Morgunblaðið - 02.12.1982, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 02.12.1982, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 2. DESEMBER 1982 FYRIRTÆKI& FASTEIGNIR Laugavegi 18,101 Reykjavík, Sími 12174 Bergur Björnsson - Reynir Karlsson Lúxus — Raðhús Höfumfengið í sölu glæsilegt 260 fm raðhús viö Bolla- garöa á Seltj. Húsið er fullbúið með sérsmíöuöum lúxus- innréttingum. Sauna, tveir arnar. Til greina getur komið aö taka minni eign upp í. Teikningar og nánari upplýsingar á skrifstofunni. fTRFASTEIGNA LuJ HÖLLIN FASTEIGNAVIOSKIPTI MIOBÆR-HAALEITISBRAUT 58-60 SÍMAR 353O04 35301 Álfheimar — 4ra herb. Glæsileg íbúö á 4. hæð. Suöur svalir. Ný teppi. Geymsluris yfir ibúöinni. Laus fljótl. Allir þurfa híbýli 26277 26277 • Geitland — Fossvogur 5 herb íbúð, 135 fm á 2. hæð i enda (efstu). 4 svefnherbergi. stofa, eldhús og bvottaherbergi. bað og gesta-WC. Suöursvalir Laus strax. Fallegt útsýni. Skipti möguleg á minni eign. Ákv. sala. • Sérhæð — Selvogsgrunnur Nýleg, glæsileg 5 herb. 135 fm íbúð. Ibúðin er 3 svefnherbergi, 2 stofur, sjón- varpshol, eldhús og baö. Atlt sér. • Endaraöhús — Engjasel Gott raöhús, sem er 5 svefnherbergi, 2 samliggjandi stofur, sjónvarpsskáli, hol, stórt bað, eldhús, þvottaherbergi, geymsla. Ath.: Mjög gott útsýni. Akv. sala. * Hraunbær — 2ja herb. Góð íbúð á jaröhæð. Laus fljótlega. Akv. sala. * Brautarholt — fyrir- tæki fólagasamtök Höfum til sölu 2 hæðir 200 fm hvor. Hentugt fyrir skrifst. eða starfsemi fé- lagasamtaka. * Húseign í mjög góðu ástandi Selst i einu eða tvennu lagi. * Yrsufell — Raðhús Gott hús á einni hæð. 2 stofur, 3 svefnherb., eldhús -f búr, baö, þvottur og geymsla. Bílskúr. Akveðin sala. * Fossvogur — 4ra herb. m. bílskúr M|ög góð íbúo fiett eingóngu í skipt- um fyrir raðhút i Fosivogi Höfum fjársterka kaupendur að öllum stærðum íbúða. Verðleggjum samdægurs. HÍBÝLI & SKIP Garðastraati 38. Sími 26277. Gísli Ólafsson. Jon Ólafsson lögmaður. Geitland — 5 herb. Frábær endaibúð á 2. hæö. 4 svefnherb., baöherb., gestasnyrt- ing, þvottaherb. innaf eldhúsi, stofa. Suöur svalir. Laus strax. Hraunbær — 4ra herb. Gullfalleg ibúð á 2. hæð. Nýjar innrétt- ingar. Nýtt baö. Gæti losnað fljótlega. Blönduhlíð — sórhæð Mjög talleg 135 fm etri sérhæð. 3 stór svefnherb., 2 stórar stofur. Nýtt gler. Nýir gluggar og nýtt eldhús. 40 fm bíl- skúr. Suður svallr. Mjög falleg elgn. Hraunbær — 5 herb. Glæsileg endaíbúö á 1. hæð. Skiptist í 2 stórar stofur, 4 svefnherb., gott hol, eldhús með borökróki og flísalagt baö. Mjög góð eign. Frakkastígur — einbýli Mjög fallegt og mikið endurnýjaö timb- urhús. Skiptist í hæð, ris og kjallara. Nýtt gler og gluggar. Ný harðviðareld- húsinnrétting. Eignarlöð. Möguleiki aö taka 2ja til 3ja herb. íbúö upp í kaup- verö. Skeiðarvogur — raöhús Mjög gott raðhús sem skiptist i kjallara og tvær hæöir. I kjallara er 2ja herb. ibúð, öll nýstandsett. Nýtt gler. Falleg frágengin lóð. Góöur bílskúr. Hjallavegur — einbýli Gott einbýli sem skiptlst í hæð og kjall- ara. A hæðinni eru 2 svefnherb., stofa, eldhus. búr innaf eldhúsi og bað. Mögu- legt að hafa herb. i kjallara. Stór bíl- skúr. Laus strax Mosfellssveit — raðhús Gott 100 fm viölagasjóðsraðhús á einni hæð. 3 svefnherb. og stofa. Bilskúrs- réttur. Byggmgalóð Alftanesi Vorum að fá i sölu byggingalóð undlr mjög fallegt tvílyft einbýlishús á falleg- um stað á Alftanesinu. Teiknlngar fylgja. Fasteignaviöskipti Agnar Ólafsson, Arnar Sigurosson. Hatþor Ingi Jonsson hdl. AUSTURSTRÆTI FA8TEIQNA8ALAN AU8TUR8TRÆTI 9 - Raðhús og einbýli Tunguvegur Ca. 140 fm á tveimur hæöum ásamt kjallara. Mikið endurnýj- að. Heiðarás Ca. 260 fm einbýlishús ásamt bilskúr. Möguleiki á sér ibúö í húsinu. Húsio er rúmlega tilbúiö undir tréverk. Jórusel 200 fm fokhelt ásamt bílskúr. Möguleiki aö greiða hluta verðs með verötryggðu skuldabréfi. Teikningar á skrifst. Granaskjól 214 fm einbýlishús ásamt bíl- skúr. Húsiö er fokhelt, glerjaö og með áli á þaki. Verð 1,6 millj. Raðhús — Giljaland Ca. 270 fm raðhús á þremur pöllum ásamt bílskúr. Sklpti möguleg á góðri hæð miösvæö- is. Raðhús — Garðabær Ca. 85 fm ásamt bilskúrsrétti. Verð 1.250 þús. Serhædir Bugðulækur Ca. 150 fm glæsileg sérhæð á 1. hæð í þribýlishúsi. Bílskúrs- réttur. Verð 1,8 millj. Laus nú þegar. Lyngbrekka Kóp. 110 fm neðri sérhæð í tvíbýlis- húsi. 40 fm bílskúr. Verð 1350 þús. 8ÍMAR 26555 — 15920 Hagamelur 4ra—5 herb. íbúö á efstu hæð í þríbýlishúsi. Verð 1,6 míllj. Lindargata 150 fm íbúð á 2. hæð í þríbýl- ishúsi. Verð 1,5 millj. Laufás Garðabæ 140 fm neðri hæö í tvibýlishúsi ásamt 40 fm upphituöum bíl- skúr. Skipti möguleg á einbýli í Garöabæ. Verð 1800 þús. 4ra—5 herbergja Fífusel Ca. 115 fm á 1. hæð í fjölbýli. Verð 1.200 þús. Krummahólar Ca. 117 fm ásamt bílskúrsrétti. Verð 1.200 þús. Álfheimar 120 fm íbúö ásamt geymslurisi og aukaherb. í kjallara. íbúðin er öll ný endurnýjuð. Verð 1400 þús. 4ra herb. — Furugrund 100 fm íbúð í fjölb.húsi. Verð 1250—1300 þús. Kleppsvegur 110 fm íbúð á 8. hæð í fjölbýl- ishúsi. Getur verið laus strax. Verð 1150 þús. Kársnesbraut Ca. 85 fm íbúð á 1. hæð ásamt bílskúr i fjórbylishusi. Ibúðin afh. tilbúín undir tréverk í maí nk. Verð 1200 þús. Norðurbraut Hf. 75 fm efri hæð í tvíbýlishúsi. Verð 750 þús. Skeggjagata Ca. 70 fm íbúð á 1. hæð í tvíbýl- ishúsi ásamt tveimur herb. í kj. Verö 900 þús. Grensásvegur Ca. 90 fm íbúð á 4. hæö í fjöl- býli. Verð 1 millj. Eyjabakki Ca. 95 fm á 3. hæð í fjölbýli. Verð 950 þús. Furugrund Ca. 85 fm ásamt herb. í kjallara. Fæst í skiptum fyrir einbýli á Selfossi. Nýbýlavegur 85 fm íbúð í fjórbýlishúsi. Verð 1050 þús. 3ja herbergja Asparfell Ca. 88 fm á 4. hæð í fjölbýlis- húsi. Krummahólar 92 fm íbúð á 6. hæð í fjölbýlis- húsi ásamt bílskýli. Mikil sam- eign. Verð 1 millj. Lögm. Gunnar Guðm. hdl. ] 2ja herbergja Krummahólar Ca. 65 fm íbúö í fjölbýlishúsi ásamt bílskýli. Verö 750—800 þús. Ránargata Ca. 50 fm íbúð og 35 fm bílskúr. Verð 800—850 þús. Höfum kaupendur aö einbýlishúsi í Reykjavík eða Garðabæ. Sérhæö á Reykjavíkursvæöinu. 3ja—4ra herb. íbúð sem getur veriö laus fljótlega. riiíjsv/í\«fjul M FASTEIGNASALA LAUGAVEGI24, 2. HÆÐ SÍMI 21919 — 22940 VESTURG ATA — SERHÆÐ 4ra herbergja íbúö í þríbýlishúsi. Reisulegt nýlega járnklætt timburhús. íbúöin afhendist í desember öll endurnýjuö á sérlega smekklegan hátt. Einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja eignast góða eign Lgamla bænum. Verö 1.250 þús. I Guömundur Tómasson söluatj. Vioar Boovarsson viöskfr J FASTEIGIMAMIOLUIM SVERRIR KRISTJÁNSSON LINDARGÖTU 6 101 REYKJAVÍK Brekkutangi Til sölu nýtt vandað ca. 295 fm raöhús sem er kjallari (samþykktur, sér inngangur), meö 4 svefnherb., stórri geymslu, sturtu og fl. Hæðin er forstofa, eldhús, sam- liggjandi stofur með arni. Efri hæð er meö 4 svefn- herb. og baöi. Flutt í húsiö í júnt' 1982. Allar innrétt- ingar og skápar því nýtt. Til greina kemur að taka uppi sérhæö eöa stóra íbúö með bílskúr í Hóla- eða Seljahverfi. Mélflutningsstofa, Sigriour Ásgairsdottir hdl. Hafsteínn Baldvinsson hrl. 4i KAUPÞING HF. Húði Verzlunarinnar 3. hæö, sími 86988 Fastetgna- og veröbréfasala, leigumiölun atvinnuhúsnæöis, tjárvarcla, þ>óohag- fræði-. rekstrar- og tölvuráögjöf 4ra herb. íbúðir Sigtún, 5 herb. ca. 115 fm rishæö á rólegum staö, 3 svefnherbergi, 2 samliggjandi stofur. íbúðin er töluvert endurnýjuð, nýjar raflagnir. Danfoss-kerfi. Mjög lítiö áhvílandi. Verö 1250—1300 þús. Grettisgata, 4ra herb. á 4. hæð ca. 80 fm. Talsvert búið að endur- nýja t.d. nýtt rafmagn og pípulagnir. Þarfnast áframhaldandi endur- nýjunar. Verð 750—780 þús. Kleppsvegur, ca. 100 fm 4ra herb. endaíbúö á 4. hæö. Ibuöin er nýlega endurbætt og í mjög góöu ástandi. Stórar suðursvalir. Frá- bært útsýni. Mikil sameign. Verö 1250 þús. Hvassaleiti, 110 fm 4ra—5 herb. íbúð á 4. hæð. Mjög skemmtileg eign á góðum stað. Mjög gott útsýni. Bílskúr. Verð 1,5 millj. Skúlagata, 100 fm mjög mikið endurnýjuö íbúö á 2. hæð. Tveir inngangar. Verð 1150 þús. 3ja herb. íbúðir Kópavogur — Furugrund 3ja—5 herb. Vorum aö fá mjög skemmtilega 3ja herb. 75 fm íbúö á 1. hæö ásamt 45 fm íbúö í kjallara. Möguleiki er á að opna á milli hæða t.d. meö hringstiga. Á efri hæð eru vandaöar innréttingar, flísalagt bað. Verð 1450 þús. Álfaskeið, sérlega björt og vel með farln 3ja herb. 86 fm íbúð á mjög góöum stað. Sér inngangur. Gott útsýni. Bílskúrsréttur. Verð 990 þús. Möguleiki á lítilli útborgun, og verötryggöum eftirstöövum. Krummahólar, skemmtileg, björt 3ja herb. íbúð ca. 100 fm á 4. hæð. Frystigeymsla, bilskýli. Verð 1 millj. Lindargata, 3ja—4ra herb. íbúö á 1. hæö. Mjög skemmtilega inn- réttuð. 46 fm bílskúr. Verö 1,1 millj. Æsufell, 98 fm sérlega rúmgóö íbúö á 1. hæö. Mikil sameign. Gott útsýni. Verö 950 þús. Valshólar, falleg 87 fm í nýju húsi. Góðar innróttingar. Suðursvalir. Bílskúrsréttur. Verð 1,1 millj. 2ja herb. íbúðir Fossvogur, sérlega falleg 80 fm 2ja herb. í fossvogi á jaröhæö. Sér garöur. Æskileg skipti á 2ja—4ra herb. ibúö í Vesturbæ. Góö milligjöf. Laugavegur, 2ja herb. 50 fm íbúö ofarlega viö Laugaveg. laus mjög fljótlega. Verö 530 þús. 86988 Sölumenn: Jakob R. Guömundsson, heimasími 46395. Sigurður Dagbjartsson. Ingimundur Einarsson hdl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.