Dagblaðið Vísir - DV - 25.09.1992, Blaðsíða 23

Dagblaðið Vísir - DV - 25.09.1992, Blaðsíða 23
FÖSTUDAGUR 25. SEPTEMBER 1992. 31 Smáauglýsingar - Sími 632700 Þverholti 11 ■ Spákonur Er tramtfðin óráðln gáta? Viltu vita hvað gerist? Komdu, ég spái fyrir þér. Sími 91-674817. ■ Hreingemingar AS-verktakar, hrelngerningarþjónusta. Tökum að okkur vegg-, loft- og gólf- hreingemingar, bónþjónustu, glugga- þvott, sótthreinsun á sorprennum og tunnum. S. 20441. BorgarþrH. Hreingemingar á íbúðum, fyrirtækjum. Handþvegið, bónvinna, teppahreinsun, dagl. ræsting fyrirt. Áratuga þjónusta. Tilboð/tímavinna. Ástvaldur, s. 91-10819/91-17078. JS hrelngemingaþjónusta. Alm. hreingemingar, teppa- og gólf- hreinsun fyrir heimili og fyrirtæki. Vönduð þjón. Gerum fost verðtilboð. Sigurlaug og Jóhann, sími 624506. Hreingerningar. Gerum hreinar íbúðir og fyrirtæki allan sólarhr., djúphr. teppi, húsgögn og bíla. Vönduð vinna. Visa og Euro. S. 91-676534 og 91-36236. Hreingerningaþjónustan, s. 91-42058. Tökum að okkur allar almennar hreingemingar. Vönduð vinna, vanir menn. Föst verðtilboð. S. 91-42058. ■ Skemmtanir Diskóteklð Ó-Ðollý! S.46666.Veistu að hjá okkur færð þú eitt fjölhreytileg- asta plötusafn sem að ferðadiskótek býður upp á í dag, fyrir alla aldurs- hópa. Láttu okkur benda þér á góða sah. Hlustaðu á kynningasímsv. í s. 64-15-14 áður en þú pantar gott ferða- diskótek. Uppl. og pantanir í s. 46666. A. Hansen sér um fundi, velslur og starfsmannahátíðir fyrir 10-150 manns. Ókeypis karaoke og diskótek í boði. Matseðill og veitdngar eftir óskum. A. Hansen, Vestin-götu 4, Hf. S. 651130, fax 653108. ■ Bökhald Alhliða skrifstofuþjónusta, fyrir allar stærðir og gerðir fyrirtækja. VSK- uppgjör, laimakeyrslur, uppgjör stað- greiðslu og lífeyrissjóða, skattkærur og skattframtöl. Tölvuvinna. Per- sónuleg, vönduð og ömgg vinna. Ráð- gjöf og bókhald. Rósemi hf., s. 679550. Færum bókhald fyrir allar stærðir og gerðir fyrirtækja, éinnig vsk-uppgjör, launakeyrslur, uppgjör, staðgreiðslu og lífeyrissjóða, skattkærur og skatt- framtöl. Tölvuvinnsla. S. 9145636 og 642056. örmnn hf., ráðgjöf og bókhald. Viðskiptafræðingur vanur bókhalds- vinnu getur bætt við sig bókhalds- verkefrium. Ódýr þjónusta. Hafið samb. við DV í s. 632700. H-7237. ■ Þjónusta Húseigendur - húsfélög. Sköfum upp útihurðir og annan útivið. Gamla hurðin verður sem ný. Föst verðtilboð og verklýsing, vönduð vinna - vanir menn. Sími 91-666474 e. kl. 20. Verktak hf., s. 68-21-21. Steypuviðgerðir. - Múrverk. - Alhl. smíðavinna. - Háþrýstiþvottur. - Móðuhreinsun glerja. Fynrtæki fag- manna m/þaulvana múrara og smiði. Ath. Sprungu- og múrviðgerðir, sílan- böðun. Yfirförum þök, lekaþéttingar, berum í steyptar rennur o.fl. Tilboð, tímavinna. Uppl. í síma 91-653794. Körfubflaleiga. Ný, betri og ódýrari körfubílaleiga. Leigjum út góða körfubíla á sanngjömu verði. Uppl. í síma 985-33573 eða 91-654030. Raflagnir, vlðgerðir, dyrasimalagnir, tölvulagnir og símalagnir. Rafverktakar: Haukur og Ólafur s/f. sími 91-674506. Trésmíði. Uppsetningar - breytingar. Skápar, milliveggir, sólbekkir, hurðir. 1 Gerum upp gamlar íbúðir. Glugga- og | glerísetn. S. 91-18241 og 985-37841. Tökum að okkur alla trésmíðavinnu úti sem inni. Tilboð eða tímavinna. Sanngjam taxti. Símar 91-626638 og 985-33738.________________________ Þarftu að mála hjð þér og þú treystir þér ekld í það sjálffur)? Tek að mér alhliða málningarv., vönduð vinna og snyrtimennska í fyrirrúmi. S. 9142665. öll trésmfðl, vlðgerðir, breytingar og viðhald, úti og inni, s.s. milliveggir, ísetning glugga og hurða o.fl. Förum einnig út á land. Uppl. í s. 91-624658. Húsamálun og múrviögerðir. Málara- meistari getur bætt við sig verkefiium. Uppl. í sima 91-12039 e.kl. 17. ■ Ökukenrisla •Ath. Páll Andrésson. Simi 79506. Nissan Primera GLX ’92. Kenni alla daga, engin bið. Ökuskóli og prófgögn ef óskað er. Hjálpa við þjálfun og end- um. Nýnemar geta byrjað strax. Visa/Euro. Sími 91-79506 og bílasími 985-31560. Reyki ekki. Ath. Guðjón Hansson. Galant 2000 ’90. Hjálpa'til við endumýjun ökusk. Eng- in bið. Grkjör. S. 624923 og 985-23634. Lærið þar sem reynslan er mest. Ath. Magnús Helgason, ökukennsla, bifhjólapróf, kenni á nýjan BMW ’92 316i. ökuskóli og öll prófgögn ef óskað er. Visa/Euro. Bflas. 985-20006,687666. Hallfriður Stefánsdóttir. Ökukennsla - æfingatímar. Förum eldd illa undirbú- in í umferðina. Get bætt við nemend- um. Visa/Euro. S. 91-681349/985-20366. Már Þorvaldsson. Ökukennsla, endur- þjálfun. Kenni allan daginn á MMC Lancer, engin bið. Greiðslukjör, Visa/Euro. Sími 91-658806. Sverrir Bjömsson. Kenni á Galant 2000 GLSi ’92 Maðbak, hjálpa til við end- umýjunarpróf, útvega öll prófgögn. Engin bið. S. 91-72940 og 985-24449. Ökuskóli Halldórs Jónssonar. Bifreiða- og bifhjólakennsla. Kennslutilhögun sem býður upp á ódýrara og betra ökunám. Sími 91-77160 og 985-21980. ■ Irmrömmun Innrömmun Hjálmars. Mikið úrval af ál- og trélistum. Vönduð vinna. Kleppsmýrarvegi 8, gegnt Bónus, sími ! 91-35275. ■ Garöyrkja Sérræktaðar túnþökur. • Með túnvingli og vallarsveifgrasi. • Þétt rótarkerfi. • Skammur afgreiðslutími. • Heimkeyrðar og allt hift í netum. • Ath. að túnþökur em mismunandi. • Ávallt ný sýnishom fyrirliggjandi. • Gerið gæðasíunanburð. Jarðvinnslan, túnþökusala Guðmund- ar Þ. Jónssonar. Áratugareynsla tryggir gæðin. Símar 91-618155 og 985-25172.______ Túnþökur - túnþökur. Höfum til sölu mjög góðar túnþökur með túnvingli og vallarsveifgrasi af sérvöldum túnum. Verðið gerist ekki betra. Gerið samanburð. Símar 91-615775 og 985-38424. Holtaverk hf. Afbragðs túnþökur í netum, hífðar af með krana. 100% nýting. Hífum yfir hæstu tré og veggi. Uppl. í símum 98-22668 og 985-24430. Moid, mold, mjög góð, heimkeyrð, til sölu. Annast einnig alla jarðvinnu, útvega fyllingarefni. Símar 91-668181 og 985-34690. Jón,___________________ • Mold. Mín viðiu-kennda gróðurmold til sölu, heimkeyrð, tek einnig að mér alla jarðvinnu, útvega fyllingarefhi. Úlfar/Sveinbjörg í s. 51468/985-30394. Úrvals gróðurmold og húsdýraáburður, heimkeyrt. Höfum einnig gröfur og vömbíla í jarðvegsskipti og jarðvegs- bor. Símar 9144752 og 985-21663. Túnþökur til sölu, fljót og góð þjón- usta. Visa/Euro. Upplýsingar í síma 98-34300 eða 985-28661. Túnþökur til sölu. Greiðslukjör Visa og Euro raðgreiðslur. Bjöm R. Einars- son. Símar 91-20856 og 91-666086. ■ Til bygginga 240 m1 af fallegu rauðbrúnu dönsku þakefhi til sölu, plötustærð 50x100 cm ásamt öllum fylgihlutum. Möguleiki á að taka bíl upp í. Uppl. í s. 667614. Þakjárn úr galvanis. og lituðu stáli á mjög hagstæðu verði. Þakpappi, rennur, kantar o.fl., smíði, uppsetning. Blikksmiðja Gylfa hf., sími 674222. ■ Húsaviðgerðir Breytingar, milliveggjauppsetnlngar, gólfalagnir og hljóðeinangrandi gólf, hljóðeinangmnarveggir, bmnaþétt- ingar. Sími 91-652818, kvs. 74743. ■ Ferðalög__________________ Farseðlar til Kaupmannahafhar - Gautaborgar til sölu, aðra leiðina. Uppl. í síma 91-75581. Tll sölu farmiðl til Sviþjóðar þann 28. sept. á helmingsvirði. Uppl. í síma 91-682609. ■ Parket Sérpöntum gegnheilt parket frá halíu. 18 viðarteg. Verð frá kr. 1.917 m2. Sendum ráðgjafa heim þér að kostað- arl. Desform, Brautarholti 3, s. 624775. ■ Tilkyimingar ATH.I Auglýsingadeild DV hefur tekið í notkun bréfasíma 63 27 27 sem er bein lína til auglýsingadeildar. Nýr bréfasími annarra deilda DV er 63 29 99. Auglýsingadeild DV. ■ TQ sölu Stigar og handrið, úti sem inni. Stigamaðurinn, Sandgerði, símar 92-37631 og 92-37779. ■ Verslun Skinn-gallerí, Laugavegi 66, s. 20301. Nýkomnir frábærir leðurjakkar, bæði grófir og fínir. 20% afsláttur á Hafa baðinnréttingum. Poulsen, Suðurlandsbraut 10, sími 91-686499. Dráttarbeisli - Kerrur Dráttarbeisli, kerrur. Framleiðum allar gerðir af kerrum og vögnum, dráttar- beisli á allar teg. bíla. Áratuga reynsla. Allir hlutir í kerrur og vagna. Hásingar 500 kg - 20 tonn, með eða án bremsa. Ódýrar hestakerrur og sturtuvagnar á lager. Vinnuskúrar á hjólum. Veljum íslenskt. Víkurvagn- ar, Dalbrekku 24, s. 43911 og 45270. Upplifðu kynlif þitt á gjörbreyltan hátt. Við höfum allt til þess. Hjónafólk, pör, einstaklingar, við hvetjum ykkur til að prófa. Við erum til fyrir þig. Ath. póstkr. dulnefnd. Opið 10 18 virka daga, 10-14 laugard. á Grundar- stíg 2, (Spítalastígsmegin), s. 91-14448. ■ Sumarbústaðir Arinofnar. Arinofnar, íslensk smíði. Gneisti hf., vélsmiðja, Smiðjuvegi 4E, sími 91-677144, fax 91-677146. ■ Bátar Krókaleyfisbátur til sölu. Sæstjaman 850, 5,7 tonn, byggður ’91. Mjög vel útbúinn. Upplýsingar í síma 98-33866. Cg> TOYOTA cg) TOYOTA TOYOTA <3g) TOYOTA TOYOTA Þú qerir qóð kaup í notuðum bíl i bj'á okkur núna! < <$) TOYOTA <® TOYOTA <® TOYOTA Cg> TOYOTA <® TOYOTA

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.