Morgunblaðið - 11.10.1987, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 11.10.1987, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 11. OKTÓBER 1987 11 ^11540 ' ' Opið f dag kl. 1-3 Bygglóðir í Skerjaf.: Höfum til sölu 3 byggingarlóðir i Skerja- firði. Mjög góð staðuotning. I smíðum í Garðabæ: 170 fm tvíi. raðhús ásamt garðst. Afh. fljótl. fullb. að utan fokhelt að innan. I VeStUrbæ: 2ja og 3ja herb. íb. i nýju glæsil. lyftuh. Afh. tilb. u. trév. í júni nk. Fullbúið að utan. í Vesturbæ: 122 fm giæsii. ib. á 4. hæð i lyftuhúsi. Bílsk. Afh. tilb. u. trév. með fullfrág. sameign i júni nk. í Hlíðunum: 160 fm glæsil. ib. auk bílskýlis og 3ja herb. 85 fm ib. Afh. tilb. u. trév. Sameign og lóð fullfrág. i apríl nk. í Vesturbæ: tii söiu tirím parhús. Afh. fokh. eða lengra komið í vetur. JÖklafold: Tll söIu 150 fm parhús auk bílsk. Afh. fljótl. Einnig 176 frn raðh. sem afh. fljótloga. Krosshamrar: Rumi. 200 fm einlyft gott einbhús. Bilsk. Afh. í febr. Einbýlis- og raðhús BleÍkjukviSl: 340 fm óvenju vandað nýtt einbhús. Innb. bílsk. Út- sýni. Elgn f sérfl. Laugarásvegur: Giæsii. tæp- ¦ lega 400 fm hús. Frábæt útsýnl. I Seljahverfi: vorum að f.i tii sölu mjög vandað ca 240 fm einbhús á einni og hálfri hæð. Stórar stofur, vandaö eldh., 4 svefnh., innb. bílsk. Bakkavör Seltjnesi: 200 fm stórglæsil. endaiaAh. á sunnanv. Seltjnesi. Innb. bilsk. Afh. fokh. i mars nk. Útsýnl. í FOSSVOgÍ: 200 fm elnl. vandað einb. Innb. bílsk. Hrísateigur: 280 fm einb. sem er hæð og kj. Innb. bilsk. I Seljahverfi: 330 fm nyi. gott einbhús ekki alveg fullb. Stór innb. bilsk. Mögul. á góðum grkjörum. I Seljahverfí: Höfum traustan kaupanda að 150-200 fm einb. eða raðh. Þarf ekki aö vera fullb. Á Seltjnesi: th söiu 200 fm wn. nýtt raðh. Húsið er ekki alveg fullb. Mjög góð staðsetn. Útsýnl. Hraunbær: 145 tm eini. gon raðh. auk bilsk. 4 svef nh. Arinn, parket. 5 herb. og stærri Sérhæð í Heimunum: 170 fm falleg neðri sérh. Stórar stofur, 4 svefnh. Bflskúr. í Vesturbæ: 130 fm 5 herb. glæsil. íb. á 3. hæð. Stór stofa, 3 svherb., parket, vandaö eldh. Tvennar svalir. Ibherb. i kj. Suðurgata Hf.: 125 fm neðri hæð í tvíbhúsi. 4ra herb. ArahÓlar: 117 fm mjög góð Ib. á 5. hæð i lyftuhúsi auk bilsk. Útsýni. Skipti á minni ib. koma til greina. Sérhæð í Hlíðunum: 4ra herb. mjög góð neðri sérh. Fæst aðoins f skiptum fyrir 3ja-4ra herb. góða ib. é 1. hæð i blokk f Austurbæ Fálkagata: ioofmgóðib. ámið- hæð í þribh. (steinh.). Góður garður. í miðborginni: ca 100 fm vönduð ib. á 2. h. í steinh. Parket. Svallr. 3ja herb. Asparfell: 90 fm it>. á 4. hæð. Þvottahús á hæðinni. Á Teigunum: Tæpi. 100 tm nýstands og góð íb. Sérinng. KáraStígur: 75 fm ib. á mifihæA í þríbhúsi. Laus 1.12. Engihjalli: 97 fm ib. á 3. hæð. Tvennar suðursv. Þvottah. á hæð. 2ja herb. í Austurbæ: 60 fm góð ib. » 1. hæð. Suðursvalir. í miðborginni: Höfum tn söiu nokkrar einstaklib. Verö frá 1 millj. (<p^> FASTEIGNA J_Lfl MARKAÐURINN [ f——J Óðinsgötu 4 11540 - 21700 Jón Guðmundsson sölustj., Leó E. Löve lögfr., Olafur Stefánsson viðskiptafr. 26600 allir þurfa þak yfír höfudid Opið 1-4 Einbýlishús Laugarás (105) 360 fm glæsivilla. Stór ræktað- ur garður. 7 svefnherb. Innb. bílsk. Góð grkj. Grýtusel (257) 240 fm á tveimur hæðum. 5 svefnherb. Tvöf. bílsk. Verð 9,7 millj. Skipti á sérhæð æskileg. Mosfellsbær (112) Nálægt Reykjalundi er glæsil. 330 fm einbhús. Tvær hæðir á 2000 fm eignarlandi. Fallegur trjágarður. Blómaskáli. Heitur pottur. Verð 11,0 millj. Álftanes (174) 155 fm hús með 65 fm bilsk. fallegur garður. Hitaveita. Verð 7,5 millj. Skipti á íb. í Hafnarf. koma til greina. Arnarnes (19) 340 fm hús á tveimur hæðum byggt '83. 6 svefnherb. Tvöf. bílsk. Verð 9,0-9,5 millj. Skipti á minna húsi æskileg. Grettisgata (155) Vel viðhaldið ca 173 fm hús kj., hæð og ris. Stór eignarlóð. Verð 5,6 millj. 3ja-4ra. Sólvallagata (297) 4ra herb. ca 110 fm íb. á 3. hæð. Húsið er byggt '63. Verð 4,8 millj. Ekkert áhv. Langholtsvegur (319) 4ra herb. risíb. ca 90 fm. Sér- inng. Verð 3,7 millj. Hraunbær (254) 4ra herb. ca 117 fm endaíb. á 2. hæð. Suðursv. Geymsla m. gluggum. Góð sameign. Verð 4,2 millj. Góð lán geta fylgt. Rauðagerði (327) 3ja herb. íb. 94 fm á jarðhæð í 3-íbhúsi. Verð 3,8 milllj. Hverfisgata (83) 3ja herb. íb. á 4. hæð í stein- húsi. Mikið útsýni. Suðursv. Ný eldhúsinnr. Góðir skápar. Ekk- ert áhv. Verð 3,2 millj. Til sölu í sama húsi 3ja herb. íbúðir á 2. og 3. hæð. Einnig í 40 fm húsn. með snyrtingu og suð- ursv. á 5. hæð. Hamraborg (295) 3ja herb. 97 fm íb. á 3. hæð. Sérþvottah. innaf eldh. Suð- ursv. Bílskýli. Verð 4,0 millj. Fannborg (157) 3ja herb. 105 fm íb. á 3. hæð. Glæsil. innr. Akurlendi 1200 Borgarholtsbraut (285) 4ra herb. 103 fm íb. í kj. Ekkert áhv. Verð 3,6 millj. Höfum kaupanda að raðhúsi við Frostaskjól eða nágr. Höfum kaupanda að sérhæð eða sérbýli við Hvassaleiti, Háa- leiti Stórageröi eða Safamýri. Höfum kaupanda að húsi með tveimur íb. í Rvík, Kóp, eða Gbæ. Höfum kaupanda að 3ja herb. íb. í Kóp. Hægt að borga íb. að fullu á einu ári, Höfum kaupanda að sérhæð eða sérbýli í Austurbæ, Kóp. Höfum kaupanda að raðhúsi eða lítilli íb. í Mosfbæ. Höfum kaupanda að litlu einb- húsi í Kóp., Garðabæ eða Hafnarfirði. Hús í smíðum kem- ur til greina., Höfum kaupanda að 3ja herb. íb. á jarðhæð eða 1. hæð. Góð útb. við samningsgerð. Höfum kaupendur að ódýrum íb. Mega þarfn. stands. Höfum kaupanda að sérhæð eða sérbýli í Vesturbæ eða Seltjnesi. Höfum kaupanda að 3ja-4ra herb. blokkaríb. í Heima- eða Háaleitishverfi eða Grafarvogi. í flestum tilvikum eru íbúðir í skipt- um í boði. 6§l Fasteignaþjónustan Austurttmti 17, $. 26600. Þorsteinn Steingrimsson, logg. fasteignasali. »^* \ Leitid ekki langt yfir skammt Opið 1-3 SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Hringbraut 89 fm 3ja berb, íb. ttlb. a. tráv. m. bilskýli. Verð 3,1 millj. Austurberg 110 fm falleg 4ra herb. ib. með bllsk. Sklpti móguleg é húsi I byggingu. Verð 4,3 milli. Hjallaland 198 fm fetlegt pallaraðhús. Mðgul. & 6 svefnherb. Vandaðar Innr. Bilsk. Ákv. sala. Verú 8,3 millj. Þingás 200 fm einbhús til afh. fokh. om óra- mót. Teikn. á skrifst. Eignask. mógul. Logafold - einbýli 200 fm fallegt einbhús á elnni hæð m. 35 fmmnb. bilsk. Ssvefnherb. Vönduð eign, góð staðsetn. Verð 8,5 mitlf. Álfheiði - Kópavogí 260fmfokh. einbhús m. mögul.á tveim~ ur ib. Teiknmgar á skrifst. Hrísateigur 280 fm gott einbhús. 7 svefnherb. Nýtt eldh. Eignaskipti mbgul. Grafarvogur ZOOfmendaraðh. Ibhmft. Verð6,0mng: Verslunar- og iðnaðarhúsn o.fl. Örfírisey 1076 fm verslunar-, fiskvinnslu, eða iðnaðarhúsnæði. Smiðjuvegur 390 fm gott verslunar- eða iðnaðar- húsn. með gluggahlið. Tit afh. e. samkamul. Verð 12,0 mlllj. Eirhöfði 500 fm iðnaðarhúsn. með 7 m. toft- hæð. 150 fm stálqrindahús. Verð 12,0 millj. Skeifan Verstunar- og eða iðnaðarhúsnæði. Kj. og tvmr heeðir. Grunnftötur 2000 fm. Skeifan 1440 fm verslunar og/eða iðnaðarhúsn. Góð lofthmð. Til afh. strax. Þarabakki 448 fm verslhúan. mjög vei staðs. VI afh. strax. Góð grk/. Hveragerði garðyrkjustóð Vorum að fé isölu mjog góða garðyrkju- stöð, 900 fm undir glori. Gott ibhús. Eignask. mðgut. Sólbaðsstofa Vorum að fá isölu mjög góða og þekkta sólbaðsstofu iBreiðholti. Til afh. strax. Vandaðar innr. Veitingastaðurinn Sigtún Höfum i sötu þennan þekkte veitinga- stað. Jafnvet íil afh. fljótl. Allar nénari uppl. á skrifst. Vantar Vantar Vegna mikiHar eftirspumar vantar okkur nú þegar 2ja, 3ja og 4ra herb. ib. vftt og breitt um borgina og i nágrbmjum. Húsafell 4STEIGN -æjarieióc FASTEIGNASALALangholtsvegi115 (Bæjaiieiöahúsinu) Simi:681066 Þorlákur Einarsson Ertlng Aspelund BergurGuðnasonhdl.' 68 88 28 Símatími kl. 1-3 Hverfisgata 3ja herb. risib. í bakhúsi. Þarfn- ast stands. Langholtsvegur 3ja herb. mjög góð íb. i kj. í steinhúsi. Ákv. sala. Krosseyrarvegur - Hf. 3ja herb. ný stands. íb. í timb- urh. Nýr 35 fm bílsk. Skipasund 4ra-5 herb. falleg íb. í þríbhúsi. Laus. Hesthús 10 hesta hús í Hafnarfirði. Stórt landsvæði. í smiðum Fannafold - sérh. 160 fm rúml. fokh. sérhæð ásamt bílsk. Til afh. í nóv. Selás — raðh. 130 fm raðh. á einni hæð ásamt 25 fm bílsk. Selst fokh.. INGILEIFUR EINARSSON löggiltur (asteignasali Suðurlandsbraut 32 Opið 12.00-15.00 Seltjarnarnes - einbýli Fallegt u.þ.b. 220 fm hús á einni hæð v. Nesbala, m. innb. bílsk. Verð 9,5-10 mlllj. Engihjalli - 2ja Um 70 fm vönduð íb. á 2. hæð. Stórar svalir og fallegt útsýni. Verð 3,0 millj. Langholtsvegur - 2ja Ca 50 fm falleg risib. Verð 2,0-2,1 mlllj. Njörvasund - einstaklíb. 30 fm einstíb. Laus strax. Verð 1,0-1,1 millj. Skeiðarvogur - 2ja Litil samþ. glæsil. ib. i kj. i fjórbhúsi. !b. hefur öll verið stands. Sérinng. Verð 2,1 millj. Laus strax. Rauðalækur - 3ja Um 90 fm kjíb. Sérinng. og hitalögn. Verð 3,1 millj. Hverfisgata - 3ja Ca 70 fm íb. i bakh. Laus strax. Verð 2,0-2,1 millj. Rauðarárstígur - 3ja Falleg íb. á 1. hæð. Talsv. endurn. Verð 3,0 millj. Bárugata - 3ja Ca 80 fm kjíb. í steinh. Verð 2,4-2,5 millj. Hverfisgata - einbýli 60 fm mikið stands. einb. Verð 2,9-3,0 millj. Blikahólar - 4ra 117 fm falleg íb. á 3. hæð. Giæsil. út- sýni yfir borgina. Varð 3,9-4,0 millj Njörvasund - hæð Um 95 fm 3ja herb. (4ra skv. teikn.) mjög vel með farin hæð i þríbhúsi. Bílsk. Verð 4,2 milij. Hraunbær - 4ra 110 fm góð ib. é 2. hæð. Sérþvherb. Verð 4,1-4,2 millj. Stóragerði - 4ra Um 95 fm vönduð íb. á jarðh.fgengið beint inn). Sérinng. og hitalögn. Góðar innr. Verð 4,0 millj. Reynimelur - 4ra Ca 105 fm góð ib. á 3. hæð. Verð 4,3 millj. Nesvegur - í smíðum Giæsil. 4ra herb. íb. sem er 106 fm. íb. er á tveimur hæðum, m. 2 baðh., 3 svefnh., sérþvh. og sérinng. Einkasala. Aðeins ein íb. eftir. Fálkagata - 4ra Ca 117 fm góð ib. á jarðh. Verð 3,4 mlllj. Efstaleiti - 4ra 137 fm góð íb. tilb. u. trév., i eftirsóttri blokk (Breiðabl.blokkinni). Mikil og glæsil. sameign. Bilskýll. ib. er laus strax. Fallegt útsýni. Hagst. verð. Engjasel - 4ra Ca 110 fm góð ib. á 1. hæð. Stæði í bílhýsi. Fallegt útsýni. Verð 4,1 millj. Háaleitisbraut - bílskúr 4ra herb. góð endaib. á 3. hæð. Bílsk. fylgir. Verð 4,8 millj. Seljabraut - 4ra-5 Um 100 fm íb. á 1. hæð ásamt auka- herb. i kj. Stæði í bílag. fylgir. Verð 4,0 mlllj. Árbær - raðhús Vorum að fá i sölu glæsil. 285 fm raðh. ásamt 25 fm bílsk. v. Brekkubæ. Húsið er með vönduðum beykiinnr. I kj. er m.a. nuddp. o.fl. og er mögul. á að hafa séríb. þar. í Túnum Garðabæ Nýkomið í sölu ca 165 fm skemmtil. innr. einbhús ásamt rúmg. bilsk. Verð 6,0 millj. Miðbær - einbýli 130 fm mikið stands. einbhús v. Grett- isg. Verð 5,4-6,6 mlllj. Seljahverfi - einbýli Um 325 fm vandað einbhús v. Stafnas- el ásamt 35 fm bilsk. Verð 11,6 millj. Eskiholt - einbýli Glæsií. um 300 fm einbhús ásamt stór- um bílsk. 5 svefnh. Húsið er íbhæft en tilb. u. trév. Logafold - einbýli Um 160 fm vandaö einbhús ásamt stór- um bílsk. 5 svefnh. Húsið er mjög vel staðs. i útjaðri byggðarinnar. Klyfjasel - einbýli Glæsil. 234 fm steinst. einb./tvib. ásamt 50 fm bilsk. Húsið er mjög vand- að og fullbúið. EIGNA MIÐIIJINIIX 27711 P I N C H 0 l T S S T R Æ T I 3 Sverrir Kristinsson, solustjoii - Þorltifur Guðmundsson, sijlum. Þomllur Halldonson. logfr. - Unnsteinn Bcck, hil.. simi 12320 EIGIMASALAIM REYKJAVIK Opið 1-3 LAUGARNES - 2JA 2ja herb. íb. á 2. hæð í stein- húsi. íb. snýr öll í suöur. Ákv. sala. Verð 2,2-2,3 millj. MIKLABRAUT - 2JA 2ja herb. góð kjíb. Ný raflögn. Hagst. lán. Útb. um 1100 þús. í MIÐBORGINNI - 2JA 2ja herb. íb. á 1. hæð á góöum stað í miðb. Laus um næstu áramót. Verð 1950 þús. LANGAGERÐI - 3JA 3ja herb. 80 fm risíb. í tvíbhúsi. íb. er lítið undir súð og mikið endurn. Suðursv. Gott útsýni. Verð 2,8-2,9 millj. SELÁSHVERFI - 3JA 3ja herb. nýl. íb. á 2. hæð í fjölb- húsi. Þvottaherb. á hæðinni. Bílskýli. HRAUNBÆR - 4RA Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herb. ib. á 2. hæð ífjölbhúsi í Hraunbæ. Sérþvherb. í íb. Mikið út- sýni. Suðursv. Ákv. sala. VESTURBERG-4RA Góð 4ra herb. íb. á hæð í fjölbhúsi. íb. er í góðu ástandi. Gott útsýni. Ákv. sala. Laus eftir samkomul. ÞINGAS I SMIÐUM Skemmtil. einbhús sem er hæð og ris alls um 200 fm. Bílsk. Teikn. á skrifst. RAÐHÚS í SMÍÐUM Raðhús á tveimur hæðum við Fálkagötu samtals um 120 fm. Selst fokh. Frág. að utan. EIGNASALAM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Heimasimi 77789 (Eggert) Laufás bætir þjónustuna við þá. sem selja og kaupa fast- eignir Laufás — Stoð Ertu tímaþundinn? Áttu erfitt með að fá frí úr vinnu? Ertu uppgefinn á snúning- um og samskiptum við kerfið? Laufás — Stoð leysir vandann. Við bjóðum þér að sjá um eftirfarandi: Skjalagerð vegna fast- eignaviðskipta, afléttingar, veðflutninga, þinglýsingar, yfirlestur skjala og ráðgjöf vegna kaupsamninga, af- sala, uppgjörs o.s.frv. Útvegum öll gögn og vott- orð. Komdu á einn stað í stað margra. Laufás — Stoð Sími 82744.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.