Þjóðviljinn - 17.06.1978, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 17.06.1978, Blaðsíða 7
Laugardagur 17. júni 1978 'WÓÐVILJINN — StÐA 7 Herinn er þess háttar aðskotahlutur að heilbrigt þjóðareðli rís öndvert, neitar að aðlagast honum, hafnar nærveru hans. Þessu heilbrigða lífseðli eru herstöðvaandstæðingur trúir Játvaröur Jökull Júliusson/ Miðjanesi Nú er þó komið nóg Illkynjaður aðskoðahlutur. Það er bandarikjaherinn á Is- landi. Hann er óræstisbakteria 1 tungu og þjóðerni. Hann hefir lagst á drjUgan hluta tveggja kynslóða eins og virus i vefi, valdið pólitiskri sýki i fleirum en einum stjórnmálaflokki. ekki hafa áhrif hans og afleið- ingar farið betur með svonefnt efnahagslif. Ólæknandi sýnist verðbólgan vera. Hún er nefni- lega afsprengi frá hórleikjum hermangsins. Herinn er þessháttar að- skoðahlutur, að heilbrigðt þjóð- areðli ris öndvert, neitar blátt afram að aðlagast honum,hafn- ar nærveru hans. Það er eðlis- lægur eiginleiki, einn innsti kjarni hverrar liftegundar. Þessu heilbrigða lifseðli eru Herstöðvaandstæðingar i Is- landi trúir. Það er vel þess virði að leggja sér á minni. Okkar styrkur er að skilja þau rök. Okkar kraftur felst I að þekkja okkar vitjunartima. Bandariski herinn var svikinn inná okkur. Þvertofani öll opin- ber fyrirheit, þvert gegn yfir- lýsingunum um engan her á friðartimupi. Allt fals og fláræði. Allt rakin ómerkileg- heit. Enda f ramhaldið eftir upp- hafinu, allt á sömu bókina lært. Og þettaer nefntvarnarlið til að freista þess að gefa þvi réttlæt- ingu og tilgang. Já, varnarstöð! Allt hefir þetta snUist upp i and- stæðu þess sem yfir var lýst. Það vill svo einstaklega vel til, að sjálfir hafa þeir lagt mest af mörkum til að afhjúpa blekk- inguna. Varnarstöð á Langanesi norður með pomp og pragt! Hvað er hún nú? Tóm þvæla og vitleysa. Gapandi draugaborg. Andstyggð. Viðbjóður. For- smán. Ekki vörn frekar en 1 skugganum af tunglinu. Tóm þvæla og vitleysa, enda til stofn- að með falsi. Varnarstöð norður á Horn- ströndum. Onnur endaleysan frá, önnur yfirgefin drauga- borg. Tóm þvæla og vitleysa varnarstöðin þar. Einhver mislukkaður skrifborðsidiót á einhverri herstjórnar- skrifstofu diktaöi upp nauö- syn á varnarliðsstöð þar. Tóm þvæla og vitleysa. Það er gott að nU er það löngu sannað mál jafnt á Langanesi og á Hornströndum. Varnarliðs- stöðvar kana tóm þvæla og vit- leysa. Það er það fina við þær. Fólk ætti að fara á þessa staði, hver sem betur getur. Sjálf varnarliðsstöðin i Miðnesheið- inni speglast einmitt i hinum sem nefndar voru. Gapandi draugaborgir: Eyðilegging, óhugnaður, viðurstyggð and- styggðarinnar, tortiming i til- gangsleysi. Allt tóm þvæia og vitleysa. I tuttugu og sjö ár hafa þeir sóðað Ut himingeiminn með þotuskýjum. I tuttugu og sjöár hafa þeir splundrað loftinu og ært eyrun með þotudrunum, gert övært eins utan dyra sem innan. I tuttugu og sjö ár hafa þeir reist pýramida Ur sorpi, migið öllum andskotanum um öll iður jarðar svo kvíði um landauðn af völdum mengunar frá ollusora og hver veit hvers- konar eitrun hefir læðst að fólki. Það er ekki imyndun heldur staðreynd, að herdótið er að- skotahlutursemsýkir Utfrá sér. En hórleikir hermangsins hafa setiö i fyrirrúmi fyrir öllu öðru. Það eru varnir varna og leikir leika. Þar þekkti sá sina sem vanastur er. Til þess var leikur- inn gerður. En eru tuttugu og sjö ár ekki ndg og meir en nóg og næsta nóg? NU er fyliing tim- ans að nálgast. NU fara augun að opnast. Nú fara þjóðleg öfl að risa á legg. Nú þarf að blása á þokuþvæiuna um varnarlið. NU opnast ný Utsýn eftir lær- dóma niðurlægjandi reynslu tuttugu og sjö ólánsára. Þess óskum við. Þaö viljum viö. Þvi heitum við. Þvi fögnum við. Þá fáum við aftur um frjalst höfuð strokið, þá finnum við okkur sjálf . Játvarour. Þingmenn Alþýðubandalagsins hafa margsinnis lagt fram til- lögur um herlaust og friðlýst Island. Allir þingmenn f lokksins stóðu að slíkri tillögugerð bæði á siðasta þingi og árið áður. Hefur Gils Guðmundsson jafnan verið fyrsti flutnings- maður og mælt fyrir mál- inu. Orðalag tillögunnar er þetta: „Alþingi ályktar að segja upp aðild Islands að Norður-Atlants- hafssamningnum, er gekk i gildi 24. ágUst 1949. — Enn fremur alyktar Alþingi að fela rikis- stjórninni að æskja nU þegar endurskoðunar á varnarsamn- ingi milli Islands og Bandarikj- anna frá 5. mai 1951, i samræmi við ákvæði samningsins, svo og að leggja fyrir Alþingi frum- varp til uppsagnar samnings þessa, þegar er endurskoðunar- Úr þingmálasyrpu Alþýðubandalagsins Þjóðfrelsi gegn heimsvaldastefnu frestur sá, sem i samningnum er ákveðinn, heimilar uppsögn hans". Bann við kjarnorkuvopn- um - Alþýðubandalagið leitast við að takmarka hætturnaf~Taf her- stöðinni á meðan hún enn er og ekki tekst að losa landið við hana. Svava Jakobsdóttir hefur ásamt MagnUsi Torfa Ólafssyni lagt til að rikisstjórnin und- irbUi löggjöf er banni geymslu hvers konar kjarn- orkuvopna á islensku yfir- ráðasvæði og lendingu flugvéla sem flytja kjarnorkuvopn. Jafn- framt verði kveðið á um eftirlit Islendinga til að tryggja að þessi lög verði virt, — 1 greinar- gerð var bent á, að bandarisk yfirvöld neita að gefa upp hvort hér séu kjarnorkuvopn eða ekki, og við nUverandi skipan mála eiga islenskir ráðamenn ekki annars kost en flytja yfirlýsing- ar sem þeir hafa sjálfir -engin tök á að sannreyna að séu rétt- ar. Stuðningur við Grænlendinga Magnús Kjartansson hefur lagt til að tslendingar beiti sér fyrir þvi aö Grænlendingar fái fulla aðild. að Norðurlandaráði og velji fuIltrUa sina sjálfir. 1 rökstuðningi fyrir málinu segir Magnus að nýlendustefna Ðana a Grænlandi hafi náð hámarki á siðustu áratugum, eftir að Grænland var gert „amt i Danmörku". Þyrftu NorðurlandabUar að lita á það sem hlutverk sitt að styrkja Grænlendinga til að ná þjóðlegri fótfestu á nýjan leik og akveða sjálfir framtiðarörlög sin. Viðurkenning á baráttu Víetnama Veturinn 1974—75 þegar alþýða Vletnams háði enn varnarstrlð sitt gegn innrásar- herjum Bandarikjastjórnar, lagði Magnús Kjartansson til að Island viðurkenndi bráða- birgðabyltingarstjórnina i Suöur-Vietnam og legði fram fé í þessum dálkum er getið nokkurra mála sem þingmenn Alþýðu bandalagsins hafa flutt á alþingi á siðasta kjörtimabili til endurreisnarstarfa i landinu. Þingmenn Ur Alþýðuflokki og Samtökum stóðu einnig að til- lögunni. Flutningsmenn bentu á að vinstri stjórnin viðurkenndi rikisstjórnina I Hanoi i þvi skyni að mótmæla loftárásum Banda- rikjanna á Noröur-VIetnam. Tillögunni væri ætlað að stuðla siðferöilega að þvi að styrjaldarátökunum i Vietnam sloti sem fyrst og landsmenn geti einir og frjálsir tekist á við hin risavöxnu vandamál sin. Geir GHs Helgi Magnús Kagnar Stefán Svava Almannaréttur og sameign þjóðar A dögum vinstri stjórnarinnar komst fyrst verulega á dagskrá að taka orkuna á háhitasvæ&um til hagnýtingar. Varð þá þegar ljóst að lögfræðileg álitamál gætu risið um eignarrétt. Fyrir þvi flutti vinstri stjórnin frumvarp til laga um umráðarétt rikisins á háhitasvæðum og til hagnýtingar jarðhita þar. Þetta stjórnarfrum- varp náði ekki fram að ganga, en siðan hefur það verið flutt sem þingmannafrumvarp á hverju þingi en ekki heldur orðið útrætt. Fyrsti flutningsmaður hefur ævinlega verið Magnús Kjartansson, en þingmenn Ur Framsókparflokki, Alþýðuflokki og Samtokum hafa einnig staðið að frumvarpinu. Formælendur afturhaldsins á þingi hafa snUist hart gegn málinu og talið að það rækist á ákvæði stjórnarskrár- innar um friðhelgi eignarrétt- arins, en ýmsir færustu lög- fræðingar þjóðarinnar fyrr og siðar hafa verið öndverðra skoðunar. St jó r na rskrá rbrey ti nga r Alþýðubandalagið telur brýnt að taka af öll tvimæli um eignar- rétt á náttUruauðæfum og landi. Þess vegna hafa Ragnar Arnalds, Stefán Jónsson, Helgi Seljan og Geir Gunnarsson flutt frumvarp til stjórnskipunarlaga sem breyti eignarréttargreininni i stjórnar- 'skrá lýðveldisins. Viðbótin viö stjórnarskrána er svohljóðandi.: „011 verðmæti i sjó og á sjávar- botni innan efnahagslögsögu, svo og almenningar, afréttir og önnur óbyggð lönd utan heimalanda, teljast sameign þjóðarinnar allr- ar, einnig námur i jörðu, orka i rennandi vatni og jarðhiti neðan við 100 m dýpi. Eignarrétti á islenskum náttUruauðæfum, landi og land- grunni skal að öðru leyti skipað með lögum. Tryggja ber lands- mönnum öllum rétt-til eðlilegrar , umgengni og Utivistar i landinu. Við eignarnám á landi, i þéttbýli sem dreifbýli, skal almennt ekki taka tillit til verðhækkunar, sem stafar af uppbyggingu þétt- býlissvæða i næsta nágrenni, opinberum framkvæmdum eða öðrum ytri aðstæðum hafa óveru- leg áhrif til verðhækkunar. Með þeim takmörkunum, sem hér greinir, skal við það miða, að bændur haldi eignarrétti á jörð- um sinum, beitirétti i óbyggðum og öðrum þeim hlunnindum I heimalöndum og utan þeirra, sem fylgt hafa islenskum bUskapar- háttum á liðnum öldum."

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.