Þjóðviljinn - 17.06.1978, Blaðsíða 7

Þjóðviljinn - 17.06.1978, Blaðsíða 7
Laugardagur 17. júni 1978 ÞJÓÐVILJINN — StÐA 7 Herinn er þess háttar aðskotahlutur að heilbrigt þjóðareðli rís öndvert, neitar að aðlagast honum, hafnar nærveru hans. Þessu heilbrigða lífseðli eru herstöðvaandstæðingur trúir Nú er þó komið nóg Játvarður Jökull Júliusson, Miðjanesi Illkynjaöur aöskoBahlutur. Þaö er bandarikjaherinn á Is- landi. Hanner óræstisbakteria I tungu og þjóöerni. Hann hefir lagst á drjílgan hluta tveggja kynslóöa eins og virus i vefi, valdiö pólitiskri sýki i fleirum en einum stjórnmdlaflokki. ekki hafa áhrif hans og afleiö- ingar fariö betur meö svonefnt efnahagslif. ólæknandi sýnist veröbólgan vera. Hún er nefni- lega afsprengi frá hórleikjum hermangsins. Herinn er þessháttar aö- skoöahlutur, aö heilbrigöt þjóö- areöli ris öndvert, neitar blátt áfram aö aölagast honum, hafn- ar nærveru hans. Þaö er eölis- lægur eiginleiki, einn innsti kjarni hverrar liftegundar. Þessu heilbrigöa lifseöli eru Herstöövaandstæöingar I Is- landi trilir. Þaö er vel þess viröi aö leggja sér á minni. Okkar styrkur er aö skilja þau rök. Okkar kraftur felst I aö þekkja okkar vitjunartima. Bandariski herinn var svikinn inná okkur. Þvertofani öll opin- ber fyrirheit, þvert gegn yfir- lýsingunum um engan her á friöartimum. Allt fals og fláræöi. All't rakin ómerkileg- heit. Enda f ramhaldiö eftir upp- hafinu, allt á sömu bókina lært. Og þetta er nefnt varnarliö til aö freista þess aö gefa þvi réttlæt- ingu og tilgang. Já, varnarstöö! Allt hefir þetta sniiist upp I and- stæöu þess sem ytir var lýst. Þaö vill svo einstaklega vel til, aö sjálfir hafa þeir lagt mest af mörkum til aö afhjúpa blekk- inguna. Varnarstöö á Langanesi noröur meö pomp og pragt! Hvaö er hún nú? Tóm þvæla og vitleysa. Gapandi draugaborg. Andstyggö. Viöbjóöur. For- smán. Ekki vörn frekar en i skugganum af tunglinu. Tóm þvæla og vitleysa, enda til stofin- aö meö falsi. Varnarstöö noröur á Horn- ströndum. önnur endaleysan frá, önnur yfirgefin drauga- borg. Tóm þvæla og vitleysa varnarstööin þar. Einhver mislukkaöur skrifborösidiót á einhverri herstjórnar- skrifstofu diktaoi upp nauö- syn á varnarliösstöö þar. Tóm þvæla og vitleysa. Þaö er gott aö nú er þaö löngu sannaö mál jafnt á Langanesi og á Hornströndum. Varnarliös- stöövar kana tóm þvæla og vit- leysa. Þaö er þaö fina viö þær. Fólk ætti aö fara á þessa staöi, hver sem betur getur. Sjálf varnarliösstööin i Miönesheiö- inni speglast einmitt I hinum sem nefndar voru. Gapandi draugaborgir: Eyöilegging, óhugnaöur, viöurstyggö and- styggöarinnar, tortiming I til- gangsleysi. Allt tóm þvæla og vitleysa. I tuttugu og sjö ár hafa þeir sóbaö út himingeiminn meö þotuskýjum. I tuttugu og sjöár hafa þeir splundraö loftinu og ært eyrun meö þotudrunum, gert óvært eins utan dyra sem innan. 1 tuttugu og sjö ár hafa þeir reist pýramida úr sorpi, migiö öllum andskotanum um öll iöur jaröar svo kvíöi um landauön af völdum mengunar frá olíusora og hver veit hvers- konar eitrun hefir læöst aö fólki. Þaö er ekki Imyndun heldur staöreynd, aö herdótiö er aö- skotahlutur sem sýkir Ut frá sér. En hórleikir hermangsins hafa setiö i fyrirrúmi fyrir öllu ööru. Þaö eru varnir varna og leikir leika. Þar þekkti sá sina sem vanastur er. Til þess var leikur- inn geröur. En eru tuttugu og sjö ár ekki nóg og meir en nóg og næsta nóg? Nú er fylling tim- ans aö náigast. Nú fara augun aö opnast. Nú fara þjóöleg öfl aö risa á iegg. Nú þarf aö blása á þokuþvæluna um varnarliö. Nú opnast ný útsýn eftir lær- dóma niöurlægjandi reynslu tuttugu og sjö ólánsára. Þess óskum viö. Þaö viljum viö. Þvi heitum viö. Þvi fögnum viö. Þá fáum viö aftur um frjálst höfuö strokiö, þá finnum viö okkur sjálf . Játvaröur. Þingmenn Alþýðubandalagsins hafa margsinnis lagt fram til- lögur um herlaust og friðlýst Island. Allir þingmenn flokksins stóðu að slíkri tillögugerð bæði á síðasta þingi og árið áður. Hefur Gils Guðmundsson jafnan verið fyrsti flutnings- maður og mælt fyrir mál- inu. Oröalag tillögunnar er þetta: „Alþingi ályktar að segja upp aðild tslands aö Norður-Atlants- hafssamningnum, er gekk i gildi 24. ágúst 1949. — Enn fremur ályktar Alþingi að fela rikis- stjórninni aö æskja nú þegar endurskoðunar á varnarsamn- ingi milli lslands og Bandarlkj- anna frá 5. mai 1951, i samræmi viö ákvæöi samningsins, svo og aö leggja fyrir Alþingi frum- varp til uppsagnar samnings þessa, þegar er endurskoöunar- Úr þingmálasyrpu Alþýðubandalagsins Þjóðfrelsi gegn heimsvaldasteftiu frestur sá, sem i samningnum er ákveöinn, heimilar uppsögn hans”. Bann við kjarnorkuvopn- um Alþýðubandalagiö leitast viö að takmarka hætturnat^af her- stöðinni á meðan hún enn er og ekki tekst aö losa landið viö hana. Svava Jakobsdóttir hefur ásamt Magnúsi Torfa Olafssyni lagt til aö rikisstjórnin und- irbúi löggjöf er banni geymslu hvers konar kjarn- orkuvopna á Islensku yfir- ráöasvæöi og lendingu flugvéla sem flytja kjarnorkuvopn. Jafn- framt veröi kveöiö á um eftirlit Islendinga til aö tryggja aö þessi lög veröi virt, — I greinar- gerö var bent á, aö bandarisk yfirvöld neita aö gefa upp hvort hér séu kjarnorkuvopn eöa ekki, og viö núverandi skipan mála eiga islenskir ráöamenn ekki annars kost en flytja yfirlýsing- ar sem þeir hafa sjálfir engin tök á að sannreyna að séu rétt- ar. Stuðningur við Grænlendinga Magnús Kjartansson hefur lagt til aö Islendingar beiti sér fyrir þvi aö Grænlendingar fái fulla aöild. aö Noröurlandaráöi og velji fulltrúa sina sjálfir. 1 rökstuöningi fyxir málinu segir Magnús aö nýlendustefna Dana á Grænlandi hafi náö hámarki á siöustu áratugum, eftir aö Grænland var gert „amt I Danmörku”. Þyrftu Noröurlandabúar aö lita á þaö sem hlutverk sitt aö styrkja Grænlendinga til aö ná þjóblegri fótfestu á nýjan leik og ákveða sjálfir framtiöaröriög sin. Viðurkenning á baráttu Vietnama Veturinn 1974—75 þegar alþýöa Vietnams háði enn varnarstrib sitt gegn innrásar- herjum Bandarlkjastjórnar, lagöi Magnús Kjartansson til aö lsland viöurkenndi bráöa- birgöabyltingarstjórnina i Suöur-Vietnam og legöi fram fé / I þessum dálkum er getið nokkurra mála sem þingmenn Alþýðu bandalagsins haia flutt á alþingi á siðasta kjörtímabili til endurreisnarstarfa i landinu. Þingmenn úr Alþýðuflokki og Samtökum stóöu einnig að til- lögunni. Flutningsmenn bentu á að vinstri stjórnin viðurkenndi rikisstjórnina i Hanoi i þvi skyni aö mótmæla loftárásum Banda- rikjanna á Noröur-Vietnam. Tillögunni væri ætlað aö stuöla siöferöilega aö þvi aö styrjaldarátökunum i Vietnam sloti sem fyrst og landsmenn geti einir og frjálsir tekist á viö hin risavöxnu vandamál sin. Getr ««» Helgi Magnús Ragnar Stefán Svava Almannaréttur og sameign þjóðar A dögum vinstri stjórnarinnar komst fyrst verulega á dagskrá aö taka orkuna á háhitasvæðum til hagnýtingar. Varð þá þegar ljóst að lögfræðileg álitamál gætu risið um eignarrétt. Fyrir þvi ílutti vinstri stjórnin frumvarp til laga um umráðarétt rikisins á háhitasvæðum og til hagnýtingar jarðhita þar. Þetta stjórnarfrum- varp náði ekki fram að ganga, en siðan hefur það veriö flutt sem þingmannafrumvarp á hverju þingi en ekki heldur orðið útrætt. Fyrsti flutningsmaður hefur Stjórnarskrárbreytingar og almenningar, afréttir og önnur ævinlega veriö Magnús Alþýöubandalagiö telur brýnt óbyggö lönd utan heimalanda, Kjartansson, en þingmenn úr ag taka af ölj tvimaeli um eignar- teljast sameign þjóðarinnar allr- Framsóknarflokki, Alþyöuf okki réu á náttúruauöæfum og landi. ar, einmg námur i joröu orka I og Samtokum hafa einmg staöið þessvegna hafa Ragnar Arnalds, rennandi vatm og jaröhiti neöan aö frumvarpinu. Formælendur stefán Jónssolli Helgi Seljan og viö 100 m ^P'- , , afturhaldsms á þingi hafa snuist Geir Gunnarsson fiutt frumvarp Eignarrétti á islenskum hart gegn málinu og taliö aö þaö til stjórnskipunarlaga sem breyti náttúruauöæfum, landi og land- rækist á ákvæði stjórnarskrár- eienarréttarereininni I stiórnar- grunni skal að öðru leyti skipað innar um friðhelgi eignarrétt- • meö lögum Tryggja ber lands- anns, en ymsir færustu log- stjórnarskrána er svohljóöandi : mönnum ollum rétt til eölilegrar . fræöingar þjóðarinnar fyrr og umgengni og útivistar í landinu. siöar hafa veriö öndveröra „öll verömæti i sjóog á sjávar- við eignarnám á landi, i þéttbýli skoöunar. botni innan efnahagslögsögu, svo sem dreifbýli, skal almennt ekki taka tillit til verðhækkunar, sem stafar af uppbyggingu þétt- býlissvæöa I næsta nágrenni, opinberum framkvæmdum eöa öðrum ytri aðstæðum hafa óveru- leg áhrif til verðhækkunar. Meö þeim takmörkunum, sem hér greinir, skal viö þaö miöa, aö bændur haldi eignarrétti á jörö- um sinum, beitirétti i óbyggöum og öðrum þeim hlunnindum i heimalöndum og utan þeirra, sem fylgt hafa Islenskum búskapar- háttum á liðnum öldum.”

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.