Morgunblaðið - 17.07.1983, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 17.07.1983, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 17. JÚLÍ 1983 ™sm iiniHiiiiiiinMiiiii Gunnarsbraut Gæsileg hæö og ris ca 120 fm að grunnfleti. Niðri eru 2 góöar stofur, 2 svefnherb., eldhús og baö. Uppl eru 3 góö herb. og snyrting. Öll íbúöin endur- nýjuö. Stór bilskúr fylgir. Fallegur garö- ur í kring. Akv. sala. Reynigrund Timburraöhús á 2 hæoum ca. 126 fm. Bílskúrsréttur. Teikningar á skrifstofu. Akv. sala. Bræöraborgarstígur Ca. 130—140 fm hæð á 1. hæð i þríbýli. 3 svefnherb. 2 saml. stofur, eldhús og bað. Ibúðin er vel innréttuö og i ágætu standi. Akv. sala Verö 1450 þús. Reynimelur Hæð og rls ca. 137 fm og 25 fm bílskúr. Bein sala eöa skipti á 4ra—5 herb. íbúð i Vesturbæ kemur til greina. Hlíöar Ca. 150 fm ibúö á 4. hæö i blokk, 4ra—5 herb. Manngengt ris yflr öllu Akv. sala. OPIÐ I DAG Kambasel Skemmtileg ca 86 fm ibúö á jarðhæð i litilll blokk meó nýjum innréttingum. Sér inng. og allt sér. Verð 1250 til 1300 bús. Mávahraun Hf. Skemmtitegt ca. 160 fm einbýlishús á einni hæð ásamt rúmgóöum bilskúr. Stofa. samliggjandi borðstofa, rúmgott eldhús. Þvottahús og geymsla á sér gangi. 5 svefnherb. og bað. Nýjar innr. Seljahverfi Ca 220 fm raöhús viö Oalsel, húsiö er á 3 hæöum. A mlöhæð er forstofuherb., gestasnyrting, eldhus og stofur. A efri hæð eru 4 herb. og bað. Kjallara er aö mestu óráðstafaö og þar mætti gera vinnuaðstöðu. Akv. sala. Verð 2,6 mlllj. Bárugata 5 herb. ibúö á 1. hæö í steinhúsi. Sér- inng. 25 fm bílskúr. Verð 1750 þús. Skipholt Miðhæð i þríþýti ca. 130 fm. Bílskúrs- réttur. Akv. sala. Hverfisgata Hæö og ris í tvíbýli nálægt Hlemmi. ca 80 fm. Niöri eru 2 stofur og eldhús. Uppi eru 3 herb. og bað. Sérinng. Akv. sala Verð 1,1 mlll). Bjargarstígur Ca. 45—50 fm íbúö í kjallara i þribýli. 2 stofur, herb., eldhus og bað. Ibúðin er ósamþykkt. Akv. sala. Verð 650—700 þús. Álfaskeið Hf. Mjög góö 4ra—5 herb. íbúö á 1. hæö og 25 fm bílskúr. Avk. sala. Verð 1600—1650 þús. Njálsgata 3ja herb. íbúð á 1. hæo i eldra húsi. 2 herb. í kjallara fylgja. Verð 1350 þús. Hagamelur 3ja herb. íbúð á 2. haeö í blokk. ca. 80 fm. Verð 1200—1250 þús. Vesturgata Lítil ósamþykkt snyrtileg íbúð á 1. hæö í timburhúsi. Ca. 30 fm. Verð 450 þús. Viö Hlemm 2ja herb. íbúö ca. 40—45 fm, 2 stofur og eldhús, i eldra húsi, en í góðu standi. Sér inng. Verð 790 þús. Frostaskjól Fokhelt einbýli ca. 240 fm á tveimur hæöum. Til greina kæmi aö taka góða íbúð upp í greiðslur. Verð 2 millj. Leifsgata Ca. 120 fm efri hæð og ris í fjórbýll. 25 fm bílskúr. A neðri hæö er eldhús með borökrók, 2 stofur og i risi 3 til 4 herb. Suðursvalir. Góð eign. Verð 1,7 millj. Laugarnesvegur Hæö og ris í blokk. Niðri er stórt eldhús, stofa og 2 góö herb. Uppi eru 2 til 3 svefnherb. Rúmgóð íbúö. Góöir mögu- leikar. Akv. sala. Verð 1,5 til 1,6 millj. Grænakínn Hf. Ca. 160 fm steinhus á 2 hœðum meö 40 fm bílskur Niörl er stórt eldhus, búr, þvottahús, góðar stotur og gestasnyrt- ing. Uþþi er 4 herb. og bað. Ræktuö lóð Möguleg skipti á hæö eða raðhúsi meö bilskúr. Hofsvallagata Góö 4ra herb. íbúö á jaröhæð í fjórbýli ca. 105 Hl 110 fm. Stofa, 3 herb. og eldhús með endurnýjaðri innréttingu. Verö 1450 þús. Grundarstígur 116 fm rishæð. Stofa, boröstofa og 3 tll 4 herb. Stórt eldhus með þvottahús inn af. Endurnýjað baöherb. Verö 1500 til 1550 þús. Við Landspítalann 4ra herb. /búö vlð Barónsstig rúmir 100 fm. Stór bílskúr. Gott eldhús meö ný|- um mnréttingum. 3 svefnherb. og stofa með svölum. Sér geymsluris. Verð 1400 til 1450 þús. Hjallabraut Hf. Mjög góð ca 120 fm 5—6 herb íbúð á efstu hæö í blokk. Ibúðin er í topp standi Stórar suöursvalir. Glæsilegt út- sýni. Verð 1650—1700 þús. Hörpugata Skerjaf. 3ja herb kjallaraibúð i þríbýli. Gott um- hverfi. Sér inngangur. Laus strax. Gott verð. Grettisgata Tjarnarstigur Seltjarnarnesi Göö efri sérhæð í þribýli ca. 127 fm og 32 fm bílskúr. Akv. sala. Verö 2—2,1 millj. Hafnarfjöróur Lítið einbyli ca. 110—120 fm á tveimur haeðum á rólegum stað í vesturbænum. Allt endurbyggt og sem nýtt aö innan. Bílskúrsréttur. Skipti æskileg á nýlegu raöhúsi eða einbýli i Hafnarfiröi eða Garöabæ. Má kosta 2,6 millj Hafnarfjörður Snoturt eldra einbýli vlö Brekkugötu, ca. 130 fm á tveim hæðum, k jaflari und- ir. Mlkiö endurnýjaö. Gott útsýni. Verö 1750—1800 þús. Hamraborg Göö 3)a herb. íbúð á 1. hæö, ca. 86 fm. Eldhús meö góöum innréttingum. Fal- legt baöherb. Bílskýli. Verö 1,2 til 1250 þús. Álftanes 145 fm einbýli meö 32 fm bílskúr. 5 svefnherb., gestasnynting, stórt eldhús, búr, þvottahús, stofur og þaöherþ. 1064 fm ræktuö lóð í kring. Æskileg skiþti á embýli nálægt miöbæ Hafnar- fjarðar. Austurberg Góö 4ra herb. íbúð á 4. hæo ca. 100 fm og 20 fm bílskúr. Stórar suður svallr. Verö 1450 þús. Seljahverfi Ca. 110 til 120 fm 4ra herb snyrtileg ibuö á 3. hæð. Verö 1550 þús. Borgartún Ca. 60 fm salur sem hægt er aö breyta í íbúð eöa nota fyrir verslun, starfsemi, léttan iönað eða skrifstofur. Verð 600 til 700 þús. Heiönaberg 140 fm raöhús og 23 fm bílskúr. Skilast pússað aö utan meö öllu gleri. Verö 1,6 tll 1,7 millj Grettisgata Endurnýjuð 2ja herb. íbúö á efri hæö í þribýli ca. 60 fm. Verö 900 þús. Frostaskjól Ca. 185 fm fokhelt raðhus á tvelmur hæðum, afhendist fljótlega án glers. Verð 1700 þús. Seltjarnarnes Ca. 230 fm parhús og 30 fm bilskúr viö Unnarbraut. Húsiö er kjallari og tvær hæðir. Hægt að gera sér 2 herb. i kjall- ara. Mikið pláss. Tvennar suöursvallr. Akveðin sala. Boöagrandi 2ja herb. ibúö á 3. haeð ca. 55 fm. Góð- ar innrétlmgar Akveöm sala. Laus 1. mars 1984. Smáíbúðahverfi Sérlega skemmtilegt einbýli é einni hæö við Tunguveg. Husið sem er byggt úr timbri er ca. 137 fm og vinnusalur í steinkjallara ca. 24 fm. Það saman- stendur af nylega byggðri álmu sem er timburklædd aö utan og innan og i eru 4 svefnherb., baöherb. og þvottahús. I eldn hluta hússfns sem er líka að nokkru uppgert er eldhús, búr og sér- herb. og góö stofa. Ræktaöur garður með háum barr- og lerkitrjám. Akveðin sala. Hjarðarhagi Björt og góö 3ja herb. íbúö ca. 80 fm á jaröhæo í blokk. Lítillega niðurgrafln. Rúmgott eldhús, tvö herb. og stofa og góð geymsla fylgir. Akveðin sala Verö 1150 þús. Öldugata Einstakllngsíbúö ca. 30 fm á 2. hæð í steinhúsl. Ibuðin er samþykkt og ekkert áhvilandi. Akveðln sala. Laus 1. ágúst. Verð 650 þús. Álfaskeið Hf. 2ja herþ. ibúð ca. 67 fm á 3. hæð. Stofa. herb. og eldhús meö borökrók og parketl á gólfi. Allt i toppstandi. Gott útsýni. Bílskúrssökklar Verð 1,1 millj. Æsufell 3ja herb. íbúð á 1. hseo. Stofa, 2 herb. og eldhús með búrl innaf. Falleg ibúð Útsýni y-fír bæinn. Laus strax. Vesturberg Ca. 150 fm einbyli i eldra timburhúsi. Möguleiki á sór íbúö í kjallara. Verð 1450—1500 þús. Góö 4ra herþ. iþúð á jaröhæö ca. 100 fm. Hægt að hafa 4 svefnherb eða sameina eltt herb. meö stofunni. Eldhús meö góðum innréltingum og borðkrók og gott baöherb. Verð 1450—1500 þús. Efstasund Björt og skemmtileg ca. 80 fm iþúö á litillega niðurgrafinni neðri hæð í tvíbýli i góðu steinhúsi Sérlóð. Séilnng. Verö 1100 þús. ¦ Friörik St.fens.on, #ift.WpUlr»oinauf FASTEIGNAMIÐLUN FASTEIGNAMIÐLUN Skoðum og verðmetum eignír samdægurs. Opiö 1—6 Einbýlishús og raðhús KÖgursel. Fallegt parhús sem er tvær hæðir og ris samtals ca. 160 fm ásamt bílskúrsplötu. 4 svefnherb. Verð 2,3—2,4 millj. Lágholt — Mosfellssveit. Fallegt einbýlishús á einni hæö ca. 120 fm ásamt 40 fm bilskúr. Falleg velræktuö lóö meö sundlaug. Ákv. sala. Verö 2,4 millj. Mosfellssveit. Glæsilegt fullbúiö einbýlishús á eínni hæð ca. 145 fm ásamt tvðföldum 45 fm bílskúr. Húsiö er steinhús og stendur á mjög góöum og fal- legum staö. Ákv. sala. FrOStaskjÓI. Fallegt fokhelt raöhús á 2 hæöum ásamt innbyggöum bílskúr. Samtals 200 fm. Ákv. sala. Teikn. á skrifstofu. Verö 1800 þús. Garðabær. Fallegt einbýlishús á einni hæö í Lund- unum ca. 125 fm ásamt ca. 40 fm bílskúr. 4 svefn- herb. Góöur garöur. Ákv. sala. Verö 2,6 til 2,7 millj. HraunhÓlar Garöabæ. 2 parhús annaö er steinsteypt ca. 140 fm ásamt kjallara aö hluta 40 fm góöur bílskúr. 7.000 fm eignarland ásamt 700 fm byggingarlóð. Hltt húsiö er timburhús sem er kjallari, hæö og ris. 800 fm eignarlóö. Fallegur staöur. Eign- irnar seljast allar saman eöa í sitt hvoru lagl. Heiðnaberg. Fallegt fokhelt raöhús á tveimur hæöum ásamt bílskúr ca. 140 fm. Húsiö skilast fok- helt að innan en fullbúið aö utan. Verð 1550—1600 þús. Skólatröö KÓp. Fallegt endaraöhús sem er kjall- ari og tvær hæöir ca.180 fm ásamt 40 fm bílskúr. Verð 2.450—2,5 millj. Brekkutún KÓp. Til sölu er góð einbýlishúsalóö á mjög góöum staö ca. 500 fm ásamt sökklum undir hús sem er kjallari, hæö og rishæö ca. 280 fm ásamt bílskúr. Teikningar á skrifst. Hjarðarland, Mosfellssveit. tíi sðiu er einbýii á byggingarstigi sem er jaröhæö og efri hæð ásamt tvöföldum innbyggöum bílskúr. Ca. 300 fm. Kjallari er uppsteyptur. Verð 1200 þús. Brekkubyggð Garðabæ. Giæsiieg 2ja—3ja herb. lúxusíbúö í raöhúsi ca. 80 fm. Allt sér. 20 fm bílskúr. Ákv. sala. Grindavík. Mjög fallegt elnbýllshús á einni hæð 120 fm ásamt bílskýli. Timburhús. Ákv. sala. Verö 1300 þús. Skipti á eign á Reykjavíkursvæöinu. Hverageröi. Fallegt einbýlishús á einni hæö ca. 145 fm. Góöur staöur. Stór lóö. Ákv. sala. Skipti koma til greina á 2ja herb. íb. í Rvk. Verö 980 þús. Heiðarbrún Hveragerði. Faiiegt nýtt einbýiish- ús á einni hæð. Ca. 145 fm ásamt 55 fm bílskúr. Ákv. sala. Verö 1,6—1,7 millj. Vogar Vatnsleysuströnd. Faiiegt nýtt einbýi- ishús ca. 100 fm steinhús ásamt 35 fm bílskúr. Ákv. sala eöa skipti á eign i Keflavík. Verö 1250 þús. 5—6 herb. íbúöir Skipholt. Falleg efri hæö, ca. 130 fm í þríbýlishúsi, ásamt bílskúrsrétti, suöur svalir. Verö 1800 þús. Drápuhlíð. Falleg sérhæö ca. 115 fm í fjórbýli ásamt bílskúrsrétti. Nýtt eldhús. Suöur svalir. Ekkert áhvílandi. Ákv. sala. Verö 1950—2 millj. Hjallabrekka Kóp. Falleg 5 herb. sérhæð i tví- býli ca. 145 fm ásamt 30 fm einstaklingsíbúö. 30 fm bílskúr fylgir. Ákv. sala. Verö 2,6—2,7 millj. Heimar. Falleg efri hæð ca. 138 fm i þribýlishúsi ásamt 30 fm bilskúrs og aukaherb. i kjallara. Ákv. sala. Verö 1975 þús. Mosgerði. Falleg hæö í tvíbýlishúsi ca. 100 fm ásamt herb. í risi. 30 fm bílskúr. Falleg lóö. Ákv. sala. Verö 1800 þús. Lindargata. Falleg 5 herþ. íbúö ca. 140 fm á 2. hæð í tvíbýli. Stórar stofur. Suður svalir. Verð 1800 þús. Kambsvegur. Góð ný 140 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. Rúml. tilb. undir tréverk. Ákv. sala. Verö 1800 til 1850 þús. Hraunbær. Falleg 4ra—5 herb. endaíbúð á 2. hæð ca. 115 fm. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Suðursvalir. Akv. sala. Verð 1550—1600 þús. Miklabraut. Falleg 5 herb. íbuö á 3. hæö i þríbýli, ca. 125 fm. Tvær saml. stofur, 3 svefnherb. Suður- svalir. íbúðin er mikið endurnýjuð. Nýtt rafmagn. Nýj- ar lagnir. Danfosskerfi. Ákv. sala. Verö 1750 þús. 4ra herb. íbúðir Skaftahlíð. Falleg 4ra herb. íbúö í kjallara ca. 115 fm í fjórbýlishúsi. íbúöin er lítiö niöurgrafin. Sér inng. Góöur staöur. Verö 1500 þús. Stelkshólar. Falleg 4ra herb. íbúö á 3. hæð, efstu, ca. 100 fm. Stórar vestursvallr. Gott útsýni. Verð 1450 þús. Brekkustígur. Mjög falleg 4ra herb. ibúð á 3. hæö efstu í steinhúsi. Fjórbýli. Ca. 110 fm. Ný teppi og parket. Vestursvalir. Ákv. sala. Verð 1450—1500 þús. Kóngsbakki. Mjög falleg 4ra herb. íbúö á 3. hæö, ca. 110 fm. Suö-vestur svalir. Verö 1,4—1.450 þús. BHkahÓlar. Falleg 4ra til 5 herb. íbúö á 2. hæö ca 110 fm ásamt bílskúr. Glæsilegt útsýni. Verð 1750 þús. Hofsvallagata. Falleg 4ra herb. íbúö á jaröhæð. Lítiö niðurgrafin. Ca. 100 fm. Sér inng. Sér hiti. Verð 1,4—1.450 þús. Kleppsvegur. Falleg 4ra herb. íbúö á jaröhæö. Ca. 115 fm. Skipti æskileg á 2ja herb. íbúö á góöum stað. Ákv. sala. Verö 1.350—1,4 millj. Kleppsvegur inn við Sund. Faiieg 4ra—5 herb. íbúö í kjallara. Lítiö niöurgrafin ca. 120 fm. Ákv. sala. Verö 1,2—1,3 millj. Seljabraut. Falleg 4ra herb. íbúö á einni og hálfri hæö, efstu, ca. 120 fm, ásamt fullbúnu bílskýli. Þvottahús og búr inn af eldhúsi. Suöursvalir. Akv. sala. Laus strax. Verö 1500—1550 þús. Tjamargata. Góö 4ra herb. íbúö á 3. hæö í steinhúsi, ca. 110 fm ásamt 3 herb. í risi, sem er ca. 55 fm. Skipti æskileg á 4ra herb. íbúð á jaröhæö miösvæöis í bænum eöa vesturbæ. Akv. sala. Verð 2 millj. Leirubakki. Falleg 4ra—5 herb. íbúö á 3. hæö (efstu), ca. 110 fm. Stórar suö-vestur svalir. Þvotta- hús í íbúöinni. Gott útsýni. Verð 1400—1450 þús. Hraunbær. Falleg 4ra—5 herb. íbúö á 3. hæö (efstu), ca. 115 fm. Stórar suður svalir. I kjallara er mjög fullkomin sameiginleg sauna aöstaða. Verö 1450—1500 þús. Inn Við Sund. Góö 4ra herb. ibúð í lyftuhúsi ca. 110 fm. Frábært útsýni. Ákv. sala. Verð 1400—1450 þús. Engjasel. Falleg 4ra til 5 herb. íbúö á 1. hæö, ca. 110 fm. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Suö-vestur svalir. Verö 1,4—1.450 þús. 3ja herb. íbúöir Orrahólar. Glæsileg 3ja herb. íbúö á 1. hæö, ca. 90 fm í 3ja hæða blokk. Vestur svalir. Innréttingar frá JP, ákv. sala. Verð 1300—1350 þús. KÓpaVOgur — Austurbær. Falleg 3ja herb. íbúö á 1. hæð ca. 85 fm í fjórbýlishúsi. Akv. sala. Verð 1250—1300 þús. Njörfasund. Falleg 3|a—4ra herb. íbúö í risi ca. 95 fm tvíbýlishús. Suðursvalir. Fallegur garður við húsiö. Verð 1350 þús. Hátún. Falleg 3ja herb. íbúö á 7. hæð í lyftuhúsi ca. 85 fm. Nýtt tvöfalt verksmiðjugler í gluggum. Lagt fyrir þvottavél á baði. Ákv. sala. Verð 1300—1350 þús. Engihjalli. Falleg 3ja herb. íbúö á 3. hæö ca. 85 fm. Parket á gólfum. Vestur svalir. Þvottahús á hæð- inni. Verö 1250—1300 þús. Engihjalli. Falleg 3ja herb. íbúö á 8. hæö ca 80 fm. Suöaustursvalir. Glæsilegt útsýni. Verð 1200 þús. Einarsnes Skerjaf. Falleg 3ja herb. íbúð i risi ca. 75 fm. Nýlegt gler. Sér hiti. Verö 900—950 þús. Hamraborg. Glæsileg 3ja herb. íbúö á 2. hæð. Ca. 90 fm ásamt bílskýli. Ný eldhúslnnrétting. Ný teppi o.fl. Þvottahús á hæöinnl. Ákv. sala. Verö 1,3—1.350 þús. 2ja herb. íbúðir Njálsgata. Falleg 2ja herb. íbúö í kjallara. Ibúöin er öll nýstandsett. (Ósamþykkt.) Verö 650 þús. Skipasund. Falleg 2ja herb. ibúö í risi ca. 65 fm í steinhúsi. Góður og rólegur staöur. Verö 850—900 þús. Grettisgata. Falleg 2ja herb. íbúð á efri hæö í tvíbýli ca. 60 fm. íbúöln er mikiö standsett. Verö 900 þús. Laugavegur. Falleg 2ja herb. íbúö á 3. hæð ca. 60 fm. íbúðin er mikiö standsett. Verð 850—900 þús. Auðbrekka. Falleg 2ja herb. íbúö á jarðhæö ca. 75 fm ásamt bílskúrsréttl. Ákv. sala. Verö 950 þús. Álfhólsvegur. Mjög falleg nýleg 2ja herb. ibúö á jarðhæð ca. 55 fm. Sórinng. Fallegt útsýnl. (Ósam- þykkt). Ákv. sala. Laus strax. Verö 850—900 þús. Hrísateigur. Snotur 2ja herb. íbúö á 2. hæö ca. 35 fm ásamt 28 fm bílskúr. Ibúöin er samþykkt. Ákv. sala. Verö aöeins 600 þús. EMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SÍMAR: 25722 & 15522 Solum : Svanberg Guðmundsson & Magnús Hilmarsson Óskar Mikaelsson. lóggiltur fasteignasali OPID KL. 9 6 VIRKA DAGA TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gegnt Dómkirkjunni) SÍMAR: 25722 & 15522 Solum Svanberg Guðmundsson 81 Magnús Hilmarsson Óskar Mikaelsson, loggiltur fasteignasali OPIÐ KL. 9 6 VIRKA DAGA

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.