverjar nokkra röskun á umhverfi, sem sárindum veldur. Abyrgð af þessari röskun verða viðkomandi stjórnvöld að axla. Hvort heldur sem er heiðaland í A-Húnavatnssýsiu, lóð undir Seðlabanka, hamrabrún við Helguvík, útitafl á Torfunni, eða annað slíkt, er það borgarmálaforysta og ríkisstjórnarforysta, þar sem Alþýðubandalag er í öndvegi, en ekki hið „vonda íhald", sem ber hina stjórnarfarslegu ábyrgð á líðandi stund. Ólafur Jóhannesson á degi samstöðu með afghönsku þjóðinni: Ástandið alvarlegra nú en nokkru sinni fyrr IIKK FER á eftir yrirlýsing utanrík- isráðherra, Ólafs Jóhannessonar, vegna dags samstöðu með afgh- önsku þjóðinni 21. mars 1982: Ástandið í Afghanistan er nú alvarlegra en það hefur nokkru sinni verið frá því að landið var hernumið hinn 27. desember 1979. Meira en eitt hundrað þúsund sov- éskir hermenn eru nú í landinu og Igegna því hlutverki að bæla þar niður allan mótþróa. Fimmti hver íbúi hefur flúið lland frá því innrásin var gerð. 'Dveljast nú 2,5 milljónir afgh- anskra flóttamanna í Pakistan og j 1,5 milljónir í íran, flestir við sára ineyð. Hinn 14. janúar 1980 var kvatt saman sérstakt skyndiþing alls- herjarþings Sameinuðu þjóðanna til að fjalla um atburðina í Afgh- anistan. Þar samþykkti yfirgnæf- andi meirihluti þjóða heims álykt- un um tafarlausa brottför erlends herliðs úr landinu. Svipaðar álykt- anir voru síðan samþykktar á all- sherjarþingunum bæði haustið 1980 og haustið 1981 með enn traustari meirihluta en í janúar 1980 og voru deiluaðilar þar jafn- framt hvattir til að leita pólitískr- ar lausnar á vandanum. Þrátt fyrir þessar eindregnu ályktanir Sameinuðu þjóðanna hafa allar kröfur um réttláta lausn á málefnum Afghanistan verið hunsaðar og meðan svo stendur er lítil von til þess að samskipti austurs og vesturs kom- ist í betra horf. Næstkomandi sunnudagur, 21. mars, er hinn gamli þjóðhátíðar- dagur Afghanistan. Þann dag hafa flestar lýðfrjálsar þjóðir Evrópu ákveðið að helga samstöðu með afghönsku þjóðinni. Af því tilefni vil ég lýsa þeirri von minni að sem fyrst verði hrundið i fram- kvæmd ályktunum allsherjar- þings Sameinuðu þjóðanna um pólitíska lausn á málefnum Af- ghanistan, svo að þjóðin geti aftur lifað í friði í landi sínu og flótta- menn snúið til fyrri heimkynna. Utanríkisráöuneytið, Reykjavík, 19. mars 1982. Samningaráð VSI: Þjóðhagsstofnun leggi þjóðhags- legar upplýsingar fyrir deiluaðila Samningaráð Vinnuveitendasam- bands íslands hefur farið þess á leit við ríkissáttasemjara, að hann hlut- ist til um, að l>jóðhagsstofnun athugi nokkur helztu efnahagslegu atriðin í landinu i sambandi við gerð kjara- samninga og leggi niðurstöðurnar fyrir samningsaðila. Þau atriði, sem VSÍ vill að Þjóð- hagsstofnun leggi fram eru: 1. Hver verður þróun þjóðartekna á mann á þessu ári og hverjar eru horfurnar í því efni fyrir 1983? 2. Hver yrðu áhrif þess á verðlags- þróun og atvinnulíf ef allar aU mennar kröfur og sérkröfur ASI og landssambanda þess yrðu sam- þykktar. a) I því tilviki, að gengi krónunnar yrði lækkað til samræmis við kostnaðarhækkanir vegna kjara- samninga. b) Gengi krónunnar yrði ekki breytt vegna áhrifa kjarasamn- inga. 3. Hver verður kostnaðarþróun á þessu ári í innlendri framleiðslu- starfsemi samanborið við kostn- aðarþróun erlendra samkeppnis- aðila. Verkefnisstjórn um Kísilmálmverksmiðju: Vilja reisa 25—30 þús. t. kísil- málmverksmiðju á Reyðarfirði Iðnaðarráðuneytið vinnur að öflun lagaheimildar til byggingar Iðnaðarráðuneytið er nú að undir- búa lög til að afla heimildar til bygg- ingar 25—30 þúsund tonna kísil- málmverksmiðju sem verkefnis- stjórn, er iðnaðarráðherra skipaði fyrir einu ári, hefur nú lagt til að verði reist á Reyðarfirði. Leggur verkefnisstjórnin til að undirbúningi og framkvæmdum verði hagað þann- ig að verksmiðjan geti tekið til starfa l.april 1985. í niðurstöðum nefndarinnar kemur fram, að reiknað er með 130 manna starfsliði við kísil- málmframleiðsluna og að mann- virki verði mjög svipuð og hjá Járnblendiverksmiðjunni á Grundartanga, en þó 35% minni að umfangi. Reiknað er með að tekjur slíkrar verksmiðju verði um 220 millj. kr. á ári, en vinnu- laun um 32 millj. kr. Stofnkostn- aður verksmiðjunnar er áætlaður 747 millj. kr. Stofnkostnaður hafnarmann- virkja er lauslega áætlaður 29,5 millj. kr. og stofnkostnaður vatnsveitu 10—15 millj. kr. Hráefni til kísilmálmfram- leiðslu eru kvarts, kol, koks, kurl og rafskaut og telur verkefnis- stjórn að hráefnin séu auðfengin, enda hefur hún fengið tilboð í öll hráefni og viljayfirlýsingar um langtímasamninga um hráefnis- sölu. Hráefnaflutningar á ári fyrir 25 þúsund tonna verksmiðju eru um það bil 130 þúsund tonn og skapast þar möguleikar fyrir ís- lenzk skipafélög. Yfirlitssýning á myndum Ragnheiðar heitin Ragnheiður heitin Keam að storlum. YFIRLITSSYNING á verkum Ragnheiðar heitinnar Jónsdóttur Ream verður opnuð á Kjarvalsstöð- um í dag, laugardaginn 20. mars. Að sögn Donaids Ream, eiginmanns Ragnheiðar, verða 107 verk á sýn- ingunni, 80 olíumálverk og 27 teikn- ingar, skissur og klippmyndir. I sýningarskrá rita Hjörleifur Sigurðsson og Aðalsteinn Ing- ólfsson um verk Ragnheiðar. Þar kemur fram að landslagið skipar veglegan sess í myndum hennar. Þó hafði Ragnheiður þróað sinn eigin stíl og mætti aðeins í fáum tilvikum greina áhrif frá öðrum íslenskum landslagsmálurum í verkum hennar. Einnig ber lita- meðferð Ragnheiðar glöggt vitni um hæfileika hennar á sviði myndlistar. Hjörtur segir m.a. að liturinn hafi verið undirstöðu- hljómur í myndum hennar. Ragnheiður, sem var dóttir 36 að m sk' Þs Bi iin tó' sa lu ne ás m; ve l'a iui l'l m, lli hn

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.