Morgunblaðið - 17.07.1983, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 17.07.1983, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 17. JÚLÍ 1983 Allir þurfa híbýli 26277 26277 * Hraunbær — Ca. 120 fm, 4ra herb. íbúð á 3. hæö (efstu) ein stofa, 3 svefn- herb., eldhús, bað. Suður svalir. Falleg íbúð og útsýni. * Breiðholt Raðhús á einni hæð ca. 130 fm. 1 stofa, 3 svefnherb. Sjón- varpsskáli. Bílskúr. Falleg eign. * Austurborgin 5 herb. sérhæð. Ca. 150 fm. ibúöin er á einum fallegasta stað í austurborginni. * Hafnarfjörður Raðhús á tveim hæðum. Bíl- skúr. Góöur garöur. * 2ja herb. íbúð í tvíbýlishúsi í Hólahverfi. Þetta er mjög falleg íbúö í sérflokki fyrir þann sem hún hentar. Sér inng. Allt sér. Fallegt útsýni. * Vesturborgin 2ja herb. íbúð á jarðhæö. Ný- standsett aö hfuta. Góð íbúð. * Garöabær Gott einbýlishús, jaröhæö, hæö og ris meö innbyggðum bílskúr auk 2ja herb. íbúð á jarðhæð. Húsið selst t.b. undir tréverk. Hef fjársterka kaupendur aö öllum stærðum húseigna. Verdmetum samdægurs. Heimasími sölumanns: 20178 HÍBÝLI & SKIP Garðaatraati 38. Sími 26277. Jón Ólafaaon Gísli Ölafsson Iðgmaöur Glœsilegur sumarbústaður um 15 min. akstur frá Rvk. Hér er um aö ræða 50—60 tm lullbuinn, sérsmiöaðan bústað, einn vandaðasta sinnar tegund- ar. Eigninni fylgja 4 ha al göðu landi. Verð 1300 þus. Ljósmyndir og allar nánari upplys. á skrifst. Við Unnarbraut 2ja herb. ibúö á jaröhaeö íbúöin er i sérflokki, m.a. nýtt verksm.gl., ný eld- húsinnr., nýstandsett baöherb., parket o.fl. Verð 1050 þú» Við Hamraborg 2ja herb. 75 ferm góö íbúö á 3. hæö. Biiastæði i bilageyms/u fylgir Verð 1150 þus. Viö Blómvallagötu 2ja herb. 60 tm snyrtileg íbúö i kjallara. Rólegur staöur. Verð 950 þús. — 1 millj. Við Skipasund 2ja—3aja herb. kjallaraíbúö. Sérinn- gangur og hltl. Varð 1050 þúa. Viö Hamraborg 3ja herb. rúmgóð 102 fm ibúð á 4. haað. Bílhýsi. Frábærl útsýni. Varð 1400—1500 þú« Við Flyörugranda 3ja herb. vönduð íbúö á 3. haeð i eftir- sóttu sambýlishúsf. Suðursvalir. Við Krummahóla 3ja herb. góö íbúð á 7. hæð. Nýstand- sett baöh. Glæsilegt útsýni. Varð 1350 þú». Bilskúrsréttur. Við Hraunbæ 3ja herb. 100 fm rúmgóð íbúð á 1. hæð. Tvennar svalir. Varð 1350 þú». Við Reynimel 3ja herb góð íbúð á 4. hæð. Suðursval- ir Varð 1450 þús. Sérhæð viö Löngu- brekku m. bílskúr 3ja herb. neöri sérhæð í tvíbýlishúsi. Nýstandsett baðherb. Góður bilskúr. Varð 1550 þú*. Við Brekkuhvamm Hf. 4ra—5 herb. góð efrl sórhæö. íbúðln hefur verið mjög mikiö standsett. Gott útsýni. Sér garður. Varð 1,7—1,* mill). í Nýja miðbænum 4ra herb. góð 113 fm þjonustuíbúð, sem afh. tilb. u. trév. og máln. í iúní '84 með fullfrág. sameign Bilgeymsla Viö Álfheima 4ra herb. 115 fm góð íbúð á 4. hæð. Verð 1500 þu« Viö Hraunbæ 4ra—5 herb. 110 fm mjög vönduö endaíbúö á 2. hæð. Sérþvottahús inn af eldhúsi. Suöursvalir. Merkt bilastæði. Varð 1550 þús. Við Reynigrund 4ra herb. vönduö, fullbuin ibúö á 1. hæð i nýlegu t|órbýlishúsl. Allt sér. Bílskúrsréttur. Verð 1790 þú«. Ákveöin sala. Við Kjarrhólma 4ra herb. 110 fm íbúð á 2. hæð. Sór þvottahús. búr inn af eldhúsi. Varð 1400 þús. Opið 1—3 ídag Við Vesturgötu 4ra herb. íbúð á 2. hæð. Laus nú þegar. Viö Holtagerði 140 ferm 5—6 herb. goð efri sérhæð í tvibýlishúsi. Góður bílskúr með kjallara. Fallegt útsýni. Verð 2,1 millj. Hæð og ris í Mávahlíð 7—8 herb. m)ög góö 197 fm ibúð. Nýjar innr. i eldhúsi. Danfoss Lftið áhvilandi. Sérhæð við Álfheima 5 herb. 140 fm sérhæð. Bilskúr. Varð 1975 þús. í nágrenni Landspítalans 5—6 herb. 150 fm nýstandsett íbúð. ibúöin er hæö og ris. Á hæðinni er m.a. saml. stofur, herb . eldhús o.fl. i risi eru 2 herb., bað o.fl. Fallegt útsýni. Góður garður. Endaraðhús í Suðurhlíðum 300 fm glassilegt endaraðhús á góöum útsýnisstaö. Húsið afh. i sept. nk. Mðguleiki á séribúð i k). Bein sala eða skipti á sérhæð koma til grelna. Teikn. og upplýs. á skrifst. Glæsilegt einbýlis- hús í Selásnum 270 fm einbýlishús á góðum útsýnis- stað. Allar innr. sérsmiöaðar. Gólf vlö- arklædd. Neöri hæðin er tilb. u. trév. og máln. og þar er möguleiki á 2ja herb. íbúö. Eitt glæsilegasta hús á markaön- um í dag. Einbýlishús við Sunnubraut Til sðlu 225 tm einbýlishús m. bílskúr á þessum eftirsótta stað. 7 svefnherb. Stórar suöursvallr. Glæsilegt útsýni. Bilskur Varð 3,5 mill). Endaraðhús við Vogatungu Til sðlu vandaö endaraöhús á einni hæö m. bílskúr. Húsið er m.a. goð stofa m. verönd, 4 herb., eldhús, bað o.fl. Vand- aðar innréttingar. Góöur garður til suð- urs. Glæsilegt útsýni. Varð 2& millj Raðhús við Arnartanga 100 fm 4ra herb. fullbúiö timburhús. Bilskúrsréttur (teikn. fylgja). Varð 1450 þús. Viö Hrauntungu 215 fm vandaö raöhús á 2 hæðum. Möguleiki er á íbúð í kj. Bilskúr. Ræktuð lóð. Stórkostlegt útsýni. Einbýlishús í vesturborginni Fallegt 150 fm nýstandsett timburhús m. góðum garði. L)ósmyndir á skrifstof- unni. 25EicnnmiÐLunin Sölustjóri Sverrlr Kristlnsson Þorleilur Gucvnundsson sölumaöur Unnsteinn Bech hrl. Sími 12320 2-92-77 Opið 11—3. Eínbýlishús Seljahverfi Einbýlishús á byggingarstigi, tímburhús, steyptur kjallari. Möguleiki á aö skipta á 3ja herb. íbúö. Verö 1300 þús. Byggöarholt — Mos. Fallegt 160 fm endaraöhús á einni hæð með einföldum inn- byggöum bílskúr. Sérsmíöaöar fallegar innréttingar. 4 svefn- herb. Gott geymslupláss. Verö 2,3 millj. Vesturberg Fallegt 140 fm raðhús ásamt stórum bílskúr. Mjög glæsilegar innréttingar. 3—4 svefnherb. Arinn í sjónvarpsskála. Skipta- möguleiki á íbúö i Breiðholti. Verð 2,5—2,6 millj. Selbraut — Seltj. Höfum í einkasölu 215 fm fok- helt raöhús á 2 hæöum. Mjög góð teikning. Nánast einbýlis- hús. Stór lóö. 40 fm bílskúr. Möguleiki aö skipta á minni eign sem eigendur geta búiö í allt aö 12 mánuði. Hæðargaröur 5 ára gamalt hús, mjög sérstök teikning, 175 fm. Allt aö 5 svefnherb. Bein sala eða skipti á 4ra herb. íbúð í nágrenninu. Verö 2,8 millj. Fagrabrekka Kóp. Gott einbýlishús 130 fm íbúö- arhæö með 3 svefnherb., boröstofa, stofa meö arni, þvottahús, geymsla. Á jaröhæö er ófullgerö 35 fm einstaklings- íbúö. Bílskúr. Stór og falleg lóð. Verö 2,7 millj. Heiðnaberg — Breiðholti 165 fm raðhús með bílskúr. Til- búið aö utan, fokhelt að ínnan. Fast vwö. V«rö 1.600 þús. 4ra herb. og stærri Tómasarhagi Mjög góö 125 fm sórhæð í þrí- býli, tvær stofur, 2—3 svefn- herb., nýtt tvöfalt gler. Allt í Ijómandi ástandi. Vandað hús, stór, fallegur garður. Bíl- skúrsréttur. Verö 2,4 millj. Kleppsvegur Glæsileg 4ra herb. 120 fm íbúö á 3. hæö í blokk innarlega við Kleppsveg. Jbúöinni fylgir litii einstaklingsíbúö í kjallara. Verö 2,1 millj. Seljabraut Sérlega glæsileg 120 fm íbúö á tveimur hæðum. Efri hæö: stórt svefnherb. og skáli. Neðri hæð: Góö stofa, eldhús, geymsla. Glæsilegt baðherb., stórt svefnherb. Fullkláraö bílskýli. Mikið útsýni. Verð 1600 þús. Laus strax. Njarðargata 70 fm hæö ásamt óinnréttuöu risi. Nýtt rafmagn. Nýir ofnar og hitalagnir. Möguleiki á a.m.k. 4 svefnherb. Verð 1.400 þús. Espigeröi Höfum í einkasölu sérlega fal- lega 145 fm íbúö á 2. og 3. hæð í háhýsi viö Espigerði. Bílskýli. Verð 2,6 millj. Flúðasel Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæö. Fullkláraö bílskýli. Furugrund Mjög falleg 4ra herb. íbúö á 6. hæð. Mikið útsýni. Góö sam- eign. Fullklárað bílskýli. Verö 1.500 þús. Engihjalli Höfum 2 rúmgóðar 4ra herb. 110 fm ibúö í fjölbýli við Engi- hjalla. Sérlega fallegar og vand- aðar innróttingar. Verð 1.450 þús. 2ja herb. Efstasund Björt og falleg 2ja herb. 80 fm kjallaraíbúð. Litiö niöurgrafin. Verð I.IOOþús. • 8ínii 2-92-77 - 4 Mnur. ignaval L»ug«v«8i it, s. tmt. (Hú« Mél« og mwwlngar. Heimaaimi sölumanna 52586 og 18163 Opiö í dag frá 2—5 Sogavegur — Einbýli Húsiö er ein hæð og ris um 150 fm með stórum fallegum garði. Stór bílskúr. Ákv. sala. Seljahverfi — Einbýli Nýtt timburhús kjallari, hæö og ris með innbyggöum bílskúr og steyptum kjallara, á góðum staö í Seljahverfi. Gott útsýni. Látrasel — Einbýli Húsiö er 2ja ára gamalt. Hæð og kjallari meö storum bílskúr. Ákv. sala. Heiðnaberg — Raðhús Húsið er 140 fm, afhendist fljót- lega fokhelt með gleri og múrað aö utan. Akv. sala. Hrísateigur — RaöhÚS Húsiö er tvær hæöir og kjallari, 180 fm meö lítilli íbúö í kjallara með sérinng. Vel með farin eign. Bílskúr. Ákv. sala. Grófarsel — Raðhús Húsið er fullklárað á 4 pöllum 180 fm 6 herb. Mjög vandaöar og góðar innréttingar. Bílskúr. Ákveöin sala. Þorlákshöfn — Raðhús 110 fm á einni hæö til sölu eöa í skiptum fyrir íbúö í Reykjavík eða nágrenni. Laust strax. Unufell — Raðhús Ein hæö og kjallari undir öllu. Falleg innréttaö jafnt á hæöinni sem í kjallara. Vel ræktuö lóö. Bílskúrsréttur. Akveöin sala. Sórhæð — Drápuhlíð Neðri sérhæð með nýrri eldhús- innr. Ákv. sala. Vallarbraut — Sórhæð Glæsileg efri sérhæð viö Vall- arbraut Seltjarnarnesi. 150 fm með góöum bílskúr. Akveöin sala. Asparfell — 5 herb. Góð íbúö á tveimur hæöum 132 fm. Tvennar svalir, gott útsýni. Bílskúr. Akv. sala. Espigerði — 5 herb. Glæsileg 5 herb. íbúö í háhýsi meö stórkostlegu útsýni. 4 svefnherb., þvottahús í íbúö- inni, vélaþvottahús í kjallara. Bílskýli. Akveöin sala. Engjasel — 4ra herb. Glæsileg 120 fm íbúö á 2. hæö meö aukaherb. / k/allara. Bíl- skýli. Hvassaleiti — 4ra—5 herb. íbúö í blokk meö bílskúr á góö- um stað í Hvassaleiti. Gott út- sýni, til sölu eöa í skiptum fyrir 2ja—3ja herb. íbúð. Gautland — 4ra herb. Mjög góð 4ra herb. 100 fm á 1. hæö meö suöursvölum. Fífuhvammsvegur — 4ra herb. Á miöhæö um 120 fm með 50 fm bílskúr. Ákv. sala. Vesturberg — 4ra herb. 3 svefnherb. Góð stofa. Til sölu aöa i skiptum fyrir 5 herb. íbúö. Hraunbær — 3ja herb. A 1. hæð 90 fm. Sérgeymsla og ovottahus á hæöinni, ný eld- húsinnrétting. Ný teppi. Akveö- m sala. Mjóahlíð — 3ja herb. Mjög góð og björt kjallaraíbúö. Mikiö endurnýjuö. Vitastígur — 3ja herb. Góð og nýleg 3ja herb. íbúð á góðum stað viö Vitastíg. Ákv. sala. Laus í ágúst Vantar í Hafnarf. Sérhæö, raöhús eða einbýli fyrir góöan kaupanda. Sigurður Sigtú»«on simi 30008 3jðrn Baldursaon lögfrsaðinflur. Opiö 1—5 Leitum aö einbýli, raöhúsi eða sérhæö í Kópavogi fyrir fjár- sterkan kaupanda. Efstasund — 2ja herb. 2ja herb. 76 fm íbúö á 1. hæö. Parket á stofugólfi. Vönduð íbúð. Hamraborg — Kóp. Falleg og vönduð 3ja herb. 90 fm íbúð með sérsmíöuðum inn- réttingum úr furu. Stór og björt stofa. Öll gólf með furugólf- boröum. Verð 1.300—1.350 þús. Kárastígur — 5 herb. 3ja. + 2ja herb. í risi. Gamalt hús en í endurnýjun. Kaupandi tekur þátt í skipulagi og vali á innréttingum a.ö.l. Kárastígur — 3ja herb. 3ja herb. íbúð á 1. hæö. Gamalt hús í endurnýjun. Kaupanda frjálst aö ráöa innri gerð húss- ins. Bollagarðar Seltj. 250 fm raðhús á 4 pöllum. Inn réttingar í sér klassa. Oyngjuvegur — Einbýli Gott 250 fm einbýli á prem hæöum. Mikiö útsýni. Möguleiki á sér íb. í kjallara. Skipti koma til greina. Tjarnargata 170 fm hæð og ris á besta staö í bænum. Gott útsýni. Lítiö áhv. Verð 2 millj. Laufásvegur — 200 fm. 200 fm íbúð á 4. hæð. 3 svefn- herb. og tvær stórar stofur. Gott útsýni. Lítiö áhv. Framnesvegur — 4ra herb. 4ra herb. 114 fm íbúð á 5. hæð. Frábært útsýni. Verö 1500 þús. Skólagerði Kóp. 4ra herb. 90 fm íbúð á 2. hæö í tvíbýlihúsi. Gamlar innréttingar. Verð 1300 bús. Engihjalíi 4ra herb. 100 fm íbúö á 7. hæð. Mjög góö eign. Ákv. sala. Hringbraut Hafn. 4ra herb. 110 fm /búð. Mjög skemmtileg íbúð. Verð 1250—1300 þús. Klepppsvegur 4ra herb. íbúð á 8. hæö. Ákv. sala. Nýbýlavegur Kóp. 3ja herb. 75 fm íbúð í fjórbýlis- húsi á 1. hæö. Þvottahús inn af eldhúsi. Verö 1250—1300 þús. Dunhagi 3ja herb. 90 fm íbúð á 2. hæö. 2 saml. stofur og svefnherb., stórt og gott eldhús. Ákv. sala. Verö 1400 þús. Karfavogur 3ja herb. kjallaraíbúö ca 80 fm, mjög góö íbúö. Akv. sala. Laus fljótlega. Verö 1250—1300 þús. Grettisgata Tveggja herb. íbúö 60 fm á ann- arri hæð í járnvörðu timburhúsi. Bein sala. Hverfisgata 2ja herb. ca 55 fm íbúö i járn- vörðu timburhúsi. Fallegur garður. Laus fljótlega. Verö 790 þús. Laugavegur Einstaklingsíbúð í nýju húsi. Mjög skemmtileg eign. Akv. sala. Vantar Vantar Vantar 2ja herb. 3ja herb. 4ra herb. pétur Gunnlaugsaon lögfr. ;£% HÚSEIGNIN jTsími 28511 rj . Skólavörðustígur 18, 2.hæð. ')

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.