Morgunblaðið - 31.05.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 31.05.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 31. MAÍ 1984 9 ^11540 Einb.hús í Fossvogí 220 fm glæsilegt einbylishus á eln- um besta staö í Fossvogi Husiö skiptist m.a. i stórar saml. stotur, 4 svefnherb., fjölskylduherb., þvotta- herb., gesta wc. og baöherb. Fokh. kj. undir öllu húsinu sem gefur mikla möguleika. 25 fm bíltkúr. Ýmiskonar eignaskipti koma til greina. Uppl á skrifst. Einbýlishús í Garöabæ 274 fm glæsilegt tvilyft einbýlishús viö Holtsbúö. Mjög vandað hú* i hvívatna. Sérttakl. fallegur garður rrwð garö- húsi. Uppl á skrifst. Einbýlishús í Skerjafiröi 290 fm tvílyft einbylishus á sjávarloö vlö Skildingarnes. Uppl. á skrifst. Einbýlishús v/Lækjarás 230 fm einlyft nýtt einbýlishús. 4 svefnherb í svefnálmu. Stórar stotur, forstofuherb. Rúmgott eldhús meö þvottaherb. og búri innaf 50 fm bilskur Verð 5—5.2 mill|. Einb.hús í Smáíb.hv. Vorum aö fá til sölu 175 fm einbýlishús meö bílskúr. Bílakúr aö hluta tll innr. sem íbúð. Varö 4,3—4,5 millj. Raðhús viö Víkurbakka 138 fm raöhús ásamt 20 fm bílskúr. Séntakl. vandaoar innr. Vero 4,2 millj. Raöhús við Flúöasel Nánast fullbúlð 220 fm raðhús á skemmtilegum stað. Varð 3,4 millj. Raðhús við Vesturás Vorum að lá til sölu 3 saml. raðhús. Taikn. og uppl. á tkrifst. Hæð í Hlíðunum 115 fm íbúöahæð ásamt 25 fm bílskúr á góöum og rólegum staö í Hlíöunum. Verö 2250 þú». Hæö viö Guðrúnargötu 130 fm neðri sérhæö sem skiptist í 2 saml. stofur, 3 svefnherb., vandaö eld- hús og baðherb. Þvottaherb. og geymslur i k| Nýjar innr. Nýtt þak. Verð 2,8—3 millj. Sórh. v/Hraunbr. Kóp. Vorum að fá til sölu 4ra herb. 120 fm vandaða efri sérhæö. 3 svefnherb. Búr innat eldhusi Fagurt útsýni. 30 fm bíltkúr. Verö 2,8—3 millj. Við Engjasel 4ra herb 103 fm vönduö ibuð á 1. hæö. BJIastæði i biJhysi Varö 2 millj. Við Furugrund 3ja herb. 90 fm falleg íbúð á 7 hæö (efstu). Suöursv.jlir. Staaði i bflhýti. Verð 1750—1800 þút. Við Kársnesbraut 3ja—4ra herb. 95 fm íbúð á efri hæð. Þvottaherb. Innaf eldhúsi. Utsýni út ó sjóinn. Laut ttrax. Verð 1950 þút. Við Hellisgötu Hf. Nýstandsett 3ja herb. ibúð á götu- hæð viö Hellisgðtu i Hafnarfiröi. Sérhiti. Nýtt gler. Nýjar pipulagnir og raflagnir. Eldhus og baö endurn. Stærð 70 tm. Verð 1550 þús. Við Rofabæ 3ja herb. 85 tm íbúö á 2. hæð. Suöur- svalir. Laut ttrax. Verð 1650 þúa. Við Dalsel 3ja herb. 85 fm ibúö á 4. hæö. Suöur- svalir. Fagurt utsyni. Bílastæöi i bilhýsl. Laut ttrax. Verð 1800 þút. Nærri miðborginni 3ja herb. snotur ibúö á 1. hæö. Laua fljótl. G6ð graiðtlukj. Verð 1150—1200 þút. Við Hraunbæ 2ja herb. 60 fm rúmgóð ibúð. Vtrð 1350 þúi. Viö Boöagranda 2ja herb 65 fm góö ibúð á 4. hæö. Laut ttrax. Verð 1450—1500 þút. Við Arahóla 2ja herb. 65 fm íbúð á 4. hæð. Fagurt útsýni. Verð 1450 þút. Bílskúr Til sölu bilskúr vestarlega við Hring- braul meö ralmagni og rennandi vatni. Uppl. á skritst. Sumarbústaöur við Elliöavatn 45 fm sumarbústaöur á fallegum staö. Ljósm. og uppl. á skrlfst. FASTEIGNA MARKADURINN Óðmsgötu 4, símar 11540 — 21700. Jón Guðmundtton, tðluitj., Leo E. Löve lögfr., Ragnar Tömation hdl. Vantar fyrir fjársterkan kaupanda, 3ja herb. ibuo i Vesturbæ. Grettisgata Mjög góð 4ra herb ibúð á 2. hæð i þribýlishúsi. Bilskur með samb vinnu- herb . ásamt ibúöarherb., i kjallara. Grundarstígur Stór 4ra herb. íbúð á 4. hæð. Mikið endurnýjuö. Möguleiki á makaskiptum á 3ja herb. íbúö nálægt miðbænum. Vitastígur — Hafnarfjörður Eldra steinhus, hæö og kjallari. samtals 115 fm. Mikiö endurnýjaö. Nýtt gler. Fallegur garður. Verð 2500 þús. Hátún — lyftuhús 3ja herb. ibúð í lyftuhusi Laus strax. Bein sala. Kjarrhólmi 3ja herb. íbúð á 4. hæð. Falleg íbúð í góöu ástandi Þvottahús i ibúöinni. Verð 1600 þús. Kjarrhólmi Mjög falleg 4ra herb. ibúö á 2. hæð Bein sala. Verö 1800 þús. Krurnmahólar 3ja herb. ibúð á 4. hæö í lyftuhúsi. Þvottahús á hæðinni. Verð 1550 þús. Laugavegur Mikið endurnýjuö 2ja herb. íbúö á jarðhæð. Bilskur. Laus lljotlega. Verö 1200 þús. Klapparstígur Snotur 2ja herb íbúö á 2. hæð í stein- húsi. Stórt eldhus, serhiti. Verð 1200 þús. Stærri eignir Hraunbær — garðhús Ca. 145 ím raöhús á einni hæð. Fjögur svefnherbergi, stórar stofur. Bilskúrs- réttur. Bein sala eöa skipti á 3ja herb. íbúð i lyftuhúsi. Verö 3.100—3.200 þús. Skólavörðuholt Fallegt steinhús 100 (m aö grunnfleti. Húsiö er jaröhæð og 2 hæðir. Á efstu hæð er einstaklega falleg 4ra—5 herb. ibúö. Á neöri hæðum er nú skrifstofu/- verslunarhúsnæði, en gæti notast sem íbúðir. Selst saman eða hvor i sínu lagi. Reykjavíkurvegur — Hafnarfjörður Litiö ibuðarhus á góðri byggingarlóö, ásamt góöum bilskúr. Samþ. teikn. af 3)a hæða ibúöarhúsi tylgja. Einar Sigurdsson, hrl. Laugavegi 66, sími 16767. EIGNAÞJÓNUSTAN FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (horni Barbnstígs). SÍMAR 26650—27380. Allar eignir i ákv. sölu: Opiö í dag Klapparstígur. 2,a herb. ca. 75 tm íbúð á 2. hæð í steinhúsi. Kaplaskjólsvegur Góð einstaklingstbúð á 3. hæö. Verö 500 þús EngjaSel. Stórglæsileg ca. 100 fm íbúö meö bilskýli. Verö 1800 þús. Asbraut. 100 im ibuö. wj> standsett. Laus strax. Verö 1550 þús. Seljavegur. 85 fm 3ja herb. ibúð á 2. hæð. Verksmiöjugler. Endurn. eldhús. Mjög góö íbúö. Verð 1500 þús. HraUnbær. 4ra herb. 110 fm mjög góð ibúð á 2. hæð. Verö 1900 þús. LjÓSheÍmar. Mjög falleg 4ra herþ. íbúð á 6. hæð. Verð 2 millj. Mögul. að taka 2ja herb. upp í. Engihjallí. Sérstaklega góð 117 fm 4ra herb. íbúö á 8. hæð. Tvennar svalir. Verð 2 millj. Mðgul. aö taka 2ja herb. upp i. AlftahÓlar. Ooo 4ra herb. ibúö á 3. hæö ásamt bílskúr. Tvennar svalir. Verð 2 millj. ParhÚS, i hjarta borgarinnar. 100 Im, • kjallari. Skipti á 4ra herb. mögul. Hvannhólmi — einbýli, 196 tm ásamt innb. bilsk Möguleiki á tveim ibúöum. Sumarbústaðir í Breiða- geröÍSlandÍ 4.200 fm eignarland meö tveim sumarbústöðum. Annar 60 fm fullbúinn. Hinn 30 Im rúml. lokh. Verð tilboð. Skodum og verometum samdægurs. Sölumenn Örn Scheving. Steingrimur Steingrimsson. Gunnar Þ. Arnason. Lögm. Högnl Jónsson, hdl. AtkiitMmnihm tr &308 43466 Asparfell 2ja herb. 60 fm á 5. fiæö, mikiö utsýni. Þvottur á hæð. Kópavogur — einbýli 215 fm á einni hæö f grónu hverfl. 6 herb. 45 fm bilskur. Uppl. aðeins á skrlfstofu. Þverbrekka 2ja herb. 60 fm á 7. hæö. Laus strax. Tunguheiði — 2ja herb. 70 fm á 1. hæö í (jórbýlishúsi. Suoursvalir. Verö 1450 þús. Lundarbrekka — 3ja herb. 90 fm á 3. hæö. Þvottur á hæð. Laus 1. júní. Verö 1600 þús. Kársnesbraut - sérhæð 110 fm efri hæö í þríbyli. 2 svefnherb., 2 stofur, serinng. Vandaöar innr. Mikiö útsýni. Bílskúr. Kópavogur — einbýli 278 fm alls í Austurbæ Kópa- vogs, kjallari hæo og ris. Uppl. á skrifstofu. Fagrabrekka — raðhús 260 fm á tveimur hæöum, endaraöhús ásamt bilskur. Vandaðar innr. Hverageröi — eínbýli Höfum til sölu tvö einbýlishús við Dynskoga. Annaö 150 fm á einni hæð. hitt á tveimur hæð- um alls 140 fm. Bílskúr fylgir báðum eignunum. Útb. 55—60%. Kjarrhólmi — 3ja herb. 90 fm á 4. hæö. Glæsil. innr. Sérþvottur. Verð 1650 þús. Lundarbrekka — 4ra herb. 100 fm á 3. hæo. Suöursvalir. Engihjalli — 4ra herb. 100 fm á 4. hæö. Tvennar svalir. Reykás — raöhús Eigum eftir tvö raðhús sem veröa afh. fokhelt { júni nk. meö innb. bflskúr, fullfrá- gengin aö utan með huröum og gleri. Fast verð. Kjarrhólmi — 4ra herb. 100 fm á 2. hæö. Sérþvott- ur. Laus í júnf—júlí. Verö- 1850 þús. Asbraut — 4ra herb. 100 fm á 3. hæö. Nýtt gler. Bílskúr. Nýtt gler. Verð 2,3 millj. Kársnesbraut — f byggingu Tvær 4ra herb. sérhæðir ásamt bflskúr. Afh.tilb. undir tréverk í okt. 1984. Teikningar á skrif- stofu. Grenigrund — eínbýlí 160 fm alls hæö og ris. Nýtt gler. Endurnýjað þak. 60 fm bflskúr. Stór garður. Einkasala. Bjarmaland — einbýti 230 fm á einni hæð, 4 svefn- herb., húsbónda- og gestaherb. 30 fm bílskúr, Nánari uppl. á skrifst. Einkasala. r"" Fasteignosalan \tZm\ EIGNABORG sf Hamraborg 5 - 200 Kópa vogur Símar 43466 & 43805 Sölum: Johann Halfdanarson, h». 72057. Vilhjálmur Einarsson, hs. 41190. Þórólfur Krist|án Beck hrl. 26933 IBUÐERÖRYGGI 2ja herb. Hrafnhólar I algerum sérflokki 2ja herb. íbúö 65 fm á 1. hæð. Sameign nylega yfirfarin. Bein ákv. sala. Verð 1350 þús. Krummahólar Mjög falleg 65 fm ibúö. Ákv. sala. Verð 1250—1300 þús. Asparfell Mjög falleg 65 fm ibúö í lyftuhusi. ákv. sala. Verð 1350 þús. 3ia herb. Stóragerði Gullfalleg 90 tm ibúð, aukaherb. i kj. fylgir Þessi ibúð er sérstaklega vel með farin. Nýtt eldhús, ákv. sala. Verö 1850 þús. Dalsel Á 1. hæð 95 tm ibúð i sérflokki. allt fullgert. bilskýli Verð 1850 þús. Ákv. sala. 4ra herb. ^ Ljósheimar 105 fm íbúð í lyftuhúsi. Ákv. sala Verð 1850 þús. Lundarbrekka Kóp. 100 fm 4ra til 5 herb ibúð á jarð- hæð. Sauna i sameign. Akv. sala. Verð 1700 þús Seljabraut Glæsileg 110 fm ibúö á 1. hæð ásamt bilskýli. Ákv. sala. Getur losnað fljótlega. Verö 2,1 millj. ¦> 5—6 herb. íbúðir Dalsel 120 fm 3 svefnherb.. 2 stofur, bil- skýli. akv sala Verö 2.2 millj. Sérhæðir Laufbrekka 120 fm mjög góð sérhæð. Verð 2,5 millj. Ákv. sala. Guðrúnargata I sérflokki 130 fm sérhæð. Öll endurnýjuö. Bilskursrettur. Verö 2.9 millj. IBásendi 136 fm mjög goð sérhæö. Stórar stotur, glæsil. baðherb. Toþþeign. Verð 2,7 millj. ____________ Raöhús og einbýli Kleifarsel 220 fm raöhús + bílskúr. 4 svefn- herb. + húsbóndaherb. Stórar stot-1 ur, þvottahús og búr innaf eldhúsi. Lóð fullfrágengin. Bein ákv. sala. Skipti á 5 herb. ibúö koma vel til greina. Verö 3,8 millj. Góð lán áhvilandi. Torfúfell Ovenjulega glæsilegt raðhús á einni hæö 140 fm + bilskúr. Þetta hús er i algerum sérflokki. Ákv. sala. lEi Eigna markc aðurinn Htrtnarsh 20. • »133 (Ny,» húsmu vie La»fe,«it<Kg) Jért Msflnulton hdl. Fasteignasala Hverfisgötu 76, 22241 - 21015 Opið kl. 1—3 Framnesvegur Einstakl.íbúö ca. 35 fm. Verö 600 þús. Hverfisgata 2ja herb. íbúo ca. 45 fm. VeröM millj. Klapparstígur 2ja herb. ibuö í þribýlishúsi. Ca. 60 fm. Verð 1250 þús. Furugrund 3ja herb. íbúö. Suöursvalir. Ca. 80 fm. Vero 1600 þús. Ásendi Glæsileg 3ja herb. kj.íbúö, ca. 75 fm meo fallegum garoi. Verð 1550 þús. Laugarnesvegur 3ja herb. ibúö í tvíbýlishúsi. Ca 65 fm. Verð 1100 þús. Vantar fallega sérhæö meö bílskúr fyrir fjársterkan kaupanda. Helst í Laugarnesi. Kársnesbraut Kóp. i sm/ðum afh. tilb. undir tréverk. Fullkláraö aö utan í nóv. 120 fm sérhæö meö bílskúr. Allt sér. Verö 2,4 millj. 100 fm hæð með bílskúr. Verð 2,2 millj. 70 fm íbúð.Verð 1,4 millj. Teikn. á skrifst. Klausturhvammur Hf. Fallegt endaraöhús ca. 225 fm með innb. bilskúr. Verð 3,7 millj. Einbýlishús Ólafsvík Einbýlishús ca. 150 fm. Skipti möguleg á 3ja herb. ibúð i Reykjavík eða bein sala. Grindavík Einbýlishús við Suöurvör. 5 herb. Vjölagasjóöshús sænskt. Bílskýli. Verð 2 millj. Vantar — Vantar Allar geröir íbúöa á skrá — Leitiö til okkar þaö borgar sig Skoöum og verðmet- um samdægurs Heimasími sölumanna 77410 - 20529 Friðik Fnðriknon löglr. 26277 Allir þurfa híbýli 26277 Uppl. í dag í símum 46802 — 20178 Skólavörðustígur Heil húseign á þremur hæðum um 110 fm að grunnfleti. Á jarð- hæð er skrifstofu- eða verslun- arhúsnæöi, á miöhæö er gott skrifstofuhúsnæði, á efstu hæö er falleg 4ra—5 herb. íbúð. Þarf ekki aö seljast allt í einu lagi, að auki er byggingarrettur fyrir ca. 150 fm hús á 3 hæöum. Grettisgata Einbýlishús (timburhús) ca. 60 fm aö grunnfleti. Húsið er kjall- ari, hæö og ris. Verð 1400—1500 þús. í Vesturborginni Efri sérhæö um 160 fm. 4 svefnherb., bílskúrsréttur. Verð 3,5 millj. Sörlaskjól Falleg 4ra herb. 115 fm íbúð á aðalhæö í þríbýlishúsi. 2 stofur. 2 svefnherb. Mikiö endurnýjaö. Verö 2,4 millj. Brynjar Fransson, simi 46802. Gisli Ólafsson, simi 20178. Hjallabraut Hf. Falleg 3ja herb. 96 fm á 4. hæö, stórar suöursvalir. Furugrund Vönduð 3ja herb. 85—90 fm endaibúö með íbúðarherb. í kjallara. Góð sameign. Engihjalli Falleg nýleg 3ja herb. 95 fm íbúö á 2. hæð. Laus fljótlega. Ákveðin sala. Verð 1600 þús. Lindargata Góð 2ja—3ja herb. 70 fm ný- standsett íbúö, laus strax. Gott verð. Fyrirtæki Höfum til sölu lítið fyrirtæki í Hafnarfiröi. Kjörið tækifæri fyrir hjón aö skapa sér sjálfstæöa atvinnu. Nánari uppl. á skrif- stofunni. HIBÝLI & SKIP Garðattratti 38. Sími 26277. Jón Ólatsson. hrl. Skúll Pálsson, hrl.