Morgunblaðið - 18.02.1992, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 18.02.1992, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐJUDAGUR 18. FEBRÚAR 1992 Kammertónleikar 51500 Hafnarfjörður Smyrlahraun Gott eldra timburheinbh. ca 170 fm kj., hæð og ris. Verð 9,0 millj. Hjallabraut Góð 4ra-5 herb. ca 110 fm íb. á 1. hæð. Álfaskeið Góð 3ja herb. ca 83 fm íb. á 2. hæð auk bílsk. Drangahraun Höfum fengið til sölu gott iðn.- og/eða versl.-/skrifsthúsn., 382,5 fm. Fokhelt. Vantar - vantar Höfum kaupendur að 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. í Hafnarfirði. Kópavogur - Álfabrekka Gott einbhús á góðum stað á tveimur hæðum ca 270 fm þ.m.t. bílsk. Árni Grétar Finnsson hrl., Stefán Bj. Gunnlaugss. hdl., Linnetsstíg 3, 2. hæð, Hafn., símar 51500 og 51501. ] s LJöfðar til Lifólks í öllum tarfsgreinum! PIí Tónlist Jón Asgeirsson Islenska hljómsveitin stóð fyrir kammertónleikum í FÍH-salnum sl. sunnudag. A efnisskránni voru fjögur íslensk kammerverk og tvö þeirra flutt í fyrsta sinn. Fyrst verkið var „Þijú lög fyr- ir klarinett og píanó“ eftir Hjálm- ar H. Ragnarsson, sem flutt voru af Jóni Aðalsteini Þorgeirssyni og Þóru Fríðu Sæmundsdóttur. í efnisskrá segir að þessi klari- nettulög séu eins konar opus eitt og miðað við það, að auðheyrt að á ferðinni er alverlegt tón- skáld, því gerð Iaganna er hin ágætasta og voru þau auk þess vel flutt af Þóru Fríðu og Jóni Aðalsteini. Frumflutt var „0 versa“, fyrir píanó og kammerhljómsveit, eftir Atla Ingólfsson. Verkið er að nokkru unnið úr eldra verki fyrir einleikspíanó, sem kallast „a verso“. Tólf manna hljómsveit, er samanstóð af fimm strengja- leikurum, fimm blásurum og tveimur slagverksmönnum, fluttu verkið undir stjórn Arnar Óskarssonar en á píanóið lék Anna Guðný Guðmundsdóttir. Verkið er vandvirknislega unnið, þar sem saman fara „kaótískir" þétt ofnir og hvikulir kaflar, unn- ir úr stuttum tónmyndum, á móti kyrrstæðri tónskipan og stuttum „kadensum" sem oft voru afmarkaðir með snöggum áherslum. Verkið var ágætlega leikið undir stjórn Arnar og það af píanóleiknum, sem greindi sig frá tónvef hljómsveitarinnar, var skilmerkilega útfært af Önnu Guðnýju. Trúlega mætti gera meira úr andstæðum verksins, bæði með breytingum á hraða og styrkleika en hér ræður val tónskáldsins. Handanheimar, eftir Atla Heimi Sveinsson, er fyrir tvær flautur og segulband og var það frumflutt sl. sumar af sömu flytj- endum og nú. Einhvern veginn stóðu hljóðin á segulbandinu á skakk við flautuverkið, sem er skemmtilega unnið og frábær- lega vel flutt af Guðrúnu S. Birg- isdóttur og Martial Nardeau. Lokaverkefnið var frumflutn- ingur á nýju söngverki eftir John Speight, við texta eftir John Donne (1571-1631). Flytjendur, auk íslensku hljómsveitarinnar, voru Alina Dubik, Elín Ósk Ósk- arsdóttir og Elísabet F. Eiríks- dóttir en stjórnandi var Hákon John Speight Leifsson. í síðustu verkum sínum hefur John Speight sótt sér efni í skáldskap, þar sem hugað er að ýmsum trúarlegum óráðnum gátum tilverunnar, og í þessu verki biður skáldið Drottin að kalla sig ei fyrii-varalaust til dóms en gefa sér stund og kenna sér að iðrast. Söngvararnir sungu mjög vel. Verkið er í heild vel unnið en á köflum nokkuð hlaðið, svo að það var helst í seinni hluta þess, sem textinn kom til skila. Má vera að frumflutningur verksins hafi verið einum of keyrður áfram en vel hefði mátt staldra við hér og þar, til að 30ara4^ ..nUSI vhíwT^ IIAL/SI S 62-20-30 Logafold - eign í sérflokki j30ÁRA FASTEIpNA MIÐSTOÐIN SKIPHOLTI 50B Nýkomið í sölu stórglæsilegt 175 fm einbýli ásamt 70 fm bílskúr. Fallegar, vandaðar innréttingar. Endahús í botnlanga. Falleg, gróin lóð. Ákveðin sala. Áhv. 3 millj. Verð 17,8 millj. 7177. 21150-21370 LARUS Þ, VALDIMARSSON FRAMKVÆMDASTJÓRl' KRISTINN SIGURJÓNSSON, HRL. löggiltur fasteignasaÚ Til sýnis og sölu meðal annarra eigna: Suðuríbúð - góður bílskúr 2ja herb. góð íb. á 2. hæð v/Stelkshóla. Stórar sólsvalir. Vel með far- in sameign. Bílsk. upphitaður m/rafm. og vatni. Góð lán. Glæsileg eign á góðu verði Endaraðh. í syðstu röð í Fellahverfi 158,3 fm. Endurbyggt. Allt eins og nýtt. Kj. er undir húsinu. Sérbyggður bílsk. Glæsil. lóð. Ýmis konar eignaskipti mögul. Skammt frá Álftamýrarskóla 3ja herb. góð íb. á 3. hæð. Rúmg. stofa, sólsvalir. Ágæt sameign, nýl. endurbætt. Bílskbygging er hafin. Útsýni. Einbhús óskast f Grafarvogi að meðalstærð. Traustur kaupandi. Skipti mögul. á einbhúsi. Miðsvæðis í borginni óskast 3ja, 4ra og 5 herb. íb. Margs konar eignaskipti mögul. þ.á m. er boðin í skiptum glæsil. sérhæð miðsv. í borginni. Nánari uppl. trúnaðarmál. Nokkrar 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. til sölu í borginni sem þarfnast endurbóta. Nánari uppl. á skrifst. • • • ______________________________________ Fjöldi fjársterkra kaupenda á skrá. Margs konar eignaskipti. Opið á laugardaginn. ALMENNA FASTEIGNASAL AN LAUGAVEG118 SÍMAB 21150 - 21370 Slíll liúsgTig-na List og hönnun Eiríkur Þorláksson Það hefur stundum verið nefnt að útgáfa fræðslurita hér á landi hefur verið eitt veikasta svið bóka- útgáfunnar; nær engin fræðslurit, sem eru handhæg til notkunar við kennslu, hafa komið út síðasta áratug um myndlist og myndlist- arsögu, svo dæmi sé tekið. Þetta hefur auðvitað háð allri mynd- menntakennslu í landinu, og er án efa ein ástæða þess hversu lít- ið námsframboð á þessu sviði hef- ur verið á öllu framhaldsskólastig- inu. Það er ekki við því að búast að þetta ástand breytist í einni svip- an, en hvert nýtt framlag er skref í rétta átt, og bætir úr brýnni þörf. Að þessum orðum sögðum er rétt að vekja athygli á bókinni „Stíll húsgagna“ eftir Helga Hallgríms- son, sem er nýkomin út hjá bóka- útgáfunni IÐNÚ í Reykjavík. Hér er á ferðinni ágrip af sögu hús- gagnanna allt frá tímum Forn- Egypta til þessarar aldar, þar sem íjallað er um stíl- og tækniþróun á þessu sviði; einnig er kafli um íslensk húsgögn í bókinni. í Kaupmannahöfn FÆST í BLAOASÖLUNNI ÁJÁRNBRAUTA- STÖDINNI, KASTRUPFLUGVELLI OG Á RÁÐHÚSTORGI Saga húsgagna er síst ómerki- legri en ýmissa annarra þátta í hönnun og listmunagerð, og i hús- gögnum er gott að rekja þá þró- un, sem verður á listastílum á ýmsum sviðum. Víða í söfnum erlendis eru heilar deildir lagðar undir húsgögn, og stórar og fagur- lega skreyttar erlendar bækur um húsgögn hafa sést í bókabúðum hér við hlið bóka um búningasögu, arkitektúr og gerð búsáhalda, þannig að ljóst er að hér á landi er að finna nokkurn hóp áhuga- fólks um þessa hluti. Helgi Hallgrímsson, höfundur bókarinnar, lauk prófí sem hús- gagnaarkitekt frá Listiðnaðarskól- anum í Kaupmannahöfn árið 1938, og kenndi í meira en fjóra áratugi við Iðnskólann í Reykjavík. í að- faraorðum sínum í bókinni nefnir hann að árið 1970 hafi verið ákveðið að taka upp fræðslu um stíl húsgagna fyrir húsgagnasmiði og bólstrara, og þar sem engin kennslugögn voru til á íslensku á þessu sviði, hafi hann tekið slík gögn saman úr erlendum fræðslu- ritum og fagtímaritum. Þetta efni hafi nú verið aukið og endurbætt og gefið út á bók. Bókin er rúmar sjötíu blaðsíður að lengd, og skiptist í sautján kafla. Kaflarnir eru mislangir, en eru vel aðgreindir og þannig fram settir að auðvelt er að nota þá við kennslu; það er helst að kaflinn um barokk-stílinn sé ekki nógu heilsteyptur. Annars er textinn lip- urlega skrifaður, og dregur aðal- atriðin fram á skýran hátt. Bókin er afar ríkulega mynd- skreytt, og er myndefnið vel valið, í góðu samræmi við textann, þann- ig að þessir tveir þættir styðja hvor annan mjög vel. Flestar eru myndirnar svart/hvítar, en það kemur ekki að sök, þar sem stílein- kenni njóta sín oftast fullkomlega í slíkum myndum. Helstu kostir bókarinnar „Stíll húsgagna, er án efa að hér er komið yfirlit á íslensku, sem er handhægt til kennslu, en getur einnig þjónað hlutverki sínu sem fræðslurit fyrir almenning. Bókin er ódýr (t.d. miðað við íslenskar skáldsögur), og er slíkt ótvíræður Atli Ingólfsson marka enn frekar við skilin í verkinu, t.d. þar sem textinn hefst á „But let them sleep“. í heild voru þetta vandaðir tónleikar, vel framfærðir og er FÍH-salurinn vel hljómandi, en helst til illa varinn fyrir hljóð- truflunum að utan, bæði frá bíla- umferð og vegna veðurs. í einu verkinu lék „Kári“ haglélaeinleik á þak hússins og af og til mátti heyra smá „einleiks drind-drind“ frá bílaumferðinni. Af þessu frá- dregnu er FÍH-salurinn hinn vist- legasti og eins og fyrr segir vel hljómandi. Helgi Hallgrímsson. kostur fyrir skólanemendur og bókasöfn, sem ættu sem flest að eignast þetta rit; bókin er í sterkri kápu og ætti því að endast vel. Helstu gallar ritsins liggja í raun utan verksins, þ.e. í því sem það nær ekki yfir. Þannig vantar í bókina atriðaorðaskrá, sem hægt væri að nota til uppflettingar. Einnig væri ítarlegri heimildaskrá eflaust vel þegin af flestum sem hafa áhuga á hönnun húsgagna. Að loknum lestri munu flestir les- endur einnig sakna meiri fræðslu um húsgagnahönnun á þessari öld, sem hefur oft á tíðum verið afar spennandi, svo og auknum kafla um framlag íslenskra hönnuða á þessu sviði; þar hafa margir kom- ið við sögu, einkum síðustu ára- tugina. Þessi atriði draga hins vegar ekki úr því, að hér er á ferðinni brautryðjendaverk, sem á skilið góðar móttökur meðal lands- manna. Fræðslugildi bókarinnar er ótvírætt, einkum þar sem ekk- ert hefur verið til á íslensku um þetta viðfangsefni. Þegar vel er farið af stað, er auðveldara að bæta og auka við í síðari útgáfum. Höfundur og útgefendur eiga skilið þakkir fyrir það framtak að bjóða fleirum en nemendum Iðn- skólans í Reykjavik aðgang að því fróðlega efni sem „Stíll húsgagna“ hefur að geyma.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.