Morgunblaðið - 17.06.1986, Blaðsíða 38

Morgunblaðið - 17.06.1986, Blaðsíða 38
38 MORGTJNBLAÐIÐ, ÞRIDJUDAGUR17. JÚNÍ1986 atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna — atvinna Sendill óskast Viljum ráða sendil til starfa strax til sendi- ferða í banka, toll o.fl. Þarf að hafa vélhjól til umráða. Sanitas hf. Símavarsla Starfskraft vantar til afleysinga við síma- vörslu. Vaktavinna. Þarf að geta hafið störf strax. Umsóknir merktar: „H — 2615" sendist augldeild Mbl. sem fyrst. Sveitarstjóri Hreppsnefnd Stöðvarhrepps auglýsir starf sveitarstjóra lausttil umsóknar. Uppl. gefa Björn Hafþór Guðmundsson í síma 97 5890/5851 og Sólmundur Jónsson í síma 97 5859. Skriflegar umsóknir berist skrifstofu Stöðvarhrepps fyrir 30. júní 1986. Hreppsnefnd Stöðvarhrepps. Sveitarstjórastaða Starf sveitarstjóra Vatnsleysustrandarhrepps er laust til umsóknar. Umsóknum með uppl. um aldur, menntun og fyrri störf skal skilað á skrifstofu hrepps- ins, Vogagerði 2, Vogum, fyrir 28. j'úní 1986. Uppl. veita sveitarstjóri, Kristján Einarsson, í síma 92 6541 eða 6529 og oddviti hrepps- nefndar, Ómar Jónsson, í síma 92 6637. Framreiðslumaður Vantar vanan framreiðslumann nú þegar. Uppl. gefur Birgir Jónsson í síma 34780. qulltíi mrnnn LAUQAVEQI178 - BISTRÓ Á BESTA STAÐ í BÆNUM - Kennarar Við Hafnarskóla Höfn, Hornafirði, eru lausar eftirfarandi kennarastöður: Almenn kennsla (yngri barna), íþróttakennsla, stuðningskennsla. í Hafnarskóla eru 200 nemendur á aldrinum 6-12ára. Ennfremur er laus enskukennarastaða við Heppuskóla (7.-9. bekkur) á sama stað. Ódýrt húsnæði til staðar. Flutningsstyrkur greiddur. Upplýsingarveita: Skólastjóri Hafnarskóla, sími 97-8148, yfirkennari Hafnarskóla, sími 97-8595, skólastjóri Heppuskóla, sími 97-8321. Skólanefnd. Áreiðanleg kona óskast strax til þess að búa hjá og annast aldraða konu. Nánari upplýsingar eru veittar í síma 12133 og 28878. Skrifstofustjóri Síldarverksmiðjan í Krossanesi óskar að ráða skrifstofustjóra. Æskilegt er að umsækjend- ur séu viðskiptafræöingar eða hafi sambæri- lega menntun en menn með góða starfs- reynslu koma þó til greina. Uppl. um starfið eru veittar á skrifstofu fyrir- tækisins á Glerárgötu 30, Akureyri, og umsóknir sendist þangað fyrir 24. þessa mánaðar. Lagerstörf Óskum eftir að ráða traustan og áreiðanleg- an mann til lager- og afgreiðslustarfa. Þarf að geta hafið störf strax eða f Ijótlega. Upplýsingar gefnar á skrifstofunni, Skúlagötu 51, í síma 12200. ótfN SEXTIU OG SEX NORDUR Sjóklæðageröin hf., Skúlagötu 51, - v/Skúlatorg, Reykjavik Grunnskólinn Ólafsvík Okkur vantar kennara í eftirtaldar greinar: Stærðfræði, raungreinar, sérkennslu, tón- mennt, almenna kennslu, íþróttir og á skóla- bókasafn. Gott skólabókasafn fyrir hendi. Við búum í 1200 manna athafnabæ í örum vexti. Við sjáum um að útvega húsnæði. Skólinn okkar er vel útbúinn tækjum. Vinnu- aðstaða er góð í góðu skólahúsi. Samgöngur við Reykjavík eru mjög góðar. Félagslíf er bæði líflegt og gott. Og eitt enn skólinn okkar verður 100 ára á næsta ári. Allar nánari upplýsingar gefur Gunnar Hjartar- son í síma 93-6293 og Margrét Vigfúsdóttir ísíma 93-6276. Svæðisstjórn málef na fatlaðra Norðurlandi eystra Vistheimilið Sólborg, Akureyri Þroskaþjálfar Staða yfirmanns á skóladagheimili er laus frá 1. september. Staða deildarstjóra laus frá 1. september. Einnig vantar í stöður þroskaþjálfa. Afleysingar Kokk/matreiðslumann vantar til afleysinga í eldhús í júlíog ágúst. Hafið samband um nánari upplýsingar í síma 96-21755 virka daga frá kl. 10.00-16.00. Kveðja, forstöðumaður. Auglýsingateiknari Lærður auglýsingateiknari með starfsreynslu óskar eftir vinnu í Reykjavík. Upplýsingar í síma 15901 eða 92-4727 milli kl. 10.00 og 17.00. Atvinnuauglýsing Góð kona óskast til að sjá um heimili í Ar- bæjarhverfi og passa 4 og 6 ára stelpur allan daginn virka daga, nema á föstudögum til kl. 14.00. Upplýsingar í síma 681829. Dómarafulltrúa- staða Staða dómarafulltrúa við embætti sýslu- manns í Barðastrandarsýslu er laust til um- sóknar. Húsnæði verður útvegað. Laun samkvæmt launakerfi opinberra starfs- manna. Umsóknir berist skrifstofu embættis- ins fyrir 30. júní 1986. Sýslumaður Barðastrandarsýslu. Sveitarstjóri Staða sveitarstjóra á Höfn í Hornafirði er laus til umsóknar. Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf sendist undirrituð- um fyrir fimmtudaginn 19. júní 1986. Undirritaðir veita frekari upplýsingar. Stefán Ólafsson, Silfurbraut 13, 780Höfn, simi 97-8479, Sturlaugur Þorsteinsson, Fiskhól7, 780Höfn, sími 97-8706 og 97-8709. Bókhald - Góð laun Öflugt þjónustufyrirtæki nálægt miðbæn- um, vill ráða starfsmann til framtíðarstarfa sem fyrst. Viðkomandi færi bókhald fyrirtækisins ásamt því að sjá um allar greiðslur fyrirtæk- isins til viðskiptavina þess. Allt tölvuunnið. Við leitum að aðila með góða viðskipta- menntun og krafist er góðrar kunnáttu og reynslu í bókhaldsstörfum, t.d. að viðkom- andi hafi unnið á endurskoðunarskrifstofu, hafi tamið sér skipulögð vinnubrögð og hafi örugga framkomu. Gott tækifæri fyrir aðila, sem hefur gaman af bókhaldi og er að leita að góðu ábyrgðar- starfi hjá traustu fyrirtæki. Góð laun í boði fyrir réttan aðila. Umsóknir er tilgreini aldur, menntun og fyrri störf, sendist skrifstofu okkar fyrir 26. júní nk. þar sem nánari upplýsingar eru veittar. GudntTónsson RAÐGJOF&RAÐNINGARÞJONUSTA TÚNGÖTU 5, 101 REYKJAVlK - PÓSTHÓLF 693 SÍMI 621322 Sakadómur Reykjavikur; Þorgeir dæmdur fyrir ærumeiðandi ummæli í SAKADÓMI Reykjavíkur hefur verið kveðinn upp dómur í niáli ákæruvaldsins gegn Þorgeiri Þorgeirssyni, rithðfundi, fyrir „a;ru- meiðandi aðdróttanir í garð lögreglumanna f tveimur greinum í Morgunblaðinu," eins og segir í ákærunni. Tildrög málsins eru þau, að í desember 1983 ritaði Þorgeir tvær greinar í Morgunblaðið og kallaði lögreglumenn þar m.a. „einkennis- klædd villidýr" og „lögregluhrotta". Þóttu ummæli Þorgeirs varða við 108. grein almennra hegningarlaga nr. 19 frá 1940. í greininni segir: „Hver, sem hefur f frammi skamm- aryrði, aðrar móðganir í orðum eða athöfnum eða ærumeiðandi að- dróttanir við opinberan starfsmann, þegar hann er að gegna skyldu- starfi sínu, eða við hann eða um hann út af því, skal sæta sektum, varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum. Aðdróttun, þótt sönnuð sé, varðar sektum, ef hún er borin fram áótilhlýðileganhátt." Af hálfu ákærða var því haldið fram að ummæli þau, sem saksótt var fyrir, séu slitin úr samhengi í ákæru málsins. Dómurinn vísaði því frá og einnig þeirri staðhæfingu ákærða að hann hafi starfað í skjóli 72. greinar stjórnarskrárinnar þar sem segir, að ritskoðun og aðrar takmarkanir fyrir prentfrelsi megi aldrei í lög leiða. Þorgeir Þorgeirsson var dæmdur til greiðslu sektar að upphæð 10 þúsund krónur og til að greiða allan sakarkostnað. Þá var verjandi hans, Tómas Gunnarsson, víttur harðlega fyrir tilefnislausar málsýfingar. Dómurinn var kveðinn upp af Pétri Guðgeirssyni sakadómara.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.