Dagblaðið Vísir - DV - 20.09.1995, Blaðsíða 13

Dagblaðið Vísir - DV - 20.09.1995, Blaðsíða 13
MIÐVIKUDAGUR 20. SEPTEMBER 1995 13 Hugleiðingar um hernaðarbrölt Þegar ég heyrði fyrst talað um þá furðulegu hugmynd Björns Bjarnasonar menntamálaráðherra á dögunum, hvort ekki væri rétt að koma á stofn þúsund manna varnarliði, eða her á íslandi, brá mér satt að segja nokkuð þegar tekið er tillit tO þess að Björn Bjarnason er sá maður hérlendis sem talinn er hafa einna besta þekkingu á alþjóðlegum utanríkis- og varnarmálum, maður sem nýt- ur alþjóðlegrar virðingar á því sviði að sagt er. Ekki ný hugmynd Hugmynd Björns, sem ég tel frá- leita, er að vísu ekki ný, hún hefur verið að skjóta upp kollinum manna á milli af og til síðustu ára- tugina. Mætti ætla að samstarfið við Nato og herstöðina á Keflavík- urflugvelli, sem lengst af hefur verið þjóðinni sú vörn sem dugað hefur hvað best í varnarlegu tilliti, væri í verulegri hættu. Getur ver- ið að Björn Bjarnason sé nú að koma til okkar skilaboðum um að breytingar séu í vændum? Getur verið að uppi séu hugmyndir inn- an Nato um að loka eða draga verulega úr vömum landsins og starfi varnarliðsins á Keflavíkur- flugvelli? Björn Bjarnason veit vel að þús- und manna íslenskt varnarlið eða her, sem koma ætti í stað varnar- liðs Nato á Keflavíkurflugvelli, myndi kosta tugi eða hundruð mflljarða. Hvar á að afla þess fjár? Þjóð sem nú berst í bökkum við að viðhalda ríkisbákninu og notar til þess þá óhugnanlegu aðferð að hálfsvelta þorra landsmanna. Þjóð sem ekki getur sómasamlega séð eldri og lasburða þegnum sínum fyrir sæmilegu viðurværi er að tala um að stofna þúsund manna varnarlið eða her á íslandi. Þetta er grátbroslegt. Hvern er Björn Bjarnason að blekkja? Guðsmaður gegnir kaili í Morgunblaðinu 13. sept. sl., á blaðsíðu 28, má lesa athyglisverða grein, skrifaða af guðsmanninum Kjallarinn gæti sannað, að betur draga tveir fuglar í hreiður en einn. Það er nú ekki ónýtt fyrir Björn Bjarnason að hafa guðsmanninn Heimi Steinsson með sér I þessu undar- lega hervæðingarbrölti. Ekki verð- ur á guðsmennina logið. Fjárskortur Ég sem þetta skrifa er lögreglu- sl. áramótum eins og lög gera ráð fyrir. Landhelgisgæslan mun einnig búa við þröngan kost að sagt er, og svo mun einnig vera með Tollgæsluna. - Svo tala menn um að stofna þúsund manna varn- arlið eða her fyrir milljarða. Væri ekki nær að búa sæmilega að því sem við höfum og láta hug- leiðingar um hervæðingarbrölt Hilmar Þorbjörnsson aðstoðaryfirlögregluþjónn og fv. Þingvallaklerkinum og nv. útvarpsstjóra Heimi Steinssyni. Ég hvet alla til að lesa þessa undar- legu grein. Hún sannar svo ekki verður um villst að Björn Bjarna- son hefur sér við hlið góðan liðs- mann í þessu undarlega máli, sem „Mætti ætla að samstarfið við Nato og herstöðina á Keflavíkurflugvelli, sem lengst af hefur verið þjóðinni sú vörn sem dugað hefur hvað best í varnarlegu tilliti, væri i verulegri hættu." maður í Reykjavík, hef verið það frá 1958, og þekki því nokkuð til mála. Ég vil leyfa mér að fullyrða að lógreglan í landinu er hálflöm- uð vegna fjárskorts til starfsemi sinnar og lögreglumenn hafa ekki fengið þau laun sem þeim ber frá fyrir björg? Við Björn Bjarnason og Heimi Steinsson vil ég segja þetta að lokum. Tvennt gefur til kynna veikleika, að þegja þegar rétt er að tala og að tala þegar rétt er að þegja. Hilmar Þorbjörnsson Getur verið að uppi séu hugmyndir innan Nato um að loka eða draga verulega úr vörnum landsins og starfi varnarliðsins? spyr greinarhöfundur. , Dómskerfi ISI í Sambandsstjórnarskýrslu ÍSÍ 21. aprO 1995 birtist greih um mál- efni Skotsambands íslands þar sem minnst er á margra ára erfið- leika í störfum og stjórn STÍ. í greininni er einnig minnst á að seta dómara í íþróttadómstólum taki gífurlegan tíma vegna kæru- mála sem „langt hafa".....geng- ið". „Óskráðar reglur" Hér mun vera átt við.kærur frá mér sem ég hef þurft að leggja fram á undanförnum árum vegna margvíslegra meintra brota fyrrv. stjómar STÍ á reglum og lögum íþróttarinnar og vegna margvís- legra meintra ósanninda stjórnar- innar í íþróttaskýrslum, til fjöl- miðla o.fl. íþróttadómstólar hafa sinnt kærunum með þeim endemum að þeir hafa ekki enn leyft málflutn- ing (sókn og vörn) í einu einasta máli. Og hafa ekki, leyft vitna- leiðslu í einu einasta máli. Þeir hafa ekki þingfest eitt einasta mál svo vitað sé (a.m.k. ekki að kær- anda viðstöddum). Þeir hafa i engu máli, þar til í aprO 1995, sýnt kær- Kjallarinn mánaða bið í einu máli sem eftir þá bið var vísað frá. Þeir hafa tek- ið við fyrirmælum frá fram- kvæmdastjóra ÍSÍ um það hvaða „óskráðar reglur" gOtu í íþróttun- um sem þeir síðan dæmdu eftir, þótt „óskráðar reglur" fram- kvæmdastjórans stönguðust á við gildandi reglur frá þingi ÍSÍ. - Og þeir hafa vísað frá nærri öllum sé gjörsamlega í molum og íþrótt- unum tO skammar. Síðan koma menn og þykjast al- saklausir og bera því við að málin myndu taka „gifurlegan tíma". Öll málin má að mínu áliti leysa á ein- um degi ef vilji er tO þess. Framkvæmdastjóri ÍSÍ gefur í skyn í grein sinni að meö „nýrri" stjórn STÍ ætti allt að vera komið í Carl J. Eiríksson verkfræðingur anda gögn frá gagnaðOa fyrr en eftir að málunum var lokið. Þeir hafa gróflega brotið ákvæði ÍSÍ um tímafresti á einstökum þáttum málsmeðferðar (einn dómari við- urkenndi það sjálfur). í flestum málunum hefur kærandi ekkert heyrt frá dómstólunum fyrr en eft- ir margra mánaða bið, t.d. ellefu „Síðan koma menn og þykjast alsaklausir og bera því við að málin myndu taka „gíf- urlegan tíma". Öll málin má að mínu áliti leysa á einum degi ef vilji er til þess." kærumálum mínum, þar með þremur málum sem lausnir feng- ust á eftir öðrum leiðum, sem sönnuðu að ég fór með rétt mál í þeim öllum. Ný stjórn? Þessi framkoma dómstólanna segir mér að dóniskerfið innan ÍSÍ lag í skotíþróttinni. En sú „nýja" stjórn, sem var kosin á skotþing- inu 16. jan. 1995 (sem fór fram á ólöglegum tíma eins ög öU önnur skotþing á síðasta áratug), var nú ekki nýrri en svo að fjórir af fimm mönnum í henni höfðu aUir verið i stjórn STÍ áður! Carl J. Eiríksson Meðog amoti ÁSHÍaðfáhlutaafinn- ritunargjöldum H.Í.? Tvímælalaust „Stúdenta- ráð hefur M- mælalaust um- sjón með starf- semi sem er hauðsynleg í Háskólanum. Að mínu mati er starfsemi ráðsins, ásamt GuðmundurStein- atarfspmi Pó arímsson, formað- Starlsemi íe- Ur stúdentaráðs lagsstofnunar h.í: stúdenta sú eina sem á tilkall tU þess að fá hluta af innritunargjöldunum. Ef peningar, sem eru innheimtir af stúdentum við skráningu í skólann, eiga að renna tO ein- hvers þá er það auðvitað helst til þeirrar starfsemi sem miðar að því að tryggja réttindi og jafha aðstöðu stúdenta. Stjórnvöld hafa ákveðið að leggja 24 þúsund króna skrásetn- ingargjald á stúdenta. Þetta er gert gegn vilja háskólaráðs og stúdentaráðs en báðir aðilar hafa lýst þyí yfir að upphæðin sé aUt of há. Áður var gjaídið 7 þús- und krónur, upphæð sem menn gátu sætt sig við og hluti þess rann til stúdentaráðs. ¦ Eina nýbreytnin núna er sér- stakur samningur miUi stúd- entaráðs og háskólaráðs um það hvernig þessum fjármunum verður varið. Af því tUefni var borin upp til atkvæða í stúdenta- ráði sérstök ályktunartUlaga sem áréttar sjálfstæði ráðsins og að það skuli lúta vilja stúdenta hér eftir sem hingað tO. Þessa tU- lögu sámþykktu Vökumenn ekki, gengu út af fundi og halda því hú fram að Röskva hafi selt sjálfstæði ráðsins undir háskól- ann. Þetta er fáránlegur mál- flutningur." Siðferðilega rangt Gísli Marteinn Baldursson, fulltrúl vöku f stúdentaráði H.(. „Við Vökumenn teljum að með því að háskólinn borgi stúd- entaráði fyrir ákveðna þjón- ustu þá sé ráð- ið að selja sjálfstæði sitt undir háskóla- yfirvöld. Við teljum að stúd- entaráð eigi að vera frjálst hagsmuna- gæslufélag studenta sem megi elcki undir neinum kring- umstæðum vera háð hagsmun- um einhverra annarra aðila, allra síst þeirra sem kunna að hafa andstæða hagsmuni. Það er opinber stefna stúd- entaráðs að vera á móti innrit- unargjöldum. Röskva ályktaði um það mál síðast í vor en Vaka hefur aUa tíð haft þessa stefnu. Það skýtur því mjög skökku við þegar forsvarsmenn stúdenta- ráðs eru tObúnir að taka hluta af þessum innritunargjöldum í eig- in vasa. Þetta er eins og að segja að það sé siðferðilega rangt að stela en fyrst það er stolið á ann- að borð þá sé eins gott að maður njóti þess sjálfur. Mér finnst sjálfsagt að stúd- entar fái að ráða því sjálfir hvort þeir séu í stúdentaráði. Mennta- málaráðuneytið hefur úrskurðað að ráðið sé félag og í stjórnar- skránni er kveðið á um rétt manna til að standa utan félaga. Við Vökumenn teljum stúdenta- ráð mjög mikOvægt en ráðið get- ur hins vegar auðveldlega aflað sér sjálft nægjanlegra tekna tO starfseminnar, tU dæmis með frjálsum félagsgjóldum." -kaa

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.