Dagblaðið Vísir - DV - 20.09.1995, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 20.09.1995, Blaðsíða 2
MIÐVIKUDAGUR 20. SEPTEMBER 1995 Fréttir Stuttarfréttír Endurbætur á þjónustuhúsinu á Bessastöðum: Vínkjallari með harð viðarinnréttingu - ekki allt af einföldustu gerð - segir formaður Bessastaðanefndar „Það er rétt, þetta er ekki allt af einföldustu gerð. Það verður hins vegar hver að dæma fyrir sig um hvað er íburður og hvað vandaður frágangur," segir Helgi Bergs, fyrr- verandi bankastjóri og nú formaður Bessastaðanefndar, í samtali við DV. Bessastaðanefhd annast allar framkvæmdir við forsetasetrið á Bessastöðum en eins og komiö hefur Bannaðað mynda vín- kjallaraá Bessastöðum „Mér finnst það ósmekklegt að draga umræður um vín inn í málefni forseta íslands. Þessi vegna er ekki leyft að raynda vin- kjallarann á Bessastöðum," segir; Sveinn Bjórnsson forsetaritari 1 samtaB við DV. í heimsókn DV til Bessastaða var heimilað að mynda endur- bætur á husum þar að undan- teknum nýjum vínkjaUara iþjón- ustuhúsinu. Vinkjallarinn er ekki stór en buinn barðviðarinn- rétöngura og allur hinn giæstieg- asti. „Þaö er ástæðulaust að smjatta á víni í þessu sambandi," sagöi Sveinn. -GK Fæðingarheimilið: Bor garráð hót- ar endurskodun leigusamníngs Borgarráð hefur saraíjykkt ályktun þar sem harmað er að stiora Ríldsspítalanna skuS hafa lokað Fæöingarheimiti Keykja- víkur en rekstur þess hefur legjö niðri um nokicurt skeið. Skorar ráöið á hetibrigðisráöherra og þiögmenn Reykiavfltur aðtryggja fé til reksturs Fæðingarheimilis- ins á næsta árí. Verði þaö ekkl gert Itijóti leigusamningur ura af- not RUdsspítalanna af húsnæði Fa^ðuigarheimilis Reykjavíkur að koma til endurskoöunar. í ályktun borgarráðs er minnt á að undirritaöur hafi verið leigu- samningurmiiu borgarstjórans í Reykjavík og stiórnarnefndar Rikisspítalanna vqrið 1994 ura rekstur fæðíngarheiraflis í fast- eignum borgarinnar a&Þorfinns- götu 14 ög 16 og Eiríksgötu 37 S tíu ár. Leiga sé ekki greidd en í samningnum séu fortakslaus ákvæði um að leigutaki, það er stjórnarnefnd Ríldsspltalflnna, reki Fæðingarheimuið þann tíraa sem saraningurinn gödu'. -GHS Annafjár- reiðustjóri Borgatfáð hefur samþykkt samhhóða að ráða Önnu Skóla- dóttur viðskiptafræðing í stöðu fjárreiðustjóra Reykjavikurborg- ar og tekur hún ÖI starfa innan tíðar. Fjórtán sóttu um stöðu fjár- reiðustióra. -fiHS ¦:• fram í DV er kostnaður við endur- bætur og nýbyggingar þar áætlaður um einn milharður króna þegar að verklokum kemur árið 1998. Þegar er búið að framkvæma fyrir ríflega 700 milljónir króna frá árinu 1989. Þjónustuhúsið viö forsetasetrið hefur nú verið endurbyggt frá grunni og hvergi til sparað. DV fékk að skoða húsakynnin í gær. Gert hefur verið fullkomið veislueldhús ásamt aðstöðu fyrir þjónustufólk, geymsl- um og forláta vínkjallara með harð- viðarinnréttingum. Sjálft húsið hefur verið endurbyggt frá grunni, auk þess sem verið er að byggja nýjan bústað fyrir forsetann. „Eg er þeirrar skoðunar að búa eigj veglega að forsetanum en það geta aðrir haft aðra skoðun á því," sagði Helgj, aöspurður hvort ekki væri of rnikið að gert. Hann sagði þó að kostnaður hefði farið nokkuö úr böndunum vegna þess að húsin hefðu verið verr farin en haldið var í fyrstu og að kostnað- ur við fornleifarannsóknir hefði einnig reynst meiri en áætlaö var. -GK William Styron og Ólafur Jóhann Ólafsson komu fram saman á Bókmenntahátiöinni sem lauk um liðna helgi. DV-mynd TJ Bókmenntahátíðin 1995 gekk vel: Þrjú þúsund sóttu hátíðina „Ég hugsa að um þrjú þúsund manns hafi sótt dagskrá Bókmennta- hátíöarinnar og við erum mjög ánægð með hvernig til tókst," sagði Sigþrúður Gunnarsdóttir, starfs- maður Bókmenntahátíðarinnar 1995, en henni lauk um Uðna helgi. Sigþrúður segir upplestrarkvöldin standa upp úr því Þjóðleikhúskjall- arinn hafl verið troðfullur öll skiptin. Aösóknin hafi þó verið jöfn allan tím- ann og sumir dagskrárhðir hafi al- gerlega sprengt utan af sér það hús- næði sem þeim hafi verið ætlað. Sem dæmi um það nefndi Sigþrúður fyrir- lesrur Taslimu Nasrin sem hefði ver- ið geysilega vel sóttur. „Þetta er í fjórða skiptið sem hátíö- in er haldin og af aðsókninni að merkja er óhætt að segja að bókin haldi veUi. Við miðuðum við að fá hinn almenna borgara til þess að taka þárt aö þessu sinni og það tókst," sagði Sigþrúður. Vikurtaka í landi Næfurholts við Rangá: Einungis rætl um bráðabirgðaleyfi „Sveitarstjórnin tekur á miðviku- dagskvöld fyrir erindi Orions, hluta- félagsins sem sótt hefur um leyfi tíl efnistöku í landi Næfurholts við bakka Rangár. Málið er til umsagnar hjá náttúruverndarnefnd Rangár- "vallasýslu og nefndin, ásamt ábúend- um í Næfurholti og forsvarsmönnum Orions, er í vettvangsskoðun í dag. Ég vonast eftir umsögn nefndarinnar fyrir fundinn þar sem ákvörðun um umsóknina verður tekin," sagði Guð- mundur Ingi Gunnlaugsson, sveitar- stjóri Rangárvallahrepps, í samtah við DV í gær. Hlutafélagið Orion hefur komist að samkomulagj við bóndann í Næfur- holti um vikurtöku úr landinu en máUð er í skoðun hjá sveitarstjórn. Samkvæmt heimildum DV er Ori- on gamalt hlutafélag, eitt þeirra sem leituðu eftir vatnsréttindum í Þjórsá á árum áður, og eigendur þess eru þeir sömu og eiga Steypustöðina hf. Þeir munu hafa endurvakið félagið til þess að standa að vikurnáminu við Rangá. Byggja þarf brú til bráða- birgða yfir ána og hyggjast Orion- menn byggja hana úr brotajárni og nota til þess ker frá ísal sem undir- stöður. „Hreppsnefndin er eingöngu að fjalla um tilraunina sem sUka og til þess að hún sé framkvæmanleg skUst mér að reisa þurfi brú. Náman er á sömu slóðum og menn hafa verið að taka vikur og þótt efiaust megi halda því fram að hún sé á nokkuð áber- andi stað við ána sé ég ekki að hún hafi neitt sUkt jarðrask í för með sér að hætta sá á að land spilUst veru- lega. Þarna er bara vikur og sandur og enginn gróður," sagði Guðmund- ur Ingi. Hann sagði að ef af tílrauninni yrði myndi umhverfismat verða gert að reynslutímanum loknum. Sveinn ValfeUs, forstjóri Steypu- Stöðvarinnar, vUdi ekkert um máUð segja þegar haft var samband við hannígær. -sv Græntgjaldþrot Skiptum í þrotabúi Sölusam- taka islenskra matíurtaframleið- enda er lokið. Að sögn Viðskipta- blaðsins nema kröfurnar 98 miUj- ónum króna en upp i þær greið- ast einungis 8,5 miUjónir. Óhetmi! samkeyrsla Hagstofan hefur gert tölvufyr- irtækinu Streng hf. að breyta uppsetningu upplýsingaforrits á Internetinu, ma. vegna þess að þar hafi veriö samkeyrðar tölvu- skrár með persóulegum uppíýs- ingum án heimUdar. Stöð tvö greindi frá þessu. Deila á viðkvæmu stígi Hjúkrunarfræðingar á skurð- ; og •; / svæfingadetidum stóru sjukráhúsanna í Reykjavík hóta að gánga út' 1. okt. verði vakta- kerfi þeirra breytt RUV segjr deUuna nu á yiðkvæmu stigi. Innisyndlaugmunrísa í ;Reykjavíkurborg hefuj ákveðið að byggia 50 metra lánga inni- sundlaug. Aö sögn RÚV stendur vaUð á raUU þess að byggja nýja laug í Grafarvogi eða byggja við I^ugardalslaugina Fleirigjaldþrot Gjaldþrotaúrskurðir einstakl- inga í Héraðsdómi Reykjavíkur hafa meira: en fjörfaldast á 2 árum. Samkvæmt upplýsingum Timans urðu yfir þúsund Reyk- víkingar gjaldþrota árin 1994 til 1995. RiduveikiíVatnsdal Riðuveiki hefur í annað sinn á 1 árum greinst á bænum Ási í Vatnsdal í A-Húnavatnssýslu. Féinu verður slátrað en á bænum eru 623 kindur og á 11. hundrað lömb. Mbl. greindi frá þessu. 50þúsundiiog|öld Hver íslendingur greiðir um 50 þúsund krónur í iðgjöld til trygg- íngafélaganna á ári, Viðskipta- blaðið greindifrá þessu. Milljarðuríútlendaskó íslendingar fluttu skó inn i landið fyrir um .milijarð króna Viðskiptablaðið segir þetta jafn- gfida því að hver iandsmaður hafi eignast um 3 kg af útlendum skóm á 3.8Ö0 krónur. Haibeitarstöðin Kleifar krefur Vátryggingafélagið Skandía um húndrað mfihónir króna vegna tjóns sem fyrirtækið varð fyrir í óveðri árið 1992. Skv. uþpiýsmg- ura Stöðvar tvö er defit ura trygg- : ingar stöövarinnar. FækkunáVestfjörðum Nær 200 manns hafa flust bu- ferlum frá norðanverðum Vest: flörðumumframaðfiuttaþað sem af er þessu ári. Mbl. greindi frá þessu. GraskögglartilGræn- lands Útflutrángur grasköggla hefur skipt sköpurafyrir Fóðuriðjuna í Saurbæ í Dölum. Aö sögn Stöðvar tvö varþriðjungur ársframleiðsl- unnar nýlega sendur með skipi tíl Grænlands. Gamaníréttunum Smalamennska á íslandi er miklu skeramtílegri heldur en rekstur kua 1 Bandarikjunum. Sjónvarpið hafði þetta éftir bandárískum indíána. Kinverskviðskiptanefnd Von er á viðskiptasendinefnd frá Kina dagana 25. til 27. sept. næstkömandi Atts koma 23 aðU- ar frá 13 fyrirtækjum í Kína sem hafa í hyggju að kynna sér is- lenska markaðinn með tiUiti til innflutnings qg útfiutnings. •kaa

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.