Morgunblaðið - 17.07.1983, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 17.07.1983, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 17. JÚLÍ 1983 Kjöt og nýlendu- vöruverslun til sölu. Til sölu er mjög góð kjöt- og nýlenduvöruverslun á góoum staö nálægt Miöborginni. Verslunin er vel búin nýjum tækjum. Góö velta. Góöur leigusamn- ingur. Upplýsingar aðeins á skrifstofunni, ekki í síma. Huginn fasteignamiölun, Templarasundi 3, símar 25722 og 15522. 85009 85988 2ja herb. Kópavogur, Stór 2ja herb. íbúö á 1. hæö viö Hamraborg. Stór stofa, Vand- ao tréverk. Flisalagt baöherb. Suour avalir. Bflakýli. Álfhólavegur, snyrtileg ibúö á 1. hæo í 5 ibúða húsi. Mikið útsýni. Losun sam- komulag. Lairubakki, óvenju rúmgóð og vel með farin íbúð á 1. hseo. Laua 1. dee. Kópavogabraul, vönduð ibuo á jaro- hæð í þriggja hæða húsi. Ser inng. Sér- hiti. Fýlahólar, góð íbúö á jarðhæð. Ca. 60 fm í þríbýlishúsi. Varð 950 þúa. Spóahólar, mjoö góð íbúð á jaröheeð i þriggja hæða blokk. Ca. 80 fm. Varð 1,1 millL Hamraborg, mjög falleg ibúð á 3. hæö ca. 65 fm (lyftuhus). Bílskýli. Laua etrax. Hraunbier ibúðarherb. með eldhús- aöstöðu. Tilvalið fyrir bá eem dvetja ott f bsenum (flutningabilstjóra). 3ia herb. H|allabraut, sérstaklega vönduö og mjög rúmgód ibúó. Sér þvottahúa, e*r inngangur, vandaoar Innréttingar. Loeun aamkomulag. Tunguheiði, Mjög rúmgóö 3ja herb. íbúð í fjórbýtlshúsl. Þvottahúe og búr mn.f .Idhu.i Útaýni. Laugavagur, þokkaleg ibúö i steinhúsi ofarlega við Hlemm. Verð 800 þús. Laus strax. Sogavegur, 3ja herb. íbúð á 1. hæð i eldra húsi ca. 60 fm ásamt risi, sem er tOO fm sem fylgir. Óstands.. sem gefur mikla möguteika. Sérstakt tækifæri fyrir laghentan mann. Hafnarfjöröur, góð risíbúö viö Lækjar- gðtu. Ibúðin er öll endurnýjuö. Sér þvottahús. Grundargeroi, góö 3ja herb. íbúö í risi. Sér inng. Fallegur garöur. Hlíðahvarfi, risíbúð rúmir 60 fm. Tll afh. strax. Ekkert ahvilandi Seljandi greioir endurnýjun á þaki. Varð eoeina 750 þúa. Hamraborg, Vönduö 3ja herb. íbúö í lyftuhúsi. Ljos teppi. Vandaö tréverk. Flísalagt baðherb. Losun samkomulag. Laugalaekur, góö 3ja—4ra herb. íbúð á efstu hæö i nýlegu steinhúsi. Frábær staðsetning. ðll sameign nýstandsett. Suouravalir. 4ra herb. ibuðir Efra Breioholt með bflakúr. Rúmgóö íbúð é efstu hæð. Vel umgengin íbúð. Sömu eigendur frá upphafi. Stórar suð- ursvalir. Ath.: akipti moguleg á 2ja—3j« herb. fbúð. Árbaejarhverfi, 5 herb. ibúö á 3. hæö i enda. 4 rúmgóö svefnherb. Sérlega vandað baðherb. m. gfugga. Suðursval- ir. Skipholt, rúmgóö ibúö á 3. hæö ca. 115 fm. Ibúðarherb í kjallara. Gott herb. Góð staðsetning. Háaleitiabraut, snyrtileg eign á efstu hæð i suourenda 4ra—5 herb. ca. 117 fm. Húsiö er nýmálað að utan og sam- eign. öll endurnýjuð.Biiskúr. Hraunbser, rúmgóö og snyrtileg ibúð á efstu hæð neðarlega i hverfinu. Suöur- avalfr. Brekkuatfgur, efsta hæð í nýlegu steinhúsi ca 110 fm. Ibúðin er í gööu astandi. Afh. samkomulag. Laugalaekur, góö ibúö á efstu hæð í nýlegu steinhúsi. Frábær stadsetning. Ljosheimar, snyrtileg íbuð á 1. hæö í lyftuhúsi. Vesturberg, falleg ibúo á 3. hæð ca. 100 fm. Útsýni. Engihjalli, nýleg falleg ibúð á 1. hæö i lyftuhúsi. Sérhæðir Masoargerour, efri sérhæð ca. 110 fm. I sérstaklega góöu ástandi. Ris yfir ibuð- inni. sérinngangur og sérhitl. Laus Kjoreign/, Ármúla 21. strax, ekkert áhvilandi. Safamýri, Vönduö neöri hæö i þribýli, ca. 150 fm. Hæöin skiptist í stofu, boröstofu og sjónvarpshol. 4 svefn- herb. á sér gangi Surður svalir. Bfl- akúr. Graanahlfð, mjög goö neðri hæö ca. 160 fm. Hæðin skiþtist í stóra stofu boröstofu og sjónvarþshol, 4 svefn- herb. Tvennar svalir. Bílekúr. Langholtavegur, góð hæö í þríbýli ca. 124 fm. Hæðin skiptist í 2 saml stofur og 2 góð svefnherb. Suður svalir. Bíl- skúr. HaeOagarour, hæöin er ca. 110 fm í sér- staklega góðu ástandi. Ris yfir ibúðinni. Sér inng. og sér hiti. Laue atrax. Ekkert ihvflandi. Jórusel, aöalhæðin i tvíbýlishúsi ca. 110 fm, aö auki 38 fm rýml á jaröhæo fylglr. Bílekúreeokklar. Dyngjuvegur, efri hæö í tvibýlishúsi að stærö ca. 110 fm. Fribsert iatand, fal- legur garður, atór bftekúr. Álfheimar, hæð ca. 138 fm í tvibýiis- húsi. Mikiö útsýni. Fríbssr etaoeetning. Bílakúr. Verð soeins 1.975 þúe. Teigar, sérhæö ca. 120 fm viö Lauga- teig. Bílskúr. Eigninni getur fylgt 2ja herb. íbúö á jaröhæö auk 60 fm rýmis. Mevehlfð, efri hæö ca. 120 fm ásamt risi í þribýli. Á hæöinni eru 3 saml stof- ur, og eitt svefnherb., eldhus og baö. 3 svefnherb. í risi. Stórar svalir. Mlkiö endurnýjuð. Bílekúreréttur. Reynihvammur, 4ra herb göö ibúð í tví- bylishusi. Sér inngangur. Bílskúrsrétt- ur. Fifuhvammsvegur, neðri hæö i góðu steinhusi ca. 120 fm. Fallegur garður. Góo steoeetníng. Bflakúr f goðu aatandi c«. 50 tm. Ath akipti i aUerri •ign með goðri peflingamílligjðf. Gr.nim.lur. efri hæð ca. 115 tm. Hæð- in skiþtist í 2 góðar stofur, og 3 herb. Góö eldhúsinnrétting. Gluggl á baði. Fribaar ataður. Raöhús Fjarðareel, sérlega fallegt endaraðhús um 160 fm á tveimur hæöum. Bílskúrs- réttur, losun samkomulag. Selbrekka, raðhús á tvelmur hæðum. Innbyggður bílakúr i jarohaeð. Oalsef, endaraðhús ca. 240 fm, nær fullbúiö vandað hús, fullbúln sameign. Ath. skiþti á eign í Mosfellssveit. Fosavogur, glæsileg raöhús ca. 190 tm. Husio hefur verið endurnýjaö á sérlega smekklegan hátt. Stór bílskúr. Einbýlishús Víghólaatigur Kop., vandað einbylis- hús, hæöin ca 140 fm og ris ea. 80 fm. Fallegur garöur. Bílskúr. Afhending strax, ekkert áhvílandi. Laugariavegur, parhús á tveimur hæð- um ca. 180 fm. Frábaert útsýni. Bflakúr í smiðum Hringbraut, virðulegt eldra einbýlishús á tveimur hæöum auk kjallara. Ca. 305 fm. Bilskúr. Fagrabrakka, hæð og kjallari ca 170 fm, i mjög góöu ástandi. Eignin hefur verið endurnýjuö verulega. Bflskúr. Kopevogur, huseign á 2. hæðum. ibúö- in er á efri hæöinni, á neöri hæðinni er innbyggður bílskúr og einstaklingsibúö. Verð 2,7 millj. Austurborgin, nýtt glæsilegt einbýlis- hús á 2. hæðum. Húsið er ekki fullbúiö, en vandaöur fragangur i tréverkl. A jarðhæð er hægt að hafa rúmgóða ibúö auk bifreiðargeymslu Ýmislegt Vantar — Vantar. Höfum sterkan kaupanda að 3|a—4ra herb. fbúð í neöra Breiðholti. aðrir staðir koma til greina. Raðhúsplata i goðum etað, vlö Laxa- hvfal. Teikningar tylgjs Byggingarloð, goö hornlóð undir ein- býlishús i Artúnsholtl. Uppl. á skrifstof- unni. Verð tilboð. Seltjarnarnea, i smiöum. Sér eign ca. 120 fm á tveimur hæðum. Afh. í fok- heldu ástandi. Frágengið að utan. 85009 — 85988 Dan V.S. Wuum lögfrseðincur, Ólafur Guðmundsson sölum 82744 Reynimelur Falleg 6 herb. efri hæð og ris í 3býli, ásamt bílskúr. Á hæö: 2 samliggjandi stofur, svefnherb., eldhús og baö. f risi sem nýbúíö er aö lyfta: 3 herb. og baðherb. Allt nýtt í risi. Svalir á hæö og í rísi. Góð eign. Verð 2,3 millj. Kópavogur parhús 160 fm parhús á tveim hæðum, með bílskúr á besta stað í Kópavogi. Afhendist tilbúið aö utan en ófrágengiö að innan. Útihuröir, bílskúrshurö, gler og opnanleg fög fylgja. Grófsléttuö lóð. Teikn. á skrifstofunni. Álftanes 146 fm mjög vandað einbýli á einni hæö. 40 fm bílskúr. Allar innréttingar mjög vandaðar. Grenimelur Falleg efri hæö og ris i 3býli. A hæð 2 stofur, 2 svefnherb, eldhús og bað. í risi 2 góð herb. og snyrting. Sér inngangur. Verö 2,2 millj. Asparfell 140 fm, 6 herb. íbúö á tveim hæðum. Vandaöar innréttingar. Sér þvottahús. 2 svalir. Góður bílskúr. Álftamýri 4ra—5 herb. góð endaíbúð á 4. hæö. Góöur bílskúr. Verö 1,8 millj. Hrafnhólar 4ra herb. íbúö á 3. hæö í lyftu- húsi. Snyrtileg og vel skipulögö. Verð 1.350 þús. Furugrund Falleg 4ra herb. nýleg íbúö á 6. hæö. Frágengiö bílskýli. Verð 1,5 millj. Þverbrekka Rúmgóö 5—6 herb. endaibuð á 9. hæö. Þvottahús í ibúöinni. Glæsilegt útsýni. Verö 1,6 millj. Bergstaðastrætí 4ra herb. hæð í 3býli (timbur), laus fljótlega. Verö 900 þús. Bárugata Skemmtileg 3ja herb. kjallara- íbúö í 3býli. Sér inngangur, sér hiti. Verð 1,1 millj. Baldursgata 3ja herb. íbúö á góöum stað. 2 saml. stofur og svefnherb. Verð 1,2 millj. Efstasund Mjög rúmgóð ca. 80 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Nýjar innréttingar í eldhúsi og á baði. Verð 1,1 millj. Hamraborg Rumgóð 2ja herb. íbúð á 3. hæö. Góðar innréttingar. Bíl- skýli. Verö 1.150 þús. Þrastarnes 1200 fm lóð. Öll gjöld greidd. Verö 420 þús. IAUFÁS SÍDUMÚLA 17 M.tgrtús Axe/sson Fróöleikur og skemmtun fyrir háa semlága! Opið 1—5 Einbýlishús og raðhús í nágrenni Landspítalans, 220 fm gott parhús meö stórum bílskúr. Skípti möguleg á sérhæð eða litlu húsi á einni hæö. Verö 3 millj. Víöilundur, 140 fm fallegt einbýli á einni hæö. 30 fm bílskúr. Verö 2,7 til 2,8 millj. Frostaskjól, 220 fm fokhelt endaraöhús. Verö 1,8 millj. Áiftanes, stór einbýiishúsalóö viö sjávargötu. Verö 280 þús. Heiðarás, 300 fm fokhelt einbýlishús meö innb. bílskúr. Verö 2 millj. Eignaskipti möguleg. Álftanes, 150 fm fallegt hús á einni hæö meö bílskúr. Rúmlega tilbúiö undir tréverk. Verð 2,2 millj. Klyfjasel, fallegt hús meö stórum innbyggöum bílskúr. Eignaskipti. Vesturberg, 190 fm fallegt einbýlishús á einni hæö. Bílskúr. Verð 3 millj. Fýlshólar, 450 fm stórglæsilegt einbýlishús á tveim hæöum. Falleg lóð. Upplýsingar á skrifstofunni. Eskiholt, 280 fm fallegt hús meö frábæru útsýni. Skipti möguleg. Verð 3,3 millj. Tunguvegur, 120 fm raöhús á þremur hæöum. Góö eign. Skipti möguleg. Verð 1,6 millj. Brekkubyggð Gbæ., fallegt sérbýli meö 23 fm bílskúr. Verö 1,6 millj. Arkarholt Mos. 143 fm fallegt hús 1.100 fm lóð. Útsýni. Verð 3,2 millj. Sérhæðir Álfheimar, 140 fm góö íbúö á efi i hæö með bílskúr. Akv. sala. Verð 1950 þús. Safamýri, 140 fm efri hæð m/bílskúr. Skipti möguleg. Verö 3 milljónir. Borgargerði, 75 fm íbúö á efri hæö í tvíbýli. Verö 1,1 millj. Mosabarð Hf., 110 fm falleg neöri hæð. Bílskúrsplata. Verö 1,5 millj. Kársnesbraut, 96 fm falleg íbúö á 1. hæö m/bílskúr. Verð 1,7 millj. 4ra—7 herb. íbúöir Stigahlið, 150 fm góð íbúð í blokk. Manngengt ris yfir íbúöinni. Verö 1950 þús. Hofsvallagata, 105 fm snyrtileg íbúð á jaröhæð. Verö 1450 þús. Snæland, 120 fm mjög falleg íbúð á 1. hæð. Verð 1900 þús. Ákv. sala. Alfheimar, 110 fm góö íbúö á 1. hæö. Skipti möguleg á 3ja herb. á svipuðum slóöum. Verö 1550 þús. Flúöasel, 110 fm falleg íbúð á 3. hæö. Fullbúið bílskýli. Skipti möguleg á raöhúsi á ýmsu byggingarstigi. Verð 1550 þús. Breiðvangur, 130 fm falleg endaíbúð meö 4 svefnherb., stórri stofu og þvottahúsi. Bilskúr. Skipti möguleg á stærri eign. Verð 1.800 þús. Laugavegur, 100 fm snyrtileg íbúð á hæð. Verð 1.200 þús. Vesturberg, 107 fm falleg íbúð. Skípti möguleg á stærri eign. Verö 1.450 þús. Seljabraut, 120 fm giæsileg íbúð á 2 hæðum. Laus strax. Verð 1.500 þús. Alfheimar, 110 fm snyrtileg íbúö meö suðursvölum. Skipti möguleg á stærra. Verð 1.500 þús. Hamraborg, 120 fm góð íbúö með sér aukaherb. á sömu hæð. Skipti möguleg á minni eign. Verö 1.700 þús. Hraunbær, 110 fm íbúð á 3. hæö. Suðursvalir. Verð 1,4 millj. Alfaskeið, 100 fm falleg íbúð á 4. hæð. 25 fm bílskúr. Verö 1,5 millj. Hrafnhólar, 120 fm falleg ibúð ásamt 30 fm bílskúr. Verð 1750 þús. Austurberg, 115 fm góð íbúð ásamt bílskúr. Verð 1450 þús. 3ja herb. íbúðir Kársnesbraut, 96 fm falleg íbúö á 2. hæö í fjórbýli. ibúöarherb. á jarðhæö fylgir. Bílskúr. Gott útsýni. Verö 1650 þús. Akv. sala. Engihjalli, 95 fm falleg íbúö á 2. hæð. Verö 1,3 millj. Kambasel, 90 fm falleg íbúö á 1. hæö. Sérinng. Verð 1350 þús. Stórageröi, 90 fm snyrtileg ibúð m/bílskúr. Verð 1,5 millj. Hamraborg, 90 fm góð íbúð, suöursvalir. Bílskýli. Verð 1,3 millj. Grettisgata, 65 fm efrí hæð i tvíbýli. Verð 900 þús. Engjasel, 110 fm mjög glæsileg íbúð á efstu hæð. Fullbúið bílskýli. Verð 1,4 millj. Hringbraut, 90 fm falleg íbúð á 2. hæð, aukaherb. í risi. Verð 1.300 þús. Vesturberg, 81 fm falleg íbúð. Þvottahús á hæöinni. Verö 1,2 millj. Fagrakinn, 75 fm góö íbúð i risi. Verð 1 millj. 2ja herb. íbúöir Hamraborg, 75 fm falleg íbúö á 1. hæð. Verð 1050 þús. Efstasund, 80 fm falleg íbúð í tvíbýlishúsi. Nýstandsett íbúð. Verð 1100 þús. Lyngmóar, 65 fm falleg íbúð, verð 1,2 millj. Barónsstígur, 60 fm falleg kjallaraíbúð. Verð 850 þús. Vesturberg, 65 fm snyrtileg íbúð á 3. hæð. Verð 950 þús. Alfaskeiö, 67 fm góö íbúö meö bilskúr. Skipti möguleg á stærri eign. Verö 1 millj. ElClttl umBODiD LAUGAVEGI 87 - 2. H/EÐ Kristinn Bernburg viöskiptafr. Þorlékur Einarsson sölustj.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.